MIMOŘÁDNÉ INFORMACE Z ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU

18. 5. 2004

 

UZÁVĚRKY GRANTOVÝCH PROGRAMŮ

Grantový program TÁBORY 2004 je program na podporu vybavení letních táborů.

Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2004 je program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení.

Uzávěrka obou je 21. 5. 2004!

Veškeré podrobnější informace včetně formuláře pro podání žádosti najdete na webu www.fondvysociny.cz.

 

Seminář o TANDEMU a programu odborných praxí A je to!

27. května 2004, 16.00 – 18.00, Jihlava – KrÚ, Žižkova 57

Až z Plzně k nám přijedou zástupci Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM a prezentují služby, kterých mohou nejenom školy a neziskové organizace z kraje Vysočina využívat při česko-německé spolupráci. Podrobněji bude vysvětleno, jak hledat partnera v Německu a jakým způsobem vám při tom bude Tandem nápomocen. Dozvíte se také, jak vyslat mladé lidi na odborné praxe do Německa nebo jak přijmout praktikatny z Německa.

Přihlášky zde do 20. 5. 2004.

Pozvánku najdete v příloze!


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, odešlete tuto zprávu zpět (RE:) a do textu zprávy napište "NEPOSÍLAT".