Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 03.03.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/150 (ulice Žižkova), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.03.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, úplná uzavírka, Objížďka - DOP/411a/2014/JTE: bude vedena pro veškerou dopravu ze směru od křižovatky silnice II/150 s MK ulice Dolní po silnici II/150 a dále po silnicích I/38 (Masarykova) a I/34 (obchvat) po okružní křižovatku a zde případně zpět na silnici č. II/150 a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 24.03.2014 07:00:00do: 05.10.2014 23:00:00
D1, mezi km 113.8 a 104.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 24.03.2014 07:00 Do 05.10.2014 23:00, Ve směru na Prahu je v km 113,820 doprava svedena ve dvou pomocných jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do pravé části dálnice a takto vede až do km 104,120, kde dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h. Bude umožněn sjezd a nájezd na MÚK Jihlava (EXIT 112) a na odpočívku Pávov (vlevo). V celém úseku platí střídavá jízda (dvě vozidla by neměla souběžně jet vedle sebe)
okres: Jihlava, obec: Smrčná
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích práce na silnici od: 30.03.2014 12:45:00do: 18.09.2014 23:00:00
D1, mezi km 104.8 a 113.4, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, práce na silnici, Od 30.03.2014 12:45 Do 18.09.2014 23:00, Ve směru na Brno je v km 104,252 převedena doprava ve dvou pomocných jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do protisměrného jízdního pásu, a takto pokračuje až do km 113,403, kde jsou oba pruhy převedeny zpět do pravého jízdního pásu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseků před přejezdem ve středním dělícím pásu, kde je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 60 km/h. Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Odpočívka Pávov (vpravo) bude po celou dobu této etapy uzavřena.
okres: Jihlava, obec: Smrčná
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 30.03.2014 13:00:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1exit 112, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.03.2014 13:00 Do 31.10.2014 18:00, Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Objízdná trasa vede po dálnici D1 na MÚK Větrný Jeníkov (EXIT 104), kde se doprava „otočí“ zpět na Brno.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 30.03.2014 07:00:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1exit 112, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.03.2014 07:00 Do 31.10.2014 18:00, Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Objízdná trasa vede po dálnici D1 na MÚK Větrný Jeníkov (EXIT 104), kde se doprava „otočí“ zpět na Brno.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
OmezenĂ­ provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 01.04.2014 07:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice II/602, v katastru obce Opatov - silnice II/406, v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 01.04.2014 07:00 Do 30.09.2014 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku úseku silnice II/602 pro nákladní vozidla nad 7,5 t v úseku od rekonstruované okružní křižovatky se sil. II/406 po křiž. se sil. II/131 se zachováním provozu všech vozidel do 7,5 t, BUS, a přepravy mléka BODOS a nařizuje objížďku pro nákladní vozidla nad 7,5 t. Výstavba a rekonstrukce silnice, Objížďka - Vyznačena DZ: silnice II/602, v katastru obce Jihlava - v katastru obce Opatov, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, silnice II/523, Větrný Jeníkov, silnice II/131 (Šimanov), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dvorce
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice III/1314, v katastru obce Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy p o v o l u j e podle § 24 zákona o pozemních komunikacích uzavírku silnice č. III/1314 mezi obcemi Smrčná - Štoky z důvodu provedení stavebních prací na mostním objektu D1 č. 1314-1, stavby „Modernizace D1 – úsek 14, Exit 104 Větrný Jeníkov – Exit 112 Jihlava“ , Objížďka - označena DZ: silnice III/1314, Smrčná, okr. Jihlava - Štoky, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/131 (Petrovice), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Smrčná
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno od: 01.04.2014 00:00:00do: 31.10.2014 00:00:00
komunikace, Červený Kříž - Pávov, okr. Jihlava, uzavřeno, Od 01.04.2014 00:00 Do 31.10.2014 00:00, Úplná uzavírka místní komunikace Pávov - Červený Kříž z důvodu demolice a výstavby mostní konstrukce dálnice D1 (I. etapa), Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 08:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice II/150, Horní Chlístov - Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 08:00 Do 30.10.2014 23:59, I. etapa 80.700 – 81.700, II.etapa 82.150 – 82.550; I. etapa mezi obcemi Okrouhlice a Chlístov, cca 100 m za obcí Dolní Chlístov ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 1 km; II. etapa mezi obcemi Chlístov a Havlíčkův Brod, cca 50 od konce lesa v Horním Chlístově ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 400 m, Objížďka - jednosměrná: Objížďka veškeré dopravy bude vedena ze směru od obce Havlíčkův Brod od křiž. se silnicí č. III/34719 po silnici č. III/34719 přes obec Veselý Žďár po křižovatku se silnicí č. III/34714, zde vlevo po silnici č. III/34714 do obce Okrouhlice po křižovatku se silnicí č. III/34713 a zde vlevo po této silnici zpět na silnici č. II/150, Objížďka - jednosměrná: Trasa objížďky ze směru od Světlé nad Sázavou pro veškerou dopravu bude vedena od křiž. se silnicí č. II/150 po silnici č. III/34750 po křižovatku se silnice č. III/34740, zde vlevo po silnici č. III/34740 přes obce Krásná Hora, Březinka, Hurtova Lhota a Poděbaby do obce Havlíčkův Brod po křižovatku se silnicí č. I/34 a zde vlevo po této silnici po křižovatku řízenou SSZ se silnicí č. I/38, zde vlevo po silnici č. I/38 po křiž. s II/150 a zde případně zpět na silnici č. II/150, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
OmezenĂ­ provozu a zákazyomezení jeden jízdní pruh uzavřen od: 02.04.2014 07:00:00do: 01.10.2014 23:59:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, jeden jízdní pruh uzavřen, Od 02.04.2014 07:00 Do 01.10.2014 23:59, Třebíč Havlíčkovo nábřeží před č.p. 146/39 - umístění restaurační předzahrádky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­zúžené jízdní pruhy od: 12.04.2014 08:00:00do: 11.10.2014 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 12.04.2014 08:00 Do 11.10.2014 23:59, Třebíč Žerotínovo nám. před č.p. 20/16 - zábor místní komunikace, umístění restaurační předzahrádky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 16.04.2014 08:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice III/13035, v katastru obce Hořice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.04.2014 08:00 Do 30.10.2014 23:59, uzavírka silnice III/13034 z důvodu opravy mostu ev.č. 13035-002, Objížďka - obousměrná: po sil. III/13035 přes obec Hroznětice do obce Senožaty dále po sil. II/130 dále po sil. III/12930 přes obec Koberovice do obce Vojslavice dále po sil. III/13031 na sil II/13035 a to obousměrně, délka objízdné trasy cca 20 km, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 14.04.2014 07:00:00do: 31.03.2015 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.04.2014 07:00 Do 31.03.2015 20:00, uzavírka části parkoviště (parc. č. 913/22 u nemocnice) stavební práce při akci "Přestupní terminál Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 15.04.2014 09:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice III/3494, v katastru obce Uhřínov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.04.2014 09:00 Do 30.09.2014 23:59, Silnice č. III/3494 bude uzavřena v průtahu obce Uhřínov v km cca 5,000 – 5,500, od křižovatky sil. III/3494 a sil. III/3497 pod obcí až cca 200m před kostelem, Objížďka - bez rozlišení: Po silnici č. III/3496, III/3494 a II/349 směr Horní Radslavice, Pohořílky, křiž. II349 a III/3494, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Uhřínov
DopravnĂ­ situacedopravní problém zúžené jízdní pruhy Pozor! Lidé na vozovce od: 23.04.2014 08:00:00do: 30.11.2014 20:00:00
ulice Pomezní, mezi křižovatkami ulic Hrádek a Skalní, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, zúžené jízdní pruhy, Pozor! Lidé na vozovce, Od 23.04.2014 08:00 Do 30.11.2014 20:00, Třebíč ul. Pomezní č.p. 172 - zábor komunikace: skládka stavebního materiálu, umístění kontejneru, stavebního lešení, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 24.04.2014 11:00:00do: 22.11.2014 23:59:00
silnice III/03824 (Pražská), v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 24.04.2014 11:00 Do 22.11.2014 23:59, úplná uzavírka úseku mostního objektu na silnici III/03824 ve městě Jihlava – rekonstrukce mostu ev. č. 03824-2. Objížďka nařízena pro veškerá vozidla mimo vozidla BUS, MHD a IZS, Objížďka - obousměrná: ulice U Pražského mostu - silnice III/03824 (ulice Pražská), Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice II/523 (ulice Jiráskova), ulice Romana Havelky, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 09.04.2014 00:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 09.04.2014 00:00 Do 30.09.2014 23:59, oprava mostu, provoz po mostním provizoriu řízený semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 05.05.2014 08:00:00do: 31.10.2014 00:00:00
