INFORMACE Z ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 4/04

8. 4. 2004

 

Vážení přátelé a kolegové,

od posledního čísla tohoto našeho zpravodaje přibylo opět kolem dvaceti nových odběratelů. Celkem ho již rozesíláme na více než 300 adres. Chtěl bych vám všem poděkovat za zájem, který nás velmi těší.

Jan Burda - vedoucí oddělení - kontakt

 

Seminář PROGRAM EU LEONARDO DA VINCI

Na sobotu 24. bubna pro vás připravujeme seminář o programu EU Leonardo da Vinci.

Na semináři, který se koná pod záštitou Mgr. Aleny Štěrbové, budou přednášet pracovníci ČNA Leonardo da Vinci Ing. Alena Huptychová a Ing. Jana Vošahlíková.

Účast je zdarma včetně oběda.

Pozvánka je v příloze tohoto e-mailu.

Přihlášky přijímáme do 16. 4. 2004.

On-line přihlášku najdete zde.

 

Talent Vysočiny

Dům dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou a Krajský úřad kraje Vysočina vyhlašují cenu Talent Vysočiny 2004. Cena je určena žákům a studentům, kteří dlouhodobě dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní (zájmové) činnosti v daném školním roce. Navržen může být také žák či student, který dosáhl v průběhu hodnoceného období zcela výjimečného a mimořádného úspěchu. S cenou Talent Vysočiny souvisí i udělení Stipendia Vysočiny a jednorázového ocenění krajem Vysočina. Termín uzávěrky pro podání nominací na adresu DDM Žďár nad Sázavou je 28. 5. 2004.

Slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny proběhne 17. 6. 2004 v 16:00 hod v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou.   

Více informací najdete zde.

Přihlášky ve formátu JPG i PDF najdete v příloze.

  

Vysočina už zná svého finalistu "Soutěže o nejlepší školní web"

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola "Soutěže o nejlepší školní web" se uskuteční  v pondělí 26. 4. 2004 v 11:00 hod. v kongresovém sálu krajského úřadu. Vítězným školám předá ceny vedle vyhlašovatele soutěže - společnosti AutoCont On Line - také hejtman kraje Vysočina. Při této příležitosti budou rovněž prezentovány tři nejlepší školní weby. Vyhlášení bude zakončeno rautem. Do soutěže se z kraje Vysočina přihlásilo celkem 35 škol. Zástupci všech jsou pozváni na slavnostní vyhlášení. Kdo však bude vítězem? To se dozvíme až na slavnostním vyhlášení.

 

Upozorňujeme na uzávěrky programů EU

program Mládež (www.youth.cz)

program na podporu neformálního vzdělávání, cílovou skupinou je mládež 15 – 25 let

1. června  2004 - výměny mládeže, evropská dobrovolná služba, místní projekty mládeže, semináře pro pracovníky s mládeží

Program Socrates (www.socrates.cz) - podprogram ARION

program studijních návštěv pro  pracovníky z oblasti školství, kteří se podílejí na tvorbě a změnách vzdělávacího systému, především tedy pro ředitele a zástupce ředitelů škol, inspektory, poradce v oblasti vzdělávání atd.

31. května 2004 - žádost o studijní pobyty

 

Připravujeme semináře

Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže a program odborných praxí "A je to!" - 27. 5. 2004, 16:00 - 18:00

Seminář se uskuteční v sídle kraje Vysočina. O podrobnostech budete včas informováni.


Připravujeme (informace budeme upřesňovat v dalších číslech)

- výzvu na dofinancování projektů podpořených z programů EU (Socrates, Leonardo da Vinci a  Mládež), k dispozici bude 1.000.000Kč.

- Informace o grantových programech z Fondu Vysočiny Tábory 2004 a SPORTOVIŠTĚ 2004


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, odešlete tuto zprávu zpět (RE:) a do textu zprávy napište "NEPOSÍLAT".