ZPRAVODAJ ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 04/06

11. 5. 2006

 

Vážení přátelé a kolegové,

Nadace Eurotel vyhlásila svoje regionální granty, cena Talent Vysočiny se blíží a bude vyhlášena evropská kampaň... to jsou hlavní zprávy dnešního zpravodaje. Je toho ale mnohem víc. Další zajímavé věci najdete na našich internetových stránkách http://mladez.kr-vysocina.cz. Nezapomeňte také, že na stránce www.tabory-vysocina.cz můžete vybrat pro svoje děti letní tábor...

Jan Burda – vedoucí oddělení - kontakt

 

REGIONÁLNÍ GRANTY NADACE EUROTEL 2006

Nadace  Eurotel vyhlásila program Regionální granty Nadace Eurotel zaměřený na sociálně a zdravotně znevýhodněné děti, aktivní využití jejich volného času, jejich výchovu a  vzdělávání a na problémy jejich komunikace. Žádat o příspěvek mohou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Uzávěrka pro podání žádostí je 13. června 2006.

Více informací naleznete na odkaz na náš web nebo na www.nadace-eurotel.cz.

 

CENA TALENT VYSOČINY A STIPENDIUM VYSOČINY 2006

Máte na škole, školském zařízení či jiné výchovné a vzdělávací instituci talentovaného žáka či studenta v oblasti humanitní, umělecké, technické, přírodovědné či sportovní? Nezapomeňte je nominovat na cenu Talent Vysočiny a umožnit jim tak získat Stipendium Vysočiny v hodnotě 1.000,- či 2.000,- Kč, a to buď jednorázově či po dobu deseti měsíců. Ocenění se vztahuje zejména na výsledky činnosti školní i mimoškolní v období od 15. května 2005 do 15. května 2006.

Uzávěrka nominací je 26. 5. 2006. Veškeré další informace najdete zde.

 

EVROPSKÁ KAMPAŇ MLÁDEŽE NA PODPORU LIDSKÝCH PRÁV, ROZMANITOSTI MEZI NÁRODY A PARTICIPACE

– „ALL DIFFERENT – ALL EQUAL“

Ředitelství pro mládež a sport Rady Evropy ve spolupráci s Evropskou komisí vyhlásí v červnu 2006 celoevropskou kampaň mládeže na podporu participace  a aktivního občanství. Cílem Kampaně je motivovat mladé lidi k aktivní účasti na budování mírové společnosti založené na rozmanitosti mezi národy a sociálním začlenění a to v duchu tolerance vůči rozdílnostem mezi národy a vzájemném respektu a porozumění.

Hlavní témata Kampaně jsou: 

Mládež podporuje dialog – respekt pro rozdílnosti nemůže být bez vzájemného dialogu

Mládež podporuje aktivní demokracii – udržitelnost rozvoje nemůže existovat bez  vzájemné spolupráce na všech úrovních

Mládež oslavuje rozdílnost mezi národy – podpora rozmanitosti může existovat pouze s ohledem na kulturní dimenzi

Stěžejní aktivity Kampaně budou probíhat mezi červnem 2006 a zářím 2007, a to jak na národní, tak i regionální a místní úrovni. Předpokládá se, že se do Kampaně zapojí mladí lidé a místní samosprávy a ve velké míře také školy. Kampaň by zejména měla oslovit mladé lidi z komplikovaného znevýhodněného sociálního prostředí a oběti diskriminace.

 

Upozornění na uzávěrky programů EU:

program Mládež (www.youth.cz) - program na podporu neformálního vzdělávání 

1. červen  2006

Akce 1 – Výměny mládeže

Akce 2 – Evropská dobrovolná služba

Akce 3 – Iniciativy mládeže

Akce 5 - Podpůrná opatření


Tyto a mnohé další informace najdete na naší webové stránce http://mladez.kr-vysocina.cz/.

Vyjádřit se můžete také v diskusi, kterou najdete zde.


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://mladez.kr-vysocina.cz/, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud se chcete odhlásit z odběru tohoto zpravodaje můžete tak učinit na stránce zde (diskusní skupina „mládež“)