silnice I/23, Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 05.05.2014 08:00 Do 31.10.2014 00:00, Uzavřen průtah Kralicemi nad Oslavou, objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny přes Jinošov do Náměště nad Oslavou, pro vozidla nad 3,5 tuny z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče, příjezd do Náměště povolen, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
DopravnĂ­ situacedopravní problém od: 05.05.2014 07:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Karlovo nám., mezi křižovatkami ulic Hasskova a Přerovského, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 05.05.2014 07:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč, Karlovo nám. před č.p. 58/47 (Městské kulturní středisko Třebíč) - umístění kontejneru na místní komunikaci (parkovací stání), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 05.05.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/23, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 05.05.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, Uzavřen průtah obce Náměšť nad Oslavou, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t na území města: ul. Ocmanická - ul.Husova - ul. V. Nezvala - Masarykovo nám., Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče: po sil. II/351 - sil. II/152 - sil. II/392 (Třebíč - Slavičky - Třebenice - Dalešice - Slavětice - Dukovany - Mohelno - Březník - Kralice nad Oslavou), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Práce na silnicistavební práce od: 05.05.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/23 (ulice Brněnská), Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, Od 05.05.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, Uzavřen průtah Kralicemi nad Oslavou, objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny přes Jinošov do Náměště nad Oslavou, pro vozidla nad 3,5 tuny z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče, příjezd do Náměště povolen, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 12.05.2014 00:00:00do: 22.11.2014 23:59:00
ulice Mostecká, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.05.2014 00:00 Do 22.11.2014 23:59, Úplná uzavírka místní komunikace Mostecká, Jihlava v úseku pod Pražským mostem z důvodu bezpečnosti při opravě mostu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
OmezenĂ­ provozu a zákazyomezení zúžené jízdní pruhy od: 01.06.2014 06:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
ulice L. Pokorného, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, zúžené jízdní pruhy, Od 01.06.2014 06:00 Do 30.09.2014 23:59, Třebíč, ul. L. Pokorného před č.p. 35 - umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 03.06.2014 09:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/112, v katastru obce Bácovice - v katastru obce Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.06.2014 09:00 Do 31.10.2014 23:59, rekonstrukce mostu na sil. č. II/112 ev. č. 112-049 u Bácovic, Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice II/112, Bácovice - Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/01932 (Pelhřimov), Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/129, Křelovice - silnice II/112, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/12917 (Útěchovičky), Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: silnice II/129, v katastru obce Křelovice - silnice I/19, v katastru obce Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/128 (Pacov), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Práce na silnicistavební práce od: 11.06.2014 07:00:00do: 19.10.2014 23:59:00
silnice I/34 (ulice Nádražní), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, stavební práce, Od 11.06.2014 07:00 Do 19.10.2014 23:59, Pelhřimov, ul. Nádražní, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Pod Náspem po křižovatku s místní komunikací ul. Říčanského, provoz na silnici I/34 ul. Nádražní bude zachován – bez objízdné trasy; doprava bude svedena do dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 11.06.2014 07:00:00do: 31.12.2014 23:59:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 11.06.2014 07:00 Do 31.12.2014 23:59, Třebíč, uzavírky ul. Tomáše Bati, realizace akce "Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 16.06.2014 00:00:00do: 15.10.2014 23:59:00
ulice Pávovská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.06.2014 00:00 Do 15.10.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Pávovská v Jihlavě v úseku mostu e.č. 6B-M2 přes železniční trať z důvodu opravy mostu v havarijním stavu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sokolovská - ulice Pávovská, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Pávovská, místní komunikace, silnice I/38, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 16.06.2014 07:00:00do: 12.10.2014 23:59:00
silnice I/23, Rokytnice nad Rokytnou - Červená Hospoda, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.06.2014 07:00 Do 12.10.2014 23:59, uzavřená silnice I/23, rozsáhlá rekonstrukce v celém úseku, Objížďka - obousměrná: silnice I/38, Markvartice, okr. Jihlava - místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, přes: silnice II/410 (Bítovánky), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Čechočovice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru práce na údržbě mostu od: 21.06.2014 16:50:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 134.4 a 133.1, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, práce na údržbě mostu, Od 21.06.2014 16:50 Do 31.10.2014 20:00, Uzavření pásu na Prahu z důvodu opravy mostu č. D1-167 (4.etapa). Doprava vedena v pásu na Brno dvěma pruhy v obou směrech. Šířka levého pruhu 2,5 m, pravého 3,25 m. Nejvyšší dovolená rychlost je 60 km/h. V pásu na Brno je MÚK Měřín (km 134) otevřen. V pásu na Prahu uzavřen, obj. trasa po souběžné silnici II/602. Nájezd na obj. trasu bude přes MÚK Velké Meziříčí - exit 141.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­zúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na údržbě mostu od: 21.06.2014 12:35:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 133.1 a 134.4, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na údržbě mostu, Od 21.06.2014 12:35 Do 31.10.2014 20:00, Uzavření pásu na Prahu z důvodu opravy mostu č. D1-167 (4.etapa). Doprava vedena v pásu na Brno dvěma pruhy v obou směrech. Šířka levého pruhu 2,5 m, pravého 3,25 m. Nejvyšší dovolená rychlost je 60 km/h. V pásu na Brno je MÚK Měřín (km 134) otevřen. V pásu na Prahu uzavřen, obj. trasa po souběžné silnici II/602. Nájezd na obj. trasu bude přes MÚK Velké Meziříčí - exit 141.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Práce na silnicistavební práce od: 30.06.2014 20:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Brněnská, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 30.06.2014 20:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč, ul. Brněnská před č.p. 36/94- zábor (uzavření) chodníku z důvodu zajištění bezpečnosti v souvislosti s demolicí budovy a další výstavbou, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
OmezenĂ­ provozu a zákazyomezení od: 01.07.2014 20:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Sirotčí, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 01.07.2014 20:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč ul. Sirotčí - uzavírka chodníku, realizace akce: Hotelová škola Třebíč a Obchodní akademie, umístění stavebního lešení (zateplení objektů, výměna oken), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
OmezenĂ­ provozu a zákazyomezení od: 01.07.2014 20:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Sirotčí, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 01.07.2014 20:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč ul. Sirotčí - uzavírka chodníku, realizace akce: Hotelová škola Třebíč a Obchodní akademie, umístění stavebního lešení (zateplení objektů, výměna oken), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 30.06.2014 19:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/128, Černovice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 30.06.2014 19:00 Do 31.10.2014 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - místní komunikace, Mnich, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/1361 (Hojovice), Objízdná trasa pro sil. č. II/128 směr Deštná, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - silnice III/12819, Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, přes: místní komunikace (Těmice), Objízdná trasa pro sil. č. II/409 směr Kamenice nad Lipou, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - silnice II/135, Mnich, okr. Pelhřimov, přes: silnice I/19 (Vysoká Lhota), silnice I/34 (Pelhřimov), silnice II/602 (ulice Slovanského bratrství), silnice I/34 (Kamenice nad Lipou), Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5t, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Černovice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená od: 08.07.2014 08:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
D11, mezi km 59.6 a 61, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 08.07.2014 08:00 Do 30.09.2014 20:00, z důvodu montáže prvků nové PHS Loukonosy. Doprava ve směru Praha – Hradec Králové bude v km 59,298 svedena do pravého jízdního pruhu a v km 59,598 – 59,748 bude převedena do levého jízdního pruhu, ve kterém bude pokračovat na konec uzavírky v km 61,017.
okres: Kolín, obec: Žiželice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 23.07.2014 06:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice II/602 (ulice Sokolovská), Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 23.07.2014 06:00 Do 30.09.2014 23:59, Silnice č. II/602 v ulici Sokolovské ve Velkém Meziříčí bude uzavřena následovně: bude uzavřen úsek od křiž. sil. II/360 - K Novému nádraží a Nad Sv. Josefem po křiž. s Poštovní, Moráňská, Nábřeží. Křižovatka sil. II/602 od Karlova a II/360 K Nov. Nádraží bude průjezdná, Křižovatka sil. II/602 od Novosad na MK Poštovní a Nábřeží bude průjezdná (do 3,5t), Objížďka - bez rozlišení: a) Po silnici II/390, I/37, II/360, trasou - křiž. II/602 a II/390 (Křeptov) – Osová Bítýška – Ořechov – Křižanov – Martinice – Velké Meziříčí. b) Po dálnici D1 exit Velké Meziříčí-východ – exit Velké Meziříčí-západ, směr Praha a směr Brno. Dle § 20a odst. 2) zákona č. 13/1997 Sb. Jeli nutno při uzavírce podle § 24 užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění.) c) Po místní komunikaci Třebíčská pro směr od Jihlavy a pro směr Tasov, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 24.07.2014 11:40:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 163 a 153.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 24.07.2014 11:40 Do 31.10.2014 20:00, Ve směru na Prahu je v km 163,330 doprava svedena ve dvou pomocných jízdních pruzích do pravé části dálnice a takto vede až do km 153,490, kde dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem očekává se tvorba kolon vozidel od: 04.08.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, očekává se tvorba kolon vozidel, Od 04.08.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, částečná uzavírka ul. Lidická v úseku cca 70 m za křižovatkou s ul. Humpolecká a ul. Masarykova až za křižovatku s ul. Průmyslová. Při opravě mostu ev. č. 38-063. Provoz řízen kyvadlově pomocí mobilní SSZ (světelné signalizační zařízení); stavební práce budou prováděny po jednotlivých úsecích v max. délce 450m. MOŽNOST TVORBY KOLON!, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 24.07.2014 11:30:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 153.7 a 162.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 24.07.2014 11:30 Do 31.10.2014 20:00, Ve směru na Brno je v km 153,490 převedena doprava ve dvou pomocných jízdních pruzích do protisměrného jízdního pásu, a takto pokračuje až do km 162,910, kde jsou oba pruhy převedeny zpět do pravého jízdního pásu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseků před přejezdem ve středním dělícím pásu, kde je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 60 km/h. Omezení průjezdu exitů v tomto úseku ve směru Ostrava: Exit 153 - Lhotka je otevřen pouze pro výjezd z D1, Exit 162 - Velká Bíteš je otevřen pouze pro nájezd na D1.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
OmezenĂ­ na vĂ˝jezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvýjezd z dálnice uzavřen od: 24.07.2014 11:53:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1 sjezd exit 162, ve směru od Prahy, výjezd z dálnice uzavřen, Od 24.07.2014 11:53 Do 31.10.2014 20:00
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 24.07.2014 11:48:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1 nájezd exit 153, ve směru Bohumín - PL, vjezd na dálnici uzavřen, Od 24.07.2014 11:48 Do 31.10.2014 20:00
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 28.07.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/345, u obce Vrtěšice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.07.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, Úplná uzavírka provozu pro všechna vozidla na silnici druhé třídy číslo II/345 Golčův Jeníkov-Chotěboř z důvodu rekonstrukce mostního objektu, most ev. č. 345-001 přes potok za obcí Golčův Jeníkov (u odbočky na obec Vrtěšice), Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: pro veškerou tranzitní dopravu z Vilémova, Chotěboře do Golčova Jeníkova v obou směrech povede po silnici II/345 do Chotěboře a dále po silnici II/346 přes obce Svinný, Rankov, Jilem, Sedletín, Kámen na silnici I/38 směr Habry a Golčův Jeníkov, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa při uzavření mostu ev. č. 345-001 u odbočky na Vrtěšice povede ve směru Vilémov Klášter-Golčův Jeníkov po silnici III/3452 a III/3453 přes Jakubovice, Rybníček na silnici I/38 směr Golčův Jeníkov, Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Golčův Jeníkov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 28.07.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/345, Vilémov, část obce Točice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.07.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, Úplná uzavírka provozu pro všechna vozidla na silnici druhé třídy číslo II/345 Golčův Jeníkov-Chotěboř a to v úseku mostního objektu, most ev. č. 345-003 přes řeku Doubravu v Točicích, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: pro veškerou tranzitní dopravu z Vilémova, Chotěboře do Golčova Jeníkova v obou směrech povede po silnici II/345 do Chotěboře a dále po silnici II/346 přes obce Svinný, Rankov, Jilem, Sedletín, Kámen na silnici I/38 směr Habry a Golčův Jeníkov, Objížďka - bez rozlišení: Vilémov - Košťany - Petrovice u Uhelné Příbramě - Borek, Objížďka - bez rozlišení: Vilémov - Heřmanice - Pařížov - Běstvina - Spačice - Borek, Objížďka - bez rozlišení: Vilémov - Heřmanice - Pařížov - Běstvina - Rostejn - Chuchel - Jeříšno - Čečkovice - Maleč - Jeníkovec - Hranice - Libice nad Doubravou, Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Vilémov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 28.07.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/345, Vilémov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.07.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, Úplná uzavírka provozu pro všechna vozidla na silnici druhé třídy číslo II/345 Golčův Jeníkov-Chotěboř a to v úseku mostního objektu, most ev. č. 345-002 v městysi Vilémov, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: pro veškerou tranzitní dopravu z Vilémova, Chotěboře do Golčova Jeníkova v obou směrech povede po silnici II/345 do Chotěboře a dále po silnici II/346 přes obce Svinný, Rankov, Jilem, Sedletín, Kámen na silnici I/38 směr Habry a Golčův Jeníkov, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t : Objízdná trasa při uzavření mostu ev. č. 345-002 v městysi Vilémov, spolu s průtahem Vilémova (1 část) povede z křižovatky silnic II/345, II/314 a III/3455 ve Vilémově po silnici III/3455 přes obec Spytice na silnici III/34511 dále po silnici III/3457 do Golčova Jeníkova na silnici III/3456 a dále na silnici II/345 – obousměrně. Ve směru Golčův Jeníkov-Vilémov pro vozidla nad 3,2m výšky z křižovatky silnici III/3456 a III/3457 po silnici III/3456 přes obce Stupárovice, Skryje, Hostačov do Zvěstovic a dále po silnici III/3455, kde se napojí na obousměrnou objízdnou trasu, Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Vilémov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 04.08.2014 07:00:00do: 30.09.2014 17:00:00
silnice III/1289, Mezilesí, část obce Zelená Ves, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 04.08.2014 07:00 Do 30.09.2014 17:00, MK na pozemku parc. č. 1159/1 v k.ú. Mezilesí, část úseku Zelená Ves - Lukavec , Objížďka - bez rozlišení: silnice III/1289 - komunikace, Mezilesí, část obce Zelená Ves, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/1288 (Mezilesí), komunikace (Salačova Lhota), silnice II/128, Týmova Ves, MK do Zelené Vsi , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Mezilesí
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 30.07.2014 12:25:00do: 31.10.2014 19:00:00
D1, mezi km 41.1 a 48.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 30.07.2014 12:25 Do 31.10.2014 19:00, Doprava ve směru Brno bude od km 40,550 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů, kterými bude v režimu 2+2 vedena do km 48,904, odkud již bude pokračovat bez omezení. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Šternov (EXIT 41) bude zachována. Odpočívka Blanice (km 44,330 vpravo) bude v provozu. V místě uzavírek je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu až na 60 km/h.
okres: Benešov, obec: Divišov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 30.07.2014 12:30:00do: 31.10.2014 19:00:00
D1, mezi km 48.8 a 41.1, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 30.07.2014 12:30 Do 31.10.2014 19:00, Úplná uzavírka levého pásu v km 48,620 – 41,270 a nájezdové větve MÚK Šternov (EXIT 49). Doprava ve směru Praha bude od km 49,345 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a od km 48,829 převedena do protisměrného jízdního pásu, kterým bude vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v režimu 2+2 až do km 41,270 (pravý jízdní pruh), resp. km 41,061 (levý jízdní pruh). Tam bude převedena zpět a od km 40,944 bude pokračovat bez omezení. MÚK Psáře (EXIT 49) bude po celou dobu trvání uzavřena nájezdová větev ve směru Psáře - Praha. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Šternov (EXIT 41) bude zachována. Odpočívka Brtnice (km 42,529 vlevo) bude v době konání uzavřena. Objízdná trasa bude vedena přes MÚK Soutice (EXIT 56). V místě uzavírek je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu až na 60 km/h.
okres: Benešov, obec: Divišov
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 30.07.2014 12:30:00do: 31.10.2014 19:00:00
D1exit 49 nájezd směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.07.2014 12:30 Do 31.10.2014 19:00, modernizace D1
okres: Benešov, obec: Psáře
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 04.08.2014 00:00:00do: 18.10.2014 23:59:00
D1, mezi km 5.8 a 1.7, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 04.08.2014 00:00 Do 18.10.2014 23:59, částečná uzavírka pravého a části středního jízdního pruhu v levém pásu dálnice D1 v km 5,283 – 2,100 v termínu od 17. 8. 2014 do 18. 10. 2014 z důvodu opravy pravé poloviny levého jízdního pásu dálnici D1 v rámci akce „D1 oprava AB vozovky v km 9,400 – 1,275 vlevo“; Ve směru na Prahu je od km 5,800 doprava svedena do pravé části pásu a následně je levý pomocný pruh převeden přes přejezd ve středním dělícím pásu (dále jen „SDP“) do protisměrného pásu. V tomto režimu (1 pruh na Prahu v pravém protisměrném pásu a jeden pruh v levém pásu) je doprava vedena až do km 1,700, kde dopravní omezení končí. Sjezd a nájezd na odpočívky Sporthotel (km 5,500), Újezd u Průhonic (km 4,755) a na MÚK Chodov (EXIT 2) je umožněn pouze z pomocného jízdního pruhu vedeného v levém pásu dálnice (směr Praha). V tomto pruhu je nejvyšší dovolená rychlost 80 km/h. V pomocném pruhu vedeném v protisměrném pásu je nejvyšší dovolená rychlost 100 km/h, s výjimkou přejezdu SDP, kde je snížena na 60 km/h a rovněž je do tohoto pruhu zákaz vjezdu nákladních automobilů.
