INFORMACE Z ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 2/04

12. 2. 2004

 

Vážení přátelé a kolegové,

jarní prázdniny pomalu končí, ale na našem oddělení je hodně rušno. Zpracováváme totiž asi 300 projektů, které nám přišly do grantových programů Volný čas 2004, Jednorázové akce 2004 a Sport pro všechny 2004. Není to ale jediná práce, kterou se nyní zabýváme. O té další by vás měl informovat tento e-mail. Doufám, že v něm opět najdete informace, které vás zajímají...

 

Jan Burda - vedoucí oddělení - kontakt

 

Regionální velká výměna zkušeností

RVVZ VYSOČINA je tradiční největší setkání vedoucích pracujících s dětmi a mládeží v našem kraji.

Letoší ročník se uskuteční 27. - 29. 2. 2004 v Třebíči na základní škole Týnská.

Během celého víkendu čeká na účastníky více než 40 diskusí, přednášek a praktických dílen.

Přijeďte si vyměnit zkušenosti a načerpat nové poznatky a energii, kterých není v práci s mládeží nikdy dost.

Akce se koná za finanční spoluúčasti kraje a v rámci jejího programu se uskuteční také setkání pracovníků DDM a jiné zajímavé diskusní sekce. Více informací najdete na www.rvvz-vysocina.cz.

 

Přehled letních táborů vyjde tiskem

Ve spolupráci s Radou dětí a mládeže kraje Vysočina připravujeme vydání brožury s nabídkou letních dětských táborů.

Brožura vyjde v nákladu cca 2000 výtisků a bude distribuována na školy, informační centra a dalším zájemcům.

Stále ještě máte možnost svůj tábor v brožuře zdarma zpropagovat.

Stačí, když vyplníte on-line formulář, který najdete zde. Uzávěrka je 20. 2. 2004.

O nic jiného už se starat nemusíte. Brožura vyjde v průběhu měsíce března.

 

Talent Vysočiny

Dům dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou a Krajský úřad kraje Vysočina vyhlašují cenu Talent Vysočiny 2004. Cena je určena žákům a studentům, kteří dlouhodobě dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní (zájmové) činnosti v daném školním roce. Navržen může být také žák či student, který dosáhl v průběhu hodnoceného období zcela výjimečného a mimořádného úspěchu. S cenou Talent Vysočiny souvisí i udělení Stipendia Vysočiny a jednorázového ocenění krajem Vysočina.

Více informací najdete zde.

Přihláška ve formátu JPG je zde.

Přihláška ve formátu PDG je zde.

 

Soutěže SVĚT KOLEM NÁS a SLAVÍCI VE ŠKOLNÍ LAVICI

Společnost A kluby ČR, o. p. s., poskytující sociální služby, poradenství a prevenci závislostí na návykových látkách, vyhlašuje 11. ročník výtvarné a literární soutěže pro děti a mládež "Svět kolem nás" a 5. ročník pěvecké soutěže " Slavíci ve školní lavici". V příloze najdete propozice pro letošní ročník, společnost A kluby ČR, o. p. s. se těší na vaše příspěvky. Jakékoli dotazy můžete směřovat na e-mail.

 

6. mezinárodní protikuřácký festival mládeže

Helénský program proti rakovině si dovoluje pozvat všechny mladé lidi  k účasti na 6. mezinárodním protikuřáckém festivalu mládeže.

Mládež od 15-25 let se může festivalu zúčastnit tak, že výtvarně vyjádří svůj protikuřácky zaměřený názor v jedné z osmi kategorií (esej, kresba, malba, fotografie, komiks a další)

Autoři tří nejlepších děl z každé takegorie pojedou na tři dny do Olympie.

Uzávěrka je 30. 6. 2004.

Více informací najdete zde.

 

Upozorňujeme na uzávěrky programů EU

program Mládež (www.youth.cz)

program na podporu neformálního vzdělávání, cílovou skupinou je mládež 15 – 25 let

1. dubna  2004 - výměny mládeže, evropská dobrovolná služba, místní projekty mládeže, semináře pro pracovníky s mládeží

program Socrates (www.socrates.cz)

program na podporu formálního vzdělávání, projektovou spolupráci škol, výměny žáků, studentů a učitelů, zkvalitňování jazykového vzdělávání ve všech typech škol a ve všech formách

1. března 2003 - Comenius - projekty spolupráce škol, jazykové projekty, projekty rozvoje škol, projekty zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků, stáže pro studenty, asistenti při výuce jazyka, kurzy stálé profesní přípravy pedagogů a jazykové kurzy, tematické sítě. Erasmus - program určený vysokým školám. Grundtvig - vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání

 

Připravujeme semináře

Program SOCRATES - 20. 3. 2004, 9:00 - 16:00

Program LEONARDO DA VINCI - 24. 4. 2004, 9:00 - 16:00

Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže a program odborných praxí "A je to!" - 24. 4. 2004, 16:00 - 18:00

Všechny semináře se uskuteční v sídle kraje Vysočina. O podrobnostech budete včas informováni.


Připravujeme (informace budeme upřesňovat v dalších číslech)

- rozdělení finančních prostředků na otevření školních sportovišť. Prostředky budou sloužit jako dotace na otevření sportovních areálů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina (tělocvičny, venkovní sportovní areály) pro veřejnost v hodinách mimo vyučování.

- výzvu na dofinancování projektů podpořených z programů EU (Socrates, Leonardo da Vinci, Mládež, Culture 2000, … ), přibližná doba zveřejnění je květen 2004, k dispozici bude 1.000.000 Kč


Připravuje oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, odešlete tuto zprávu zpět (RE:) a do textu zprávy napište "NEPOSÍLAT".