INFORMACE Z ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 3/04

5. 3. 2004

 

Vážení přátelé a kolegové,

opět dostáváte informace z oddělení mládeže a sportu. Velmi nás těší váš zájem o ně. Během posledního měsíce se k odběru přihlásilo dalších 40 zájemců z řad škol, neziskovek i dalších organizací. Utvrdilo nás to v tom, že práce, kterou se snažíme dělat má smysl a padá na úrodnou půdu.

Děkujeme vám za to.

 

Jan Burda - vedoucí oddělení - kontakt

 

Seminář PROGRAM EU SOCRATES

Na sobotu 20. března pro vás připravujeme seminář o programu EU Socrates - podprogram Comenius a Evropská jazyková cena Label.

Na semináři, který se koná pod záštitou Mgr. Aleny Štěrbové, budou přednášet pracovníci ČNA Socrates.

Účast je zdarma včetně oběda.

Pozvánka je v příloze tohoto e-mailu.

Přihlášky přijímáme do 13. 3. 2004. On-line přihlášku najdete zde.

 

Finanční prostředky na otevření krajských sportovišť

Školy a školská zařízení zřizovaná krajem Vysočina mají možnost požádat o dotaci.

Účelem poskytování příspěvků je zajistit otevření sportovišť škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a umožnit tak veřejnosti je ve větší míře než doposud využívat.

Uzávěrka žádostí je 31. 3. 2004.

Více informací včetně formuláře žádosti najdete zde.

 

Talent Vysočiny

Dům dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou a Krajský úřad kraje Vysočina vyhlašují cenu Talent Vysočiny 2004. Cena je určena žákům a studentům, kteří dlouhodobě dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní (zájmové) činnosti v daném školním roce. Navržen může být také žák či student, který dosáhl v průběhu hodnoceného období zcela výjimečného a mimořádného úspěchu. S cenou Talent Vysočiny souvisí i udělení Stipendia Vysočiny a jednorázového ocenění krajem Vysočina.

Více informací najdete zde.

Přihláška ve formátu JPG je zde.

Přihláška ve formátu PDG je zde.

 

Výběrové řízení mezinárodního programu KLUB-NET

Nadace NROS ve spolupráci s Německou nadací pro děti a mládež (DKJS) a Polskou nadací pro děti a mládež (PFDiM), za finanční podpory Nadace Roberta Boshe,  vypisuje další kolo veřejného výběrového řízení mezinárodního programu klub-net (otevřené kluby při středních školách)

Program klub-net je zatím plánován do roku 2005. Během dvou let se do něho zapojilo v České republice 10 klubů, stejný počet i v Německu a v Polsku. Nyní chceme síť českých klubů rozšířit o dalších 5 klubů.

Více informací najdete v příloze.

 

Soutěž nakladatelství Albatros

Nakladatelsví Albatros, a. s. vyhlásilo pro první pololetí roku 2004 jako součást oslav svého 55. výročí vzniku tři soutěže:

Literární soutěž pro žáky základních a středních škol, Staňte se spoluautory kuchařky oblíbených pokrmů a Mozaika o činnosti Klubu mladých čtenářů.

Více se dočtete zde.

 

Upozorňujeme na uzávěrky programů EU

program Mládež (www.youth.cz)

program na podporu neformálního vzdělávání, cílovou skupinou je mládež 15 – 25 let

1. dubna  2004 - výměny mládeže, evropská dobrovolná služba, místní projekty mládeže, semináře pro pracovníky s mládeží

Program Socrates (www.socrates.cz) - podprogram ARION

umožňuje týdenní studijní pobyty v zemích EU ředitelům a zástupcům ředitelů ZŠ a SŠ všech typů, inspektorům a dalším odborníkům z oblasti vzdělávání

30. dubna 2004 - žádost o studijní pobyty

 

Připravujeme semináře

Program LEONARDO DA VINCI - 24. 4. 2004, 9:00 - 16:00

Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže a program odborných praxí "A je to!" - 26. 5. 2004, 16:00 - 18:00

Všechny semináře se uskuteční v sídle kraje Vysočina. O podrobnostech budete včas informováni.


Připravujeme (informace budeme upřesňovat v dalších číslech)

- slavností vyhlášení vítězů Soutěže o nejlepší školní web.

- výzvu na dofinancování projektů podpořených z programů EU (Socrates, Leonardo da Vinci, Mládež, Culture 2000, … ), přibližná doba zveřejnění je duben 2004, k dispozici bude 1.000.000 Kč.


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, odešlete tuto zprávu zpět (RE:) a do textu zprávy napište "NEPOSÍLAT".