INFORMACE Z ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 5/04

7. 5. 2004

 

Vážení přátelé a kolegové,

většina z vás se již podrobně plánuje letní tábory a další prázdninové aktivity. Třeba vám pomůže náš grantový program Tábory 2004. Další novinkou, kterou jsme pro vás připravili je otevření webové diskuse o mládeži a sportu.

O těchto a dalších aktivitách našeho oddělení se dočtete v dnešním čísle našeho zpravodaje.

Jan Burda - vedoucí oddělení - kontakt

 

WEBOVÁ DISKUSE O MLÁDEŽI A SPORTU

Na webových stránkách kraje jsme otevřeli diskusní fórum nad problémy práce s dětmi a mládeží. Budeme rádi, pokud do ní přispějete svými názory na práci našeho oddělení, nápady na grantové programy, možnými tématy spolupráce...

Diskusi najdete zde.

 

NOVÉ GRANTOVÉ PROGRAMY

Grantový program TÁBORY 2004 je program na podporu vybavení letních táborů.

Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2004 je program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení.

Uzávěrka obou je 21. 5. 2004!

Veškeré podrobnější informace včetně formuláře pro podání žádosti najdete v příloze. Rovněž můžete navštívit web www.fondvysociny.cz.

 

Seminář o TANDEMU a programu odborných praxí A je to!

27. května 2004, 16.00 – 18.00, Jihlava – KrÚ, Žižkova 57

Až z Plzně k nám přijedou zástupci Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM a prezentují služby, kterých mohou nejenom školy a neziskové organizace z kraje Vysočina využívat při česko-německé spolupráci. Podrobněji bude vysvětleno, jak hledat partnera v Německu a jakým způsobem vám při tom bude Tandem nápomocen. Dozvíte se také, jak vyslat mladé lidi na odborné praxe do Německa nebo jak přijmout praktikatny z Německa.

Přihlášky zde do 20. 5. 2004.

Pozvánku najdete v příloze!

 

Dofinancování evropských projektů.

Na zasedání rady kraje dne 13. dubna byla schválena Metodika dofinancování evropských projektů v roce 2004. Její znění najdete v příloze, stejně jako formulář žádosti.

Pokud je Vaše organizace v tomto roce zapojena do některého z evropských vzdělávacích programů (Socrates, Leonardo da Vinci, Mládež) a má smlouvu z českou národní agenturou programu nebo přímo Evropskou komisí, můžete zažádat o dofinancování svého projektu.

Žádosti je možné předkládat průběžně na našem oddělení, budeme je dále předkládat radě a vše vyřídíme do 2 měsíců od podání.

 

Talent Vysočiny 2004

Uzávěrka nominací na Talent Vysočiny 2004 se neúprosně blíží. Nezapomeňte nominovat talentované žáky a studenty Vaší školy, školského zařízení či organizace pracující s dětmi a mládeží. Ti nejlepší mohou získat kromě ceny Talent Vysočiny 2004 získat také Stipendium kraje Vysočina ve výši 1.000 či 2.000 Kč, které jim budou vypláceny po dobu deseti měsíců ve školním roce 2004/2005. Další čtyři nejlepší  nominovaní v každém z pěti oborů (přírodovědném, uměleckém, technickém, sportovním a humanitním) pro kategorie ZŠ a SŠ mohou jednorázově získat částku 1.000 nebo 2.000 Kč.

Cenu Talent Vysočiny 2004 vyhlašují DDM Žďár nad Sázavou a Kraj Vysočina. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní (zájmové) činnosti v daném školním roce.

Nominace žáků a studentů zasílejte do 15. 5. 2004 na adresu: Dům dětí a mládeže, Horní 2, 591 01  Žďár nad Sázavou

Slavnostní vyhlášení Talentu Vysočiny 2004 a udělení Stipendií proběhne 17. 6. 2004 ve Žďáru nad Sázavou.

Více informací najdete zde či na tel. 566 650 701, 566 650 703.

Přihláška ve formátu JPG je zde.

Přihláška ve formátu PDG je zde.

 

V kraji Vysočina má nejlepší školní web Gymnázium v Novém Městě na Moravě

Slavnostní vyhlášení Soutěže o nejlepší školní web proběhlo v pondělí 26.4.2004 na Krajském úřadě kraje Vysočina v Jihlavě. Celkem se soutěže zůčastnilo 35 škol z kraje Vysočina, porota na prvních třech místech stanovila porota následovně: Gymnázium Nové Město na Moravě, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a Gymnázium Pelhřimov.

Více informací o vyhlášení naleznete na zde.

Fotogalerie z vyhlášení je umístěná na zde.

 

Informační brožury o EU

Na našem oddělení máme k dispozici zdarma následující brožuru:

-  EU s ISIC a Student+ je určena žákům středních a vyšších odborných škol, naleznete zde informace o Evropském parlamentu, evropských volbách, evropské ústavní smlouvě, ale především informace o programech a produktech pro studenty: slevová karta ISIC a ALIVE, studentský účet, levné letenky, cestovní pojištění atd.

Brožuru si přes e-mail nebo telefonicky můžete u nás objednat zdarma a v libovolném počtu.

 

Upozorňujeme na uzávěrky programů EU

program Mládež (www.youth.cz)

program na podporu neformálního vzdělávání, cílovou skupinou je mládež 15 – 25 let

1. června  2004 - výměny mládeže, evropská dobrovolná služba, místní projekty mládeže, semináře pro pracovníky s mládeží

Program Socrates (www.socrates.cz) - podprogram ARION

program studijních návštěv pro  pracovníky z oblasti školství, kteří se podílejí na tvorbě a změnách vzdělávacího systému, především tedy pro ředitele a zástupce ředitelů škol, inspektory, poradce v oblasti vzdělávání atd.

31. května 2004 - žádost o studijní pobyty

Program Leonarda da Vinci (www.nvf.cz/leonardo.cz) - podprogram ARION

Jelikož v prvním výběrovém kole byly již naplněny některé typy mobilit, je druhé kolo zaměřeno pouze na dvě cílové skupiny mobilit v programu Leonardo: na studenty středních a vyšších odborných škol a na vzdělavatele. Přijímají se tedy následující typy projektů:

- stáže studentů SŠ, SOU a U, VOŠ

- projekty výměn zkušeností vzdělavatelů, manažerů lidských zdrojů, kariérních poradců

24. září 2004


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, odešlete tuto zprávu zpět (RE:) a do textu zprávy napište "NEPOSÍLAT".