okres: Praha-západ, obec: Průhonice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 06.08.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
ulice S. K. Neumanna, mezi křižovatkami ulic Na Dolech, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 06.08.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, uzavírka místní komunikace, mimo BUS. , Objížďka - bez rozlišení: ulice S. K. Neumanna - silnice II/523 (ulice Na Dolech), Jihlava, okr. Jihlava, přes: místní komunikace, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/523 (ulice Na Dolech) - ulice S. K. Neumanna, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, místní komunikace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 06.08.2014 08:00:00do: 19.09.2014 20:00:00
silnice III/4056, část obce Podheraltice, Heraltice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 06.08.2014 08:00 Do 19.09.2014 20:00, zvláštní užívání silnice č. III/4056 v průtahu obce Podheraltice podélným výkopem z důvodu pokládky kanalizačního řadu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Heraltice
DopravnĂ­ situacedopravní problém kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 11.08.2014 06:00:00do: 19.09.2014 23:59:00
ulice Nová, ulice Zelenohorská, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, dopravní problém, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 11.08.2014 06:00 Do 19.09.2014 23:59, Umístění techniky na silnici, kyvadlový provoz řízený semafory., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 11.08.2014 07:00:00do: 08.10.2014 21:00:00
ulice Křižíkova, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 11.08.2014 07:00 Do 08.10.2014 21:00, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Křižíkova v Jihlavě z důvodu provádění celkové rekonstrukce vozovky včetně vybudování kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
DopravnĂ­ situacedopravní problém od: 11.08.2014 07:00:00do: 28.09.2014 20:00:00
ulice Zborovská, mezi křižovatkami ulic Ruská a Sv. Čecha, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 11.08.2014 07:00 Do 28.09.2014 20:00, uskladnění předizolovaného teplovodního potrubí, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 18.08.2014 07:00:00do: 28.09.2014 20:00:00
ulice Kofránkova, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 18.08.2014 07:00 Do 28.09.2014 20:00, výkopové práce, rekonstrukce teplovodu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 08.08.2014 09:40:00do: 31.10.2014 13:37:00
D1, mezi km 65.3 a 76.3, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 08.08.2014 09:40 Do 31.10.2014 13:37, Doprava ve směru Brno je od km 65,32 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů, kterými bude v režimu 2+2 vedena do km 76,3, odkud již bude pokračovat bez omezení. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Loket (exit 66) a MÚK Hořice (exit 75) bude zachován. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, , Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Benešov, obec: Loket
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na silnici od: 08.08.2014 10:30:00do: 31.10.2014 23:59:00
D1, mezi km 76.3 a 65.6, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Od 08.08.2014 10:30 Do 31.10.2014 23:59, Doprava ve směru Praha bude v km 76,300 převedena do protisměrného jízdního pásu, kterým bude vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v režimu 2+2 až do km 65,700. Tam bude převedena zpět a od km 65,480 bude pokračovat bez omezení. Výjezd z dálnice na exitu 66 a nájezd na dálnici exitu 75 budou uzavřeny.. Odpočívka Dunice (km 72,370 vlevo) uzavřena.. V místě uzavírek je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu až na 60 km/h. , Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Benešov, obec: Loket
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 08.08.2014 10:30:00do: 31.10.2014 23:59:00
D1exit 75, směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 08.08.2014 10:30 Do 31.10.2014 23:59, Objízdná trasa bude vedena z Hořic po silnicích III/13026, III/13020 a II/150 na MÚK Loket (EXIT 66) , Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
OmezenĂ­ na vĂ˝jezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvýjezd z dálnice uzavřen od: 08.08.2014 10:30:00do: 31.10.2014 23:59:00
D1exit 66, směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, Od 08.08.2014 10:30 Do 31.10.2014 23:59, Objízdná trasa bude vedena z MÚK Koberovice (EXIT 81) po silnicích II/130 a II/112 do Čechtic., Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Benešov, obec: Loket
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 06.09.2014 00:00:00do: 05.10.2014 23:59:00
D1 nájezd exit 194, vjezd na dálnici uzavřen, Od 06.09.2014 00:00 Do 05.10.2014 23:59
okres: Brno-město, obec: Brno
DopravnĂ­ situacedopravní problém od: 18.08.2014 07:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Tiché nám., Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 18.08.2014 07:00 Do 30.09.2014 20:00, č.p. 60/10, L. Pokorného č.p. 59/13, umístění kontejneru, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 20.08.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/38, část obce Skřivánek, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, Od 20.08.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, Omezení při výstavbě protihlukové stěny, provoz řízen sefory, případně v zúžených pruzích, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlička
Práce na silnicistavební práce tvorba kolon vozidel od: 18.08.2014 07:00:00do: 04.10.2014 07:00:00
silnice II/351 (ulice Hrotovická), Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, tvorba kolon vozidel, Od 18.08.2014 07:00 Do 04.10.2014 07:00, provoz veden jedním směrem, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/23 (ulice Sportovní) - silnice II/351 (ulice Hrotovická), Třebíč, okr. Třebíč, přes: silnice II/401 (Číměř), Střížov, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/351 (ulice Hrotovická) - silnice I/23 (ulice Sportovní), Třebíč, okr. Třebíč, přes: Slavičky, silnice II/401 (Střížov), místní komunikace (Číměř), Objížďka - bez rozlišení: silnice II/351 (ulice Hrotovická) - silnice I/23 (ulice Sportovní), Třebíč, okr. Třebíč, přes: silnice II/401 (Číměř), silnice I/23 (Vladislav), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 18.08.2014 07:00:00do: 21.09.2014 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 18.08.2014 07:00 Do 21.09.2014 20:00, zvláštní užívání silnice č. II/410 ul. Koželužská v Třebíči v km cca 1,130 – 1,245 stavebními pracemi spojenými s realizací sjezdu v km 1,261 a rozšířením stávajícího profilu silnice včetně vybudování opěrné zdi v km cca 1,185 – 1,245 vpravo. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 16.08.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:50:00
D1, mezi km 1.5 a 8.6, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 16.08.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:50, Ve směru na Brno je od km 1,500 uzavřen levý jízdní pruh a doprava je svedena do středního a pravého jízdního pruhu, přičemž v levém jízdním pruhu je za mobilním svodidlem vedena protisměrná doprava. V tomto režimu (2 pruhy na Brno a 1 pruh na Prahu) je doprava vedena až do km 5,580, kde obousměrný provoz končí a až do km 8.6 je doprava vedena ve dvou jízdních pruzích. Nejvyšší dovolená rychlost je omezena na 100 km/h, s výjimkou úseku před příčnou uzávěrou, kde je 80 km/h.
okres: Praha-východ, obec: Čestlice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 18.08.2014 04:30:00do: 30.09.2014 15:44:00
D1, mezi km 8.7 a 5.4, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 18.08.2014 04:30 Do 30.09.2014 15:44, práce v rámci stavby „D1 oprava AB vozovky v km 9,400 – 1,275 vlevo“ ; Ve směru na Prahu je od km 9,625 uzavřen levý jízdní pruh a doprava je vedena v středním a pravém jízdním pruhu a takto pokračuje do km 5,480, kde navazuje na stavbu „D1 oprava AB vozovky v km 9,400 – 1,275 vlevo“, tj. střední jízdní pruhu je převeden přes přejezd SDP do protisměrného pásu a pravý jízdní pruh je převeden do levého jízdního pruhu ve stávajícím (levém) pásu dálnice. Nejvyšší dovolená rychlost v místě uzavírky je omezena na 80 km/h.. 3.9. zkráceno na km 8,725
okres: Praha-východ, obec: Čestlice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 17.09.2014 06:00:00do: 15.11.2014 23:59:00
ulice Havlíčkova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.09.2014 06:00 Do 15.11.2014 23:59, Uzavírka provozu na části místních komunikací č. 5a a 29d v Havlíčkově Brodě v ul. Havlíčkova v úseku od křižovatky s ul. Beckovského k č.p. 1975 (parkoviště a chodníky před finančním úřadem) v délce cca. 70 m, z důvodu provádění stavebních prací v době od 18.8.2014 do 15.11.2014 na přeložce inženýrských sítí v rámci rekonstrukce části ulice. Objízdná trasa: ne., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 19.08.2014 00:30:00do: 18.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 225.6 a 230.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 19.08.2014 00:30 Do 18.10.2014 18:00, Ve směru na Bohumín, tedy v pravém jízdním pásu, je v km 225,6 uzavřen levý a část pravého jízdního pruhu a doprava je svedena do pomocného pruhu v místě zpevněné krajnice a odbočovacího pruhu a takto pokračuje do km 230,4, kde uzavírka končí. Nejvyšší dovolená rychlost je snížena na 80 km/h.
okres: Vyškov, obec: Vyškov
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 18.08.2014 08:00:00do: 18.10.2014 18:00:00
D1exit 226, vjezd na dálnici uzavřen, Od 18.08.2014 08:00 Do 18.10.2014 18:00, nájezdová větev pravé poloviny křižovatky, tj. pro dopravu Vyškov (silnice II/430) Zlín / Kroměříž (D1). Objízdná trasa je vedena po silnici II/430 přes město Vyškov až na rychlostní silnici R 46 přes MÚK Vyškov (EXIT 2), a dále na dálnici D1 přes MÚK Vyškov – východ (EXIT 230).
okres: Vyškov, obec: Vyškov
OmezenĂ­ na vĂ˝jezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvýjezd z dálnice uzavřen oprava povrchu vozovky od: 18.08.2014 08:00:00do: 18.10.2014 18:00:00
D1exit 226, výjezd z dálnice uzavřen, oprava povrchu vozovky, Od 18.08.2014 08:00 Do 18.10.2014 18:00, výjezdová větev levé poloviny křižovatky, tj. pro dopravu Zlín / Kroměříž (D1) Vyškov (silnice II/430). Objízdná trasa je vedena z MÚK Vyškov – východ (EXIT 230) na rychlostní silnici R 46 do MÚK Vyškov (EXIT 2), odkud je vedena na silnici II/430, odkud je stávajícím DZ vedena směr Vyškov;
okres: Vyškov, obec: Vyškov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, provoz převeden do protisměru od: 19.08.2014 00:30:00do: 18.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 229.4 a 226.1, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, Od 19.08.2014 00:30 Do 18.10.2014 18:00, Ve směru na Brno, tedy v levém jízdním pásu, je v km 230,7 uzavřen levý jízdní pruh a pravý je následné převeden přes přejezd středního dělícího pásu (dále jen „SDP“) do protisměrného pásu. Od km 229,5 pokračuje doprava směr Brno ve dvou pomocných pruzích, a to až do km 226,0, kde jsou oba pruhy převedeny přes přejezd SDP do levého jízdního pásu. Nejvyšší dovolená rychlost je snížena na 80 km/h, lokálně až na 60 km/h. Do levého pomocného jízdního pruhu bude zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.
okres: Vyškov, obec: Vyškov
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 13.08.2014 00:00:00do: 17.10.2014 23:59:00
silnice II/399, Jinošov, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 13.08.2014 00:00 Do 17.10.2014 23:59, zvláštní užívání silnice č. II/399 v km 5,630 – 5,965 po směru staničení v obci Jinošov z důvodu provádění stavebních prací při pokládce kanalizace a vodovodu. Pracovní místo se bude posouvat tak, aby byla dodržena minimální šířka jízdního pruhu v místě dopravního omezení 2,75 m a délka dopravního omezení max 50 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Jinošov
Události ovlivĹsportovní akce od: 21.08.2014 07:00:00do: 30.09.2014 22:00:00
ulice Tiché nám., Třebíč, okr. Třebíč, sportovní akce, Od 21.08.2014 07:00 Do 30.09.2014 22:00, Třebíč, Tiché nám. 3/5 - umístění restaurační předzahrádka na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky od: 20.08.2014 00:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice II/408, Jemnice - Mladoňovice, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, Od 20.08.2014 00:00 Do 30.09.2014 23:59, rekonstrukce povrchu silnice II/408 v uvedeném úseku, probíhající dokončovací stavební práce na opravě silnice v uvedeném úseku v návaznosti na uzavírku II/408 Jemnice - Dobrá Voda, které probíhají souběžně s uvedeným přechodným dorpavním značením ve dvou etapách, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Slavíkovice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 26.08.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
silnice II/405, v katastru obce Zašovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 26.08.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, úplná uzavírka úseku silnice č. II/405 od křiž. se sil.č. III/4056 po nově opravenou silnici za obcí Zašovice ve směru na Okříšky o celkové délce cca 1,300 km z důvodu opravy povrchu v rámci akce: „ II/405 Zašovice – průtah“., Objížďka - obousměrná, vozidla do 7,5 t. + autobusy: silnice III/4057, Okříšky - silnice III/4056, Zašovice, okr. Třebíč, přes: silnice III/4056 (Heraltice), Kněžice, Zašovice, od uzavřeného úseku křiž.sil. č. III/4056 a sil. č. II/405, dále po sil.č. III/4056 do Heraltic a odtud po sil.č. III/4067 směrem do Okříšek. Délka objízdné trasy je 7 km., Objížďka - obousměrná, vozidla nad 7,5 t: ulice Zahradní, Stařeč, okr. Třebíč - silnice I/38, Jihlava, okr. Jihlava, přes: místní komunikace (Želetava), silnice I/38 (Otín), Dlouhá Brtnice, Markvartice, místní komunikace (Stonařov), Rančířov, Suchá, obousměrně od křižovatky sil. II/405 ul. Brtnická a sil. I/38 ul. Znojemská v Jihlavě dále po sil. I/38 směr Znojmo až ke křižovatce se sil. I/23 (Kasárna) kde se objízdná trasa napojí na stávající objízdnou trasu při uzavírce sil.č. I/23 Veverka – Červená Hospoda přes Želetavu, Římov, Rokytnici nad Rok., Stařeč do Třebíče. Délka této objízdné trasy je cca 65 km. Pozn. Po ukončení uzavírky sil.č. I/23 Veverka – Červená Hospoda bude objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t vedena od křiž. si. I/38 a I/23 po sil.č. I/23 přes Hory, Předín, Štěměchy, Červenou Hospodu do Třebíče , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Zašovice
Práce na silnicistavební práce od: 22.08.2014 07:00:00do: 12.10.2014 20:00:00
silnice II/401, Dolní Vilémovice, okr. Třebíč, stavební práce, Od 22.08.2014 07:00 Do 12.10.2014 20:00, umístění mechanizace v jízdním pruhu vozovky k provedení opravy chodníku v délce 330 m podél sil.č. II/401, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Dolní Vilémovice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 26.08.2014 00:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice II/350, Štoky, část obce Pozovice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 26.08.2014 00:00 Do 30.09.2014 23:59, Úplná uzavírka komunikace II/350 od křiž. s MK u č.p. 26 v obci Pozovice po konec obce Pozovice ze směru od obce Šlapanov , Objížďka - obousměrná: místní komunikace - silnice II/350, Štoky, část obce Pozovice, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/03811 (Havlíčkův Brod), místní komunikace, silnice I/38 (Štoky), Navržená trasa objížďky bude vedena pro veškerou dopravu mimo VLOD od křiž. s MK v obci Pozovice po silnici č. II/350 do obce Šlapanov po křiž. se silnicí č. III/03811, zde vlevo po této silnici přes obec Vysoká do obce Havlíčkův Brod po okružní křižovatku a dále druhým výjezdem ulicí Průmyslová po křiž. se silnicí č. I/38 a dále vlevo po této silnici po křiž. se silnicí č. II/350 u obce Štoky, zde případně vlevo zpět na silnici č. II/350 a to obousměrně. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Štoky
DopravnĂ­ situacedopravní problém od: 01.09.2014 07:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Tiché nám., ulice L. Pokorného, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 01.09.2014 07:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč, ul. Tiché nám. č.p. 60/10, L. Pokorného č.p. 59/13, umístění stavebního lešení, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 01.09.2014 10:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
silnice III/3906 (ulice Ocmanická), Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.09.2014 10:00 Do 30.09.2014 20:00, úplná uzavírka silnice III/3906 v Náměšti nad Oslavou v úseku od křižovatky se silnicí č. I/23 v délce cca 100 m z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby okružní křižovatky a kanalizace. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , obousměrná: silnice II/399, Vícenice u Náměště nad Oslavou - ulice Na Výhoně, Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: silnice II/392 (Mohelno), Objížďka - pro vozidla nad X tun, obousměrná: silnice III/3993, Ocmanice - silnice III/3995 (ulice Podhradí), Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: silnice III/3995 (Naloučany), Objížďka - pro autobusovou dopravu, obousměrná: silnice III/3906 (ulice Ocmanická) - ulice Nádraží, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: ulice Husova, ulice Masarykovo nám., ulice Sadová, ulice Nádražní, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 02.09.2014 07:00:00do: 31.03.2015 20:00:00
ulice Nádražní, mezi křižovatkami ulic Oldřichova a Chlumeckého, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 02.09.2014 07:00 Do 31.03.2015 20:00, uzavírka z důvodu stavebních prací při realizaci akce "Terminál hromadné dopravy Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 01.09.2014 07:00:00do: 20.09.2014 23:59:00
silnice II/347, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.09.2014 07:00 Do 20.09.2014 23:59, úplně uzavřen úsek sil.č. II/347 mezi Světlou n.S. a Josefodolem, Objížďka - bez rozlišení, 1.: silnice II/347, Světlá nad Sázavou - Služátky, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/34728 (ulice Komenského), silnice III/34710 (Horní Bohušice), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Příseka
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 01.09.2014 00:00:00do: 15.10.2014 00:00:00
silnice II/150, Nová Ves u Světlé, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.09.2014 00:00 Do 15.10.2014 00:00, prodloužení úplného uzavření úseku sil.č. II/150 v Nové Vsi, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , 1.: místní komunikace - silnice II/150, Nová Ves u Světlé, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/150, silnice III/34719 (Lučice), silnice III/34711 (Pohleď), Objížďka - pro vozidla nad X tun, 2.: silnice II/347 (ulice Haškova), Světlá nad Sázavou, část obce Světlá nad Sázavou-jih - silnice II/150, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice K Čejovu, Kejžlice, silnice II/129 (ulice Okružní) (Humpolec), ulice 5. května, ulice Beckovského, Havlíčkův Brod, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Nová Ves u Světlé
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 28.08.2014 13:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
silnice III/4056 - část obce Podheraltice, Heraltice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.08.2014 13:00 Do 31.10.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/4056 v průtahu obce Podheraltice v km dle staničení 4,790 – 5,150 z důvodu pokládky kanalizačního řadu v rámci akce: „Heraltice kanalizace – II. etapa, Podheraltice“. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: silnice III/4056, Heraltice - Pokojovice, okr. Třebíč, přes: silnice III/4058 (Okříšky), od uzavřeného úseku po sil. č. III/4056 do městyse Heraltice, dále po sil.č. III/4057 ke křiž. se sil.č. III/4058 a odtud po sil.č. III/4058 a č. III/40513 přes obec Pokojovice zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy cca 5 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Heraltice
NadmÄ›rnĂ˝ nákladPozor! Nadměrný náklad od: 31.08.2014 19:00:00do: 02.10.2014 06:30:00
Od 31.8.2014 19:00 do 2.10.2014 06:30; D11 - 47.1km na trase Praskačka - Praha; Pozor! Nadměrný náklad; Přeprava nosného kruhu Ostrava - Mělník. Parametry NN: d 40,00 m; š 8,00 m; v 4,00 m; hmotnost 204,00 t. Přepravní trasa: Ostrava výjezdem ul. Závodní, Rudná, D1, Lipník nad Bečvou R35, Olomouc, R35, Mohelnice I/35, Studená Loučka, ( odstavení NN) Moravská Třebová, Svitavy Litomyšl, Hrušová, Vysoké Mýto (odstavení NN), Zámrsk, I/17, Stradouň, II/305, Radhošť, Jaroslav I/35, Ostřetín, Holice, Chvojenec. Býšť, Hradec Králové ul. Sokolská, Rašínova, Opatovice nad Labem, R35,Sedlice; Osice (odstavení NN) D11, Praha výjezdem na R1, výjezdem na Vysočanskou radiálu, sjezdem na ul. Kbelská, Cínovecká. D8, exitem Nová Ves, I/16, Spomyšl, Mělník vlevo ul. Českolipská, Celní , Mělník přístav.
okres: Nymburk, obec: Sány
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 01.09.2014 13:30:00do: 30.09.2014 18:00:00
D11, mezi km 61.5 a 60.7, ve směru Praha, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 01.09.2014 13:30 Do 30.09.2014 18:00, částečná uzavírka zpevněné krajnice a pravého jízdního pruhu z důvodu montáže prvků nové PHS Levín. Sjezd a nájezd na MÚK Chlumec nad Cidlinou (EXIT 62) bude ve všech směrech umožněn.
okres: Hradec Králové, obec: Olešnice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 02.09.2014 07:00:00do: 01.10.2014 06:00:00
silnice III/36075 (ulice Nádražní), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 02.09.2014 07:00 Do 01.10.2014 06:00, uzavírka silnice č. III/36075 ul. Nádražní - křiž. s MK Janouškova a Oldřichova z důvodu provádění stavebních úprav křižovatky v souvislosti s akcí: „Přestupní terminál Třebíč“ , Objížďka - jednosměrná, vozidla do 7,5 t: silnice I/23 (ulice Bráfova tř.) - silnice II/360 (ulice Spojovací), Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Heliadova, ulice Sv. Čecha, silnice III/36075 (ulice Znojemská), místní komunikace (Střítež), směr od Znojma do centra: po sil.č. II/360 ul. Spojovací, sil.č. II/351 ul. Hrotovická a sil.č. I/23 ul. Bráfova směr od centra na Znojmo: po MK ul. Heliadova, Sv. Čecha, ul. Křižkovského (vozidla do 7,5 t) autobusová doprava – po dobu uzavírky bude ve směru na Znojmo umožněn vjezd do ul. Sokolská a dále ul. Sv. Čecha a Křižkovského, Objížďka - jednosměrná, vozidla do 7,5 t: ulice Heliadova - ulice Nádražní, Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Sv. Čecha, silnice III/36075 (ulice Znojemská), směr od Znojma do centra: umožněn průjezd přes uzavřený úsek směr od centra na Znojmo: po MK ul. Heliadova, Sv. Čecha, ul. Křižkovského (do 7,5t) autobusová doprava – po dobu uzavírky bude ve směru na Znojmo umožněn vjezd do ul. Sokolská a dále ul. Sv. Čecha a Křižkovského , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 02.09.2014 06:00:00do: 30.11.2014 20:00:00
ulice Poušov, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 02.09.2014 06:00 Do 30.11.2014 20:00, Třebíč, uzavírka části MK Poušov - stavební práce - realizace akce "Úprava místní komunikace Poušov", Objížďka - bez rozlišení: silnice II/351 (ulice Račerovická) - ulice Poušov, Třebíč, okr. Třebíč, přes: (ulice 9. května), silnice I/23 (ulice Sucheniova), ulice Křižíkova, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 04.09.2014 00:00:00do: 17.10.2014 23:59:00
ulice U Hřbitova, Jihlava, okr. Jihlava, stavební práce, Od 04.09.2014 00:00 Do 17.10.2014 23:59, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
OmezenĂ­ provozu a zákazyzákaz průjezdu nákladních vozidel od: 05.09.2014 09:07:00do: 31.12.2014 23:59:00
silnice I/56, ve směru Frýdek- Místek, Ostrava, zákaz průjezdu nákladních vozidel, Od 05.09.2014 09:07 Do 31.12.2014 23:59, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na most ev.č. D1-447.1. Vozidlům IZS a Ostravských komunikací vjezd povolen. Objízdná trasa vyznačena
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 08.09.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 08.09.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, Třebíč, ul. Tomáše Bati (bývalý areál BOPO), uzavírka části MK: výkopové, stavební práce, zesílení mostovky č. 2, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 08.09.2014 08:00:00do: 21.09.2014 23:59:00
silnice I/37, část obce Suky - Rousměrov, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, Od 08.09.2014 08:00 Do 21.09.2014 23:59, oprava komunikace, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ostrov nad Oslavou
OmezenĂ­ provozu a zákazyzákaz průjezdu nákladních vozidel od: 05.09.2014 09:12:00do: 31.12.2014 23:59:00
silnice I/56, v směru k D1, Ostrava, zákaz průjezdu nákladních vozidel, Od 05.09.2014 09:12 Do 31.12.2014 23:59, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na most ev.č. D1-447.2. Vozidlům IZS a Ostravských komunikací vjezd povolen. Objízdná trasa vyznačena
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, provoz převeden do protisměru od: 08.09.2014 13:15:00do: 15.10.2014 19:00:00
D11, mezi km 41 a 40.1, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, Od 08.09.2014 13:15 Do 15.10.2014 19:00, oprava povrchu vozovky na mostě
okres: Nymburk, obec: Oseček
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 08.09.2014 13:15:00do: 15.10.2014 19:00:00
D11, mezi km 40.1 a 41, ve směru Hradec Králové, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 08.09.2014 13:15 Do 15.10.2014 19:00, oprava povrchu vozovky na mostě
okres: Nymburk, obec: Oseček
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno oprava povrchu vozovky od: 15.09.2014 08:00:00do: 28.09.2014 23:59:00
ulice Jana Masaryka, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 15.09.2014 08:00 Do 28.09.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Jana Masaryka v Jihlavě z důvodu provádění výměny obrusné vrstvy povrchu vozovky a úpravy přechodu pro chodce, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 15.09.2014 00:00:00do: 30.09.2014 00:00:00
silnice III/3399, Jedlá - Souboř, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.09.2014 00:00 Do 30.09.2014 00:00, úplná uzavírka úseku sil.č. III/3399 Souboř - Jedlá, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/33910, v katastru obce Jedlá - silnice III/3398, v katastru obce Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/3395 (Třebětín), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Jedlá
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy od: 15.09.2014 07:00:00do: 19.09.2014 20:00:00
ulice Poušov, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, Od 15.09.2014 07:00 Do 19.09.2014 20:00, Třebíč, ul. Poušov, Lesní, Račerovická - provádění výkopových prací: překládka telefonních kabelů (práce budou probíhat 2 dny z uvedeného termínu podle počasí) - ul. Lesní, Poušov dojde k dopravnímu omezení - ul. Račerovická (při výjezdu z ul. Lesní a Poušov bude uzavřena), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 15.09.2014 08:00:00do: 28.09.2014 23:59:00
silnice I/37, Ždírec nad Doubravou, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 15.09.2014 08:00 Do 28.09.2014 23:59, rozsah uzavírky - od křižovatky se silnicí III/34416 (směr Horní Studenec) ve směru na Ždírec nad Doubravou, ul. Chrudimská. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen světelným signalizačním zařízením. V případě potřeby regulace dopravy na místě bude provoz řízen proškolenými pracovníky zhotovitele, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ždírec nad Doubravou
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 15.09.2014 07:00:00do: 19.10.2014 20:00:00
silnice III/3999, Studenec, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 15.09.2014 07:00 Do 19.10.2014 20:00, úplná uzavírka silnic č. III/3999 a III/3997 v obci Studenec z důvodu výstavby okružní křižovatky, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice III/39911, Koněšín, okr. Třebíč, přes: silnice I/23, Studenec, Studenec-u nádraží, Vícenice u Náměště nad Oslavou, silnice II/399 (Okarec), Třesov, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Studenec
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno práce na inženýrských sítích od: 15.09.2014 07:00:00do: 19.09.2014 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 15.09.2014 07:00 Do 19.09.2014 20:00, provádění výkopových prací: překládka telefonních kabelů, práce budou probíhat 2 dny z uvedeného termínu podle počasí - ul. Lesní, Poušov dojde k dopravnímu omezení- ul. Račerovická, při výjezdu z ul. Lesní a Poušov bude uzavřena, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno práce na inženýrských sítích od: 15.09.2014 07:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Janouškova, mezi křižovatkami ulic Heliadova a Nádražní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 15.09.2014 07:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč, ul. Janouškova - uzavírka z důvodu provádění výkopových prací: pokládka a výstavba teplovodu, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : ulice Heliadova - ulice Křížkovského, Třebíč, okr. Třebíč, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy od: 15.09.2014 07:00:00do: 19.09.2014 20:00:00
ulice Lesní, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, Od 15.09.2014 07:00 Do 19.09.2014 20:00, provádění výkopových prací: překládka telefonních kabelů, práce budou probíhat 2 dny z uvedeného termínu podle počasí, ul. Lesní, Poušov dojde k dopravnímu omezení, ul. Račerovická, při výjezdu z ul. Lesní a Poušov bude uzavřena, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 13.09.2014 15:40:00do: 23.11.2014 12:00:00
D1, mezi km 214.3 a 220.9, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 13.09.2014 15:40 Do 23.11.2014 12:00, obousměrný provoz; Ve směru na Ostravu je doprava v km 214,350 svedena ve dvou pomocných pruzích do pravé části jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Ostrava a 1 jízdní pruh směr Brno) až do km 220,970, kde souvislé dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka převyšuje 2,2 m.
okres: Vyškov, obec: Podbřežice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy oprava povrchu vozovky od: 17.09.2014 12:05:00do: 27.09.2014 23:59:00
D1, mezi km 88.9 a 81.9, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, oprava povrchu vozovky, Od 17.09.2014 12:05 Do 27.09.2014 23:59, Uzavření pravého jízdního pruhu v km 88,010 – 82,610 z důvodu opravy povrchu vozovky. Doprava bude v km 88,910 – 81,986 vedena v režimu 2+1+1..Zachován jeden jízdní pruh v pásu ve směru na Prahu, Druhý jízdní pruh je převeden přes přejezd středního dělícího pásu v km 88,910 – 88,857 do protisměrného pásu a přes přejezd středního dělícího pásu v km 82,033 – 81,986 je převeden zpět a dále bude doprava pokračovat bez omezení. V místě uzavírek je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu až na 60 km/h.Ve směru Brno – Praha bude sjezd na odpočívku Speřice (km 84,112) a na MÚK Koberovice (EXIT 81) umožněn pouze z levého pásu dálnice., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 13.09.2014 17:30:00do: 22.09.2014 23:55:00
D1, mezi km 59.1 a 51.3, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 13.09.2014 17:30 Do 22.09.2014 23:55, Doprava vedena v pravé části pásu ve dvou zúžených jízdních pruzích.
okres: Benešov, obec: Hulice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh oprava povrchu vozovky od: 13.09.2014 17:50:00do: 23.11.2014 12:00:00
D1, mezi km 220.2 a 214.6, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, oprava povrchu vozovky, Od 13.09.2014 17:50 Do 23.11.2014 12:00, rekonstrukce cementobetonového povrchu vozovky; Ve směru na Prahu je doprava v km 221,250 svedena do jednoho pomocného jízdního pruhu a následně převedena přes přejezd ve středním dělícím pásu do protisměrného jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Ostrava a 1 jízdní pruh směr Brno) až do km 214,650, kde je převedena zpět do pravého jízdního pásu. V celé délce uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseku na přejezdu středního dělicího pásu, kde je snížena na 60 km/h. Levá polovina MÚK Rousínov (EXIT 216), tedy výjezdová větev Ostrava - Rousínov a nájezdová větev Rousínov - Brno, bude po dobu uzavírka uzavřena. Pro relaci Ostrava - Rousínov je vedena objízdná trasa dále pod D1 směr Brno na MÚK Holubice (EXIT 210), odtud po silnici II/430 směr Rousínov. Pro relaci Rousínov - Brno je vedena objízdná trasa z Rousínova po silnici II/430 směr Brno, dále po silnici I/50 směr Uh. Hradiště, dále po silnici III/4163 na které doprava „otočí“ zpět na I/50 a dále na nájezdovou větev na dálnici D1 směr Brno na MÚK Holubice (EXIT 210).
okres: Vyškov, obec: Podbřežice
OmezenĂ­ na vĂ˝jezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvýjezd z dálnice uzavřen od: 13.09.2014 17:50:00do: 23.11.2014 17:59:00
D1exit 216, výjezd z dálnice uzavřen, Od 13.09.2014 17:50 Do 23.11.2014 17:59, Levá polovina MÚK Rousínov (EXIT 216), tedy výjezdová větev Ostrava Rousínov a nájezdová větev Rousínov Brno, bude po dobu uzavírka uzavřena. Pro relaci Ostrava Rousínov je vedena objízdná trasa dále pod D1 směr Brno na MÚK Holubice (EXIT 210), odtud po silnici II/430 směr Rousínov. Pro relaci Rousínov Brno je vedena objízdná trasa z Rousínova po silnici II/430 směr Brno, dále po silnici I/50 směr Uh. Hradiště, dále po silnici III/4163 na které doprava „otočí“ zpět na I/50 a dále na nájezdovou větev na dálnici D1 směr Brno na MÚK Holubice (EXIT 210).
okres: Vyškov, obec: Rousínov
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 13.09.2014 17:50:00do: 23.11.2014 18:00:00
D1exit 216, vjezd na dálnici uzavřen, Od 13.09.2014 17:50 Do 23.11.2014 18:00, Levá polovina MÚK Rousínov (EXIT 216), tedy výjezdová větev Ostrava Rousínov a nájezdová větev Rousínov Brno, bude po dobu uzavírka uzavřena.
okres: Vyškov, obec: Rousínov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na silnici neprůjezdný levý jízdní pruh od: 14.09.2014 20:20:00do: 22.09.2014 23:59:00
D1, mezi km 51.3 a 59.1, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, neprůjezdný levý jízdní pruh, Od 14.09.2014 20:20 Do 22.09.2014 23:59, Doprava bude v km 51,397 – 59,130 vedena v režimu 2+1+1 (ve směru na Brno jeden jízdní pruh je veden v pravé části pravého pásu a levý jízní pruh je převeden do protisměrného pásu). Ve směru na Brno bude sjezd na odpočívku Střechov (km 52,018) a na MÚK Soutice (EXIT 56) umožněn pouze z pravého pásu dálnice.
okres: Benešov, obec: Hulice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno, práce na silnici od: 16.09.2014 07:00:00do: 31.10.2014 20:00:00
silnice III/15234, Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.09.2014 07:00 Do 31.10.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/15234 levá strana náměstíčka, v rámci akce „Myslibořice, kanalizace – II. etapa“, Objížďka - obousměrná, průjezd umožněn IZS a autobusům: silnice III/15234 - místní komunikace, Myslibořice, okr. Třebíč, přes: místní komunikace, uzavírka částečná:obousměrně po MK a sil.č. III/15233 a č. III/15234 v obci Myslibořice. Autobusům bude umožněn vjezd do uzavřeného úseku., Objížďka - obousměrná, průjezd umožněn IZS a autobusům: silnice III/15234, Myslibořice, okr. Třebíč, přes: silnice III/15239, uzavírka úplná: obousměrně po sil.č. III/15239 a č. III/15234 v obci Myslibořice. Práce v uzavřeném úseku budou prováděny ve 2 etapách tak, aby byl vždy umožněn vjezd autobusům k autobusovým zastávkám a opětovný výjezd, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­provoz převeden do protisměru od: 15.09.2014 07:00:00do: 28.09.2014 20:03:00
D1, mezi km 347.7 a 346.7, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, Od 15.09.2014 07:00 Do 28.09.2014 20:03, pravidelný servis tunelu Klimkovice
okres: Ostrava-město, obec: Klimkovice
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 15.09.2014 07:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
D11exit 8, vjezd na dálnici uzavřen, Od 15.09.2014 07:00 Do 30.09.2014 23:59
okres: Praha-východ, obec: Jirny
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 15.09.2014 07:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
D11, mezi km 15 a 7.4, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 15.09.2014 07:00 Do 30.09.2014 23:59, NEDĚLE AŽ ČTVRTEK: Doprava vedena v pásu na Prahu - dvěma JP na Prahu, jedním na Hradec. ČTVRTEK AŽ NEDĚLE: Doprava vedena v pásu na Prahu - dvěma JP na Hradec, jedním na Prahu. Nájezd na MÚK Jirny (EXIT 8) směr Hradec Králové nebude umožněn. Objízdná trasa vyznačena.
okres: Praha-východ, obec: Jirny
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­oprava povrchu vozovky, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 15.09.2014 07:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
D11, mezi km 7.3 a 15, ve směru Hradec Králové, oprava povrchu vozovky, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 15.09.2014 07:00 Do 30.09.2014 23:59, NEDĚLE AŽ ČTVRTEK: Doprava vedena v pásu na Prahu - dvěma JP na Prahu, jedním na Hradec. ČTVRTEK AŽ NEDĚLE: Doprava vedena v pásu na Prahu - dvěma JP na Hradec, jedním na Prahu. Nájezd na MÚK Jirny (EXIT 8) směr Hradec Králové nebude umožněn Objízdná trasa vyznačena.
okres: Praha-východ, obec: Jirny
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­zúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 15.09.2014 07:30:00do: 29.09.2014 08:00:00
D1, mezi km 346.6 a 347.7, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 15.09.2014 07:30 Do 29.09.2014 08:00, Částečná uzavírka dálnice D1, tunelu Klimkovice v km 346,7 – 347,5 z důvodu provádění protikorozní ochrany litinových poklopů a rámů elektrošachet a z důvodu pasportizace průsaků a jejich následné sanace, Režim dopravy 1+1 - obousměrný provoz. Harmonogram: Uzavírka levé tunelové trouby (směr Brno) v termínu od 15. 9. 2014 (8:00) do 29. 9. 2014 (8:00) (fáze 1) a uzavírka pravé tunelové trouby (směr Ostrava) v termínu od 29. 9. 2014 (8:00) do 14. 10. 2014 (20:00) (fáze 2)
okres: Ostrava-město, obec: Klimkovice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, provoz převeden do protisměru práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 15.09.2014 16:50:00do: 11.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 27.1 a 29.6, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 15.09.2014 16:50 Do 11.10.2014 18:00, Ve směru na Brno je doprava v km 27,1 svedena do jednoho pomocného jízdního pruhu v protisměrném levém pásu dálnice a do jednoho jízdního pruhu ve stávajícím pravém pásu dálnice a takto pokračuje v režimu 2 + 1 + 1 (2 jízdní pruhy směr Praha a 1 jízdní pruh směr Brno v levém jízdním pásu a 1 jízdní pruh směr Brno v pravém jízdním pásu) až do km 29,6, kde souvislé dopravní omezení končí. Pravá polovina MÚK Hvězdonice (EXIT 29), tedy výjezdová větev Praha › Hvězdonice (silnice II/109) a nájezdová větev Hvězdonice (silnice II/109) › Brno, bude po dobu uzavírka uzavřena. č.j. 598/2014-120-STSP/2
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 15.09.2014 16:30:00do: 11.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 29.8 a 26.9, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 15.09.2014 16:30 Do 11.10.2014 18:00, Ve směru na Prahu je doprava v km 29,8 svedena ve dvou pomocných pruzích do pravé části jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 + 1 (2 jízdní pruhy směr Praha a 1 jízdní pruh směr Brno v levém jízdním pásu a 1 jízdní pruh směr Brno v pravém jízdním pásu) až do km 26,9, kde souvislé dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka převyšuje 2,2 m. č.j. 598/2014-120-STSP/2
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
OmezenĂ­ na vĂ˝jezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvýjezd z dálnice uzavřen práce na silnici od: 15.09.2014 16:50:00do: 11.10.2014 18:00:00
D1exit 29 směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, práce na silnici, Od 15.09.2014 16:50 Do 11.10.2014 18:00, Pro relaci Praha › Hvězdonice (silnice II/109) je vedena objízdná trasa dále po D1 směr Brno na MÚK Ostředek (EXIT 34) a odtud po zpět po D1 směr Praha do MÚK Hvězdonice (EXIT 29)
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
OmezenĂ­ na příjezdovĂ˝ch komunikacĂ­chvjezd na dálnici uzavřen od: 15.09.2014 16:50:00do: 11.10.2014 18:00:00
D1exit 29 směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 15.09.2014 16:50 Do 11.10.2014 18:00, Pro relaci Hvězdonice (silnice II/109) › Brno je vedena objízdná trasa z MÚK Hvězdonice (EXIT 29) po D1 směr Praha na MÚK Mirošovice (EXIT 21) a odtud přes silnici I/3 a II/508 zpět na D1 směr Brno
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 17.09.2014 07:00:00do: 16.06.2015 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 17.09.2014 07:00 Do 16.06.2015 20:00, úplná uzavírka z důvodu stavebních prací, realizace akce - Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 10.09.2014 00:00:00do: 28.09.2014 23:59:00
ulice Václava Petrů, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 10.09.2014 00:00 Do 28.09.2014 23:59, Objížďka - obousměrná, DZ: ulice Svatovítské náměstí - silnice I/34 (ulice Průběžná), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: ulice Arch. Janáka, ulice třída Legií, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 17.09.2014 09:00:00do: 27.09.2014 23:59:00
D1, mezi km 81.5 a 89, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 17.09.2014 09:00 Do 27.09.2014 23:59, Oprava povrchu vozovky. Ve směru na Brno je doprava vedena ve dvou provizorních pruzích.
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­uzavřeno stavební práce od: 08.09.2014 00:00:00do: 15.10.2014 23:59:00
silnice III/1334, Proseč pod Křemešníkem, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 08.09.2014 00:00 Do 15.10.2014 23:59, Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , DZ: místní komunikace, Proseč pod Křemešníkem, okr. Pelhřimov, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Proseč pod Křemešníkem
DopravnĂ­ uzavĂ­rky a omezenĂ­práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen práce na silnici, zpevněná krajnice uzavřena od: 08.07.2014 08:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
Od 8.7.2014 08:00 do 30.9.2014 20:00; D1 - 59.6-61km na trase Praha - Říkovice; práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen; práce na silnici, zpevněná krajnice uzavřena; D11, mezi km 59.6 a 61, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 08.07.2014 08:00 Do 30.09.2014 20:00, z důvodu montáže prvků nové PHS Loukonosy. Doprava ve směru Praha – Hradec Králové bude v km 59,298 svedena do pravého jízdního pruhu a v km 59,598 – 59,748 bude převedena do levého jízdního pruhu, ve kterém bude pokračovat na konec uzavírky v km 61,017.
okres: Benešov, obec: Hulice
NebezpeÄŤnĂ© pĹ™ekážkyPozor! Předmět na vozovce od: 17.09.2014 20:55:00do: 18.09.2014 10:00:00
Od 17.9.2014 20:55 do 18.9.2014 10:00; na silnici 132 v obci Horní Ves okres Pelhřimov; sil. č. II/132 za obcí Horní Ves ve směru Horní Cerekev za zatáčkou; Pozor! Předmět na vozovce; odstavený silniční válec, zasahuje do jízdního pruhu.
okres: Pelhřimov, obec: Horní Ves
Nehodynehoda nákladního vozidla havarované vozidlo od: 17.09.2014 21:10:00do: 18.09.2014 00:15:00
Od 17.9.2014 21:10 do 18.9.2014 00:15; na dálnici D1; DN na okruhu, od Lochotína, nájezd na D1, exit 76 Modletice,; nehoda nákladního vozidla; 3 havarovaná vozidla; DN 1 x NA, 2 x OA, dva jízdní pruhy neprůjezdné
okres: Praha-východ, obec: Modletice


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz