Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Omezení rozměrů a hmotnostidočasné omezení výšky od: 24.03.2015 00:00:00do:
silnice III/36075 (ulice Nádražní), okr. Třebíč, dočasné omezení výšky, Od 24.03.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, omezený průjezd na ul. Nádražní - průjezdná výška pouze 3m!
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Sjízdnost vozovkyneprůjezdné pro těžká vozidla od: 01.04.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
komunikace, u obce Račerovice, okr. Třebíč, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 01.04.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59, nezpevněná komunikace mezí obcí Račerovice a sil. III/35114.
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 15.05.2015 07:23:00do: 28.07.2016 20:00:00
silnice I/34, Ondřejov, okr. Pelhřimov, stavební práce, Od 15.05.2015 07:23 Do 28.07.2016 20:00, Stavební práce na křížení stávající trasy silnice I/34 s nově budovanou přeložkou u obce Ondřejov a u Myslotín v okr. Pelhřimov. V době trhacích prací dojde k uzavírkám na dobu nezbytně nutnou vždy max. 10 minut - objížďka nebude vzhledem ke krátkodobému termínu stanovena., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Ondřejov
Práce na silnicistavební práce od: 15.05.2015 07:23:00do: 28.08.2016 20:00:00
silnice I/34, Myslotín, okr. Pelhřimov, stavební práce, Od 15.05.2015 07:23 Do 28.08.2016 20:00, Stavební práce na křížení stávající trasy silnice I/34 s nově budovanou přeložkou u obce Ondřejov a u Myslotín v okr. Pelhřimov. V době trhacích prací dojde k uzavírkám na dobu nezbytně nutnou vždy max. 10 minut - objížďka nebude vzhledem ke krátkodobému termínu stanovena., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení od: 06.11.2015 00:00:00do:
silnice II/602, Lavičky - Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, omezení, Od 06.11.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 08.02.2016 07:00:00do: 06.05.2016 23:59:00
ulice Smetanova, mezi křižovatkami ulic Brněnská a Hutařova, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 08.02.2016 07:00 Do 06.05.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: ulice Smetanova, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, přes: ulice Nádražní, silnice II/353 (ulice Jihlavská), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.03.2016 08:00:00do: 31.12.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, ulice Zámeček, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 08.03.2016 08:00 Do 31.12.2016 20:00, Třebíč, ul. Tomáše Bati parc. 1480/2, Zámeček parc. 1482/7 uzavírka chodníků, přechodů pro chodce: MK. Provádění prací a manipulace s materiálem v rámci akce "Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny" . Omezení komunikace z důvodu použití vysokotonážního jeřábu. Kolem komunikace omezeny rovněž chodníky a přechody pro chodce, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníopakované krátkodobé uzavírky od: 23.02.2016 00:00:00do: 31.12.2020 23:59:00
silnice III/03815, v katastru obce Pohled - v katastru obce Dlouhá Ves, okr. Havlíčkův Brod, opakované krátkodobé uzavírky, Od 23.02.2016 00:00 Do 31.12.2020 23:59, Krátkodobé uzavírky v časovém úseku do 30 minut, (cca 20x ročně) z důvodu provádění trhacích prací v kamenolomu., Objížďka - bez rozlišení: Z důvodu krátkých časových intervalů jednotlivých uzavírek nebyla objížďka stanovena., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dlouhá Ves
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 31.08.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 31.08.2016 20:00, zábor jízdního pruhu na místní komunikaci (umístění stavebního jeřábu, obslužných vozidel), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 20.12.2016 20:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 20.12.2016 20:00, umístění stavebního lešení (rekonstrukce objektu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 10.03.2016 13:00:00do: 15.07.2016 23:59:00
D1, mezi km 28.2 a 34.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 10.03.2016 13:00 Do 15.07.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akcí „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“ a „Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 14.03.2016 07:00:00do: 30.06.2016 23:59:00
ulice Dobiášova, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 14.03.2016 07:00 Do 30.06.2016 23:59, Objížďka - obousměrná: ulice Křemešnická - ulice Dobiášova, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/01935 (ulice Řemenovská), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 14.03.2016 07:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice III/13212 (ulice Nádražní), Počátky, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 14.03.2016 07:00 Do 31.05.2016 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : místní komunikace - ulice Zahradní, Počátky, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/132 (ulice Žirovnická), platí i pro IZS a VLOD, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/132 (ulice Žirovnická), Počátky - silnice III/1329, Stojčín, okr. Pelhřimov, přes: Žirovnice, pro vozidla nad 3,5t, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Počátky
Práce na silnicipráce na silnici provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 11.03.2016 18:30:00do: 15.07.2016 23:59:00
D1, mezi km 34.3 a 28.8, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 11.03.2016 18:30 Do 15.07.2016 23:59, Uzavřen levý pás na Prahu, provoz veden obousměrně v pásu na Ostravu „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 21.03.2016 07:00:00do: 30.06.2016 20:00:00
ulice nám. Svobody, mezi křižovatkami ulic Janáčkova a Březinova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 21.03.2016 07:00 Do 30.06.2016 20:00, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 21.03.2016 10:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice III/34750, v katastru obce Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 21.03.2016 10:00 Do 31.05.2016 23:59, Objížďka - obousměrná: komunikace - silnice II/150, v katastru obce Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 21.03.2016 09:10:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice II/150, část obce Babice, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 21.03.2016 09:10 Do 31.05.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 21.03.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
ulice Křižíkova, mezi křižovatkami ulic Tovární a U Dlouhé stěny, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 21.03.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, Uzavírka z důvodu stavebních prací na opěrné zdi, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 21.03.2016 07:00:00do: 21.05.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 21.03.2016 07:00 Do 21.05.2016 23:59, z důvodu výstavby splaškové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 18.03.2016 10:26:00do: 15.07.2016 23:00:00
D1 EXIT 34, směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 18.03.2016 10:26 Do 15.07.2016 23:00
okres: Benešov, obec: Ostředek
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 18.03.2016 10:30:00do: 15.07.2016 23:00:00
D1 EXIT 29, směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, Od 18.03.2016 10:30 Do 15.07.2016 23:00
okres: Benešov, obec: Vranov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 25.03.2016 13:40:00do: 30.06.2016 23:00:00
D1, mezi km 56.8 a 48.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 25.03.2016 13:40 Do 30.06.2016 23:00, provoz na Prahu veden ve dvou zúžených pruzích v pravé části levého jízdního pásu (směr Praha)
okres: Benešov, obec: Psáře
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy pravý jízdní pruh uzavřen od: 20.03.2016 12:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
D11, mezi km 11.4 a 13.5, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 20.03.2016 12:00 Do 31.05.2016 23:59, částečně omezen pravý jízdní pruh, dva provizorní jízdní pruhy v levé části pásu. Oprava otevřeného odpadu a dosazení betonového svodidla.
okres: Praha-východ, obec: Mochov
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 20.03.2016 17:10:00do: 09.07.2016 17:00:00
D1, mezi km 177.8 a 182.2, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 20.03.2016 17:10 Do 09.07.2016 17:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Brno je v km cca 177,845 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích přejezdem středního dělicího pásu v km cca 178,112 – 178,247 do protisměrného pásu, v němž pokračuje až k přejezdu středního dělicího pásu v km cca 182,085 – 182,185, v němž je doprava svedena zpět do svého pravého pásu dálnice a dále pokračuje bez přechodného dopravního omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Práce na silnicistavební práce práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 20.03.2016 17:10:00do: 09.07.2016 17:00:00
D1, mezi km 182.5 a 178, ve směru Praha, stavební práce, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 20.03.2016 17:10 Do 09.07.2016 17:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Prahu je v km cca 182,465 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, a takto pokračuje do km cca 178,042, odkud je dále vedena bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h, přičemž je umožněn nájezd a výjezd v přilehlých křižovatkách. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen stavební práce od: 20.03.2016 17:15:00do: 09.07.2016 17:00:00
D1 EXIT 178, směr Bohumín, vjezd na dálnici uzavřen, stavební práce, Od 20.03.2016 17:15 Do 09.07.2016 17:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Brno je uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Ostrovačice (EXIT 178). Pro relaci Ostrovačice (II/602) › Brno (D1) je vedena objízdná trasa dále po silnici č. II/602 ke křižovatce se silnicí č. I/23, po které je vedena dle místního dopravního značení do MÚK Kývalka (EXIT 182), odkud je umožněn nájezd na dálnici D1 ve směru Brno, Ostrava., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Ostrovačice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená od: 22.03.2016 08:00:00do: 08.07.2016 23:59:00
D1, mezi km 367.9 a 368.1, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 22.03.2016 08:00 Do 08.07.2016 23:59, částečná uzavírka části ploch dálniční odpočívky Antošovice v km 368. Ve směru Polsko je v km 367,925 - 368,095 uzavřena zpevněná krajnice. V km 368,095 bude do odstavného pruhu naveden provizorní nájezd na D1 z odpočívky. Na odpočívce Antošovice, vpravo, je omezen provoz na parkovací ploše (zábor parkovací plochy pro kamiony., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 29.03.2016 07:30:00do: 31.05.2016 23:00:00
D1, mezi km 141.8 a 133.4, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 29.03.2016 07:30 Do 31.05.2016 23:00, Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 141,785 - 141,3 ve dvou pomocných pruzíchv oblasti levého a části pravého jízdního pruhu a v km 141,3 - 133,793 je vedena v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice. (km 139 - km 137 provoz veden v LJP + PJP) Do levého pomocného pruhu je je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Výjezd a nájezd v přilehlých křižovatkách je umožněn. Je uzavřena odpočívka Kochánov (km 137, vlevo) -
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 29.03.2016 07:30:00do: 31.05.2016 23:00:00
D1, mezi km 133.4 a 141.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 29.03.2016 07:30 Do 31.05.2016 23:00, Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,358 - 136,980 a 139,100 - 141,170 ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice a v km 137,190 - 138,730 a 141,420 - 141,635 je doprava vedena ve dvou pomocných pruzích v oblasti levého a části pravého jízdního pruhu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Možnost nájezdu a výjezdu v MÚK Měřín (EXIT 134) a v MÚK Velké Meziříčí (EXIT 141) je umožněna v plném rozsahu. Odpočívka Stránecká Zhoř (km 139,900, vpravo) je rovněž zpřístupněna, ale jsou zabrána parkovací místa pro nákladní automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 26.03.2016 17:00:00do: 30.06.2016 23:00:00
D1, mezi km 47.9 a 56.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 26.03.2016 17:00 Do 30.06.2016 23:00, provoz veden ve dvou provizorních jízdních pruzích v pravé části vozovky
okres: Benešov, obec: Psáře
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 27.03.2016 18:35:00do: 12.07.2016 23:59:00
D11 EXIT 1, ve směru k nákupnímu centru, výjezd z dálnice uzavřen, Od 27.03.2016 18:35 Do 12.07.2016 23:59
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 27.03.2016 18:43:00do: 12.07.2016 23:59:00
D11 EXIT 1, ve směru od ul. Chlumecká, vjezd na dálnici uzavřen, Od 27.03.2016 18:43 Do 12.07.2016 23:59
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 04.04.2016 07:30:00do: 09.05.2016 16:00:00
D1 EXIT 182 - silnice I/23, okr. Brno-venkov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 04.04.2016 07:30 Do 09.05.2016 16:00, Realizace stavby I/23 Brno - Pražská radiála, doplnění svodidel.
