Realizováno s podporou Mezinárodního Visegradského fondu,
Visegradský strategický program

Kraj Vysočina, Česká republika a tým partnerů projektu

Prosinec 2012