ZPRAVODAJ ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 03/06

13. 4. 2006

 

Vážení přátelé a kolegové,

jak se zdá, jaro je tady. Je nejvyšší čas vybrat dětem správný tábor na prázdniny. V nabídce letních táborů, kterou jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Radou dětí a mládež kraje Vysočina, jich najdete více než 160...

Jan Burda – vedoucí oddělení - kontakt

 

LETNÍ TÁBORY NA VYSOČINĚ

Kompletní nabídku letních táborů najdete na internetové adrese www.tabory-vysocina.cz. Kromě přehledu jednotlivých táborů zde najdete také praktické rady „jak vybrat ten správný tábor“ nebo co dělat, když posíláte děti na tábor úplně poprvé. Máte také možnost přihlásit děti na tábor on-line přímo z internetu.

Tištěná podoba nabídky táborů je k dispozici na oddělení mládeže a sportu (Tolstého 15, Jihlava) nebo na sekretariátu odboru školství (Žižkova 57, Jihlava). Na požádání brožurku zašleme (školám a dalším organizacím i ve větším počtu kusů).

 

CENA TALENT VYSOČINY A STIPENDIUM VYSOČINY 2006

Tak jako každý rok i letos mohou školy, školská zařízení či jiné výchovné a vzdělávací instituce podávat návrhy na ocenění svých žáků či studentů v oblasti humanitní, umělecké, technické, přírodovědné či sportovní. Talentovaní žáci a studenti mohou získat Stipendium Vysočiny v hodnotě 1.000,- či 2.000,- Kč, a to buď jednorázově či po dobu deseti měsíců. Ocenění se vztahuje zejména na výsledky činnosti školní i mimoškolní v období od 15. května 2005 do 15. května 2006.

Uzávěrka nominací je 26. 5. 2006. Veškeré další informace najdete zde.

 

REGION TANČÍ 2006

Občanské sdružení Hodina H pořádá již IV. ročník nesoutěžní taneční přehlídky, na které se pravidelně představuje mnoho tanečních souborů, skupin a různých seskupení z celého kraje Vysočina. Nebudou chybět ani zajímaví hosté. Přehlídka se koná 2. června 2006 v pelhřimovském kulturním domě Máj.

Uzávěrka přihlášek je 15. května. Veškeré další informace naleznete zde nebo na www.hodinah.cz .

 

 

 

Upozornění na uzávěrky programů EU:

program Mládež (www.youth.cz) - program na podporu neformálního vzdělávání 

1. červen  2006

Akce 1 – Výměny mládeže

Akce 2 – Evropská dobrovolná služba

Akce 3 – Iniciativy mládeže

Akce 5 - Podpůrná opatření

program Socrates (www.socrates.cz) - program na podporu formálního vzdělávání

20. duben 2006

Evropská jazyková cena Label – pro inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání


Tyto a mnohé další informace najdete na naší webové stránce http://mladez.kr-vysocina.cz/.

Vyjádřit se můžete také v diskusi, kterou najdete zde.


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://mladez.kr-vysocina.cz/, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud se chcete odhlásit z odběru tohoto zpravodaje můžete tak učinit na stránce zde (diskusní skupina „mládež“)