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 06.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/35421, Jámy, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 06.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, úplná uzavírka silnice, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , pro osobní vozidla: místní komunikace, Jámy, okr. Žďár nad Sázavou, Objížďka - pro vozidla nad X tun, pro nákladní: silnice II/354, Nové Město na Moravě - silnice III/35421 (ulice Jamská), Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice III/35420, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jámy
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Tiché nám. a Stinná, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, umístění restaurační letní předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 09:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Vladislav, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 09:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava mostu, střídavý jednosměrný provoz., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 02.04.2016 07:00:00do: 01.10.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 02.04.2016 07:00 Do 01.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 04.04.2016 06:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/402 (ulice Fritzova), Třešť, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 04.04.2016 06:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/402 a II/406: po silnici II/406 město Třešť – Jezdovice – Kostelec – VPRAVO po silnici II/602 do Jihlavy na křiž. se sil. II/523 – VPRAVO na křiž. se sil. I/38 a dále po sil I/38 – obchvat města Jihlavy, obec Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov – VPRAVO na sil. II/402 a zpět. Délka objízdné trasy 15,3 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Třešť
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/37, Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ostrov nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.04.2016 07:00:00do: 29.05.2016 23:59:00
silnice I/37, Sklené nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 04.04.2016 07:00 Do 29.05.2016 23:59, stavba kanalizace a vodovodu. Uzavřeným úsekem bude umožněn průjezd pouze autobusům a IZS, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: Ostrov nad Oslavou - Bobrová - Moravec - Křižanov, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Sklené nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 04.04.2016 07:00:00do: 04.06.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 04.04.2016 07:00 Do 04.06.2016 20:00, umístění stavebního lešení, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 07:00:00do: 04.10.2016 23:59:00
silnice I/37 (ulice Brněnská), v katastru obce Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 07:00 Do 04.10.2016 23:59, provádění stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – most ev.č. 37-050“, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 04.04.2016 07:00:00do: 07.07.2016 23:59:00
silnice I/23 (ulice Bítešská), Brno-Starý Lískovec, Brno, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 04.04.2016 07:00 Do 07.07.2016 23:59, Provoz v každém směru stažen do jednoho pruhu, práce v SDP, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje
okres: Brno-město, obec: Brno
Omezení provozu a zákazymost uzavřen práce na silnici od: 04.04.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice I/34, v katastru obce Jitkov, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, práce na silnici, Od 04.04.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, rekonstrukce mostu u obce Jitkov. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t bude vedena obousměrně od uzavřeného mostu po silnici I/34 na křižovatku silnic I/34 a III/3509 obchvat Česká Bělá po silnici III/3509 do městyse Česká Bělá dále po silnici II/351 přes Počátky, Dobkov do Chotěboře na křižovatku se silnicí II/345 a dále po silnici II/345 přes Sobíňov do Ždírce nad Doubravou, kde se napojí na silnici I/34 a přes Nové Ransko k uzavřenému mostu. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena obousměrně od uzavřeného mostu po silnici I/34 přes obec Krátká Ves na křižovatku silnic I/34 a I/19 a dále po silnici I/19 přes obec Pohled, Stříbrné Hory, Přibyslav, Ronov nad Sázavou, Nové Dvory, Sázava, Hamry nad Sázavou do Žďáru nad Sázavou ul. Brodská a Žižkova na křižovatku silnic I/19 a I/37, dále po silnici I/37 ve Žďáru nad Sázavou, ul. Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho přes obec Vojnův Městec, Krucemburk do Ždírce nad Doubravou na křižovatku silnic I/37 a I/34 a dále po silnici I/34 přes Nové Ransko k uzavřenému mostu, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , do 3,5 t: místní komunikace, Česká Bělá - silnice II/345 (ulice Chotěbořská), Ždírec nad Doubravou, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Slámova, Chotěboř, Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 3,5 t: silnice I/37 (ulice Chrudimská), Ždírec nad Doubravou - silnice I/19 (ulice Revoluční), Pohled, okr. Havlíčkův Brod, přes: Polnička, silnice I/19 (Velká Losenice), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Jitkov
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 07:00:00do: 14.08.2016 23:59:00
silnice I/19, v katastru obce Vysoká Lhota - v katastru obce Leskovice, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 07:00 Do 14.08.2016 23:59, částečná uzavírka silnice, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Leskovice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 06.04.2016 07:00:00do: 03.07.2016 23:59:00
silnice I/37, Ždírec nad Doubravou, část obce Údavy, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 06.04.2016 07:00 Do 03.07.2016 23:59, částečná uzavírka silnice I/37 Údavy, provoz řízen kyvadlově semafory , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ždírec nad Doubravou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.04.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
ulice Mládkova, mezi křižovatkami ulic náměstí Hrdinů a Na Korábě, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 08.04.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 11.04.2016 07:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 11.04.2016 07:00 Do 31.08.2016 23:59, z důvodu výstavby splaškové kanalizace a ČOV, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2016 07:00:00do: 11.07.2016 20:00:00
ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2016 07:00 Do 11.07.2016 20:00, uzavírka parkovacích stání z důvodu revitalizace BD, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2016 07:00:00do: 31.07.2016 23:59:00
silnice II/379 (ulice Na Valech), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2016 07:00 Do 31.07.2016 23:59, v rámci stavby rekonstrukce silnice včetně stavby okružní křižovatky., Objížďka - pro vozidla nad X tun, dz: silnice I/23, v katastru obce Ostrovačice - silnice II/395, v katastru obce Stanoviště, okr. Brno-venkov, Objížďka ve směru Tišnov: Pro vozidla nad 3,5t od křiž. sil. II/379 a III/3792 u obce Křoví po sil. III/3792 na Vlkov, po II/390 Osová Bítýška, Záblatí, Křeptovský Dvůr a po II/602 do Velké Bíteše. Autobusy a vozidla do 3,5t mohou jet do Velké Bíteše na křiž. Na Valech-Tišnovská a dále po ul. Kostelní do středu města na Masarykovo nám. Z Masarykova nám ul. Hrnčířskou, Kostelní na Tišnovskou. Stávající autobusová zastávka U ŠKOLY bude přemístěna ve směru od Tišnova na ul. Kostelní k chodníku u kostela. Ve směru na Tišnov na ulici Hrnčířská před nároží s ul. Kostelní, v místě stávajícího parkoviště, které bude dočasně zrušeno. Objížďka ve směru na Brno: Pro vozidla nad 3,5 t je navržena od křižovatky sil. II/602 a I/23, Rosice, Zastávka, Zbraslav (k.ú.), Ludvíkov, Košíkov, Velká Bíteš. Autobusy a vozidla do 3,5 t mohou užít ze sil. II/602 ve Velké Bíteši v ul. Růžová, místní komunikaci Za potokem, k ulici Pod Hradbami a dále ke středu města po sil. I/37. Místní doprava bude uzavřený stavební úsek ulic Pod Hradbami, Růžová, Masarykovo nám., Kozí, Na Valech, Za školou, objíždět po místních komunikacích stávající dopravní infrastruktury. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice I/23, v katastru obce Ostrovačice - silnice II/395, v katastru obce Stanoviště, okr. Brno-venkov, Objížďka ve směru Tišnov: Pro vozidla nad 3,5t od křiž. sil. II/379 a III/3792 u obce Křoví po sil. III/3792 na Vlkov, po II/390 Osová Bítýška, Záblatí, Křeptovský Dvůr a po II/602 do Velké Bíteše. Autobusy a vozidla do 3,5t mohou jet do Velké Bíteše na křiž. Na Valech-Tišnovská a dále po ul. Kostelní do středu města na Masarykovo nám. Z Masarykova nám ul. Hrnčířskou, Kostelní na Tišnovskou. Stávající autobusová zastávka U ŠKOLY bude přemístěna ve směru od Tišnova na ul. Kostelní k chodníku u kostela. Ve směru na Tišnov na ulici Hrnčířská před nároží s ul. Kostelní, v místě stávajícího parkoviště, které bude dočasně zrušeno. Objížďka ve směru na Brno: Pro vozidla nad 3,5 t je navržena od křižovatky sil. II/602 a I/23, Rosice, Zastávka, Zbraslav (k.ú.), Ludvíkov, Košíkov, Velká Bíteš. Autobusy a vozidla do 3,5 t mohou užít ze sil. II/602 ve Velké Bíteši v ul. Růžová, místní komunikaci Za potokem, k ulici Pod Hradbami a dále ke středu města po sil. I/37. Místní doprava bude uzavřený stavební úsek ulic Pod Hradbami, Růžová, Masarykovo nám., Kozí, Na Valech, Za školou, objíždět po místních komunikacích stávající dopravní infrastruktury. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Práce na silnicistavební práce levý jízdní pruh uzavřen od: 10.04.2016 08:00:00do: 09.05.2016 23:59:00
D10, mezi km 34.9 a 32.9, ve směru Praha, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, Od 10.04.2016 08:00 Do 09.05.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice č. D10 z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě nového přejezdu SDP a úpravě stávajícího přejezdu SDP, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Brodce
Práce na silnicistavební práce levý jízdní pruh uzavřen od: 10.04.2016 08:00:00do: 09.05.2016 23:59:00
D10, mezi km 32.9 a 34.9, ve směru Turnov, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, Od 10.04.2016 08:00 Do 09.05.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice č. D10 z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě nového přejezdu SDP a úpravě stávajícího přejezdu SDP, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Brodce
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.04.2016 00:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
místní komunikace, Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 04.04.2016 00:00 Do 31.05.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 12.04.2016 07:00:00do: 12.07.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Štoky, okr. Havlíčkův Brod, zúžené jízdní pruhy, Od 12.04.2016 07:00 Do 12.07.2016 23:59, částečná uzavírka sinice I/38 u obce Štoky - výstavba protihlukové stěny - zúžení jízdní pruhy, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Štoky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2016 10:00:00do: 16.10.2016 23:59:00
ulice Sdružená, ulice Lesní, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2016 10:00 Do 16.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sdružená - ulice Hodějovická, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: ulice Radětínská, ulice Pražská, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 18.04.2016 00:00:00do: 31.07.2016 23:59:00
silnice I/23, Stará Říše - Markvartice, okr. Jihlava, most uzavřen, stavební práce, Od 18.04.2016 00:00 Do 31.07.2016 23:59, provoz bude veden po mostním provizoriu a řízen světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 19.04.2016 07:00:00do: 06.06.2016 20:00:00
ulice Bezručova, mezi křižovatkami ulic K Hoře a Fišerova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 19.04.2016 07:00 Do 06.06.2016 20:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: ulice K Hoře - ulice Bezručova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, přes: ulice Mexická, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 00:00:00do: 23.07.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Suchá - v katastru obce Stonařov, okr. Jihlava, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 00:00 Do 23.07.2016 23:59, oprava silnice, provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Stonařov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2016 18:00:00do: 18.07.2016 18:00:00
ulice Dukelská, mezi křižovatkami ulic Jaselská a Nad Tunelem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2016 18:00 Do 18.07.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa: nebyla navržena (jedná se o lokalitu s cílovou dopravou)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2016 18:00:00do: 18.07.2016 18:00:00
ulice SNP, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2016 18:00 Do 18.07.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa: nebyla navržena (jedná se o lokalitu s cílovou dopravou)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2016 18:00:00do: 18.07.2016 18:00:00
ulice SNP, ulice Na Vyhlídce, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2016 18:00 Do 18.07.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa: nebyla navržena (jedná se o lokalitu s cílovou dopravou)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2016 18:00:00do: 18.07.2016 18:00:00
ulice Sokolovská, ulice Nad Tunelem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2016 18:00 Do 18.07.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa: nebyla navržena (jedná se o lokalitu s cílovou dopravou)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.04.2016 18:00:00do: 18.07.2016 18:00:00
ulice Partyzánská, mezi křižovatkami ulic Jaselská a Nad Tunelem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.04.2016 18:00 Do 18.07.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa: nebyla navržena (jedná se o lokalitu s cílovou dopravou)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 03:35:00do: 23.07.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Jihlava - v katastru obce Rančířov, okr. Jihlava, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 03:35 Do 23.07.2016 23:59, oprava silnice, provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 03:35:00do: 23.07.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Vílanec, okr. Jihlava, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 03:35 Do 23.07.2016 23:59, oprava silnice, provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Cerekvička-Rosice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 18.04.2016 08:00:00do: 30.06.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.04.2016 08:00 Do 30.06.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace Zborná-příjezdová v části města Jihlava z důvodu pokládky potrubí splaškové kanalizace, Objížďka - bez rozlišení: Objížďková trasa pro všechna vozidla kromě MHD se nařizuje takto: místní komunikace Zborná–příjezdová – silnice III/1311 (směr Smrčná) – místní komunikace Zborná-ke Smrčenské – účelovoá komunikace Zborná–směr Smrčná – účelová komunikace Zborná–ke statku – místní komunikace Zborná–páteřní a zpět. Vozidla MHD budou projíždět od křižovatky se silnicí III/1311 až k dopravní značce č. B1 „Zákaz vjezdu“, kde bude na ploše proti č.p. 72 zřízena otočka autobusů a budou sem dočasně přemístěny zastávky MHD. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 18.04.2016 07:00:00do: 26.05.2016 20:00:00
ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 18.04.2016 07:00 Do 26.05.2016 20:00, uzavření parkovacích stání: pracovní technika , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 18.04.2016 07:00:00do: 26.05.2016 20:00:00
ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 18.04.2016 07:00 Do 26.05.2016 20:00, uzavření parkovacích stání: pracovní technika , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 18.04.2016 07:00:00do: 26.05.2016 20:00:00
ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 18.04.2016 07:00 Do 26.05.2016 20:00, uzavření parkovacích stání: pracovní technika , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 25.04.2016 09:00:00do: 30.06.2016 20:00:00
silnice III/4104, silnice III/36068, Šebkovice, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 25.04.2016 09:00 Do 30.06.2016 20:00, z důvodu pokládky kanalizačního řadu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Šebkovice
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3 EXIT 76 - Čekanice, směr České Budějovice, výjezd z dálnice uzavřen, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59
okres: Tábor, obec: Tábor
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3 EXIT 76 - Čekanice, směr České Budějovice, vjezd na dálnici uzavřen, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 02.05.2016 09:00:00do: 13.05.2016 20:00:00
D11, mezi km 18.9 a 19.7, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 02.05.2016 09:00 Do 13.05.2016 20:00, Výměna a doplnění svodidel. Doprava bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Odpočívka Bříství (km cca 19,5 vpravo) bude v provozu.
okres: Nymburk, obec: Velenka
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3, mezi km 74.9 a 79.2, ve směru České Budějovice, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D3, pravého pásu v km cca 74,9 – 79,2 včetně pravé poloviny MÚK Čekanice (EXIT 76) z důvodu realizace stavby „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 – rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu“ (fáze 4). Na MÚK Čekanice Exit 76 bude uzavřen sjezd z dálnice ve směru Praha-Písek a nájezd ve směru Písek-České Budějovice. Objízdné trasy vyznačeny.
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3, mezi km 79.2 a 74.9, ve směru Benešov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59, realizace stavby „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 – rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu“ (fáze 4). Vedení dopravy v režimu 1+1 v levém páse (směr Benešov). Na MÚK Čekanice Exit 76 bude uzavřen sjezd z dálnice ve směru Praha-Písek a nájezd ve směru Písek-České Budějovice. Objízdné trasy vyznačeny.
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 23.04.2016 07:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice III/12920a (ulice Malá Strana), Košetice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 23.04.2016 07:00 Do 31.05.2016 23:59, Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice III/1281 - silnice II/112 (ulice 5. května), Košetice, okr. Pelhřimov, přes: ulice Velká Strana, Objížďka - obousměrná: silnice III/12920a (ulice Malá Strana), Košetice - silnice III/1281, Buřenice, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/129 (Křelovice), Hořepník, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Košetice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.04.2016 08:00:00do: 06.05.2016 23:59:00
silnice III/01935 (ulice Řemenovská), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 25.04.2016 08:00 Do 06.05.2016 23:59, Objížďka - obousměrná: silnice III/01935 (ulice Řemenovská), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: ulice Na Výsluní, místní komunikace, Řemenov, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 26.04.2016 07:00:00do: 30.05.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 26.04.2016 07:00 Do 30.05.2016 23:59, z důvodu pokládky dešťové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 25.04.2016 06:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice I/38 (ulice Lidická), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 25.04.2016 06:00 Do 31.05.2016 23:59, výstavba cyklostezky podél I/38, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 26.04.2016 07:00:00do: 29.08.2016 23:59:00
silnice I/19, v katastru obce Štěpánov nad Svratkou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 26.04.2016 07:00 Do 29.08.2016 23:59, oprava mostu, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Štěpánov nad Svratkou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 26.04.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 26.04.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, umístění skládky stavebního materiálu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 27.04.2016 07:00:00do: 15.07.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 27.04.2016 07:00 Do 15.07.2016 20:00, zábor části parkovacích stání z důvodu realizace prací při rekonstrukci trafostanice, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 02.05.2016 07:00:00do: 05.08.2016 23:59:00
silnice III/03815, v katastru obce Dlouhá Ves, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 02.05.2016 07:00 Do 05.08.2016 23:59, Pozor!, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dlouhá Ves
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 28.04.2016 07:00:00do: 27.10.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 28.04.2016 07:00 Do 27.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 02.05.2016 07:00:00do: 10.06.2016 23:59:00
silnice II/344, Dolní Krupá - Rozsochatec, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 02.05.2016 07:00 Do 10.06.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro vozidla do 3,5 t: silnice II/344, Dolní Krupá - Rozsochatec, okr. Havlíčkův Brod, přes: Český Dvůr, silnice III/3441 (Břevnice), Objížďka - obousměrná, pro vozidla nad 3,5 t: silnice II/344, Dolní Krupá - Rozsochatec, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Chotěbořská, Havlíčkův Brod, silnice I/34 (ulice U Cihláře), silnice II/346 (Kámen), ulice Hromádky z Jistebnice, Chotěboř, silnice II/344 (ulice Krále Jana), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dolní Krupá
Práce na silnicioprava povrchu vozovky zúžené jízdní pruhy od: 02.05.2016 08:00:00do: 31.08.2016 23:59:00
silnice I/34, v katastru obce Vystrkov, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Od 02.05.2016 08:00 Do 31.08.2016 23:59, v úseku od křižovatky silnice I/34 se silnicí III/03419 (směr Vystrkov), až za dálniční most dálnice D1 směr Praha. Provoz bude veden v zúžených jízdních pruzích pro každý směr jízdy v šířce min. 2,75 m, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Vystrkov
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 02.05.2016 07:30:00do: 29.07.2016 23:59:00
silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 02.05.2016 07:30 Do 29.07.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, přes: Žižkovo Pole, ulice Keřkov, Dobrá, silnice I/19 (Stříbrné Hory), Simtany, ulice Revoluční, Pohled, silnice II/351 (Česká Bělá), Objížďka - obousměrná, pro autobusovou dopravu: silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, přes: Česká Bělá, silnice III/3509 (Cibotín), silnice III/3508 (Oudoleň), silnice III/3511 (Železné Horky), silnice II/351 (Macourov), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Žižkovo Pole
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 02.05.2016 08:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
silnice III/1305, Leština u Světlé, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 02.05.2016 08:00 Do 31.05.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, 1.: silnice III/1305, část obce Dobrnice - místní komunikace, Leština u Světlé, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/338 (Dobrovítov), silnice III/1309 (Tunochody), silnice III/1308 (Číhošť), silnice II/130 (Vrbice), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Leština u Světlé
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 30.04.2016 07:30:00do: 14.05.2016 23:59:00
silnice III/3539, Újezd, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 30.04.2016 07:30 Do 14.05.2016 23:59, úplná uzavírka silnice III/3539 V 1,800 – 2,750 v průtahu obcí Újezd , Objížďka - bez rozlišení: silnice III/3539, Újezd, okr. Žďár nad Sázavou, přes: komunikace, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Újezd
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 02.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351, ulice Komenského nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 02.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, uzavírka v rámci realizace akce "Třebíč most ev. č. 351-024", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 02.05.2016 07:00:00do: 21.05.2016 20:00:00
silnice III/15241, Valeč, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 02.05.2016 07:00 Do 21.05.2016 20:00, zvláštní užívání silnice č. III/15241 v průtahu obcí Valeč za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení opravy chodníku, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Valeč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 02.05.2016 07:30:00do: 06.05.2016 23:59:00
silnice II/348, Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 02.05.2016 07:30 Do 06.05.2016 23:59, Uzavírka silnice, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/348, Humpolec, okr. Pelhřimov - Herálec, část obce Zdislavice, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/03418 (ulice Pod Vilémovem), Kamenice, silnice II/348 (Herálec), Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na zpevněné krajnici od: 02.05.2016 09:00:00do: 13.05.2016 20:00:00
D11, mezi km 18.3 a 13.6, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na zpevněné krajnici, Od 02.05.2016 09:00 Do 13.05.2016 20:00, Výměna a doplnění svodidel. . Doprava bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Sjezd a nájezd na MÚK Bříství EXIT 18 bude umožněn.
okres: Nymburk, obec: Bříství
Omezení provozu a zákazyomezení práce na inženýrských sítích od: 02.05.2016 07:00:00do: 31.05.2016 20:00:00
ulice Lázeňská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, omezení, práce na inženýrských sítích, Od 02.05.2016 07:00 Do 31.05.2016 20:00, Uzavírka chodníku a výkopové práce v místní komunikaci ul. Lázeňská a ul. Šafaříkova, Moravské Budějovice, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Omezení provozu a zákazyomezení Pozor! Výjezd vozidel stavby od: 02.05.2016 07:00:00do: 21.04.2017 20:00:00
ulice Martinské nám., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 02.05.2016 07:00 Do 21.04.2017 20:00, Třebíč ul. Soukopova - uzavírka části parkovacích stání p. č. 127 - z důvodu zajištění příjezdu na staveniště., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích levý jízdní pruh uzavřen od: 02.05.2016 07:00:00do: 30.06.2016 20:00:00
ulice Partyzánská, mezi křižovatkami ulic Tyršova a St. Slavíka, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, Od 02.05.2016 07:00 Do 30.06.2016 20:00, Rekonstrukce plynovodu - částečná uzavírka - provoz v jenom jízdním pruhu v ul. Partyzánská, Moravské Budějovice, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Omezení provozu a zákazyomezení práce na inženýrských sítích od: 02.05.2016 07:00:00do: 31.05.2016 20:00:00
ulice Šafaříkova, mezi křižovatkami ulic Gymnazijní a U Mastníka, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, omezení, práce na inženýrských sítích, Od 02.05.2016 07:00 Do 31.05.2016 20:00, Uzavírka chodníku a výkopové práce v místní komunikaci ul. Lázeňská a ul. Šafaříkova, Moravské Budějovice, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 02.05.2016 08:00:00do: 31.05.2016 23:59:00
D1exit 141, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 02.05.2016 08:00 Do 31.05.2016 23:59, doprava řízena jednosměrně (střídavě) dle signalizačního zařízení. Provoz v hlavní trase dálnice není touto uzavírkou dotčen, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen vjezd na dálnici uzavřen stavební práce od: 02.05.2016 07:00:00do: 21.05.2016 16:00:00
D10 EXIT 10, výjezd z dálnice uzavřen, vjezd na dálnici uzavřen, stavební práce, Od 02.05.2016 07:00 Do 21.05.2016 16:00, Obnova povrchu a oprava odvodnění. Uzavírka sjezdové větve: Doprava nasměrována na sjezdovou větev na MÚK Radonice v levém jízdním pásu dálnice, dále na nájezdovou větev MÜK Radonice v pravém jízdním pásu dálnice,a dále v pravém jízdním pásu dálnice na sjezdovou větev MÚK Brandýs nad Labem. Uzavírka nájezdové větve: Doprava nasměrována na nájezdovou větev MÚK Brandýs nad Labem v pravém jízdním pásu dálnice, dále v pravém jízdním pásu dálnice na sjezdovou větev MÚK Stará Boleslav, dále po silnici II/610 na nájezdovou větev MÚK Stará Boleslav v levém jízdním pásu dálnice.
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 01.05.2016 13:25:00do: 18.06.2016 23:59:00
D1, mezi km 162.7 a 168.3, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 01.05.2016 13:25 Do 18.06.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ – etapy 2a, Doprava je od km 162,670 svedena ve dvou pomocných pruzích do vnější části pásu dálnice a takto pokračuje až do km 168,260, kde končí přechodné dopravní omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 01.05.2016 13:25:00do: 18.06.2016 23:59:00
D1, mezi km 168.6 a 162.8, ve směru Praha, stavební práce, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 01.05.2016 13:25 Do 18.06.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ – etapy 2a, Doprava je od km 168,630 svedena ve dvou pomocných pruzích do vnitřní části pásu dálnice, přičemž: , levý pomocný pruh je převeden přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 168,380 – 168,260 do protisměrného – pravého – pásu dálnice (do tohoto pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m) a takto pokračuje až k přejezdu SDP v km 163,030 – 162,910, kterým je převedena zpět do levého pásu dálnice; pravý pomocný pruh je převeden do levého jízdního pruhu a takto pokračuje až do km 162,810, kde končí přechodné dopravní omezení; pouze z tohoto pruhu je umožněn výjezd na MÚK Devět křížů (EXIT 168) a MÚK Velká Bíteš (EXIT 162). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 02.05.2016 07:00:00do: 08.05.2016 20:00:00
silnice II/152 (ulice Jaroměřická), Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 02.05.2016 07:00 Do 08.05.2016 20:00, rekonstrukce komunikace - akce "II/152 Moravské Budějovice - Průtah" - pokládka povrchů, Objížďka - jednosměrná, Jednosměrná: Moravské Budějovice směr I/38 - I/38 - (II/400) Zvěrkovice - Hostim - Příšťpo - Jaroměřice nad Rokytnou - Lukov - Moravské Budějovice (ul. Chelčického) , Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na zpevněné krajnici od: 02.05.2016 09:00:00do: 13.05.2016 20:00:00
D11, mezi km 22.5 a 23.2, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na zpevněné krajnici, Od 02.05.2016 09:00 Do 13.05.2016 20:00, Výměna a doplnění svodidel. Doprava bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích.
okres: Nymburk, obec: Hradištko
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 03.05.2016 07:00:00do: 04.05.2016 20:00:00
silnice III/15230a (ulice Kaunicova), Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 03.05.2016 07:00 Do 04.05.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení rekonstrukce plynu RENO MS – Jaroměřice nad Rok. Kaunicova“ v rámci akce: Rekonstrukce MK ul. Kaunicova, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 02.05.2016 00:00:00do: 06.05.2016 00:00:00
ulice Dukelská, Nové Město na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 02.05.2016 00:00 Do 06.05.2016 00:00, úplná uzavírka místní komunikace, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , osobní vozidla: po silnici III/35314 ul. Žďárská, Nečasova, dále po silnici I/19 ul. Brněnská, II/354 Brněnská, Masarykova, dále po místní komunikaci ul. Malá a Veslařská na ul. Dukelská v Novém Městě na Moravě, Objížďka - pro vozidla nad X tun, vozidla nad 3,5 t: po silnici III/35314 ul. Žďárská, dále po silnici III/01844 na silnic I/19, dále po silnici II/354 ul. Brněnská, Masarykova a po místnlích komunikacích ul. Malá, Veslřská a Dukelská v Novém Městě na Moravě, Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Nové Město na Moravě
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy, silný provoz od: 03.05.2016 13:10:00do: 06.05.2016 18:00:00
silnice I/38 Květnov, v katastru obce Havlíčkův Brod, , okr. Havlíčkův Brod, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, silný provoz, Od 03.05.2016 13:10 Do 06.05.2016 18:00, práce na vedení nízkého napětí
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen od: 03.05.2016 19:39:00do: 04.05.2016 03:00:00
D1, mezi km 41.5 a 40.9, ve směru Praha, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 03.05.2016 19:39 Do 04.05.2016 03:00, broušení vozovky
okres: Benešov, obec: Divišov
Nehodyvšechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy od: 03.05.2016 23:20:00do: 04.05.2016 01:00:00
Od 3.5.2016 23:20 do 4.5.2016 01:00; D1 - 209.9km na trase Říkovice - Praha; všechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy; střet dodávky se zvěří, bez zranění osob.
okres: Vyškov, obec: Holubice


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz