Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 03.03.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/150 (ulice Žižkova), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.03.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, úplná uzavírka, Objížďka - DOP/411a/2014/JTE: bude vedena pro veškerou dopravu ze směru od křižovatky silnice II/150 s MK ulice Dolní po silnici II/150 a dále po silnicích I/38 (Masarykova) a I/34 (obchvat) po okružní křižovatku a zde případně zpět na silnici č. II/150 a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice III/1314, v katastru obce Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy p o v o l u j e podle § 24 zákona o pozemních komunikacích uzavírku silnice č. III/1314 mezi obcemi Smrčná - Štoky z důvodu provedení stavebních prací na mostním objektu D1 č. 1314-1, stavby „Modernizace D1 – úsek 14, Exit 104 Větrný Jeníkov – Exit 112 Jihlava“ , Objížďka - označena DZ: silnice III/1314, Smrčná, okr. Jihlava - Štoky, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/131 (Petrovice), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Smrčná
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno od: 01.04.2014 00:00:00do: 31.10.2014 00:00:00
komunikace, Červený Kříž - Pávov, okr. Jihlava, uzavřeno, Od 01.04.2014 00:00 Do 31.10.2014 00:00, Úplná uzavírka místní komunikace Pávov - Červený Kříž z důvodu demolice a výstavby mostní konstrukce dálnice D1 (I. etapa), Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 08:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice II/150, Horní Chlístov - Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 08:00 Do 30.10.2014 23:59, I. etapa 80.700 – 81.700, II.etapa 82.150 – 82.550; I. etapa mezi obcemi Okrouhlice a Chlístov, cca 100 m za obcí Dolní Chlístov ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 1 km; II. etapa mezi obcemi Chlístov a Havlíčkův Brod, cca 50 od konce lesa v Horním Chlístově ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 400 m, Objížďka - jednosměrná: Objížďka veškeré dopravy bude vedena ze směru od obce Havlíčkův Brod od křiž. se silnicí č. III/34719 po silnici č. III/34719 přes obec Veselý Žďár po křižovatku se silnicí č. III/34714, zde vlevo po silnici č. III/34714 do obce Okrouhlice po křižovatku se silnicí č. III/34713 a zde vlevo po této silnici zpět na silnici č. II/150, Objížďka - jednosměrná: Trasa objížďky ze směru od Světlé nad Sázavou pro veškerou dopravu bude vedena od křiž. se silnicí č. II/150 po silnici č. III/34750 po křižovatku se silnice č. III/34740, zde vlevo po silnici č. III/34740 přes obce Krásná Hora, Březinka, Hurtova Lhota a Poděbaby do obce Havlíčkův Brod po křižovatku se silnicí č. I/34 a zde vlevo po této silnici po křižovatku řízenou SSZ se silnicí č. I/38, zde vlevo po silnici č. I/38 po křiž. s II/150 a zde případně zpět na silnici č. II/150, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 16.04.2014 08:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice III/13035, v katastru obce Hořice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.04.2014 08:00 Do 30.10.2014 23:59, uzavírka silnice III/13034 z důvodu opravy mostu ev.č. 13035-002, Objížďka - obousměrná: po sil. III/13035 přes obec Hroznětice do obce Senožaty dále po sil. II/130 dále po sil. III/12930 přes obec Koberovice do obce Vojslavice dále po sil. III/13031 na sil II/13035 a to obousměrně, délka objízdné trasy cca 20 km, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 14.04.2014 07:00:00do: 31.03.2015 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.04.2014 07:00 Do 31.03.2015 20:00, uzavírka části parkoviště (parc. č. 913/22 u nemocnice) stavební práce při akci "Přestupní terminál Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ situacedopravní problém zúžené jízdní pruhy Pozor! Lidé na vozovce od: 23.04.2014 08:00:00do: 30.11.2014 20:00:00
ulice Pomezní, mezi křižovatkami ulic Hrádek a Skalní, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, zúžené jízdní pruhy, Pozor! Lidé na vozovce, Od 23.04.2014 08:00 Do 30.11.2014 20:00, Třebíč ul. Pomezní č.p. 172 - zábor komunikace: skládka stavebního materiálu, umístění kontejneru, stavebního lešení, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 24.04.2014 11:00:00do: 22.11.2014 23:59:00
silnice III/03824 (Pražská), v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 24.04.2014 11:00 Do 22.11.2014 23:59, úplná uzavírka úseku mostního objektu na silnici III/03824 ve městě Jihlava – rekonstrukce mostu ev. č. 03824-2. Objížďka nařízena pro veškerá vozidla mimo vozidla BUS, MHD a IZS, Objížďka - obousměrná: ulice U Pražského mostu - silnice III/03824 (ulice Pražská), Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice II/523 (ulice Jiráskova), ulice Romana Havelky, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 05.05.2014 08:00:00do: 31.10.2014 00:00:00
silnice I/23, Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 05.05.2014 08:00 Do 31.10.2014 00:00, Uzavřen průtah Kralicemi nad Oslavou, objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny přes Jinošov do Náměště nad Oslavou, pro vozidla nad 3,5 tuny z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče, příjezd do Náměště povolen, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 05.05.2014 00:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/23 (ulice Třebíčská) - ulice Brněnská, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 05.05.2014 00:00 Do 31.10.2014 23:59, Uzavřen průtah Náměšť nad Oslavou, objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny na území města, pro vozidla nad 3,5 tuny z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , malá: silnice I/23 - ulice Brněnská, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: ulice Husova, ulice V. Nezvala, Objížďka - pro vozidla nad X tun, velká nad 3,5 tuny: silnice I/23 (ulice Sportovní), Třebíč - (ulice Brněnská), Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: silnice II/152 (Hrotovice), silnice III/39217 (Mohelno), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Práce na silnicistavební práce od: 05.05.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/23 (ulice Brněnská), Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, Od 05.05.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, Uzavřen průtah Kralicemi nad Oslavou, objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny přes Jinošov do Náměště nad Oslavou, pro vozidla nad 3,5 tuny z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče, příjezd do Náměště povolen, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 12.05.2014 00:00:00do: 22.11.2014 23:59:00
ulice Mostecká, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.05.2014 00:00 Do 22.11.2014 23:59, Úplná uzavírka místní komunikace Mostecká, Jihlava v úseku pod Pražským mostem z důvodu bezpečnosti při opravě mostu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 03.06.2014 09:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/112, v katastru obce Bácovice - v katastru obce Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.06.2014 09:00 Do 31.10.2014 23:59, rekonstrukce mostu na sil. č. II/112 ev. č. 112-049 u Bácovic, Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice II/112, Bácovice - Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/01932 (Pelhřimov), Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/129, Křelovice - silnice II/112, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/12917 (Útěchovičky), Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: silnice II/129, v katastru obce Křelovice - silnice I/19, v katastru obce Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/128 (Pacov), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 11.06.2014 07:00:00do: 31.12.2014 23:59:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 11.06.2014 07:00 Do 31.12.2014 23:59, Třebíč, uzavírky ul. Tomáše Bati, realizace akce "Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 30.06.2014 19:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/128, Černovice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 30.06.2014 19:00 Do 31.10.2014 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - místní komunikace, Mnich, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/1361 (Hojovice), Objízdná trasa pro sil. č. II/128 směr Deštná, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - silnice III/12819, Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, přes: místní komunikace (Těmice), Objízdná trasa pro sil. č. II/409 směr Kamenice nad Lipou, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - silnice II/135, Mnich, okr. Pelhřimov, přes: silnice I/19 (Vysoká Lhota), silnice I/34 (Pelhřimov), silnice II/602 (ulice Slovanského bratrství), silnice I/34 (Kamenice nad Lipou), Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5t, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Černovice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 24.07.2014 11:40:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 163 a 153.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 24.07.2014 11:40 Do 31.10.2014 20:00, Ve směru na Prahu je v km 163,330 doprava svedena ve dvou pomocných jízdních pruzích do pravé části dálnice a takto vede až do km 153,490, kde dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem očekává se tvorba kolon vozidel od: 04.08.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, očekává se tvorba kolon vozidel, Od 04.08.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, částečná uzavírka ul. Lidická v úseku cca 70 m za křižovatkou s ul. Humpolecká a ul. Masarykova až za křižovatku s ul. Průmyslová. Při opravě mostu ev. č. 38-063. Provoz řízen kyvadlově pomocí mobilní SSZ (světelné signalizační zařízení); stavební práce budou prováděny po jednotlivých úsecích v max. délce 450m. MOŽNOST TVORBY KOLON!, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 24.07.2014 11:30:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 153.7 a 162.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 24.07.2014 11:30 Do 31.10.2014 20:00, Ve směru na Brno je v km 153,490 převedena doprava ve dvou pomocných jízdních pruzích do protisměrného jízdního pásu, a takto pokračuje až do km 162,910, kde jsou oba pruhy převedeny zpět do pravého jízdního pásu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseků před přejezdem ve středním dělícím pásu, kde je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 60 km/h. Omezení průjezdu exitů v tomto úseku ve směru Ostrava: Exit 153 - Lhotka je otevřen pouze pro výjezd z D1, Exit 162 - Velká Bíteš je otevřen pouze pro nájezd na D1.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
OmezenĂ­ na vĂ˝jezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvýjezd z dálnice uzavřen od: 24.07.2014 11:53:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1 sjezd exit 162, ve směru od Prahy, výjezd z dálnice uzavřen, Od 24.07.2014 11:53 Do 31.10.2014 20:00
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 24.07.2014 11:48:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1 nájezd exit 153, ve směru Bohumín - PL, vjezd na dálnici uzavřen, Od 24.07.2014 11:48 Do 31.10.2014 20:00
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 28.07.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/345, u obce Vrtěšice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.07.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, Úplná uzavírka provozu pro všechna vozidla na silnici druhé třídy číslo II/345 Golčův Jeníkov-Chotěboř z důvodu rekonstrukce mostního objektu, most ev. č. 345-001 přes potok za obcí Golčův Jeníkov (u odbočky na obec Vrtěšice), Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: pro veškerou tranzitní dopravu z Vilémova, Chotěboře do Golčova Jeníkova v obou směrech povede po silnici II/345 do Chotěboře a dále po silnici II/346 přes obce Svinný, Rankov, Jilem, Sedletín, Kámen na silnici I/38 směr Habry a Golčův Jeníkov, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa při uzavření mostu ev. č. 345-001 u odbočky na Vrtěšice povede ve směru Vilémov Klášter-Golčův Jeníkov po silnici III/3452 a III/3453 přes Jakubovice, Rybníček na silnici I/38 směr Golčův Jeníkov, Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Golčův Jeníkov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 28.07.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/345, Vilémov, část obce Točice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.07.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, Úplná uzavírka provozu pro všechna vozidla na silnici druhé třídy číslo II/345 Golčův Jeníkov-Chotěboř a to v úseku mostního objektu, most ev. č. 345-003 přes řeku Doubravu v Točicích, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: pro veškerou tranzitní dopravu z Vilémova, Chotěboře do Golčova Jeníkova v obou směrech povede po silnici II/345 do Chotěboře a dále po silnici II/346 přes obce Svinný, Rankov, Jilem, Sedletín, Kámen na silnici I/38 směr Habry a Golčův Jeníkov, Objížďka - bez rozlišení: Vilémov - Košťany - Petrovice u Uhelné Příbramě - Borek, Objížďka - bez rozlišení: Vilémov - Heřmanice - Pařížov - Běstvina - Spačice - Borek, Objížďka - bez rozlišení: Vilémov - Heřmanice - Pařížov - Běstvina - Rostejn - Chuchel - Jeříšno - Čečkovice - Maleč - Jeníkovec - Hranice - Libice nad Doubravou, Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Vilémov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 28.07.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/345, Vilémov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.07.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, Úplná uzavírka provozu pro všechna vozidla na silnici druhé třídy číslo II/345 Golčův Jeníkov-Chotěboř a to v úseku mostního objektu, most ev. č. 345-002 v městysi Vilémov, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: pro veškerou tranzitní dopravu z Vilémova, Chotěboře do Golčova Jeníkova v obou směrech povede po silnici II/345 do Chotěboře a dále po silnici II/346 přes obce Svinný, Rankov, Jilem, Sedletín, Kámen na silnici I/38 směr Habry a Golčův Jeníkov, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t : Objízdná trasa při uzavření mostu ev. č. 345-002 v městysi Vilémov, spolu s průtahem Vilémova (1 část) povede z křižovatky silnic II/345, II/314 a III/3455 ve Vilémově po silnici III/3455 přes obec Spytice na silnici III/34511 dále po silnici III/3457 do Golčova Jeníkova na silnici III/3456 a dále na silnici II/345 – obousměrně. Ve směru Golčův Jeníkov-Vilémov pro vozidla nad 3,2m výšky z křižovatky silnici III/3456 a III/3457 po silnici III/3456 přes obce Stupárovice, Skryje, Hostačov do Zvěstovic a dále po silnici III/3455, kde se napojí na obousměrnou objízdnou trasu, Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Vilémov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 15.10.2014 12:30:00do: 26.10.2014 23:59:00
D1, mezi km 45 a 41, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 15.10.2014 12:30 Do 26.10.2014 23:59
okres: Benešov, obec: Divišov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 06.08.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
ulice S. K. Neumanna, mezi křižovatkami ulic Na Dolech, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 06.08.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, uzavírka místní komunikace, mimo BUS. , Objížďka - bez rozlišení: ulice S. K. Neumanna - silnice II/523 (ulice Na Dolech), Jihlava, okr. Jihlava, přes: místní komunikace, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/523 (ulice Na Dolech) - ulice S. K. Neumanna, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, místní komunikace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 08.08.2014 09:40:00do: 31.10.2014 13:37:00
D1, mezi km 65.3 a 76.3, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 08.08.2014 09:40 Do 31.10.2014 13:37, Doprava ve směru Brno je od km 65,32 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů, kterými bude v režimu 2+2 vedena do km 76,3, odkud již bude pokračovat bez omezení. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Loket (exit 66) a MÚK Hořice (exit 75) bude zachován. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, , Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Benešov, obec: Loket
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na silnici od: 08.08.2014 10:30:00do: 31.10.2014 23:59:00
D1, mezi km 76.3 a 65.6, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Od 08.08.2014 10:30 Do 31.10.2014 23:59, Doprava ve směru Praha bude v km 76,300 převedena do protisměrného jízdního pásu, kterým bude vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v režimu 2+2 až do km 65,700. Tam bude převedena zpět a od km 65,480 bude pokračovat bez omezení. Výjezd z dálnice na exitu 66 a nájezd na dálnici exitu 75 budou uzavřeny.. Odpočívka Dunice (km 72,370 vlevo) uzavřena.. V místě uzavírek je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu až na 60 km/h. , Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Benešov, obec: Loket
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 08.08.2014 10:30:00do: 31.10.2014 23:59:00
D1exit 75, směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 08.08.2014 10:30 Do 31.10.2014 23:59, Objízdná trasa bude vedena z Hořic po silnicích III/13026, III/13020 a II/150 na MÚK Loket (EXIT 66) , Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
OmezenĂ­ na vĂ˝jezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvýjezd z dálnice uzavřen od: 08.08.2014 10:30:00do: 31.10.2014 23:59:00
D1exit 66, směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, Od 08.08.2014 10:30 Do 31.10.2014 23:59, Objízdná trasa bude vedena z MÚK Koberovice (EXIT 81) po silnicích II/130 a II/112 do Čechtic., Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Benešov, obec: Loket
Práce na silnicistavební práce od: 20.08.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/38, část obce Skřivánek, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, Od 20.08.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, Omezení při výstavbě protihlukové stěny, provoz řízen sefory, případně v zúžených pruzích, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlička
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 17.09.2014 06:00:00do: 15.11.2014 23:59:00
ulice Havlíčkova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.09.2014 06:00 Do 15.11.2014 23:59, Uzavírka provozu na části místních komunikací č. 5a a 29d v Havlíčkově Brodě v ul. Havlíčkova v úseku od křižovatky s ul. Beckovského k č.p. 1975 (parkoviště a chodníky před finančním úřadem) v délce cca. 70 m, z důvodu provádění stavebních prací v době od 18.8.2014 do 15.11.2014 na přeložce inženýrských sítí v rámci rekonstrukce části ulice. Objízdná trasa: ne., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 26.08.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
silnice II/405, v katastru obce Zašovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 26.08.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, úplná uzavírka úseku silnice č. II/405 od křiž. se sil.č. III/4056 po nově opravenou silnici za obcí Zašovice ve směru na Okříšky o celkové délce cca 1,300 km z důvodu opravy povrchu v rámci akce: „ II/405 Zašovice – průtah“., Objížďka - obousměrná, vozidla do 7,5 t. + autobusy: silnice III/4057, Okříšky - silnice III/4056, Zašovice, okr. Třebíč, přes: silnice III/4056 (Heraltice), Kněžice, Zašovice, od uzavřeného úseku křiž.sil. č. III/4056 a sil. č. II/405, dále po sil.č. III/4056 do Heraltic a odtud po sil.č. III/4067 směrem do Okříšek. Délka objízdné trasy je 7 km., Objížďka - obousměrná, vozidla nad 7,5 t: ulice Zahradní, Stařeč, okr. Třebíč - silnice I/38, Jihlava, okr. Jihlava, přes: místní komunikace (Želetava), silnice I/38 (Otín), Dlouhá Brtnice, Markvartice, místní komunikace (Stonařov), Rančířov, Suchá, obousměrně od křižovatky sil. II/405 ul. Brtnická a sil. I/38 ul. Znojemská v Jihlavě dále po sil. I/38 směr Znojmo až ke křižovatce se sil. I/23 (Kasárna) kde se objízdná trasa napojí na stávající objízdnou trasu při uzavírce sil.č. I/23 Veverka – Červená Hospoda přes Želetavu, Římov, Rokytnici nad Rok., Stařeč do Třebíče. Délka této objízdné trasy je cca 65 km. Pozn. Po ukončení uzavírky sil.č. I/23 Veverka – Červená Hospoda bude objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t vedena od křiž. si. I/38 a I/23 po sil.č. I/23 přes Hory, Předín, Štěměchy, Červenou Hospodu do Třebíče , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Zašovice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 02.09.2014 07:00:00do: 31.03.2015 20:00:00
ulice Nádražní, mezi křižovatkami ulic Oldřichova a Chlumeckého, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 02.09.2014 07:00 Do 31.03.2015 20:00, uzavírka z důvodu stavebních prací při realizaci akce "Terminál hromadné dopravy Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 28.08.2014 13:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
silnice III/4056 - část obce Podheraltice, Heraltice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.08.2014 13:00 Do 31.10.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/4056 v průtahu obce Podheraltice v km dle staničení 4,790 – 5,150 z důvodu pokládky kanalizačního řadu v rámci akce: „Heraltice kanalizace – II. etapa, Podheraltice“. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: silnice III/4056, Heraltice - Pokojovice, okr. Třebíč, přes: silnice III/4058 (Okříšky), od uzavřeného úseku po sil. č. III/4056 do městyse Heraltice, dále po sil.č. III/4057 ke křiž. se sil.č. III/4058 a odtud po sil.č. III/4058 a č. III/40513 přes obec Pokojovice zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy cca 5 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Heraltice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 02.09.2014 06:00:00do: 30.11.2014 20:00:00
ulice Poušov, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 02.09.2014 06:00 Do 30.11.2014 20:00, Třebíč, uzavírka části MK Poušov - stavební práce - realizace akce "Úprava místní komunikace Poušov", Objížďka - bez rozlišení: silnice II/351 (ulice Račerovická) - ulice Poušov, Třebíč, okr. Třebíč, přes: (ulice 9. května), silnice I/23 (ulice Sucheniova), ulice Křižíkova, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
OmezenĂ­ provozu a zákazyzákaz průjezdu nákladních vozidel od: 05.09.2014 09:07:00do: 31.12.2014 23:59:00
silnice I/56, ve směru Frýdek- Místek, Ostrava, zákaz průjezdu nákladních vozidel, Od 05.09.2014 09:07 Do 31.12.2014 23:59, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na most ev.č. D1-447.1. Vozidlům IZS a Ostravských komunikací vjezd povolen. Objízdná trasa vyznačena
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 08.09.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 08.09.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, Třebíč, ul. Tomáše Bati (bývalý areál BOPO), uzavírka části MK: výkopové, stavební práce, zesílení mostovky č. 2, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
OmezenĂ­ provozu a zákazyzákaz průjezdu nákladních vozidel od: 05.09.2014 09:12:00do: 31.12.2014 23:59:00
silnice I/56, v směru k D1, Ostrava, zákaz průjezdu nákladních vozidel, Od 05.09.2014 09:12 Do 31.12.2014 23:59, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na most ev.č. D1-447.2. Vozidlům IZS a Ostravských komunikací vjezd povolen. Objízdná trasa vyznačena
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 13.09.2014 15:40:00do: 23.11.2014 12:00:00
D1, mezi km 214.3 a 220.9, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 13.09.2014 15:40 Do 23.11.2014 12:00, obousměrný provoz; Ve směru na Ostravu je doprava v km 214,350 svedena ve dvou pomocných pruzích do pravé části jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Ostrava a 1 jízdní pruh směr Brno) až do km 220,970, kde souvislé dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka převyšuje 2,2 m.
okres: Vyškov, obec: Podbřežice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh oprava povrchu vozovky od: 13.09.2014 17:50:00do: 30.11.2014 14:00:00
D1, mezi km 220.2 a 214.6, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, oprava povrchu vozovky, Od 13.09.2014 17:50 Do 30.11.2014 14:00, rekonstrukce cementobetonového povrchu vozovky; Ve směru na Prahu je doprava v km 221,250 svedena do jednoho pomocného jízdního pruhu a následně převedena přes přejezd ve středním dělícím pásu do protisměrného jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Ostrava a 1 jízdní pruh směr Brno) až do km 214,650, kde je převedena zpět do pravého jízdního pásu. V celé délce uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseku na přejezdu středního dělicího pásu, kde je snížena na 60 km/h. Levá polovina MÚK Rousínov (EXIT 216), tedy výjezdová větev Ostrava - Rousínov a nájezdová větev Rousínov - Brno, bude po dobu uzavírka uzavřena. Pro relaci Ostrava - Rousínov je vedena objízdná trasa dále pod D1 směr Brno na MÚK Holubice (EXIT 210), odtud po silnici II/430 směr Rousínov. Pro relaci Rousínov - Brno je vedena objízdná trasa z Rousínova po silnici II/430 směr Brno, dále po silnici I/50 směr Uh. Hradiště, dále po silnici III/4163 na které doprava „otočí“ zpět na I/50 a dále na nájezdovou větev na dálnici D1 směr Brno na MÚK Holubice (EXIT 210). Od 19.10. z důvodu výměny svodidel ve středním dělicím pásu. Ve směru na Brno, tedy v levém jízdním pásu, je od km 229,760 zúžen levý jízdní pruh na 2,75 m, přičemž je do něj zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Od km 221,250 je levý jízdní pruh uzavřen a doprava je svedena jedním pruhem přes přejezd SDP do protisměrného pásu
okres: Vyškov, obec: Podbřežice
OmezenĂ­ na vĂ˝jezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvýjezd z dálnice uzavřen od: 13.09.2014 17:50:00do: 23.11.2014 17:59:00
D1exit 216, výjezd z dálnice uzavřen, Od 13.09.2014 17:50 Do 23.11.2014 17:59, Levá polovina MÚK Rousínov (EXIT 216), tedy výjezdová větev Ostrava Rousínov a nájezdová větev Rousínov Brno, bude po dobu uzavírka uzavřena. Pro relaci Ostrava Rousínov je vedena objízdná trasa dále pod D1 směr Brno na MÚK Holubice (EXIT 210), odtud po silnici II/430 směr Rousínov. Pro relaci Rousínov Brno je vedena objízdná trasa z Rousínova po silnici II/430 směr Brno, dále po silnici I/50 směr Uh. Hradiště, dále po silnici III/4163 na které doprava „otočí“ zpět na I/50 a dále na nájezdovou větev na dálnici D1 směr Brno na MÚK Holubice (EXIT 210).
okres: Vyškov, obec: Rousínov
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 13.09.2014 17:50:00do: 23.11.2014 18:00:00
D1exit 216, vjezd na dálnici uzavřen, Od 13.09.2014 17:50 Do 23.11.2014 18:00, Levá polovina MÚK Rousínov (EXIT 216), tedy výjezdová větev Ostrava Rousínov a nájezdová větev Rousínov Brno, bude po dobu uzavírka uzavřena.
okres: Vyškov, obec: Rousínov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno práce na inženýrských sítích od: 16.09.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
silnice III/15234, Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 16.09.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, úplná uzavírka silnice, levá strana náměstíčka, z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „Myslibořice, kanalizace – II. etapa“. , Objížďka - obousměrná, průjezd umožněn IZS a autobusům: silnice III/15234 - místní komunikace, Myslibořice, okr. Třebíč, přes: místní komunikace, uzavírka částečná:obousměrně po MK a sil.č. III/15233 a č. III/15234 v obci Myslibořice. Autobusům bude umožněn vjezd do uzavřeného úseku., Objížďka - obousměrná, průjezd umožněn IZS a autobusům: silnice III/15234, Myslibořice, okr. Třebíč, přes: silnice III/15239, uzavírka úplná: obousměrně po sil.č. III/15239 a č. III/15234 v obci Myslibořice. Práce v uzavřeném úseku budou prováděny ve 2 etapách tak, aby byl vždy umožněn vjezd autobusům k autobusovým zastávkám a opětovný výjezd, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 15.09.2014 07:00:00do: 23.10.2014 16:50:00
D11, mezi km 15 a 14, ve směru Praha, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 15.09.2014 07:00 Do 23.10.2014 16:50, Pozor!
okres: Praha-východ, obec: Mochov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­(zpráva zrušena) od: 15.09.2014 07:00:00do: 23.10.2014 14:01:45
D11, mezi km 8.2 a 15, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 15.09.2014 07:00 Do 23.10.2014 23:59, Pozor!
okres: Praha-východ, obec: Jirny
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 17.09.2014 07:00:00do: 16.06.2015 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 17.09.2014 07:00 Do 16.06.2015 20:00, úplná uzavírka z důvodu stavebních prací, realizace akce - Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 18.09.2014 08:30:00do: 16.11.2014 20:00:00
silnice II/401, Vladislav, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 18.09.2014 08:30 Do 16.11.2014 20:00, zvláštní užívání silnice č. II/401 podélným výkopem v průtahu městysem Vladislav z důvodu opravy dilatačních závěrů mostu v rámci stavby: „II/401 Vladislav most 401-001“., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Vladislav
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno práce na inženýrských sítích od: 22.09.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
ulice Smrtelná, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 22.09.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, provádění výkopových prací (výstavba a pokládka teplovodu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 24.09.2014 07:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice I/19, Nové Dvory - Sázava, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 24.09.2014 07:00 Do 30.10.2014 23:59, pokládka mikrokoberce, v době pokládky provoz řízen semafory., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Nové Dvory
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 22.09.2014 07:00:00do: 26.10.2014 23:59:00
silnice I/37, Ždírec nad Doubravou - Krucemburk, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 22.09.2014 07:00 Do 26.10.2014 23:59, Oprava komunikace, provoz řízen senafory, ul. Chrudimská uzavřena, objížďka přes okružní křižovatku, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Krucemburk
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 29.09.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
silnice III/3997, Okarec, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 29.09.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, zvláštní užívání silnice č. III/3997 v obci Okarec pro provádění stavebních prací spočívajících v pokládce kanalizace podélným výkopem v krytu komunikace v délce 330 m v rámci akce „Kanalizace a ČOV Okarec“, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Okarec
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 22.09.2014 00:00:00do: 26.10.2014 23:59:00
silnice I/37 (ulice Chrudimská), Ždírec nad Doubravou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 22.09.2014 00:00 Do 26.10.2014 23:59, Oprava komunikace, provoz řízen senafory, ul. Chrudimská uzavřena, objížďka přes okružní křižovatku, Objížďka - bez rozlišení, objížďka: ulice U Pošty - silnice I/37 (ulice Chrudimská), Ždírec nad Doubravou, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/345, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ždírec nad Doubravou
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 23.09.2014 00:00:00do: 04.11.2014 23:59:00
silnice III/3491, v katastru obce Chlumek, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 23.09.2014 00:00 Do 04.11.2014 23:59, sil. III/3491 průtah obcí Chlumek, Objížďka - bez rozlišení: přes obec Měřín, Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice III/3518, Chlumek - silnice II/349 (ulice Otínská), Měřín, okr. Žďár nad Sázavou, přes obec Měřín, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Chlumek
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 22.09.2014 00:00:00do: 23.10.2014 23:59:00
silnice I/38, Litohoř, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 22.09.2014 00:00 Do 23.10.2014 23:59, částečná uzavírka silnice I/38 v km 211,500 - 211,650 v obci Litohoř v úseku od motorestu po konec obce ve směru na Moravské Budějovice. Provoz řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Litohoř
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 25.09.2014 07:00:00do: 12.11.2014 23:59:00
silnice III/36049, v katastru obce Rousměrov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 25.09.2014 07:00 Do 12.11.2014 23:59, Silnice III/36049 bude uzavřena v úseku cca 50 m v místě pod železničním mostem v k.ú. Rousměrov., Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice III/35425, Bory, část obce Dolní Bory - silnice II/354, Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Rousměrov
Práce na silnicistavební práce od: 29.09.2014 00:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice II/351, Třebíč - Kožichovice, okr. Třebíč, stavební práce, Od 29.09.2014 00:00 Do 30.10.2014 23:59, dopravní omezení - provoz veden jedním směrem 25.10.2014 7:00 - 27.10.2014 úplná uzavírka silnice č. II/351 ul. Hrotovická , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/351 (ulice Hrotovická) - silnice I/23 (ulice Sportovní), Třebíč, okr. Třebíč, přes: Slavičky, silnice II/401 (Střížov), místní komunikace (Číměř), Objížďka - bez rozlišení: silnice II/351 (ulice Hrotovická) - silnice I/23 (ulice Sportovní), Třebíč, okr. Třebíč, přes: silnice II/401 (Číměř), silnice I/23 (Vladislav), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Kožichovice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­zúžené jízdní pruhy od: 28.09.2014 20:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
ulice Zborovská, mezi křižovatkami ulic Ruská a Sv. Čecha, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 28.09.2014 20:00 Do 31.10.2014 20:00, Třebíč, ul. Zborovská - v místě křižovatky s ul. Štefánikova - umístění skládky: uskladnění předizolovaného teplovodního potrubí, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 29.09.2014 08:00:00do: 31.10.2014 16:00:00
D11, mezi km 31.2 a 30.7, ve směru Praha, práce na silnici, doporučené omezení rychlosti na 80 km/h, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 29.09.2014 08:00 Do 31.10.2014 16:00, - částečná uzavírka levého pásu dálnice D11, zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu z důvodu opravy následků dopravní nehody na mostním objektu D11-029. Vedení dopravy: Doprava ve směru Hradec Králové – Praha bude v km 31,168 až 30,718 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích.
okres: Nymburk, obec: Kostelní Lhota
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.10.2014 07:00:00do: 31.05.2015 23:59:00
ulice Mlýnská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.10.2014 07:00 Do 31.05.2015 23:59, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Mlýnská v Jihlavě z důvodu výstavby kanalizace. Komunikace bude uzavřena vždy postupně po cca 20 m a v souvislostí s tím i upravováno dopravní značení., Objížďka - bez rozlišení: ulice Okružní - ulice Dělnická, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Na Kalvárii, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 01.10.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice III/35726, Sněžné - Nový Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.10.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, úplná uzavírka silnice III/35726, Objížďka - obousměrná: silnice III/35321, v katastru obce Javorek - silnice II/354, v katastru obce Líšná, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/353 (Daňkovice), po silnici III/35321 přes Javorek na křižovatku se silicí II/353, dále po silnici II/353 přes Daňkovice do Sněžného a opačně., Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Javorek
OmezenĂ­ provozu a zákazyomezení od: 30.09.2014 20:00:00do: 30.11.2014 20:00:00
ulice Brněnská, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 30.09.2014 20:00 Do 30.11.2014 20:00, uzavírka chodníku ul. Brněnská před č.p. 36/94 - zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 06.10.2014 08:00:00do: 09.11.2014 20:00:00
silnice II/351 (ulice Račerovická), Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 06.10.2014 08:00 Do 09.11.2014 20:00, Částečná uzavírka (dopravní omezení úseku mezi MK Poušov a sil.č. III/35114 ul. Horácká) – provoz bude veden střídavě v jednom jízdním pruhu a řízen semafory, Objížďka - obousměrná, průjezd autobusům umožněn: silnice II/351 (ulice Račerovická), Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice U Obůrky, silnice III/35116 (ulice U Kuchyňky) (ulice Táborská), ulice Josefa Suka, ulice Na Příkopech, místní komunikace, od uzavřeného úseku obousměrně po sil.č. III/35116 ul. U Kuchyňky a po MK ul. Josefa Suka, Jindřichova a Na Příkopech zpět k uzavřenému úseku. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 01.10.2014 00:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice III/3906 (ulice Ocmanická), Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 01.10.2014 00:00 Do 31.10.2014 23:59, částečná uzavírka silnice III/3906 v Náměšti nad Oslavou od křižovatky se silnicí č. I/23 v délce cca 100 m (III. etapa) z důvodu výstavby okružní křižovatky a kanalizace. Provoz střídavě v jednom jízdním pruhu a řízen semafory., Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 01.10.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/602 (ulice Sokolovská), Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 01.10.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, Silnice č. II/602 v ulici Sokolvské ve Velkém Meziříčí bude uzavřena následovně: Bude uzavřen úsek od křižovatky se sil. II/360 K Novému nádraží, MK Nad Sv. Josefem, až po okružní křižovatku u OD Kaufland. Křižovatka sil. II/360 K Novému Nádraží, MK Nad Sv. Josefem a II/602 Sokolovská směr Novosady, bude průjezdná. Na účelové komunikaci U Tržiště a místní komunikaci nábřeží (místní objížďka) bude osazeno dopravní značení č. B4 – zákaz vjezdu n. automobilů nad 3,5 t + E13 mimo zásobování Kaufland, Objížďka - bez rozlišení, dz: D1, km 146.6, ve směru Praha - D1, km 141.4, ve směru Bohumín – PL, a) Po silnici II/390, I/37, II/360, trasou - křiž. II/602 a II/390 (Křeptov) – Osová Bítýška – Ořechov – Křižanov – Martinice – Velké Meziříčí. b) Po dálnici D1 exit Velké Meziříčí-východ – exit Velké Meziříčí-západ, směr Praha a směr Brno. Dle § 20a odst. 2) zákona č. 13/1997 Sb. Jeli nutno při uzavírce podle § 24 užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění.) , Objížďka - bez rozlišení, d.z.: silnice II/390, v katastru obce Ruda - silnice II/360, v katastru obce Křižanov, okr. Žďár nad Sázavou, a) Po silnici II/390, I/37, II/360, trasou - křiž. II/602 a II/390 (Křeptov) – Osová Bítýška – Ořechov – Křižanov – Martinice – Velké Meziříčí. b) Po dálnici D1 exit Velké Meziříčí-východ – exit Velké Meziříčí-západ, směr Praha a směr Brno. Dle § 20a odst. 2) zákona č. 13/1997 Sb. Jeli nutno při uzavírce podle § 24 užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění.) , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­zúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na inženýrských sítích od: 02.10.2014 07:00:00do: 26.10.2014 20:00:00
ulice Průmyslová, Třebíč, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Od 02.10.2014 07:00 Do 26.10.2014 20:00, provádění výkopových prací (rozšíření VN, NN), překopy MK budou po polovinách, pracovní úsek v délce max. 50 m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­zúžené jízdní pruhy od: 03.10.2014 07:00:00do: 30.11.2014 20:00:00
ulice Karlovo nám., mezi křižovatkami ulic Hasskova a Přerovského, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 03.10.2014 07:00 Do 30.11.2014 20:00, Třebíč, místní komunikace Karlova nám. před č.p. 58/47- umístění kontejneru (2 parkovací stání), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno práce na inženýrských sítích od: 06.10.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
silnice III/15233, Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 06.10.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, úplná uzavírka úseku silnice č. III/15233 od RD č.p. 5 k RD č.p. 180 (směr od náměstí na Jaroměřice nad Rok.) v obci Myslibořice v délce cca 200 m z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „Myslibořice, kanalizace – II. etapa“. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: místní komunikace - silnice III/15233, Myslibořice, okr. Třebíč, přes: silnice III/15239, silnice II/152, obousměrně od uzavřeného úseku v obci Myslibořice po sil. č. III/15233 ke křiž. se sil. II/152 odtud ke křiž. se sil.č. III/15234 a po této sil. zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy cca 2 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na silnici, provoz převeden do protisměru od: 02.10.2014 15:30:00do: 27.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 140.4 a 145.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, Od 02.10.2014 15:30 Do 27.10.2014 18:00, Doprava rozdělena do jednoho pomocného JP v protisměrném pásu dálnice, do kterého je zakázán vjezd nákladním automobilům, a do jednoho JP ve stávajícím pásu dálnice a takto pokračuje v režimu 2+1+1 (2 JP na Prahu, 1 JP směr Brno v levém pásu a 1 JP směr Brno v pravém pásu) až do km 145,4, kde omezení končí. Rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů na 60 km/h. MÚK Velké Meziříčí-západ je ve všech směrech otevřená.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.10.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/19, Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.10.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, částečná uzavírka silnice v km 186,920 – 186,970, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno oprava povrchu vozovky od: 06.10.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
silnice III/35110, Svatoslav - Radošov, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 06.10.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/35110 za obcí Svatoslav po křiž. se sil. II/351 v délce cca 3 km z důvodu provádění pokládky povrchu v rámci akce: „sil. III/35110 Svatoslav les – křiž. II/351, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: silnice III/35110, v katastru obce Svatoslav - silnice II/351, v katastru obce Radošov, okr. Třebíč, přes: silnice II/349, místní komunikace (Čechtín), silnice II/351 (Kouty), obousměrně od uzavřeného úseku v obci Svatoslav po sil. č. II/349 do Čechtína a odtud po sil. II/351 až ke křiž se sil. III/35110. Délka objízdné trasy cca 15 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Radošov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­zúžené jízdní pruhy stavební práce od: 06.10.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
ulice Velkomeziříčská, mezi křižovatkami ulic U Studánky a Bartošova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 06.10.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, Třebíč, místní komunikace, chodník ul. Velkomeziříčská (v místě před křižovatkou s ul. Aug. Kratochvíla) - zábor: výstavba přechodu pro chodce - práce budou realizovány tak, aby v místě dopravního omezení zůstal jeden jízdní pruh široký nejméně 2,75 m pro každý směr jízdy, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 02.10.2014 00:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice III/13421, část obce Rácov, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 02.10.2014 00:00 Do 31.10.2014 23:59, uzavírka z důvodu rekonstrukce odvodnění, sanací, kanalizačních vpustí a pokládky horních obrusných vrstev krytu silnice, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/13421 - silnice II/112, Batelov, část obce Rácov, okr. Jihlava, přes: silnice II/134, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Batelov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 02.10.2014 15:30:00do: 27.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 145.4 a 140.5, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 02.10.2014 15:30 Do 27.10.2014 18:00, Doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do pravé části jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2+1+1 (2 JP směr Praha a 1 JP směr Brno v levém pásu a 1 JP směr Brno v pravém pásu) až do km 140,5, kde omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž šířka přesahuje 2,2 m. Rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů na 60 km/h. MÚK Velké Meziříčí-západ je ve všech směrech otevřená.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­zúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na silnici od: 08.10.2014 19:20:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 51.4 a 59.1, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Od 08.10.2014 19:20 Do 31.10.2014 18:00, obousměrný provoz; Směr Praha – Brno: Doprava bude v km 51,050 – 59,150 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích.
okres: Benešov, obec: Hulice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 08.10.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice III/11258, Janovice - Rohovka, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 08.10.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, Objížďka - obousměrná, DZ: silnice III/11255, Pelhřimov - místní komunikace, Dobrá Voda, část obce Rohovka, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/11256 (Dobrá Voda), silnice II/112, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­zúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na silnici od: 06.10.2014 20:15:00do: 26.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 27.1 a 28.2, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Od 06.10.2014 20:15 Do 26.10.2014 20:00, Pozor!, Oprava živičného krytu vozovky. Doprava - v km 26,564 vedeno 2 pruhy směr Bohumín, levý pruh je vyhrazen dopravě ve směru na Prahu. Nejvyšší dovolená rychlost bude v celé délce uzavírky omezena na 80 km/h.
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na silnici od: 06.10.2014 17:15:00do: 26.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 28.2 a 27.1, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Od 06.10.2014 17:15 Do 26.10.2014 20:00, oprava živičného krytu vozovky. V km 28,268 ve směru Praha je pravý jízdní pruh sveden do levého jízdního pruhu, levý jízdní pruh je převeden přes přejezd do protisměrného jízdního pásu. Nejvyšší dovolená rychlost 80 km/h, před přejezdem středního dělícího pásu snížena na 60 km/h. Zákaz vjezdu vozidel u kterých okamžitá šířka převyšuje 2,2 m do protisměrného pásu.
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno oprava povrchu vozovky od: 08.10.2014 07:00:00do: 30.11.2014 20:00:00
silnice III/36057, Rudíkov, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 08.10.2014 07:00 Do 30.11.2014 20:00, úplná uzavírka silnice v úseku od křiž. se sil. č. III/36058 po konec obce v Rudíkově o celkové délce cca 430 m z důvodu rekonstrukce vozovky a odvodňovacích zařízení, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: silnice III/36057, Rudíkov, okr. Třebíč, přes: silnice III/36059, místní komunikace (Přeckov), Hroznatín, silnice III/34913 (Benetice), obousměrně od uzavřeného úseku v obci Rudíkov po sil. č. III/36058 a II/360 ke křiž. se sil.č. III/36059 a po této silnici přes obce Přeckov, Horní Vilémovice a Benetice, dále po sil.č. III/35116 a III/36057 přes Hroznatín zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy cca 15,8 km. Složky IZS mohou projet ke konci obce ve směru na Hroznatín po MK jinak po objízdné trase., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Rudíkov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 08.10.2014 19:25:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 59.1 a 51.4, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 08.10.2014 19:25 Do 31.10.2014 18:00, Doprava bude v km 59,080 – 51,357 vedena v režimu 2+1+1. Ve směru Brno – Praha bude sjezd na odpočívku Kalná (km 58,095), na MÚK MÚK Soutice (EXIT 56) a na odpočívku Střechov (km 52,585) umožněn pouze z levého pásu dálnice. Směr Praha – Brno: Doprava bude v km 51,050 – 59,150 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Směr Brno – Praha: Doprava v pravém jízdním pruhu bude od km 59,080 do km 51,307 vedena v levém pásu podél staveniště (stavba bude probíhat v levé části pásu). Doprava v levém jízdním pruhu bude přes přejezd středního dělícího pásu v km 59,080 – 59,003 převedena do protisměrného pásu. Přes přejezd středního dělícího pásu v km 51,405 – 51,357 bude převedena zpět a dále bude pokračovat bez omezení.
okres: Benešov, obec: Hulice
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 13.10.2014 08:00:00do: 23.11.2014 23:59:00
silnice II/388, v katastru obce Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 13.10.2014 08:00 Do 23.11.2014 23:59, částečná uzavírka silnice, v místě železničního mostu ev.č. 388-004 (délka cca 40 m). Provoz bude veden vždy v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a bude řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ostrov nad Oslavou
OmezenĂ­ provozu a zákazyomezení od: 13.10.2014 07:00:00do: 14.11.2014 20:00:00
ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 13.10.2014 07:00 Do 14.11.2014 20:00, uzavírka veřejného parkoviště před č.p. 936-938, z důvodu zajištění stavebních prací při regeneraci domu-lodžie (umístění jeřábu, skládky stavebního materiálu). Místní komunikace zůstane průjezdná, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno oprava povrchu vozovky od: 13.10.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
silnice III/41019, Menhartice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 13.10.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, úplná uzavírka „silnice III/41019 Menhartice - průtah“ z důvodu rekonstrukce silnice III/41019 v uvedeném úseku. Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru od Pálovic po III/41019, v obci Menhartice dále po místní komunikaci až po křižovatku se silnicí II/410. Objízdná trasa v obou směrech, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Menhartice
OmezenĂ­ provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 13.10.2014 00:00:00do: 16.11.2014 23:59:00
silnice III/4051 (ulice Předbořská), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, most uzavřen, stavební práce, Od 13.10.2014 00:00 Do 16.11.2014 23:59, prodloužení uzavírky úseku silnice III/4051 v obci Předboř v úseku rekonstruovaného mostu ev.č. 4051-2. Veřejná linková doprava nebude uzavírkou dotčena. Vozidla veřejné osobní linkové dopravy vnitrostátní (dále VLOD) uzavírkou neprojíždějí. , Objížďka - obousměrná: silnice II/404, Luka nad Jihlavou - silnice III/4045, Puklice, okr. Jihlava, přes: Svatoslav, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Luka nad Jihlavou
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 15.10.2014 12:30:00do: 26.10.2014 19:00:00
D1, mezi km 41.1 a 48.9, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 15.10.2014 12:30 Do 26.10.2014 19:00, Doprava ve směru Brno je svedena do dvou zúžených jízdních pruhů, režim 2+2, vedena do km 45, odkud bude pokračovat do km 48,9 dvěma jízdními pruhy a dále pak již bez omezení. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Šternov (EXIT 41) zachován. Odpočívka Blanice (km 44,330 vpravo) v provozu. Nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu na 60 km/h.
okres: Benešov, obec: Divišov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno práce na inženýrských sítích od: 15.10.2014 20:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
ulice Janouškova, mezi křižovatkami ulic Heliadova a Nádražní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 15.10.2014 20:00 Do 31.10.2014 20:00, výkopové práce, výstavba a pokládka teplovodu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sušilova - ulice Sv. Čecha, Třebíč, okr. Třebíč, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno oprava povrchu vozovky od: 15.10.2014 07:00:00do: 03.12.2014 23:59:00
ulice Březinovy sady, ulice Křižíkova, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 15.10.2014 07:00 Do 03.12.2014 23:59, úplná uzavírka křižovatky místních komunikací, z důvodu provádění rekonstrukce povrchu vozovky včetně výstavby kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno oprava povrchu vozovky od: 15.10.2014 07:00:00do: 03.12.2014 23:59:00
ulice Brněnská, ulice Březinovy sady, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 15.10.2014 07:00 Do 03.12.2014 23:59, úplná uzavírka křižovatky místních komunikací, z důvodu provádění rekonstrukce povrchu vozovky včetně výstavby kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
OmezenĂ­ na vĂ˝jezdovĂ˝ch komunikacĂ­chomezení na dálničním výjezdu oprava povrchu vozovky od: 19.10.2014 13:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
D11, km 0.1, ve směru Praha - exit 1, omezení na dálničním výjezdu, oprava povrchu vozovky, Od 19.10.2014 13:00 Do 31.10.2014 23:59, uzavírka levého jízdního pruhu Doprava od Hradce Králové bude v km 0,500 svedena do jednoho jízdního pruhu, ve kterém bude pokračovat podél pracoviště ve větvi mimoúrovňové křižovatky na silnici R1 směr Praha-centrum nebo Teplice. Výjezd z dálnice D11 směr Chlumecká ul. (OC Černý Most) bude zachován. č.j. 671/2014-120-STSP/2
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno oprava povrchu vozovky od: 16.10.2014 00:00:00do: 25.10.2014 23:59:00
silnice II/351, Česká Bělá - část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.10.2014 00:00 Do 25.10.2014 23:59, Objížďka - obousměrná: silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov - Česká Bělá, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/350 (ulice Bechyňovo náměstí) (Přibyslav), silnice III/3507 (Modlíkov), silnice I/34 (Jitkov), Česká Bělá, místní komunikace, Trasa objížďky pro veškerou dopravu mimo VLOD ze směru od obce Dobrá bude vedena od křižovatky se silnicí č. I/19, po silnici č. I/19 do obce Přibyslav po křižovatku se silnicí č. II/350, zde vlevo po této silnici po křiž. se silnicí č. III/3507 a dále po silnici č. III/3507 přes obec Modlíkov do obce Havlíčkova Borová po křižovatku se silnicí č. III/3508, zde vlevo po této silnici přes obec Jitkov po křižovatku se silnicí č. I/34 a dále vlevo po silnici č. I/34 po křižovatku se silnicí č. III/3509 a zde vpravo po této silnici do obce Česká Bělá po křižovatku se silnicí č. II/351, zde vlevo po této silnici případně zpět do obce Macourov a to obousměrně. Veřejné linkové osobní dopravě bude průjezd stavbou umožněn mimo doby, kdy bude prováděna pokládka kobercových vrstev. V této době, kterou s min. předstihem 3 dnů nahlásí zhotovitel provozovateli VLOD, bude linka č. 600290 vedena objízdnou trasou směr Česká Bělá – Cibotín Oudoleň, křiž. – Havlíčkova Borová, Železné Horky III/3511 – křiž. II/351 – směr Macourov – otočka – zpět směr Žižkovo Pole. Po dobu úplné uzavírky nebude obsluhována zastávka Žižkovo Pole.Samotín,rozc.0,8. Žadatel o uzavírku zajistí otáčení autobusů v Macourově. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Česká Bělá
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 16.10.2014 07:00:00do: 24.12.2014 12:00:00
silnice III/35125, Kožichovice, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 16.10.2014 07:00 Do 24.12.2014 12:00, úplná uzavírka úseku silnice v km 1,500 – 1,604, z důvodu opravy opěrné zdi, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: silnice III/35125, Kožichovice, okr. Třebíč, přes: silnice II/351, silnice III/35125, obousměrně od uzavřeného úseku v obci Kožichovice po sil. č. III/35125 na křižovatku se sil. č. II/351, odtud vpravo směrem k Třebíči a po cca 1,5 km odbočit vpravo a po sil. č. III/35125 směrem na Kožichovice zpět k uzavřenému úseku. Délka objížďky cca 2,5 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Kožichovice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 15.10.2014 08:00:00do: 26.10.2014 23:59:00
D1, mezi km 48.9 a 45, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 15.10.2014 08:00 Do 26.10.2014 23:59, Pozor!, dokončovací práce v levém jízdním pruhu, modernizace D1, provoz veden odstavným pruhem a pravým jízdním pruhem
okres: Benešov, obec: Divišov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno práce na inženýrských sítích od: 16.10.2014 07:00:00do: 23.10.2014 20:00:00
ulice Tolstého , Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 16.10.2014 07:00 Do 23.10.2014 20:00, č.p.. 1303/2: výkopové práce, dojde k uzavření parkoviště, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnici(zpráva zrušena) od: 16.10.2014 08:50:00do: 23.10.2014 09:17:12
Od 16.10.2014 08:50 do 26.10.2014 09:50; D1 - 28.8-26.7km na trase Říkovice - Praha; práce na silnici; zúžené jízdní pruhy; provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, očekává se pomalý provoz; Dálnice D1 v úseku km 29,0 - 27,0 ve směru jízdy na Prahu, provoz veden ve 2 zúžených jízdních pruzích, z toho 1 jízdní pruh převeden do protisměru do jízdního pásu vedoucího na Brno.
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno od: 20.10.2014 07:00:00do: 26.10.2014 20:00:00
ulice Husova, mezi křižovatkami ulic Jungmannova a Kateřiny z Valdštejna, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.10.2014 07:00 Do 26.10.2014 20:00, zábor místní komunikace (uzavření dvou míst parkovacího stání): umístění kontejneru (oprava střechy RD), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnici(zpráva zrušena) od: 19.10.2014 05:00:00do: 23.10.2014 10:43:05
D1, mezi km 34.3 a 36, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 19.10.2014 05:00 Do 23.10.2014 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v km 34,350 – 36,000, pravého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice v termínu 19. 10. 2014 (7:00) - 23. 10. 2014 (15:00), pouze po dobu pracovních činností (tj. v době technologické přestávky bude pruh otevřen), z důvodu provádění opravy vozovky, Ve směru do Prahy není doprava touto uzavírkou omezena. Ve směru do Brna: a) v době pracovních činností je v km 34,350 uzavřen pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice pojízdnou uzavírkovou tabulí typu 1 s přikázaným směrem objíždění vlevo, a takto je doprava svedena do jednoho – levého – jízdního pruhu, ve kterém pokračuje při nejvyšší dovolené rychlosti 80 km/h až do km 36,000, kde končí souvislé dopravní omezení; b) v době technologické přestávky a ve výjimečných situacích je v km 34,350 – 36,000 uzavřena zpevněná krajnice, čímž jsou v hlavní trase zachovány dva jízdní pruhy při nejvyšší dovolené rychlosti 80 km/h., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Ostředek
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 19.10.2014 19:00:00do: 30.11.2014 23:59:00
D1, mezi km 221 a 229, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 19.10.2014 19:00 Do 30.11.2014 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „Rekonstrukce CB vozovky D1 km 229,500 – 226,150 vlevo“, a to levého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice v km 221,000 – 229,560 v termínu 19. 10. 2014 (8:00) – 30. 11. 2014 (14:00) z důvodu výměny svodidel ve středním dělicím pásu, Ve směru na Bohumín, tedy v pravém jízdním pásu, je v km 220,9 uzavírka navázána na uzavírku povolenou MD OPK pod č. j. 591/2014-120-STSP, tj. levý jízdní pruhu je uzavřený a dopravy je vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v pravé části pásu dálnice, a takto pokračuje až do km 229,700, kde uzavírka končí. Nejvyšší dovolená rychlost je snížena na 80 km/h, přičemž do levého provizorního pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž šířka přesahuje 2,2 m. MÚK Vyškov – západ (EXIT 226) a Vyškov – východ (EXIT 230) jsou ve všech směrech otevřeny., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Vyškov, obec: Vyškov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 19.10.2014 07:00:00do: 30.11.2014 23:59:00
D1, mezi km 230 a 221, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 19.10.2014 07:00 Do 30.11.2014 23:59, Ve směru na Brno, tedy v levém jízdním pásu, je od km 229,760 zúžen levý jízdní pruh na 2,75 m, přičemž je do něj zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Od km 221,250 je levý jízdní pruh uzavřen a doprava je svedena jedním pruhem přes přejezd SDP do protisměrného pásu, kde pokračuje dle režimu uzavírky povolené MD OPK pod č. j. 591/2014-120-STSP. Nejvyšší dovolená rychlost je snížena na 80 km/h.
okres: Vyškov, obec: Vyškov
Práce na silnicistavební práce pravý jízdní pruh uzavřen od: 21.10.2014 14:00:00do: 20.12.2014 23:59:00
D11, mezi km 71.5 a 71, ve směru Praha, stavební práce, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 21.10.2014 14:00 Do 20.12.2014 23:59, Částečná uzavírka levého pásu dálnice D11, zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v km 71,460 – 71,040 v termínu 20. 10. 2014 až 20. 12. 2014 z důvodu opravy havarijního stavu zářezu SO 224. Nejvyšší dovolená rychlost v místě uzavírky bude omezena na 80 km/h. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Pardubice, obec: Chýšť
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 20.10.2014 00:00:00do: 25.10.2014 23:59:00
silnice III/4045, v katastru obce Puklice, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 20.10.2014 00:00 Do 25.10.2014 23:59, Uzavřený úsek silnice v úseku rekonstruovaného mostu na silnici III/4051. Veřejná linková doprava nebude uzavírkou dotčena: Po silnici III/4045 u Puklic ve výše uvedeném úseku dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce: ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava Dopravní obsluha zastávky „Puklice,,lihovar“ bude po dobu uzavírky předmětné komunikace dočasně přemístěna na stávající zastávku „Puklice,,škola“ pro spoje níže uvedených linek: 760540 Jihlava-Brtnice,Přímělkov – spoje 3, 13, 2, 8, 14 760553 Jihlava-Puklice-Kamenice-Kamenice,Řehořov-Měřín-Velké Meziříčí – spoje 1, 9, 17, 6, 10, 2, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/4053, Puklice - silnice II/404, Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, přes: silnice II/405 (Příseka), Brtnice, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Puklice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 22.10.2014 20:00:00do: 24.10.2014 23:59:00
silnice III/12813, Velká Chyška - Útěchovice pod Stražištěm, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 22.10.2014 20:00 Do 24.10.2014 23:59, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/12813, Velká Chyška - silnice III/1281, Vyklantice, okr. Pelhřimov, přes: Pacov, silnice II/128 (ulice Na Blatech), silnice II/129, silnice III/12916 (Hořepník), Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Velká Chyška
NebezpeÄŤná vozidlapomalu jedoucí vozidlo údržby od: 22.10.2014 16:08:00do: 23.10.2014 01:00:00
silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod - Střítež, část obce Průmyslová zóna Střítež, okr. Jihlava, pomalu jedoucí vozidlo údržby, Od 22.10.2014 16:08 Do 23.10.2014 01:00, diagnostika vozovky
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlička
Nehodyvšechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy od: 22.10.2014 19:05:00do: 23.10.2014 13:50:00
Od 22.10.2014 19:05 do 23.10.2014 13:50; D11 - 12.9km na trase Praskačka - Praha; D11, km 12,5 směr Praha.; všechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy; havárie kamionu mimo komunikaci, bez zranění., z rozhodnutí SSÚD vyproštění bude probíhat dne 23.10 cca od 11:00 hod. (až po otevření opravovaného jízdního pásu ve směru na Hradec Králové)
okres: Praha-východ, obec: Vyšehořovice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno od: 22.10.2014 20:00:00do: 22.11.2014 20:00:00
ulice Žerotínovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 22.10.2014 20:00 Do 22.11.2014 20:00, umístění kontejneru na místní komunikaci (uzavřeno jedno parkovací stání), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz