INFORMACE Z ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU 1/04

19. 1. 2004

 

Vážení přátelé a kolegové,

leden je v polovině a tak nastal čas opět vás informovat o dění na našem oddělení. Důležitých informací je hodně a tak nebudu zabírat místo dlouhým úvodem... Věřím, že vám tyto informace pomohou lépe se zorientovat v naší práci a přinesou vám něco užitečného.

 

Jan Burda - vedoucí oddělení - kontakt

 

Dva granty před uzávěrkou

Grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2004 je program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit.

Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2004 je program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchvy a sportu.

Uzávěrka obou je 23. 1. 2004!

Veškeré podrobnější informace včetně formuláře pro podání žádosti najdete zde.

 

Regionální velká výměna zkušeností

RVVZ VYSOČINA je tradiční největší setkání vedoucích, kteří pracují s dětmi a mládeží, na Vysočině.

Letoší ročník se uskuteční 27. - 29. 2. 2004 v Třebíči na základní škole Týnská.

Během celého víkendu čeká na účastníky více než 40 diskusí, přednášek a praktických dílen.

Přijeďte načerpat nové poznatky, vyměnit si zkušenosti a načerpat novou energii, kterých není v práci s mládeží nikdy dost.

Akce se koná za finanční spoluúčasti kraje.

Více informací najdete na www.rvvz-vysocina.cz.

 

Databáze soutěží

Na webových stránkách kraje naleznete nově vytvořenou databázi soutěží.

Najdete v ní informace o okresních a krajských kolech soutěží a přehlídek vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT (termíny, místa konání, organizátoři a další).

Údaje jsou do databáze vpisovány přímo organizátory dané soutěže.

Databázi soutěží najdete zde.

 

Podpora účastníků celostátních a mezinárodních soutěží

Kraj Vysočina bude v roce 2004 podporovat talentované žáky a studenty reprezentující Kraj Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích. Účastníci soutěží si mohou požádat o příspěvek na cestovné a ubytování na souteži prostřednictvím školy či školského zařízení, které navštěvují.

Žádosti je třeba podat před termínem konání akce, termíny uzávěrek jsou 15. února, 15. června a 15. října 2004.

Metodiku poskytování příspěvku účastníkům celostátních a mezinárodních soutěží včetně formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku účastníkům celostátních a mezinárodních soutěží naleznete zde.

 

Soutěž o nejlepší školní web

Dne 24. října 2003 byla na stránkách školního portálu www.indos.cz a v deníku Právo vyhlášena "Soutěž o nejlepší školní web" (2. ročník) a zároveň byly na všechny školy zaslány informační dopisy. K 15. prosinci 2003 bylo z kraje Vysočina do soutěže přihlášeno 25 základních a středních škol.

Letošní ročník se ukuteční i s podporou kraje Vysočina, a to formou uspořádání krajského kola této soutěže. AutoCont On Line a partneři soutěže do krajského kola věnují ceny ve výši cca 30.000,- Kč. V krajském kole budou oceněna první tři místa. Vyhlášení výsledků krajské soutěže se uskuteční v prostorách krajského úřadu v březnu 2004. Škola s nejlepším školním webem postoupí do finále soutěže. Vyhlášení celkové soutěže proběhne dne 31. května 2004 v Praze.

Ještě stále mají školy možnost se do soutěže přihlásit. Více informací naleznete na stránkách www.indos.cz.

 

XII. ročník výtvarné soutěže KNIHA A JÁ

Soutěž vyhlašuje dům dětí a mládeže Šumná. Propozice najdete v příloze.

 

Upozorňujeme na uzávěrky programů EU

program Mládež (www.youth.cz)

program na podporu neformálního vzdělávání, cílovou skupinou je mládež 15 – 25 let

1. února  2004 - výměny mládeže, evropská dobrovolná služba, iniciativy mládeže, podpůrná opatření

program Leonardo da Vinci (www.nvf.cz/leonardo)

program na podporu evropské dimenze v  odborném a celoživotním vzdělávání

13. února 2004 - projekty jazykových dovedností, projekty mobilit, pilotní projekty, projekty databází, průzkumů a analýz a projekty sítí organizací

program Socrates (www.socrates.cz)

program na podporu formálního vzdělávání, projektovou spolupráci škol, mobility žáků, studentů a učitelů, zkvalitňování jazykového vzdělávání ve všech typech škol a ve všech formách

1. března 2003 - Comenius - projekty spolupráce škol, jazykové projekty, projekty rozvoje škol, projekty zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků, stáže pro studenty, asistenti při výuce jazyka, kurzy stálé profesní přípravy pedagogů a jazykové kurzy, tematické sítě. Erasmus - program určený vysokým školám. Grundtvig - vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání

 

Parlament dětí a mládeže

Víte že v Pelhřimově zasedal dětský parlament?

Svoje první zasedání uskutečnil v prostorách městského úřadu a jeho členové vás prosí o spolupráci.

Zpracovávají statistiku o zapojení počtu žáků/studentů do Programu Participace (tj. školní samosprávy, městské parlamenty) v kraji Vysočina.

Dopis Miroslava Jonáše, člena Předsednictva Parlamentu dětí a mládeže Pelhřimov, Parlamentu dětí a mládeže Vysočiny a Národního parlamentu dětí a mládeže k této problematice najdete v příloze.

Více informací o Parlamentu dětí a mládeže Pelhřimov najdete zde. 

 


 Připravujeme (informace budeme upřesňovat v dalších číslech)

- rozdělení finančních prostředků na otevření školních sportovišť. Prostředky budou sloužit jako dotace na otevření sportovních areálů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina (tělocvičny, venkovní sportovní areály) pro veřejnost v hodinách mimo vyučování.

- výzvu na dofinancování projektů podpořených z programů EU (Socrates, Leonardo da Vinci, Mládež, Culture 2000, … ), přibližná doba zveřejnění je květen 2004, k dispozici bude 1.000.000 Kč

- semináře o programu Socrates (předběžný termín: 20. 3. 2004) a o programu Leonardo da Vinci (předběžný termín: 24. 4. 2004) 


Připravuje oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kontakt: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 843, http://www.kr-vysocina.cz, burda.j@kr-vysocina.cz

Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, odešlete tuto zprávu zpět (RE:) a do textu zprávy napište "NEPOSÍLAT".