ZPRAVODAJ ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 02/06

2. 3. 2006

 

Vážení přátelé a kolegové,

vzhledem k blížícím se uzávěrkám grantových programů z Fondu Vysočiny bude dnešní číslo zpravodaje především o penězích. Vyhlášeny jsou tři grantové programy: JEDNORÁZOVÉ AKCE 2006, TÁBORY 2006 a SPORTOVIŠTĚ 2006. Uzávěrka prvních dvou je 14. března a na výstavbu a údržbu sportovišť můžete žádat až do konce března.

Při předkládání projektů vám přeji hodně úspěchů.

Jan Burda – vedoucí oddělení - kontakt

 

JEDNORÁZOVÉ AKCE 2006

Grantový program na podporu jednorázových akcí pro děti a mládež. Uzávěrka: 14. 3. 2006

Vyhlášení a podmínky podání projektu zde.

Formulář žádosti ke stažení zde.

 

Tábory 2006

Grantový program na podporu obnovy vybavení letních táborů. Uzávěrka: 14. 3. 2006

Vyhlášení a podmínky podání projektu zde.

Formulář žádosti ke stažení zde.

 

SPORTOVIŠTĚ 2006

Grantový program na podporu výstavby a údržby sportovních zařízení. Uzávěrka: 31. 3. 2006

Vyhlášení a podmínky podání projektu zde.

Formulář žádosti ke stažení zde.

 

PŘÍSTAV 2006

Česká rada dětí a mládeže vyhlašuje tradiční ocenění PŘÍSTAV. Cena se uděluje dobrovolným i profesionálním zástupcům veřejné správy na místní a regionální úrovni na území České republiky, kteří tuto funkci vykovávají alespoň po část období od 1. ledna předcházejícího roku, jako ocenění za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji. Nominace na cenu PŘÍSTAV mohou předkládat občanská sdružení, DDM nebo školní družiny a školní kluby do 15. 4. 2006. Více informací najdete na webové adrese http://www.crdm.cz/pristav.

 

Upozornění na uzávěrky programů EU:

program Mládež (www.youth.cz) - program na podporu neformálního vzdělávání 

1. duben  2006

Akce 1 – Výměny mládeže

Akce 2 – Evropská dobrovolná služba

Akce 3 – Iniciativy mládeže

Akce 5 - Podpůrná opatření

 

program Socrates (www.socrates.cz) - program na podporu formálního vzdělávání

31. květen 2006

Arion –  studijní stáže pro vedoucí pracovníky škol


Tyto a mnohé další informace najdete na naší webové stránce http://mladez.kr-vysocina.cz/.

Vyjádřit se můžete také v diskusi, kterou najdete zde.


Vydává oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://mladez.kr-vysocina.cz/, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud se chcete odhlásit z odběru tohoto zpravodaje můžete tak učinit na stránce zde (diskusní skupina „mládež“)