Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 08.06.2013 20:00:00do: 31.12.2023 23:59:00
komunikace, v katastru obce Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, Od 08.06.2013 20:00 Do 31.12.2023 23:59, demolice mostu
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 12.02.2014 07:00:00do: 31.07.2014 23:59:00
ulice Na Stoupách, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.02.2014 07:00 Do 31.07.2014 23:59, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Na Stoupách od ul. Srázná v délce cca 260 m směrem k amfiteátru z důvodu provádění revitalizace části parku Malý Heulos, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 03.03.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/150 (ulice Žižkova), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.03.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, úplná uzavírka, Objížďka - DOP/411a/2014/JTE: bude vedena pro veškerou dopravu ze směru od křižovatky silnice II/150 s MK ulice Dolní po silnici II/150 a dále po silnicích I/38 (Masarykova) a I/34 (obchvat) po okružní křižovatku a zde případně zpět na silnici č. II/150 a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 06.04.2014 12:00:00do: 31.07.2014 18:28:00
D1, mezi km 41.3 a 48.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 06.04.2014 12:00 Do 31.07.2014 18:28, Úplná uzavírka pravého jízdního pásu; Doprava ve směru na Brno bude od km 40,550 svedena do dvou jízdních pruhů a od km 40,944 převedena do protisměrného jízdního pásu, kterým bude vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v režimu 2+2 až do km 48,795. Tam bude převedena zpět a od km 49,285 bude pokračovat bez omezení. Na MÚK Šternov (EXIT 41) a MÚK Psáře (EXIT 49) bude po celou dobu uzavírky umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech. Odpočívka Brtnice (km 42,529 vlevo) bude po celou dobu konání uzavírek v provozu. Odpočívka Blanice (km 44,330 vpravo) bude v době konání FÁZE 3.6 mimo provoz. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu na 60 km/h.
okres: Benešov, obec: Divišov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 17.03.2014 08:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
místní komunikace, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.03.2014 08:00 Do 31.08.2014 23:59, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 22c v Havlíčkově Brodě v ul. Husova v úseku parkoviště a příjezdové komunikace před č.p. 1868 - 1871 (slepá komunikace v délce cca. 90m) z důvodu výstavby patrového parkoviště. Objížďka nestanovena (slepá komunikace), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.03.2014 07:00:00do: 30.08.2014 16:00:00
místní komunikace, Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.03.2014 07:00 Do 30.08.2014 16:00, úplná uzavírka provozu na části místních komunikacích č. 28b v ul. Prokopa Holého a č. a č. 27c v ul. Jeronýmova v obci Havlíčkův Brod: - MK č. 28b v ul. Prokopa Holého v úseku od křižovatky s ul. Trocnovská (MK č. 35b) po cca. 30m před křižovatku s ul. Konečná (od č.p. 1009 k č.p. 816) v délce cca. 400m, přičemž v době pokládky nových povrchů vozovky v kř. ul. Prokopa Holého - Trocnovská dojde k úplné uzavírce provozu i v této křižovatce; - MK č. 27c v ul. Jeronýmova v úseku od křižovatky s ul. Prokopa Holého k č.p. 932 v délce cca. 100m z důvodu: realizace stavebních prací – rekonstrukce komunikace, Objížďka - DOP/1184a/2014/JBAR: je vedena po MK ul. Trocnovská, Bratříků, Jeronýmova, Želivského, Chelčického, Konečná a to obousměrně v délce cca. 1500m, Objížďka - DOP/1184a/2014/JBAR: ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Bratříků, po MK ul. Trocnovská, Bratříků, Jeronýmova, Želivského, Chelčického, Konečná a to obousměrně v délce cca. 1500m, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 24.03.2014 07:00:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 113.8 a 104.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 24.03.2014 07:00 Do 31.10.2014 18:00, Ve směru na Prahu je v km 113,820 doprava svedena ve dvou pomocných jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do pravé části dálnice a takto vede až do km 104,120, kde dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h. Bude umožněn sjezd a nájezd na MÚK Jihlava (EXIT 112) a na odpočívku Pávov (vlevo). V celém úseku platí střídavá jízda (dvě vozidla by neměla souběžně jet vedle sebe)
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na silnici od: 26.03.2014 09:10:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 76.7 a 65.5, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Od 26.03.2014 09:10 Do 31.10.2014 18:00, Doprava ve směru na Prahu bude v km 76,800 svedena do zúžených jízdních pruhů, kterými bude v režimu 2+2 vedena do km 65,485, odkud již bude pokračovat bez omezení. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h. Na MÚK Loket (EXIT 66) nebude umožněn nájezd na dálnici ve směru Loket – Brno (doprava využije objízdnou trasu přes MÚK Soutice (EXIT 56)) a na MÚK Hořice (EXIT 75) nebude umožněn sjezd z dálnice ve směru Praha – Hořice (doprava využije objízdnou trasu se sjezdem na MÚK Loket (EXIT 66)). Odpočívka Dunice (km 72,370 vlevo) bude po celou dobu konání uzavírek v provozu. V celé délce omezení platí střídává jízda ( tzn. dvě vozidla by neměla jet souběžně vedle sebe).
okres: Benešov, obec: Loket
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích práce na silnici od: 30.03.2014 12:45:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 104.8 a 113.4, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, práce na silnici, Od 30.03.2014 12:45 Do 31.10.2014 18:00, Ve směru na Brno je v km 104,252 převedena doprava ve dvou pomocných jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do protisměrného jízdního pásu, a takto pokračuje až do km 113,403, kde jsou oba pruhy převedeny zpět do pravého jízdního pásu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseků před přejezdem ve středním dělícím pásu, kde je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 60 km/h. Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Odpočívka Pávov (vpravo) bude po celou dobu této etapy uzavřena.
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 30.03.2014 13:00:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1exit 112, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.03.2014 13:00 Do 31.10.2014 18:00, Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Objízdná trasa vede po dálnici D1 na MÚK Větrný Jeníkov (EXIT 104), kde se doprava „otočí“ zpět na Brno.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 30.03.2014 14:40:00do: 02.08.2014 18:00:00
D1exit 75, výjezd z dálnice uzavřen, Od 30.03.2014 14:40 Do 02.08.2014 18:00, Na MÚK Loket (EXIT 66) nebude umožněn nájezd na dálnici ve směru Loket – Brno (doprava využije objízdnou trasu přes MÚK Soutice (EXIT 56)) a na MÚK Hořice (EXIT 75) nebude umožněn sjezd z dálnice ve směru Praha – Hořice (doprava využije objízdnou trasu se sjezdem na MÚK Loket (EXIT 66)).
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích práce na silnici od: 30.03.2014 14:30:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 65.6 a 76.3, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, práce na silnici, Od 30.03.2014 14:30 Do 31.10.2014 18:00, Doprava ve směru na Brno bude v km 65,580 svedena do zúžených jízdních pruhů a převedena do protisměrného jízdního pásu, kterým bude vedena v režimu 2+2 až do km 76,165, kde bude převedena zpět a od km 77,150 bude pokračovat bez omezení. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu na 60 km/h. Na MÚK Loket (EXIT 66) nebude umožněn nájezd na dálnici ve směru Loket – Brno (doprava využije objízdnou trasu přes MÚK Soutice (EXIT 56)) a na MÚK Hořice (EXIT 75) nebude umožněn sjezd z dálnice ve směru Praha – Hořice (doprava využije objízdnou trasu se sjezdem na MÚK Loket (EXIT 66)).
okres: Benešov, obec: Loket
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 30.03.2014 14:40:00do: 02.08.2014 18:00:00
D1exit 66, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.03.2014 14:40 Do 02.08.2014 18:00, Na MÚK Loket (EXIT 66) nebude umožněn nájezd na dálnici ve směru Loket – Brno (doprava využije objízdnou trasu přes MÚK Soutice (EXIT 56)) a na MÚK Hořice (EXIT 75) nebude umožněn sjezd z dálnice ve směru Praha – Hořice (doprava využije objízdnou trasu se sjezdem na MÚK Loket (EXIT 66)).
okres: Benešov, obec: Loket
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 30.03.2014 07:00:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1exit 112, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.03.2014 07:00 Do 31.10.2014 18:00, Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Objízdná trasa vede po dálnici D1 na MÚK Větrný Jeníkov (EXIT 104), kde se doprava „otočí“ zpět na Brno.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 01.04.2014 07:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice II/602, v katastru obce Opatov - silnice II/406, v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 01.04.2014 07:00 Do 30.09.2014 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku úseku silnice II/602 pro nákladní vozidla nad 7,5 t v úseku od rekonstruované okružní křižovatky se sil. II/406 po křiž. se sil. II/131 se zachováním provozu všech vozidel do 7,5 t, BUS, a přepravy mléka BODOS a nařizuje objížďku pro nákladní vozidla nad 7,5 t. Výstavba a rekonstrukce silnice, Objížďka - Vyznačena DZ: silnice II/602, v katastru obce Jihlava - v katastru obce Opatov, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, silnice II/523, Větrný Jeníkov, silnice II/131 (Šimanov), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dvorce
Práce na silnicistavební práce od: 24.04.2014 08:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
ulice Husova, mezi křižovatkami ulic Beckovského a Štáflova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, Od 24.04.2014 08:00 Do 31.08.2014 23:59, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 22c v Havlíčkově Brodě v ul. Husova v úseku parkoviště a příjezdové komunikace před č.p. 1868 - 1871 (slepá komunikace v délce cca. 90m) z důvodu výstavby patrového parkoviště. Objížďka nestanovena (slepá komunikace). částečná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 9b v Havlíčkově Brodě v ul. Husova v úseku od kř. s ul. Beckovského po kř. s ul. Horní v jízdním pruhu sousedícím se stavbou patrového parkoviště v délce cca. 70m, z důvodu výstavby patrového parkoviště (zařízení staveniště). Objížďka: nestanovena , jednosměrný provoz, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice III/1314, v katastru obce Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy p o v o l u j e podle § 24 zákona o pozemních komunikacích uzavírku silnice č. III/1314 mezi obcemi Smrčná - Štoky z důvodu provedení stavebních prací na mostním objektu D1 č. 1314-1, stavby „Modernizace D1 – úsek 14, Exit 104 Větrný Jeníkov – Exit 112 Jihlava“ , Objížďka - označena DZ: silnice III/1314, Smrčná, okr. Jihlava - Štoky, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/131 (Petrovice), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 07:00:00do: 30.08.2014 17:00:00
místní komunikace, Termesivy, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 07:00 Do 30.08.2014 17:00, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 137d v Termesivech v úseku od poz. parc.č. 42/4 k poz. parc.č. 394/11 v k.ú. Termesivy, z důvodu realizace stavebních prací na rekonstrukci komunikace a prodloužení kanalizace v Termesivech. Objízdná trasa nebyla navržena ani stanovena, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 07:00:00do: 29.08.2014 20:00:00
Parkovací plochy na ulici Družstevní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 07:00 Do 29.08.2014 20:00, Třebíč, ul. Družstevní - revitalizace veřejného prostranství sídliště Horka-Domky - uzavírka chodníků za BD (termín od 01.04.-29.06.2014) - uzavírka místní komunikace, parkoviště, chodníku před č.p. 1081-1087 (termín 01.04.-29.08.2014), uzavírka bude probíhat až po ukončení prací a otevření chodníků za BD, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní situacedopravní problém od: 01.04.2014 07:00:00do: 27.07.2014 23:00:00
silnice II/405 (ulice Masarykova), Okříšky, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 01.04.2014 07:00 Do 27.07.2014 23:00, Umístění pracovních vozidel v jízdním pruhu silnice č. II/405 ul. Masarykova v Okříškách v rámci akce: „Okříšky, kabelové vedení NN“. Doprava řízena světelnou signalizací., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Okříšky
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 01.04.2014 07:00:00do: 28.08.2014 00:00:00
D11, mezi km 48.5 a 46.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 01.04.2014 07:00 Do 28.08.2014 00:00, Doprava ve směru Hradec Králové – Praha bude v km 48,500 – 46,614 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích. Doprava ve směru Praha – Hradec Králové nebude uzavírkou dotčena.
okres: Nymburk, obec: Sány
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 01.04.2014 00:00:00do: 31.10.2014 00:00:00
komunikace, Červený Kříž - Pávov, okr. Jihlava, uzavřeno, Od 01.04.2014 00:00 Do 31.10.2014 00:00, Úplná uzavírka místní komunikace Pávov - Červený Kříž z důvodu demolice a výstavby mostní konstrukce dálnice D1 (I. etapa), Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 08:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice II/150, Horní Chlístov - Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 08:00 Do 30.10.2014 23:59, I. etapa 80.700 – 81.700, II.etapa 82.150 – 82.550; I. etapa mezi obcemi Okrouhlice a Chlístov, cca 100 m za obcí Dolní Chlístov ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 1 km; II. etapa mezi obcemi Chlístov a Havlíčkův Brod, cca 50 od konce lesa v Horním Chlístově ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 400 m, Objížďka - jednosměrná: Objížďka veškeré dopravy bude vedena ze směru od obce Havlíčkův Brod od křiž. se silnicí č. III/34719 po silnici č. III/34719 přes obec Veselý Žďár po křižovatku se silnicí č. III/34714, zde vlevo po silnici č. III/34714 do obce Okrouhlice po křižovatku se silnicí č. III/34713 a zde vlevo po této silnici zpět na silnici č. II/150, Objížďka - jednosměrná: Trasa objížďky ze směru od Světlé nad Sázavou pro veškerou dopravu bude vedena od křiž. se silnicí č. II/150 po silnici č. III/34750 po křižovatku se silnice č. III/34740, zde vlevo po silnici č. III/34740 přes obce Krásná Hora, Březinka, Hurtova Lhota a Poděbaby do obce Havlíčkův Brod po křižovatku se silnicí č. I/34 a zde vlevo po této silnici po křižovatku řízenou SSZ se silnicí č. I/38, zde vlevo po silnici č. I/38 po křiž. s II/150 a zde případně zpět na silnici č. II/150, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Omezení provozu a zákazyomezení jeden jízdní pruh uzavřen od: 02.04.2014 07:00:00do: 01.10.2014 23:59:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, jeden jízdní pruh uzavřen, Od 02.04.2014 07:00 Do 01.10.2014 23:59, Třebíč Havlíčkovo nábřeží před č.p. 146/39 - umístění restaurační předzahrádky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky jeden jízdní pruh uzavřen očekává se tvorba kolon vozidel od: 07.04.2014 06:00:00do: 04.08.2014 05:59:00
silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, jeden jízdní pruh uzavřen, očekává se tvorba kolon vozidel, Od 07.04.2014 06:00 Do 04.08.2014 05:59, částečná uzavírka ul. Lidická v úseku cca 70 m za křižovatkou s ul. Humpolecká a ul. Masarykova až za křižovatku s ul. Průmyslová. Při opravě mostu ev. č. 38-063 v termínu od 7. 4. 2014 do 31. 10. 2014 bude zachován obousměrný provoz na silnici I/38 ul. Lidická – bez objízdné trasy; doprava bude svedena do dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy. V úseku od mostu ev. č. 38-063 po křižovatku s ul. Sekaninova v termínu od 16. 6. 2014 do 3. 8. 2014 bude zachován obousměrný provoz na silnici I/38 ul. Lidická – bez objízdné trasy; doprava bude svedena do dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy. V úseku od křižovatky s ul. Sekaninova za křižovatku s ulicí Průmyslová v termínu od 4. 8. 2014 do 31. 10. 2014 bude provoz řízen kyvadlově pomocí mobilní SSZ (světelné signalizační zařízení); stavební práce budou prováděny po jednotlivých úsecích v max. délce 450m. V případě ukončení etapy, přejde zhotovitel okamžitě na další etapu, aby nedocházelo k prodlužování konečného termínu dokončení.MOŽNOST TVORBY KOLON!, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na silnici od: 06.04.2014 12:00:00do: 31.07.2014 18:33:00
D1, mezi km 49.3 a 40.8, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Od 06.04.2014 12:00 Do 31.07.2014 18:33, Doprava ve směru na Prahu bude od km 49,345 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů, kterými bude v režimu 2+2 vedena do km 40,800, odkud již bude pokračovat bez omezení. Na MÚK Šternov (EXIT 41) a MÚK Psáře (EXIT 49) bude po celou dobu uzavírky umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech. Odpočívka Brtnice (km 42,529 vlevo) bude po celou dobu konání uzavírek v provozu. Odpočívka Blanice (km 44,330 vpravo) bude v době konání FÁZE 3.6 mimo provoz. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu na 60 km/h.
okres: Benešov, obec: Divišov
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 12.04.2014 08:00:00do: 11.10.2014 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 12.04.2014 08:00 Do 11.10.2014 23:59, Třebíč Žerotínovo nám. před č.p. 20/16 - zábor místní komunikace, umístění restaurační předzahrádky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 16.04.2014 08:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice III/13035, v katastru obce Hořice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.04.2014 08:00 Do 30.10.2014 23:59, uzavírka silnice III/13034 z důvodu opravy mostu ev.č. 13035-002, Objížďka - obousměrná: po sil. III/13035 přes obec Hroznětice do obce Senožaty dále po sil. II/130 dále po sil. III/12930 přes obec Koberovice do obce Vojslavice dále po sil. III/13031 na sil II/13035 a to obousměrně, délka objízdné trasy cca 20 km, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 05.05.2014 00:00:00do: 09.09.2014 23:59:00
silnice I/23 (ulice Brněnská), Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 05.05.2014 00:00 Do 09.09.2014 23:59, Oprava mostu, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 14.04.2014 07:00:00do: 31.03.2015 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.04.2014 07:00 Do 31.03.2015 20:00, uzavírka části parkoviště (parc. č. 913/22 u nemocnice) stavební práce při akci "Přestupní terminál Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 14.04.2014 07:00:00do: 02.08.2014 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Vícenice u Náměště nad Oslavou - v katastru obce Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 14.04.2014 07:00 Do 02.08.2014 23:59, Oprava mostu, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vícenice u Náměště nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 15.04.2014 09:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice III/3494, v katastru obce Uhřínov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.04.2014 09:00 Do 30.09.2014 23:59, Silnice č. III/3494 bude uzavřena v průtahu obce Uhřínov v km cca 5,000 – 5,500, od křižovatky sil. III/3494 a sil. III/3497 pod obcí až cca 200m před kostelem, Objížďka - bez rozlišení: Po silnici č. III/3496, III/3494 a II/349 směr Horní Radslavice, Pohořílky, křiž. II349 a III/3494, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Uhřínov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na zpevněné krajnici od: 15.05.2014 07:00:00do: 15.10.2014 17:00:00
D11, mezi km 61.5 a 60.7, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na zpevněné krajnici, Od 15.05.2014 07:00 Do 15.10.2014 17:00, uzavírka zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v km 61,539 – 60,687 a části připojovacího pruhu MÚK Chlumec nad Cidlinou (EXIT 62) z důvodu výstavby PHS Levín. Doprava ve směru Praha bude v km 61,539 – 60,687 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích.
okres: Hradec Králové, obec: Olešnice
Dopravní situacedopravní problém zúžené jízdní pruhy Pozor! Lidé na vozovce od: 23.04.2014 08:00:00do: 30.11.2014 20:00:00
ulice Pomezní, mezi křižovatkami ulic Hrádek a Skalní, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, zúžené jízdní pruhy, Pozor! Lidé na vozovce, Od 23.04.2014 08:00 Do 30.11.2014 20:00, Třebíč ul. Pomezní č.p. 172 - zábor komunikace: skládka stavebního materiálu, umístění kontejneru, stavebního lešení, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 24.04.2014 11:00:00do: 22.11.2014 23:59:00
silnice III/03824 (Pražská), v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 24.04.2014 11:00 Do 22.11.2014 23:59, úplná uzavírka úseku mostního objektu na silnici III/03824 ve městě Jihlava – rekonstrukce mostu ev. č. 03824-2. Objížďka nařízena pro veškerá vozidla mimo vozidla BUS, MHD a IZS, Objížďka - obousměrná: ulice U Pražského mostu - silnice III/03824 (ulice Pražská), Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice II/523 (ulice Jiráskova), ulice Romana Havelky, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 09.04.2014 00:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 09.04.2014 00:00 Do 30.09.2014 23:59, oprava mostu, provoz po mostním provizoriu řízený semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 05.05.2014 08:00:00do: 31.10.2014 00:00:00
silnice I/23, Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 05.05.2014 08:00 Do 31.10.2014 00:00, Uzavřen průtah Kralicemi nad Oslavou, objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny přes Jinošov do Náměště nad Oslavou, pro vozidla nad 3,5 tuny z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče, příjezd do Náměště povolen, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Práce na silnicistavební práce od: 30.06.2014 00:00:00do: 25.07.2014 23:59:00
silnice I/3, v katastru obce Mirošovice, okr. Praha-východ, stavební práce, Od 30.06.2014 00:00 Do 25.07.2014 23:59, Částečná uzavírka silnice I/3, staničení km 0,000 – 0,050; k.ú. Mirošovice u Říčan, z důvodu opravy mostu v obci Mirošovice ev.č. 3-001..2 (levý most směr k D1). Oprava mostu bude probíhat při uzavření poloviny jízdního pásu. Popis objízdné trasy: Provoz bude veden ve 2 etapách. V 1.etapě – oprava pravé poloviny – bude provoz veden v levém pasu směrově rozdělené komunikace I/3 ve směru Č. Budějovice-Praha. V 2.etapě - oprava levé poloviny – bude provoz veden po opraveném pravém pasu směrově rozdělené komunikace I/3 ve směru Č. Budějovice-Praha. Jízdní pruh bude mít min. šířku 3,0 m. Provoz bude řízen pomocí svislého dopravního značení, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
okres: Praha-východ, obec: Mirošovice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky od: 08.06.2014 00:00:00do: 08.08.2014 23:59:00
silnice I/38 (ulice Masarykova), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, Od 08.06.2014 00:00 Do 08.08.2014 23:59, Havlíčkův Brod, ul. Masarykova, od čerpací stanice OMV v úseku cca 150 m před křižovatkou silnice I/38 se silnicí I/34 (obchvat Havlíčkův Brod ul. U Cihláře) až po křižovatku s ul. Havlíčkova, MOŽNOST TVORBY KOLON. Uzavírka pravé poloviny jízdního pásu silnice I/38 v km 141,069 – 141,500 v délce 431 m, úsek začíná u křižovatky MK Sídliště Pražská a končí u křižovatky s ul. Havlíčkova. Stanovená trasa objížďky: Provoz pro směr Kolín- Jihlava a Jihlava - Kolín bude veden obousměrně v levé polovině vozovky (ve směru staničení) sil. I/38 v jednom jízdním pruhu pro daný směr. Dle HGM provoz omezen na jeden jízdní pruh řízen SSZ (světelným signalizačním zařízením) a to od křiž. I/38 a Husova po křiž. I/38 a ul. Sídliště Pražská. Střídavý jednosměrný provoz řízený mobilním SSZ pouze o víkendech, s tím, že začátek tohoto omezení bude nejdříve od pátku 17:00, případné prodloužení až do pondělí, či úterý bude možné pouze výjimečně. Zhotovitel bude připraven v případě problémů na základě stanoviska Policie ČR okamžitě zprůjezdnit silnici I/38 obousměrně. Odbočení do ul. Husova (směr k nemocnici) zakázán. Odbočení do ul. Husova omezen nad 3,5t Vjezd na sil. I/38 z ul. Husova (ve směru od nemocnice) zakázán, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní situacedopravní problém od: 05.05.2014 07:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Karlovo nám., mezi křižovatkami ulic Hasskova a Přerovského, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 05.05.2014 07:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč, Karlovo nám. před č.p. 58/47 (Městské kulturní středisko Třebíč) - umístění kontejneru na místní komunikaci (parkovací stání), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 05.05.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/23, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 05.05.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, Uzavřen průtah obce Náměšť nad Oslavou, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t na území města: ul. Ocmanická - ul.Husova - ul. V. Nezvala - Masarykovo nám., Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče: po sil. II/351 - sil. II/152 - sil. II/392 (Třebíč - Slavičky - Třebenice - Dalešice - Slavětice - Dukovany - Mohelno - Březník - Kralice nad Oslavou), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Práce na silnicistavební práce od: 05.05.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/23 (ulice Brněnská), Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, Od 05.05.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, Uzavřen průtah Kralicemi nad Oslavou, objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny přes Jinošov do Náměště nad Oslavou, pro vozidla nad 3,5 tuny z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče, příjezd do Náměště povolen, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 12.05.2014 06:30:00do: 29.08.2014 23:59:00
silnice II/150 (ulice Ledečská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.05.2014 06:30 Do 29.08.2014 23:59, Úplná uzavírky silnice II/150 v místě budování okružní křižovatky, Objížďka - obousměrná: bude vedena pro veškerou dopravu ze směru od centra obce od křižovatky silnice II/150 s MK ulice Nerudova po místních komunikacích ulic Nerudova, Rozkošská a Perknovská po křižovatku se silnicí č. III/34719, zde vlevo po této silnici po křižovatku s II/150 a zde zpět na silnici č. II/150. Trasa objížďky pro veškerou dopravu ze směru od Okrouhlice do centra obce bude vedena od křižovatky silnic II/150 a III/34719 po silnici č. III/34719 po křiž. s MK ulice Perknovská a dále po místních komunikacích ulic Perknovská, Rozkošská, Jahodova, Havlíčkova a Nerudova po křižovatku se silnicí č. II/150 a zde zpět na silnici č. II/150, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 12.05.2014 00:00:00do: 22.11.2014 23:59:00
ulice Mostecká, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.05.2014 00:00 Do 22.11.2014 23:59, Úplná uzavírka místní komunikace Mostecká, Jihlava v úseku pod Pražským mostem z důvodu bezpečnosti při opravě mostu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 19.05.2014 07:00:00do: 29.08.2014 23:59:00
ulice Družstevní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.05.2014 07:00 Do 29.08.2014 23:59, Třebíč uzavírka ul. Družstevní - "Revitalizace veřejného prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči" I. etapa 19.05.-29.06.2014; II. etapa 30.06.-29.08.2014, Objížďka - bez rozlišení: ulice Vltavínská - silnice III/36075 (ulice Znojemská), Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Václavské nám., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 19.05.2014 06:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice I/19, Stříbrné Hory, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.05.2014 06:00 Do 30.09.2014 23:59, Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t bude vedena obousměrně (pro směr od Havlíčkova Brodu i od Žďáru nad Sázavou) od křižovatky silnice I/19 se silnicí III/03818 po silnici III/03818 do Utína na křižovatku se silnicí III/03810 a dále po silnici III/03810 a ul. Hesovská do Přibyslavi, kde se napojí na silnici I/19; délka objízdné trasy 6 km. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena obousměrně od místní části Keřkov po silnici I/19 přes lokalitu Dobrá do Přibyslavi a dále po silnici I/19 v Přibyslavi po ul. Tyršova, ul. Husova, ul. U Nádraží na křižovatku silnice I/19 se silnicí I/37 do Žďáru nad Sázavou přes Nové Dvory, Sázavu a Hamry nad Sázavou, dále ve Žďáru nad Sázavou po silnici I/37 ulicí Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho do Ždírce nad Doubravou přes Škrdlovice, Karlov, Vojnův Městec, a Krucemburk. Ve Ždírci nad Doubravou od křižovatky silnice I/37 ul. Žďárská, Chrudimská se silnicí I/34 ul. Brodská, po silnici I/34 na křižovatku se silnicí I/19 směr Pohled přes Krátkou Ves. Od křižovatky silnice I/34 se silnicí I/19 po silnici I/19 přes Pohled do obce Stříbrné Hory; délka objízdné trasy 65 km Objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu (dále jen VLOD nebude dopravním značením vyznačena) bude vedena obousměrně pro spoje linek 600020 a 600980 (mimo spoje 39, 25, 36) z obce Stříbrné Hory po silnici III/03818 do Utína dále po silnici III/03810 až po křižovatku se silnicí III/03820 a po silnici III/03820 do lokality Keřkov. Pro spoje linek 600980, spoj 39, 25, 36 bude objízdná trasa vedena od Utína po silnici III/03818 – Stříbrné Hory – otočka na místní komunikaci – zpět na silnici III/03818 do Utína a dále se napojí na svou trasu, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Stříbrné Hory
