MIMOŘÁDNÉ INFORMACE Z ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU

23. 4. 2004

 

Vážení přátelé a kolegové,

vzhledem k tomu, že v úterý Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dva grantové programy do oblasti mládeže a sportu, dovoluji si vám zaslat informace v netradičním termínu. Kromě informací o grantech připojuji také dvě další hodně aktuální informace.

Přeji krásné a prosluněné jarní dny

Jan Burda - vedoucí oddělení - kontakt

 

Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlásilo 16. 12. 2003 další dva grantové programy

Grantový program TÁBORY 2004 je program na podporu vybavení letních táborů.

Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2004 je program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení.

Uzávěrka obou je 21. 5. 2004!

Veškeré podrobnější informace včetně formuláře pro podání žádosti najdete v příloze. Rovněž můžete navštívit web www.fondvysociny.cz.

 

 

Diskuse nad problémy práce s dětmi a mládeží

Zprovoznili jsme internetovou diskusi nad problémy práce s dětmi a mládeží. Toto diskusní fórum je určeno všem, koho zajímá práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Můžete se v něm vyjadřovat k činnosti našeho oddělení, k připravované aktualizaci Koncepce volnočasových aktivit a všem dalším problémům, na které v práci s dětmi a mládeží narazíte. Diskusi najdete zde.

 

Bambiriáda 2004

Termín VI. ročníku celostátního projektu pro děti a mládež Bambiriáda, který se uskuteční v sobotu 22. května 2004 v Třebíči na podzámecké nivě a v parku na Polance, se rychle blíží. Pokud se chcete podílet na realizaci tohoto projektu a prezentovat svoji organizaci a tím i její činnost, je nejvyšší čas kontaktovat kontaktovat organizátory.

V příloze najdete informační dopis a malý dotazník pro zájemce o účast na této akci, kterou v rámci kraje Vysočina zaštítil i hejtman kraje Ing. František Dohnal a Komise prevence kriminality Města Třebíče.

Pokud máte zájem představit svoji organizaci v rámci této akce, vyplňte přiložený dotazník a obratem ho zašlete na adresu napohodu@na-pohodu.cz. Veškeré dotazy lze směřovat na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo na tel. 603 206 999 (Petr Hrdlička - občanské sdružení Na pohodu...). 


Připravuje oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, odešlete tuto zprávu zpět (RE:) a do textu zprávy napište "NEPOSÍLAT".