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 19.05.2014 07:30:00do: 31.08.2014 23:59:00
ulice V Lískách, ulice Na Úvoze, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.05.2014 07:30 Do 31.08.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace ulice Na Úvoze v úseku od křižovatky s ulicí V Lískách po křižovatku se silnicí II/353 ulice Vysocká ve Žďáře nad Sázavou, Objížďka - bez rozlišení: po místních komunikacích ulicemi Na Úvoze, K Přehradě a po silnici II/353 ul. Vysocká ve Žďáře n.S., bez značení s využitím místní znalosti, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 16.05.2014 00:00:00do: 30.07.2014 18:00:00
místní komunikace, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.05.2014 00:00 Do 30.07.2014 18:00, realizace stavebních prací na stavební akci „Rekonstrukce dvou trubních propustků v k.ú. Mírovka“. Stavba bude realizována po částech – nejprve propustek účelové komunikace a následně propustek místní komunikace. Objízdná trasa nebyla navržena ani stanovena. II. etapa - úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 184c v Mírovce u č.p. 60 v úseku dlouhém 20m , uzavírka provozu na místní komunikaci č. 184c v Mírovce u č.p. 60 v úseku dlouhém 20m, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Omezení provozu a zákazyomezení zúžené jízdní pruhy od: 01.06.2014 06:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
ulice L. Pokorného, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, zúžené jízdní pruhy, Od 01.06.2014 06:00 Do 30.09.2014 23:59, Třebíč, ul. L. Pokorného před č.p. 35 - umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 03.06.2014 09:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/112, v katastru obce Bácovice - v katastru obce Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.06.2014 09:00 Do 31.10.2014 23:59, rekonstrukce mostu na sil. č. II/112 ev. č. 112-049 u Bácovic, Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice II/112, Bácovice - Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/01932 (Pelhřimov), Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/129, Křelovice - silnice II/112, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/12917 (Útěchovičky), Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: silnice II/129, v katastru obce Křelovice - silnice I/19, v katastru obce Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/128 (Pacov), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní situacedopravní problém od: 06.06.2014 07:00:00do: 28.07.2014 20:00:00
ulice Zborovská, mezi křižovatkami ulic Ruská a Sv. Čecha, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 06.06.2014 07:00 Do 28.07.2014 20:00, Třebíč, ul. Zborovská (v místě křižovatky s ul. Štefáníkova)¨ - skládka materiálu: předizolované potrubí, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 08.06.2014 08:00:00do: 01.08.2014 23:59:00
silnice I/37, Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, práce na inženýrských sítích, Od 08.06.2014 08:00 Do 01.08.2014 23:59, výstavba kanalizace, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ostrov nad Oslavou
Práce na silnicistavební práce od: 11.06.2014 07:00:00do: 19.10.2014 23:59:00
silnice I/34 (ulice Nádražní), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, stavební práce, Od 11.06.2014 07:00 Do 19.10.2014 23:59, Pelhřimov, ul. Nádražní, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Pod Náspem po křižovatku s místní komunikací ul. Říčanského, provoz na silnici I/34 ul. Nádražní bude zachován – bez objízdné trasy; doprava bude svedena do dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 11.06.2014 07:00:00do: 31.12.2014 23:59:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 11.06.2014 07:00 Do 31.12.2014 23:59, Třebíč, uzavírky ul. Tomáše Bati, realizace akce "Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 14.06.2014 00:00:00do: 14.09.2014 23:59:00
silnice II/602 (ulice Karlov), Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.06.2014 00:00 Do 14.09.2014 23:59, úplná uzavírka sillnice č.II/602 v ul. Karlov ve Velkém Meziříčí, Objížďka - bez rozlišení: a) Po silnicích II. a I. tř. trasou: křiž. II/602 a II/390 (Křeptov) – Osová Bítýška – Ořechov – Křižanov – Martinice – Velké Meziříčí; b) Po dálnici D1 exit Velké Meziříčí-východ – exit Velké Meziříčí-západ, směr Praha a směr Brno. Dle § 20a odst. 2) zákona č. 13/1997 Sb. Jeli nutno při uzavírce podle § 24 užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění, Objížďka - bez rozlišení: Po dálnici D1 exit Velké Meziříčí-východ – exit Velké Meziříčí-západ, směr Praha a směr Brno, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 16.06.2014 00:00:00do: 15.10.2014 23:59:00
ulice Pávovská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.06.2014 00:00 Do 15.10.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Pávovská v Jihlavě v úseku mostu e.č. 6B-M2 přes železniční trať z důvodu opravy mostu v havarijním stavu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sokolovská - ulice Pávovská, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Pávovská, místní komunikace, silnice I/38, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 23.06.2014 07:00:00do: 17.08.2014 18:00:00
silnice I/38, Litohoř, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 23.06.2014 07:00 Do 17.08.2014 18:00, Omezení provozu v průtahu obcí, výstavba kanalizace., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Litohoř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 16.06.2014 07:00:00do: 12.10.2014 23:59:00
silnice I/23, Rokytnice nad Rokytnou - Červená Hospoda, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.06.2014 07:00 Do 12.10.2014 23:59, uzavřená silnice I/23, rozsáhlá rekonstrukce v celém úseku, Objížďka - obousměrná: silnice I/38, Markvartice, okr. Jihlava - místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, přes: silnice II/410 (Bítovánky), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Čechočovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 19.06.2014 07:00:00do: 31.07.2014 23:59:00
silnice II/388, Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.06.2014 07:00 Do 31.07.2014 23:59, úplná uzavírka silnice II/388 v km 10,712 - 10,100 v úseku od křižovatky se silnicí II/354 po konec obce Ostrov nad Oslavou směrem na Kotlasy, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/354 - silnice II/388, Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice I/37 (ulice Brněnská) (Žďár nad Sázavou), ulice Na Městečku, Nové Veselí, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ostrov nad Oslavou
Dopravní situacedopravní problém od: 23.06.2014 07:00:00do: 15.08.2014 20:00:00
ulice Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 23.06.2014 07:00 Do 15.08.2014 20:00, Třebíč, ul. Subakova před č.p. 43/3- umístění stavebního lešení na místní komunikaci (oprava fasády domu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 23.06.2014 08:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/15239, Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 23.06.2014 08:00 Do 31.08.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/15239 v prostoru náměstíčka v obci Myslibořice o délce cca 220 m z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „ Myslibořice, kanalizace – II. etapa“. Práce v uzavřeném úseku budou prováděny ve 2 etapách tak, aby byl vždy umožněn vjezd autobusům k autobusovým zastávkám a opětovný výjezd, Objížďka - obousměrná: od uzavřeného úseku po MK, silnici č. III/15234 a č. III/15233 zpět k uzavřenému úseku.(levá strana náměstíčka). Délka objízdné trasy cca 300 m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru práce na údržbě mostu od: 21.06.2014 16:50:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 134.4 a 133.1, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, práce na údržbě mostu, Od 21.06.2014 16:50 Do 31.10.2014 20:00, Uzavření pásu na Prahu z důvodu opravy mostu č. D1-167 (4.etapa). Doprava vedena v pásu na Brno dvěma pruhy v obou směrech. Šířka levého pruhu 2,5 m, pravého 3,25 m. Nejvyšší dovolená rychlost je 60 km/h. V pásu na Brno je MÚK Měřín (km 134) otevřen. V pásu na Prahu uzavřen, obj. trasa po souběžné silnici II/602. Nájezd na obj. trasu bude přes MÚK Velké Meziříčí - exit 141.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na údržbě mostu od: 21.06.2014 12:35:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 133.1 a 134.4, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na údržbě mostu, Od 21.06.2014 12:35 Do 31.10.2014 20:00, Uzavření pásu na Prahu z důvodu opravy mostu č. D1-167 (4.etapa). Doprava vedena v pásu na Brno dvěma pruhy v obou směrech. Šířka levého pruhu 2,5 m, pravého 3,25 m. Nejvyšší dovolená rychlost je 60 km/h. V pásu na Brno je MÚK Měřín (km 134) otevřen. V pásu na Prahu uzavřen, obj. trasa po souběžné silnici II/602. Nájezd na obj. trasu bude přes MÚK Velké Meziříčí - exit 141.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce údržby neprůjezdný levý jízdní pruh od: 23.06.2014 02:40:00do: 08.08.2014 23:59:00
D1, mezi km 200.4 a 193.6, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce údržby, neprůjezdný levý jízdní pruh, Od 23.06.2014 02:40 Do 08.08.2014 23:59, Ve směru na Prahu (levý pás) je v km 200,425 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do pravé části pásu, a takto pokračuje podél pracovního místa až do km 193,600, kde dopravní omezení končí. Doprava je vedena v režimu 2+1+1. Nejvyšší dovolená rychlost je v místě uzavírky snížena na 80 km/h, s výjimkou úseku v místě přejezdu SDP, kde je stanovena na 60 km/h. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V rámci této etapyn bude zachován provoz na všech nájezdových a výjezdových rampách v MÚK Brno – centrum, MÚK Brno – jih a odpočívky Brněnské Ivanovice v km 198,250.
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 28.06.2014 07:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
ulice U Stínadel, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.06.2014 07:00 Do 31.08.2014 23:59, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Práce na silnicistavební práce od: 30.06.2014 20:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Brněnská, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 30.06.2014 20:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč, ul. Brněnská před č.p. 36/94- zábor (uzavření) chodníku z důvodu zajištění bezpečnosti v souvislosti s demolicí budovy a další výstavbou, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní situacedopravní problém od: 30.06.2014 16:00:00do: 15.09.2014 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Tiché nám. a Stinná, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 30.06.2014 16:00 Do 15.09.2014 20:00, Třebíč, ul. L. Pokorného před č.p. 25/53- umístění stavebního lešení na místní komunikaci, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 30.06.2014 07:00:00do: 12.09.2014 23:59:00
silnice III/36042, Mirošov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 30.06.2014 07:00 Do 12.09.2014 23:59, úplná uzavírka silnice III/36042 v obci Mirošov , Objížďka - obousměrná: silnice III/36042, v katastru obce Mirošov - v katastru obce Blažkov, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/388 (Horní Bobrová), silnice II/385 (Blažkov), z Mirošova po silnici III/36042 přes Blažkov do Dolní Rožínky na křižovatku se silnicí II/385, dále po silnici II/385 do Zvole na křižovatku se silnicí II/388, dále po silnici II/388 do Bobrové na křižovatku se silnicí II/360 a dále po silnici II/360 na křižovatku se silnicí III/36042 a po ní do Mirošova a opačně., Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Mirošov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 30.06.2014 07:00:00do: 28.07.2014 23:59:00
silnice II/390, Budišov, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 30.06.2014 07:00 Do 28.07.2014 23:59, úplná uzavírka silnice č. II/390 v průtahu městysem Budišov z důvodu opravy povrchu., I. etapa: úsek od napojení na MK u domu č.p. 55 po křiž. se sil. č. III/39014, Objížďka - bez rozlišení: I. etapa: obousměrně po místní komunikaci „Selská čtvrť“. Délka objížďky cca 200 m, Objížďka - bez rozlišení: II. etapa: obousměrně po MK „Selská čtvrť“, dále po sil. č. II/390 a po MK kolem Úřadu městyse až ke křiž. se sil. č. III/39014. Délka objížďky cca 1,5 km, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Budišov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 30.06.2014 07:00:00do: 27.07.2014 23:59:00
silnice III/35425, Dolní Bory, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 30.06.2014 07:00 Do 27.07.2014 23:59, úplná uzavírka silnice č. III/35425 v obci Bory, II. úsek silnice č. III/35425 v obci Bory v úseku od křižovatky se sil. III/36049 po křižovatku s MK Bory k fotbal. hřišti. Vozidlům BUS průjezd umožněn uzavírkou, Objížďka - bez rozlišení: po místní komunikaci okolo fotbalového hřiště, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bory
Dopravní situacedopravní problém od: 30.06.2014 08:00:00do: 17.08.2014 23:59:00
silnice I/34, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, dopravní problém, Od 30.06.2014 08:00 Do 17.08.2014 23:59, I. etapa silnice I/34 vpravo podél areálu bývalých kasáren letiště v Havlíčkově Brodě ve směru na Humpolec; II. etapa vpravo podél oplocení začínající zástavby v místní části Šmolovy ve směru na Humpolec provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen světelným signalizačním zařízením umístění mechanizace v jízdním pruhu vozovky při výstavbě cyklostezky Havlíčkův Brod – Šmolovy, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 30.06.2014 00:01:00do: 29.08.2014 20:00:00
ulice Družstevní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 30.06.2014 00:01 Do 29.08.2014 20:00, Třebíč uzavírka ul. Družstevní - "Revitalizace veřejného prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči" II. etapa, Objížďka - bez rozlišení: ulice Vltavínská - silnice III/36075 (ulice Znojemská), Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Václavské nám., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení od: 01.07.2014 20:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Sirotčí, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 01.07.2014 20:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč ul. Sirotčí - uzavírka chodníku, realizace akce: Hotelová škola Třebíč a Obchodní akademie, umístění stavebního lešení (zateplení objektů, výměna oken), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 01.07.2014 07:00:00do: 15.08.2014 20:00:00
ulice Purkyňovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 01.07.2014 07:00 Do 15.08.2014 20:00, Třebíč, ul. Purkyňovo nám. (vjezd k nemocnici, provádění stavebních prací při realizaci akce "Terminál hromadné dopravy Třebíč". Bude umožněn: - vjezd do objektu soudu, statního zastupitelství - vjezd do areálu nemocnice bude veden jednosměrně, výjezd bude řešen přes zadní vjezd nemocnice - šířka průchozího profilu chodníku pro chodce bude 1,20 m příjezd složkám IZS, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 15.07.2014 07:38:00do: 24.07.2014 11:48:17
D1, mezi km 153.3 a 163.2, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 15.07.2014 07:38 Do 24.07.2014 12:00, Ve směru na Brno (pravý pás) je doprava v km 153,280 svedena do dvou pomocných jízdních pruhů v pravé části pásu a takto pokračuje, až do km 163,220, kde končí dopravní omezení.Doprava je vedena podél pracovních míst ve dvou jízdních pruzích v obou směrech za snížené rychlosti 80 km/h, přičemž do levých pomocných jízdních pruhů bude zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Lhotka (EXIT 153) a MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) je zachována ve všech směrech.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 01.07.2014 06:00:00do: 12.09.2014 23:59:00
silnice II/392, Jinošov, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 01.07.2014 06:00 Do 12.09.2014 23:59, částečná uzavírka silnice II/392 v obci Jinošov v délce cca 280m z důvodu pokládky kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Jinošov
Omezení provozu a zákazyomezení od: 01.07.2014 20:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Sirotčí, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 01.07.2014 20:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč ul. Sirotčí - uzavírka chodníku, realizace akce: Hotelová škola Třebíč a Obchodní akademie, umístění stavebního lešení (zateplení objektů, výměna oken), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 01.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/41010, Čáslavice, okr. Třebíč, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 01.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 20:00, zvláštní užívání silnic č. III/4102, III/4109 a III/41010 v průtahu obcí Čáslavice z důvodu obnovy vozovkového souvrství po provedené pokládce kanalizačního řadu - posuvné pracovní místo v délce cca 50m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Čáslavice
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 01.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/4109, Čáslavice, okr. Třebíč, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 01.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 20:00, zvláštní užívání silnic č. III/4102, III/4109 a III/41010 v průtahu obcí Čáslavice z důvodu obnovy vozovkového souvrství po provedené pokládce kanalizačního řadu - posuvné pracovní místo v délce cca 50m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Čáslavice
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 01.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/4102, Čáslavice, okr. Třebíč, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 01.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 20:00, zvláštní užívání silnic č. III/4102, III/4109 a III/41010 v průtahu obcí Čáslavice z důvodu obnovy vozovkového souvrství po provedené pokládce kanalizačního řadu - posuvné pracovní místo v délce cca 50m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Čáslavice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 30.06.2014 19:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/128, Černovice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 30.06.2014 19:00 Do 31.10.2014 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - místní komunikace, Mnich, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/1361 (Hojovice), Objízdná trasa pro sil. č. II/128 směr Deštná, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - silnice III/12819, Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, přes: místní komunikace (Těmice), Objízdná trasa pro sil. č. II/409 směr Kamenice nad Lipou, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - silnice II/135, Mnich, okr. Pelhřimov, přes: silnice I/19 (Vysoká Lhota), silnice I/34 (Pelhřimov), silnice II/602 (ulice Slovanského bratrství), silnice I/34 (Kamenice nad Lipou), Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5t, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Černovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
silnice III/11260, v katastru obce Řásná, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 23:59, Uzavírka silnice č. III/11260 u obce Řásná z důvodu stavebních prací "III/11260 Řásná, oprava propustku v km 3,535", Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice III/11260 - silnice III/11264, Řásná, okr. Jihlava, přes: místní komunikace, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: silnice I/23, Mrákotín - silnice III/11260, Řídelov, okr. Jihlava, přes: Krahulčí, silnice II/112 (ulice Jihlavská) (Telč), Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Řásná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.07.2014 08:00:00do: 29.08.2014 23:59:00
ulice Oslavická, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.07.2014 08:00 Do 29.08.2014 23:59, úplná uzavírka Mk ul. Oslavická v místě křižovatky u základních škol, v rámci stavby okružní křižovatky a stavby parkovacího pruhu na komunikaci u firmy Stavebniny Smejkal, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená od: 08.07.2014 08:00:00do: 06.09.2014 20:00:00
D11, mezi km 59.6 a 61, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 08.07.2014 08:00 Do 06.09.2014 20:00, z důvodu montáže prvků nové PHS Loukonosy. Doprava ve směru Praha – Hradec Králové bude v km 59,298 svedena do pravého jízdního pruhu a v km 59,598 – 59,748 bude převedena do levého jízdního pruhu, ve kterém bude pokračovat na konec uzavírky v km 61,017. Doprava ve směru Hradec Králové – Praha nebude uzavírkou dotčena.
okres: Kolín, obec: Žiželice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy oprava povrchu vozovky provoz převeden do protisměru od: 09.07.2014 18:00:00do: 16.08.2014 20:00:00
D1, mezi km 5.5 a 1.8, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, oprava povrchu vozovky, provoz převeden do protisměru, Od 09.07.2014 18:00 Do 16.08.2014 20:00, Uzavírka levého a středního pruhu. Provoz je veden v režimu 1+1+2. Provoz na Prahu je veden levým jízdním pruhem v protisměrném pásu ve směru na Brno a v pravém pruhu ve směru na Prahu. Na Brno je provoz veden 2 pruhy v pásu na Brno. Oprava středního a levého jízdního pruhu., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-západ, obec: Průhonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 10.07.2014 12:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
ulice Konečná, mezi křižovatkami ulic Žižkov II a Žižkov II, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 10.07.2014 12:00 Do 31.08.2014 23:59, uzavírka provozu na části místních komunikacích (MK) č.12b a 18b v Havlíčkově Brodě - 1. uzavírka provozu na MK č. 12b v ul. Konečná v úseku od kř. s ul. Na Spádu k č.p. 1206 v délce cca. 30m (výstavba příčného prahu s PPCH u ZŠ) a 2. na MK č 18b (chodníky) v ul. Na Spádu v úseku od kř. s ul. Konečná k č.p. 1238 (91m) a v úseku od č.p. 1277 k č.p. 705 (182m) z důvodu provedení opravy chodníků v délce cca. 280m. Objízdná trasa pro uzavírku v ul. Konečná bude vedena po místních komunikacích v ul. Konečná, Polní, Trocnovská a na Spádu a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicistavební práce od: 09.07.2014 09:00:00do: 25.07.2014 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 09.07.2014 09:00 Do 25.07.2014 20:00, Třebíč, ul. Tomáše Bati (před objektem č.p. 1041), provádění výkopových prací pro stavbu - překop silnice pro statické zajištění mostovky v místě křížení komunikace T. Bati a Stařečského potoka, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 14.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
silnice I/23, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 14.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 23:59, omezený průjezd, vybudování napojení dopravního terminálu, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 12.07.2014 00:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/15234, úsek IV., Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.07.2014 00:00 Do 31.08.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/15239 v obci Myslibořice z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „ Myslibořice, kanalizace – II. etapa; IV.část: úsek od RD č.p. 69 po RD čp. 79 ( místní část Třebíčská), Objížďka - bez rozlišení: obousměrně od uzavřených úseků po silnici č. III/15239 a sil.č. II/152, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
Dopravní uzavírky a omezeníneprůjezdný levý jízdní pruh práce údržby zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 19.07.2014 22:00:00do: 16.08.2014 23:00:00
D1, mezi km 1.5 a 5.6, ve směru Bohumín – PL, neprůjezdný levý jízdní pruh, práce údržby, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 19.07.2014 22:00 Do 16.08.2014 23:00, Ve směru na Brno je od km 1,500 uzavřen levý jízdní pruh a doprava je svedena do středního a pravého jízdního pruhu, přičemž v levém jízdním pruhu je za mobilním svodidlem vedena protisměrná doprava. V tomto režimu (2 pruhy na Brno a 1 pruh na Prahu) je doprava vedena až do km 5,580, kde dopravní omezení končí. Nejvyšší dovolená rychlost je omezena na 100 km/h, s výjimkou úseku před příčnou uzávěrou, kde je 80 km/h.
okres: Praha-západ, obec: Průhonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 11.07.2014 07:00:00do: 28.07.2014 23:59:00
silnice III/13424 (ulice Na Mýtě), část obce Za Tratí, Batelov, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 11.07.2014 07:00 Do 28.07.2014 23:59, Úplná uzavírka silnice III/13421 v úseku žel. přejezdu ke křižovatce se silnicí II/134, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/639 (ulice Jihlavská), část obce Za Tratí - silnice II/134 (ulice náměstí Míru), Batelov, okr. Jihlava, přes: silnice II/112, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Batelov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 11.07.2014 07:00:00do: 28.07.2014 23:59:00
silnice II/134 (ulice Na Mýtě), část obce Za Tratí, Batelov, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 11.07.2014 07:00 Do 28.07.2014 23:59, Úplná uzavírka silnice II/134 v úseku železničního přejezdu., Objížďka - bez rozlišení: silnice II/639 (ulice Jihlavská), část obce Za Tratí - silnice II/134 (ulice náměstí Míru), Batelov, okr. Jihlava, přes: silnice II/112, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Batelov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 14.07.2014 06:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
silnice II/150, Nová Ves u Světlé, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.07.2014 06:00 Do 31.08.2014 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : místní komunikace - silnice II/150, Nová Ves u Světlé, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/150, silnice III/34719 (Lučice), silnice III/34711 (Pohleď), Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/347 (ulice Haškova), Světlá nad Sázavou, část obce Světlá nad Sázavou-jih - silnice II/150, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice K Čejovu, Kejžlice, silnice II/129 (ulice Okružní) (Humpolec), ulice 5. května, ulice Beckovského, Havlíčkův Brod, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Nová Ves u Světlé
Práce na silnicipráce na silnici od: 12.07.2014 06:00:00do: 15.08.2014 23:59:00
silnice I/37, Sklené nad Oslavou - Jívoví, okr. Žďár nad Sázavou, práce na silnici, Od 12.07.2014 06:00 Do 15.08.2014 23:59, pokládka mikrokoberce, posuvné pracovní místo, kyvadlový provoz, mimo pracovní dobu průjezd bez omezení, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jívoví
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 12.07.2014 00:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/15234, úsek II., Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.07.2014 00:00 Do 31.08.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/15239 v obci Myslibořice z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „ Myslibořice, kanalizace – II. etapa; II. část: úsek od RD č.p. 60 po RD čp. 69 ( místní část Kocanda), Objížďka - bez rozlišení: obousměrně od uzavřených úseků po silnici č. III/15239 a sil.č. II/152, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 16.07.2014 00:00:00do: 15.08.2014 23:59:00
silnice II/408, Slavíkovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.07.2014 00:00 Do 15.08.2014 23:59, úplnou uzavírka silnice II/408, Slavíkovice – Dobrá Voda z důvodu rekonstrukce povrchu II. Etapa. Objízdná trasa: ve směru Jemnice - Moravské Budějovice po silnici II/152, dále od křižovatky se siln. III/15114 vpravo, směr obec Mladoňovice, dále obec Dobrá Voda (křižovatka II/408 se silnicí III/40810 a silnicí III/15114). Objízdná trasa v obou směrech, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Slavíkovice
Omezení provozu a zákazyomezení od: 22.07.2014 08:00:00do: 25.07.2014 20:00:00
ulice Nad Zámkem, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 22.07.2014 08:00 Do 25.07.2014 20:00, Třebíč, ul. Pod Zámkem - částečná uzavírka: parkoviště, parkovací stání autobusů, dopravní omezení MK - televizní natáční pořadu České televize: "Jan Hus", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníoprava povrchu vozovky, provoz převeden do protisměru práce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 19.07.2014 00:00:00do: 08.08.2014 23:59:00
D1, mezi km 193.7 a 200.1, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, provoz převeden do protisměru, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 19.07.2014 00:00 Do 08.08.2014 23:59, Ve směru na Brno (pravý pás), v km 193,710, jsou pravý a levý jízdní pruh vedeny následujícím způsobem: pravý jízdní pruh je sveden do levé části pravého pásu a levý jízdní pruh je převeden přes přejezd SDP do protisměrného pásu, a takto vedou podél stavby do km 200,130, odkud jsou vedeny opět v pravém pásu dálnice. Doprava je vedena v režimu 2+1+1. Nejvyšší dovolená rychlost je v místě uzavírky snížena na 80 km/h, s výjimkou úseku v místě přejezdu SDP, kde je stanovena na 60 km/h. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V rámci této etapy bude zachován provoz na všech nájezdových a výjezdových rampách v MÚK Brno - centrum a MÚK Brno – jih. Odpočívka Brněnské Ivanovice v km 198,2 je ve směru Praha – Brno uzavřená.
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 23.07.2014 06:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice II/602 (ulice Sokolovská), Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 23.07.2014 06:00 Do 30.09.2014 23:59, Silnice č. II/602 v ulici Sokolovské ve Velkém Meziříčí bude uzavřena následovně: bude uzavřen úsek od křiž. sil. II/360 - K Novému nádraží a Nad Sv. Josefem po křiž. s Poštovní, Moráňská, Nábřeží. Křižovatka sil. II/602 od Karlova a II/360 K Nov. Nádraží bude průjezdná, Křižovatka sil. II/602 od Novosad na MK Poštovní a Nábřeží bude průjezdná (do 3,5t) , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/360 - ulice Třebíčská, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, Popis objížďky: a) Po silnici II/390, I/37, II/360, trasou - křiž. II/602 a II/390 (Křeptov) – Osová Bítýška – Ořechov – Křižanov – Martinice – Velké Meziříčí. b) Po dálnici D1 exit Velké Meziříčí-východ – exit Velké Meziříčí-západ, směr Praha a směr Brno. Dle § 20a odst. 2) zákona č. 13/1997 Sb. Jeli nutno při uzavírce podle § 24 užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění.) c) Po místní komunikaci Třebíčská pro směr od Jihlavy a pro směr Tasov , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 23.07.2014 07:38:00do: 24.07.2014 11:51:51
D1, mezi km 163 a 153, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 23.07.2014 07:38 Do 24.07.2014 12:00
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz