Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Omezení provozu a zákazyzákaz průjezdu nákladních vozidel zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 05.09.2014 09:07:00do: 31.12.2015 23:59:00
silnice I/56, ve směru Frýdek- Místek, Ostrava, zákaz průjezdu nákladních vozidel, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 05.09.2014 09:07 Do 31.12.2015 23:59, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na most ev.č. D1-447.1. Vozidlům IZS a Ostravských komunikací vjezd povolen. Objízdná trasa vyznačena. Vozidla do 3,5 tuny - provoz veden v jednom jízním pruhu, snížená rychlost na 30 km/hod.
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Omezení provozu a zákazyzákaz průjezdu nákladních vozidel zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 05.09.2014 09:12:00do: 31.12.2015 23:59:00
silnice I/56, v směru k D1, Ostrava, zákaz průjezdu nákladních vozidel, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 05.09.2014 09:12 Do 31.12.2015 23:59, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na most ev.č. D1-447.2. Vozidlům IZS a Ostravských komunikací vjezd povolen. Objízdná trasa vyznačena. Vozidla do 3,5 tuny - provoz veden v jednom jízním pruhu, snížená rychlost na 30 km/hod.
okres: Ostrava-město, obec: Ostrava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.09.2014 07:00:00do: 16.06.2015 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 17.09.2014 07:00 Do 16.06.2015 20:00, úplná uzavírka z důvodu stavebních prací, realizace akce - Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.10.2014 07:00:00do: 31.05.2015 23:59:00
ulice Mlýnská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.10.2014 07:00 Do 31.05.2015 23:59, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Mlýnská v Jihlavě z důvodu výstavby kanalizace. Komunikace bude uzavřena vždy postupně po cca 20 m a v souvislostí s tím i upravováno dopravní značení., Objížďka - bez rozlišení: ulice Okružní - ulice Dělnická, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Na Kalvárii, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicistavební práce zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená od: 01.12.2014 07:00:00do: 31.05.2015 20:00:00
ulice Jungmannova, mezi křižovatkami ulic Husova a Bedřicha Václavka, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 01.12.2014 07:00 Do 31.05.2015 20:00, uzavírka části parkoviště (18 m) pro zajištění zásobování formou stání vozidla na parkovacích stáních pro umožnění a zajištění stavebních úprav domu č. 72/5, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 21.01.2015 06:00:00do: 20.07.2015 23:59:00
ulice Mostecká, mezi křižovatkami ulic U Viaduktu a Pražská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 21.01.2015 06:00 Do 20.07.2015 23:59, úplná uzavírka místní komunikace z důvodu výstavby kanalizace, uzavřeno postupně po úsecích cca 20 - 30 m, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 16.02.2015 07:00:00do: 30.05.2015 23:59:00
ulice Srázná, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.02.2015 07:00 Do 30.05.2015 23:59, úplná uzavírka místních komunikací v ul. Srázná, náměstí Svobody a části ul. Úvoz v Jihlavě z důvodu provádění celkové rekonstrukce komunikací včetně výstavby kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 16.05.2015 00:00:00do: 12.07.2015 23:59:00
ulice Srázná, mezi křižovatkami ulic Třebízského a Na Stoupách, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.05.2015 00:00 Do 12.07.2015 23:59, úplná uzavírka místních komunikací v ul. Srázná, náměstí Svobody a části ul. Úvoz v Jihlavě z důvodu provádění celkové rekonstrukce komunikací včetně výstavby kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 11.05.2015 00:00:00do: 30.06.2015 17:00:00
silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, omezení, stavební práce, Od 11.05.2015 00:00 Do 30.06.2015 17:00, Úplné uzavírky provozu na MK č. 3d a č. 4d v Havlíčkově Brodě v ul. Lidická - v úseku od křižovatky s ul. Humpolecká po křižovatku s ul. U Borové a Sekaninova v délce cca 350m budou uzavřeny POUZE chodníky, z důvodu realizace stavebních prací na rekonstrukci povrchu chodníků v délce 337m (pravostranný – MK č. 4d) a 333m (levostranný- MK č. 3d), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 02.02.2015 00:00:00do: 30.05.2015 23:59:00
ulice Brněnská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 02.02.2015 00:00 Do 30.05.2015 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Brněnská v Jihlavě v úseku od ul. Křižíkova po ul. Čajkovského z důvodu provádění celkové rekonstrukce vozovky, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 09.03.2015 07:00:00do: 31.07.2015 23:59:00
silnice II/345 (ulice Chotěbořská), Golčův Jeníkov - Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 09.03.2015 07:00 Do 31.07.2015 23:59, z důvodu rekonstrukcí mostních objektů a rekonstrukce uvedené komunikace, realizace stavebních prací, Objížďka - bez rozlišení: ulice Obora, Golčův Jeníkov - místní komunikace, Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice I/38 (Skuhrov), ulice Masarykova, Havlíčkův Brod, silnice III/3442 (Chrast), Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Kraborovice
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na inženýrských sítích od: 16.03.2015 07:00:00do: 01.07.2015 20:00:00
silnice III/39217, Sedlec, okr. Třebíč, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Od 16.03.2015 07:00 Do 01.07.2015 20:00, dopravní omezení z důvodu výstavby kanalizace, pracovní místo se bude v celé délce pokládky kanalizace posouvat, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Sedlec
Omezení provozu a zákazyomezení od: 20.03.2015 07:00:00do: 14.09.2015 19:00:00
ulice Cyrilometodějská, mezi křižovatkami ulic Tkalcovská a Branka, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 20.03.2015 07:00 Do 14.09.2015 19:00, umístění kontejneru na chodníku, v místě přistavení kontejneru zůstane vždy průchozí profil chodníku o šířce min. 1,00 m + 0,25 m bezpečnosti odstup, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 23.03.2015 00:00:00do: 31.08.2015 00:00:00
silnice III/1314, v katastru obce Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 23.03.2015 00:00 Do 31.08.2015 00:00, uzavírka silnice mezi obcemi Smrčná - Štoky z důvodu provedení stavebních prací na mostním objektu D1 č. 1314-1, stavby „Modernizace D1 – úsek 14, Exit 104 Větrný Jeníkov – Exit 112 Jihlava“, Objížďka - bez rozlišení, označena DZ: silnice III/1314, Smrčná, okr. Jihlava - Štoky, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/131 (Petrovice), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 24.03.2015 07:00:00do: 17.06.2015 23:59:00
silnice II/388, v katastru obce Ostrov nad Oslavou, část obce Suky, okr. Žďár nad Sázavou, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 24.03.2015 07:00 Do 17.06.2015 23:59, částečná uzavírka silnice II/388 u km 12,750 v místě železničního viaduktu k.ú. Ostrov nad Oslavou , Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ostrov nad Oslavou
Omezení rozměrů a hmotnostidočasné omezení výšky od: 24.03.2015 00:00:00do:
silnice III/36075 (ulice Nádražní) - ulice Vaňkovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, dočasné omezení výšky, Od 24.03.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, omezený průjezd na ul. Nádražní - průjezdná výška pouze 3m!
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 30.03.2015 07:00:00do: 31.05.2015 20:00:00
silnice III/36063, Střítež, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 30.03.2015 07:00 Do 31.05.2015 20:00, úplná uzavírka silnice od křižovatky se silnicí č. II/360 po napojení na účelovou komunikaci Střítež – sil.č. II/351 o celkové délce cca 700 m z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „Kanalizace a COV obce Střítež“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: obousměrně od uzavřeného úseku po silnici III/36036 přes Klučov do Lipníka, odtud po sil.č. III/36066 přes Ostašov a Petrůvky ke křiž. se sil.č. II/360 o celkové délce cca 16 km. Po celou dobu uzavírky bude uzavřeným úsekem umožněn průjezd autobusům a složkám IZS , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Střítež
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh stavební práce od: 30.03.2015 07:00:00do: 31.05.2015 20:00:00
silnice III/40510 (ulice Tovární), Okříšky, část obce Nové Petrovice, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, Od 30.03.2015 07:00 Do 31.05.2015 20:00, zvláštní užívání silnice v průtahu městyse Okříšky z důvodu umístění mechanizace v jízdním pruhu vozovky k provedení chodníkových úprav v délce cca 370 m v rámci akce: „Chodník ulice Tovární, Okříšky“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Okříšky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 31.03.2015 07:00:00do: 29.05.2015 20:00:00
ulice Nádražní, mezi křižovatkami ulic Oldřichova a Chlumeckého, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 31.03.2015 07:00 Do 29.05.2015 20:00, uzavírka od křižovatky s ul. Znojemská po křižovatku s ul. Bráfova, provádění stavebních prací při realizaci akce "Přestupní terminál Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 31.03.2015 07:00:00do: 29.05.2015 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 31.03.2015 07:00 Do 29.05.2015 20:00, uzavírka od křižovatky s ul. Znojemská po křižovatku s ul. Bráfova, provádění stavebních prací při realizaci akce "Přestupní terminál Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 31.03.2015 00:00:00do: 31.08.2015 23:59:00
komunikace, v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 31.03.2015 00:00 Do 31.08.2015 23:59, Úplná uzavírka místní komunikace Pávov - Červený Kříž z důvodu demolice a výstavby mostní konstrukce dálnice DI (I. etapa)., Objížďka - bez rozlišení, dopravní značení: místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích práce na silnici od: 28.03.2015 16:20:00do: 29.07.2015 14:00:00
D1, mezi km 113.4 a 104.8, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, práce na silnici, Od 28.03.2015 16:20 Do 29.07.2015 14:00, Doprava ve směru na Prahu je v km cca 113,523 svedena přes přejezd středního dělicího pásu do protisměrného pásu, kde je ve dvou pomocných jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m vedena do km 104,790. Od tohoto místa je doprava ve směru na Prahu postupně převedena ve dvou přejezdech SDP zpět do levého jízdního pásu. Od km 104,252 je doprava vedena bez omezení. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseku před přejezdem SDP, kde je snížena na 60 km/h. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V rámci uzavírky je uzavřena levá polovina MÚK Jihlava (EXIT 112), tj.: - větev Jihlava/Havlíčkův Brod (I/38) směr Praha (D1), - větev Brno (D1) směr Jihlava/Havlíčkův Brod (I/38). Objízdná trasa pro větev Jihlava/Havlíčkův Brod (I/38) směr Praha (D1) je vedena z MÚK Jihlava (EXIT 112) po dálnici D1 směrem na Brno do MÚK Velký Beranov (EXIT 119), kde je „otočena“ zpět na D1 směr Praha., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 28.03.2015 16:15:00do: 29.07.2015 14:00:00
D1, mezi km 104 a 113.5, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 28.03.2015 16:15 Do 29.07.2015 14:00, částečná uzavírka dálnice D1, za účelem provádění akce "D1 Modernizace – úsek 14; Doprava ve směru na Brno je v km 103,952 svedena ve dvou pomocných jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do pravé poloviny jízdního pásu a takto vede až do km 113,523, kde dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Omezení provozu a zákazyomezení od: 09.04.2015 07:00:00do: 30.06.2015 20:00:00
ulice Koutkova, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 09.04.2015 07:00 Do 30.06.2015 20:00, č.p. 213, umístění kontejneru na místní komunikaci (1 x parkovací stání), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 28.03.2015 16:15:00do: 29.07.2015 20:00:00
D1exit 112, vjezd na dálnici uzavřen, Od 28.03.2015 16:15 Do 29.07.2015 20:00, Objízdná trasa pro větev Jihlava/Havlíčkův Brod (I/38) směr Praha (D1) je vedena z MÚK Jihlava (EXIT 112) po dálnici D1 směrem na Brno do MÚK Velký Beranov (EXIT 119), kde je „otočena“ zpět na D1 směr Praha.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 28.03.2015 16:15:00do: 29.07.2015 20:00:00
D1exit 112, výjezd z dálnice uzavřen, Od 28.03.2015 16:15 Do 29.07.2015 20:00, Objízdná trasa pro relaci Brno směr Havlíčkův Brod není stanovena. Doprava je vedena dle dopravního značení dále po D1 do MÚK Humpolec (EXIT 90), odkud je navigována do Havlíčkova Brodu po silnici I/34 dle místního dopravního značení. Objízdná trasa pro relaci Brno směr Jihlava není stanovena. Účastníci provozu jsou na informaci o uzavření sjezdu upozorněni prostřednictvím dopravního značení umístěného ještě před MÚK Velký Beranov, odkud je dle místního dopravního značení vedena trasa do Jihlavy po silnici II/353.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 03.04.2015 15:30:00do: 09.07.2015 23:59:00
D1, mezi km 163 a 153, ve směru Praha, stavební práce, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 03.04.2015 15:30 Do 09.07.2015 23:59, Pozor!, V ámci uzavírky jsou uzavřeny následující rampy mimoúrovňových křižovatek: - nájezdová větev Velká Bíteš (I/37) › Praha (D1) na MÚK Velká Bíteš (EXIT 162), - výjezdová větev Brno (D1) › Osová Bitýška/Tasov (II/390) na MÚK Lhotka (EXIT 153). Objízdná trasa pro nájezdovou větev Velká Bíteš (I/37) › Praha (D1) v MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) je vedena z této křižovatky po dálnici D1 opačným směrem na Brno do MÚK Devět Křížů (EXIT 168), kde je „otočena“ zpět na D1 směr Praha. Objízdná trasa pro výjezdovou větev Brno (D1) › Osová Bitýška/Tasov (II/390) v MÚK Lhotka (EXIT 153) je vedena již z MÚK Devět Křížů (EXIT 168) po silnici č. II/602 do Velké Bíteše, odkud pokračuje směr Velké Meziříčí na křižovatku se silnicí č. II/390, ze které je doprava vedena dle místního dopravního značení do Osové Bitýšky a Tasova., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 13.04.2015 07:00:00do: 31.07.2015 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Vícenice u Náměště nad Oslavou, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 13.04.2015 07:00 Do 31.07.2015 23:59, Oprava mostu, provoz (včetně přilehlé křižovatky) řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vícenice u Náměště nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2015 07:00:00do: 01.07.2015 07:00:00
silnice II/360 (ulice Rafaelova), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2015 07:00 Do 01.07.2015 07:00, úplná uzavírka úseku silnice č. II/360 ul. Rafaelova v Třebíči od napojení areálu TTS po místní část Pocoucov z důvodu výstavby silnice v rámci akce: „II/360 Rafaelova ul. – Pocoucov“, Objížďka - bez rozlišení, obousměrně: místní komunikace - silnice II/360, Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Míčova, obousměrně po místní komunikaci ul. Míčova ke křiž. se sil. č. III/36061 a dále po sil.č. III/36061 zpět na sil. č. II/360. Délka objížďky cca 2 km., Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , obousměrná: silnice II/360 (ulice Rafaelova), Třebíč - Trnava, okr. Třebíč, přes: ulice Míčova, silnice III/35116, silnice III/36060, 2. etapa: objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t včetně BUS a HZS: obousměrně po místní komunikaci ul. Míčova, odtud po silnicích III/36061 ul. Táborská a III/35116 ul. Budíkovická do Budíkovic, dále ke křiž. se sil.č. III/36060 a po této silnici zpět na sil. č. II/360. Délka objížďky cca 10 km., Objížďka - pro vozidla nad X tun, ve směru z Třebíče do Velkého Meziříčí: silnice II/360 (ulice Rafaelova), Třebíč - Trnava, okr. Třebíč, přes: silnice III/35116, 2. etapa: objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t: jednosměrně po místní komunikaci ul. Míčova, odtud po silnicích III/36061 ul. Táborská a III/35116 ul. Budíkovická do Budíkovic, dále ke křiž. se sil.č. III/36060 a po této silnici zpět na sil. č. II/360. Délka objížďky cca 10 km., Objížďka - pro vozidla nad X tun, směr od Velkého Meziříčí do Třebíče: komunikace, v katastru obce Trnava - silnice I/23, v katastru obce Koněšín, okr. Třebíč, přes: silnice II/390 (Budišov), 2. etapa: Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t jedoucí ze směru od Velkého Meziříčí do Třebíče: po sil.č. II/390 přes Nárameč do Budišova, dále po sil.č. III/39014 přes Kojatín do Smrku, odtud po sil.č. III/39015 ke křiž. se sil. I/23. Délka objízdné trasy cca 20 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.04.2015 07:00:00do: 30.05.2015 20:00:00
silnice III/15233, Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.04.2015 07:00 Do 30.05.2015 20:00, úplná uzavírka silnice v úseku od RD č.p. 180 k RD č.p. 138 o délce cca 400 m z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „Splašková kanalizace v obci Myslibořice – II. etapa“., Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: silnice III/15233, Myslibořice, okr. Třebíč, přes: silnice III/15234, od uzavřeného úseku obousměrně po sil.č. III/15234 na sil.č. II/152. Délka objízdné trasy 500 m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.04.2015 07:00:00do: 30.06.2015 20:00:00
silnice III/36058, Rudíkov, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.04.2015 07:00 Do 30.06.2015 20:00, úplná uzavírka silnice (úsek od prodejny Potravin č.p. 9 po RD č.p.164 směrem k Třebíči) o celkové délce cca 300 m z důvodu pokládky kanalizačního řadu v rámci akce: „ Rudíkov – III. etapa kanalizace obce“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: silnice III/36058, Rudíkov, okr. Třebíč, přes: silnice III/36057, silnice II/360, obousměrně od uzavřeného úseku po sil.č. III/36057 ke křiž. se sil.č. II/360, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Rudíkov
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 01.04.2015 07:00:00do: 30.05.2015 23:59:00
silnice I/37 (ulice Mikuláše Střely), Krucemburk, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 01.04.2015 07:00 Do 30.05.2015 23:59, u křižovatky s MK K Dolcům (uzavřen pravý jízdní pruh vozovky silnice I/37 ve směru na Žďár nad Sázavou) rekonstrukce opěrné zdi, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Krucemburk
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.04.2015 07:00:00do: 31.08.2015 23:59:00
silnice II/602, Petráveč - Jabloňov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 01.04.2015 07:00 Do 31.08.2015 23:59, silnice II/602 v km cca 45,600 až 42,200, za křižovatkou se sjezdem-nájezdem dálnice D1 Velké Meziříčí-východ až na začátek obce Jabloňov. Stavba okružní křižovatky silnice II/602 a III/3719, příjezd od Dolních Radslavic a dálnice (pásu směru Praha), Objížďka - bez rozlišení: Po silnicích II. a I. tř. trasou: křiž. II/602 a II/390 (Křeptov) – Osová Bítýška – Ořechov – Křižanov – Martinice – Velké Meziříčí, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jabloňov
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 01.04.2015 07:00:00do: 31.08.2015 23:59:00
silnice II/602 (ulice Karlov), Velké Meziříčí - Petráveč, okr. Žďár nad Sázavou, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 01.04.2015 07:00 Do 31.08.2015 23:59, Stavba okružní křižovatky silnice II/602 a III/3719, příjezd od Dolních Radslavic a dálnice (pásu směru Praha). Úsek silnice u čerpací stanice Slovnaft, ke křižovatce do průmyslové zóny a křižovatce se sjezdem-nájezdem dálnice (pás směr Brno) bude pouze omezen přechodným dopravním značením a zařízením (střídavě SSZ) za provozu, bez jakéhokoliv omezení druhu, rozměru, či hmotnosti vozidel. Úplná dvoudenní víkendová uzavírka tohoto úseku se předpokládá v průběhu měsíce srpna v rámci pokládky finální obrusné vrstvy vozovky, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Petráveč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 06.04.2015 07:00:00do: 28.05.2015 23:59:00
silnice III/36049, v katastru obce Rousměrov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 06.04.2015 07:00 Do 28.05.2015 23:59, v rámci opravy železničního mostu, Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice III/35425, Bory, část obce Dolní Bory - silnice II/354, Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnicích I. II. a III. třídy trasou Rousměrov, Ostrov nad Osl., Radostín nad Osl., Kněževes, Bory., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Rousměrov
Práce na silnicistavební práce práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 03.04.2015 12:00:00do: 09.07.2015 23:59:00
D1, mezi km 153 a 163, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 03.04.2015 12:00 Do 09.07.2015 23:59, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 03.04.2015 15:30:00do: 09.07.2015 23:59:00
D1 EXIT 162, stavební práce, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 03.04.2015 15:30 Do 09.07.2015 23:59, Pozor!, V rámci uzavírky jsou uzavřeny následující rampy mimoúrovňových křižovatek: - nájezdová větev Velká Bíteš (I/37) › Praha (D1) na MÚK Velká Bíteš (EXIT 162), - výjezdová větev Brno (D1) › Osová Bitýška/Tasov (II/390) na MÚK Lhotka (EXIT 153). Objízdná trasa pro nájezdovou větev Velká Bíteš (I/37) › Praha (D1) v MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) je vedena z této křižovatky po dálnici D1 opačným směrem na Brno do MÚK Devět Křížů (EXIT 168), kde je „otočena“ zpět na D1 směr Praha. Objízdná trasa pro výjezdovou větev Brno (D1) › Osová Bitýška/Tasov (II/390) v MÚK Lhotka (EXIT 153) je vedena již z MÚK Devět Křížů (EXIT 168) po silnici č. II/602 do Velké Bíteše, odkud pokračuje směr Velké Meziříčí na křižovatku se silnicí č. II/390, ze které je doprava vedena dle místního dopravního značení do Osové Bitýšky a Tasova., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 03.04.2015 15:30:00do: 09.07.2015 23:59:00
D1 EXIT 153, stavební práce, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 03.04.2015 15:30 Do 09.07.2015 23:59, Pozor!, V rámci uzavírky jsou uzavřeny následující rampy mimoúrovňových křižovatek: - nájezdová větev Velká Bíteš (I/37) › Praha (D1) na MÚK Velká Bíteš (EXIT 162), - výjezdová větev Brno (D1) › Osová Bitýška/Tasov (II/390) na MÚK Lhotka (EXIT 153). Objízdná trasa pro nájezdovou větev Velká Bíteš (I/37) › Praha (D1) v MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) je vedena z této křižovatky po dálnici D1 opačným směrem na Brno do MÚK Devět Křížů (EXIT 168), kde je „otočena“ zpět na D1 směr Praha. Objízdná trasa pro výjezdovou větev Brno (D1) › Osová Bitýška/Tasov (II/390) v MÚK Lhotka (EXIT 153) je vedena již z MÚK Devět Křížů (EXIT 168) po silnici č. II/602 do Velké Bíteše, odkud pokračuje směr Velké Meziříčí na křižovatku se silnicí č. II/390, ze které je doprava vedena dle místního dopravního značení do Osové Bitýšky a Tasova., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 02.04.2015 00:00:00do: 15.08.2015 00:00:00
silnice I/34, Věž, část obce Skála, okr. Havlíčkův Brod, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 02.04.2015 00:00 Do 15.08.2015 00:00, most ev. č. 34-039 - rekonstrukce místní část Skála (u kulturního domu č. p. 33) v okr. Havlíčkův Brod, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Věž
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 02.04.2015 07:00:00do: 15.08.2015 23:59:00
ulice Na Ostrově, mezi křižovatkami ulic Na Valech a Žižkova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 02.04.2015 07:00 Do 15.08.2015 23:59, Úplná uzavírka provozu na části místní komunikace, v úseku od křižovatky s ul. Žižkova po kř. s ul. Na Valech (od č.p. 63 k č.p. 126) v délce cca. 100m, z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci uličního prostoru. Objízdná trasa nebyla navržena ani stanovena (uzavřený úsek lze bezpečně objet po silnici II/150 ulicí Žižkova a Dolní), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 02.04.2015 07:00:00do: 31.08.2015 23:59:00
silnice II/347, Světlá nad Sázavou - Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 02.04.2015 07:00 Do 31.08.2015 23:59, úplně uzavřena silnice, křižovatka se sil.č. III/34735 po křiž. se sil.č. III/34736 Dolní Město, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , 1.: silnice II/347, Dolní Město - (ulice Haškova), Světlá nad Sázavou, část obce Světlá nad Sázavou-jih, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/34735 (Kochánov), obousměrná, Objížďka - pro vozidla nad X tun, 2. - obousměrná: silnice II/347, Dolní Město - Světlá nad Sázavou, část obce Světlá nad Sázavou-jih, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Jiřická, Humpolec, silnice I/34 (ulice Okružní), Skála, silnice I/38 (ulice Masarykova) (Havlíčkův Brod), silnice III/34714 (Radostín), ulice Brodská, Habry, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dolní Město
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 02.04.2015 07:00:00do: 30.05.2015 23:59:00
silnice III/34771 (ulice K Budíkovu), Kejžlice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 02.04.2015 07:00 Do 30.05.2015 23:59, uzavirka silnice, Objížďka - obousměrná: od křižovatky sil. III/34771 s II/347 po sil. II/347 přes obc Čejov do Humpolce dále po sil. III/34771 přes obec Světlice do obce Budíkov, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Kejžlice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 10.04.2015 07:00:00do: 04.10.2015 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 10.04.2015 07:00 Do 04.10.2015 23:59, Žerotínovo nám. před č.p. 20/16 - umístění restaurační předzahrádky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 07.04.2015 07:00:00do: 30.06.2015 19:00:00
ulice Vančurova, ulice Zahradnického, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 07.04.2015 07:00 Do 30.06.2015 19:00, z důvodu provedení rekonstrukce plynovodu, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 07.04.2015 07:00:00do: 14.06.2015 20:00:00
silnice III/4056, Heraltice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 07.04.2015 07:00 Do 14.06.2015 20:00, úplná uzavírka silnice z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „ Heraltice, kanalizace II. etapa“ , Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice III/4056, Heraltice, okr. Třebíč, přes: silnice II/405 (ulice Jihlavská) (Okříšky), Zašovice, obousměrně po sil.č. III/4057 do Okříšek a odtud po sil. II/405 přes Zašovice ke křiž. se sil.č. III/4056. Délka objízdné trasy cca 8 km, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Heraltice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 07.04.2015 08:00:00do: 30.06.2015 23:59:00
silnice I/37 (ulice Kpt. Jaroše), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 07.04.2015 08:00 Do 30.06.2015 23:59, úplná uzavírka silnice z důvodu rekonstrukce silnice v rámci akce „I/37 Velká Bíteš, ul. Kpt. Jaroše“, Objížďka - bez rozlišení, objížďka: silnice I/37 (ulice Kpt. Jaroše) - silnice II/399, Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/395 (ulice Hybešova), silnice III/3991, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 15.04.2015 09:00:00do: 30.10.2015 23:59:00
silnice I/34 (ulice Humpolecká), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 15.04.2015 09:00 Do 30.10.2015 23:59, POZOR KOLONY!!! Mimo dobu montáže mostního provizoria bude veškerý provoz veden po mostním provizoriu, resp. po části mostu a řízen dvoucestnými semafory, výjezd vozidel z ulice Lipnická možný pouze vpravo.Od 8:00 hodin dne 15. 4. do 10. 5. 2015 a od 13. 9. do 30. 10. 2015 bude uzavřena levá polovina mostu; provoz na silnici I/34 bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením Od 10. 5. do 13. 9. 2015 most uzavřen; provoz řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením a bude veden po mostním provizoriu s únosností min. 48 t., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 01.04.2015 00:00:00do: 15.06.2015 23:59:00
silnice I/23, ulice Sportovní, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 01.04.2015 00:00 Do 15.06.2015 23:59, oprava komunikace, směr Třebíč-Brno průjezdný, směr Brno-Třebíč po objízdné trase., Objížďka - jednosměrná, Brno-Třebíč do 14 t: silnice I/23 (ulice Brněnská) - ulice Komenského nám., Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Míčova, silnice II/351 (ulice Račerovická), Objížďka - pro vozidla nad X tun, Brno-Třebíč nad 14 t: místní komunikace, Vladislav, okr. Třebíč - silnice I/38, Markvartice, okr. Jihlava, přes: silnice II/351 (Kožichovice), silnice II/360 (ulice Spojovací) (Třebíč), Petrůvky, silnice II/152 (Lukov-východ), místní komunikace (Moravské Budějovice), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 07.04.2015 07:00:00do: 19.09.2015 23:59:00
silnice II/345, ulice Krále Jana, ulice Sokolohradská, Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 07.04.2015 07:00 Do 19.09.2015 23:59, Úplná uzavírka provozu pro vozidla na silnici druhé třídy číslo II/345 Chotěboř-Ždírec nad Doubravou v obci Chotěboř v úseku od křižovatky se silnicí II/344 (ul. Havlíčkova) po konec obce , Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Práce na silnicipráce na silnici od: 04.04.2015 10:58:00do: 15.06.2015 18:00:00
silnice I/23 (ulice Sportovní), Třebíč, okr. Třebíč, práce na silnici, Od 04.04.2015 10:58 Do 15.06.2015 18:00, komplexní rekonstrukce ulice Sportovní, včetně nájezdových ramp na ulici Hrotovická (přístup na a z ul. Hrotovická ve směru jízdy na Brno bude zachován. Ve směru na Brno zachován průjezd jedním jízdním pruhem. , Objížďka - : směr od Brna, osobní automobily: Rafaelova, Míčova, Táborská, U Kuchyňky, 9. května směr od Brna, automobily nad 3,5 tuny: Číměř, Slavičky, Střítež, Výčapy, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Jakubov, Želetava, Markvartice
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 13.04.2015 07:00:00do: 31.05.2015 20:00:00
silnice III/3956, Jinošov, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 13.04.2015 07:00 Do 31.05.2015 20:00, realizace kanalizačních a vodovodních přípojek, provoz řízen semafory, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Jinošov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 13.04.2015 07:00:00do: 07.06.2015 20:00:00
ulice Demlova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 13.04.2015 07:00 Do 07.06.2015 20:00, provádění stavebních prací "Revitalizace veřejného prostranství sídliště Horka-Domky ul. Demlova, Objížďka - bez rozlišení: ulice Družstevní - ulice Demlova, Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Václavské nám., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 13.04.2015 07:00:00do: 07.06.2015 20:00:00
místní komunikace, mezi křižovatkami ulic Demlova a Družstevní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 13.04.2015 07:00 Do 07.06.2015 20:00, provádění stavebních prací "Revitalizace veřejného prostranství sídliště Horka-Domky ul. Demlova, Objížďka - bez rozlišení: ulice Družstevní - ulice Demlova, Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Václavské nám., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 13.04.2015 07:00:00do: 30.05.2015 20:00:00
silnice II/349, Svatoslav, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 13.04.2015 07:00 Do 30.05.2015 20:00, zvláštní užívání silnice v průtahu obcí Svatoslav za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení rekonstrukce koryta toku Svatoslavského potoka., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Svatoslav
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 20.04.2015 07:00:00do: 15.09.2015 23:59:00
silnice III/4066 (ulice Váňovská), Třešť, okr. Jihlava, most uzavřen, stavební práce, Od 20.04.2015 07:00 Do 15.09.2015 23:59, uzavírka v úseku rekonstruovaného mostu. Objížďka z křižovatky sil. III/4066 a II/406: ul. Váňovské v Třešti VLEVO po sil. II/406 ul. Revoluční – obec Hodice – VLEVO na sil. III/4069 na křiž. se sil. III/4066 a zpět. Délka objízdné trasy 8,5 km. Veřejná linková doprava nebude uzavírkou dotčena, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Třešť
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen oprava povrchu vozovky od: 18.04.2015 10:00:00do: 29.05.2015 23:59:00
D1, mezi km 5.3 a 7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, oprava povrchu vozovky, Od 18.04.2015 10:00 Do 29.05.2015 23:59, doprava svedena do středního a pravého jízdního pruhu, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Čestlice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy oprava povrchu vozovky od: 23.05.2015 00:00:00do: 06.06.2015 18:00:00
D1, mezi km 6.7 a 5.3, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, oprava povrchu vozovky, Od 23.05.2015 00:00 Do 06.06.2015 18:00, doprava v levém jízdním pruhu je převedena přejezdem středního dělicího pásu do protisměrného pásu (v tomto pruhu je zákaz vjezdu nákladních automobilů) a doprava ve středním jízdním pruhu pokračuje v levém pásu dálnice, ze kterého je zpřístupněna přilehlá křižovatka MÚK Čestlice (EXIT 8) a přilehlé odpočívky a EXIT 6. Takto doprava pokračuje v tomto režimu (2+1+1) až do km 5,125, kde je jízdní pruh v protisměrném pásu převeden zpět do levého jízdního pásu., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Čestlice
Práce na silnicipráce na silnici provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 18.04.2015 12:00:00do: 14.06.2015 18:00:00
D1, mezi km 204 a 210.9, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 18.04.2015 12:00 Do 14.06.2015 18:00, Ve směru na Ostravu je doprava od km 203,990 rozdělena následujícím způsobem: doprava v levém jízdním pruhu je převedena přejezdem středního dělicího pásu do protisměrného pásu (v tomto pruhu je zákaz vjezdu nákladních automobilů) a doprava v pravém jízdním pruhu pokračuje ve stávajícím pásu, přičemž z tohoto pruhu je umožněn sjezd z dálnice na MÚK Holubice (EXIT 210). Takto doprava pokračuje v režimu (2 + 1) + (1) až do km 210,930 kde je jízdní pruh z protisměrného pásu převeden zpět do pravého jízdního pásu. Nejvyšší dovolená rychlost je stanovena na 80 km/h. Po dobu uzavírky je uzavřena odpočívka Rohlenka, vpravo (km 206,900). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Vyškov, obec: Holubice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 20.04.2015 08:00:00do: 31.05.2015 23:59:00
silnice III/35726, v katastru obce Líšná - v katastru obce Nový Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 20.04.2015 08:00 Do 31.05.2015 23:59, úplná uzavírka silnice III/35726 v úseku - od křižovatky se silnicí II/354 po křižovatku se silnicí III/35321, Objížďka - obousměrná, pro všechna vozidla: po silnici III/35321 přes Javorek na křižovatku se silnicí II/353, dále po silnici II/353 přes Daňkovice do Sněžného na silnici II/354 a po silnici II/354 na křižovatku se silnicí III/35726 a opačně, Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Javorek
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 18.04.2015 12:00:00do: 14.06.2015 18:00:00
D1, mezi km 211.6 a 204, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 18.04.2015 12:00 Do 14.06.2015 18:00, Ve směru na Prahu je doprava od km 211,565 svedena ve dvou pomocných jízdních pruzích do pravé části jízdního pásu, a takto pokračuje v režimu (2 + 1) + (1) až do km 203,990, odkud je doprava vedena již bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost je stanovena na 80 km/h, přičemž do levého pomocného pruhu je zákaz vjezdu vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Nájezd a výjezd v dotčených křižovatkách a na odpočívku Rohlenka, vlevo (km 206,900) je umožněn v plném rozsahu., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Vyškov, obec: Holubice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 20.04.2015 07:00:00do: 30.08.2015 23:59:00
silnice III/4051, Puklice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 20.04.2015 07:00 Do 30.08.2015 23:59, stavba „Obec Puklice, místní část Puklice Studénky, splašková kanalizace + ČOV“. Doba uzavírky: dne od 20. 4. do 31. 5. 2015; I. ETAPA dne od 1. 6. do 30. 8. 2015; II. ETAPA. Délka uzavírky: cca 0,270 km. Objížďková trasa pro veškerý provoz včetně VLOD I. ETAPY bude vedena takto: Obousměrná objízdná trasa: bude vedena po souběžné místní komunikaci obce Puklice a zpět. Délka objízdné trasy 0,920 km. Objížďková trasa jen v režimu povolení stavby pro omezený provoz včetně VLOD II. ETAPY bude vedena takto: Obousměrná objízdná trasa: bude vedena po souběžné místní komunikaci obce Puklice a zpět. Délka objízdné trasy 0,920 km. Jen v režimu povolení stavby, která sama bude rozhodovat a vydávat povolení průjezdů staveništěm. Veřejná linková doprava nebude uzavírkou dotčena: Dopravní úřad uvádí dopravce, kterého by se dočasné přemístění zastávek VLOD dle dostupných informací z veřejných zdrojů mělo týkat: ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, www.icomtransport.cz, info@icomtransport.cz Dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy. Dopravní obsluha zastávky „Puklice,,škola“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa na místní komunikaci v Puklicích asi 40 metrů od křižovatky se silnicí III/4051 – viz grafická příloha žádosti - pro spoje níže uvedených linek: 760530 Jihlava-Brtnice-Brtnice,Dolní Smrčné – spoj 19 760540 Jihlava-Brtnice,Přímělkov – spoje 15, 3, 13, 5, 2, 8, 4, 10, 6, 12, 14 760553 Jihlava-Puklice-Kamenice-Kamenice,Řehořov-Měřín-Velké Meziříčí – spoje 1, 3, 9, 11, 17, 6, 10, 12, 2 , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Puklice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 20.04.2015 07:00:00do: 31.05.2015 20:00:00
silnice II/151, v katastru obce Litohoř, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 20.04.2015 07:00 Do 31.05.2015 20:00, II. a III. etapa - úplná uzavírka silnice II/151, délka objížďky: 13 km, Objížďka - obousměrná, pro všechny vozidla: silnice II/151 - silnice I/38, Litohoř, okr. Třebíč, přes: silnice III/4102 (Martínkov), Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Litohoř
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 27.04.2015 07:00:00do: 31.10.2015 23:59:00
silnice I/19, v katastru obce Vysoká Lhota, okr. Pelhřimov, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 27.04.2015 07:00 Do 31.10.2015 23:59, rekonstrukce mostu na sil. I/19 ev.č. 19-059a mezi obcemi Zlátenka a Kámen v okr. Pelhřimov. Etapa I. a III. (montáž a demontáž mostního provizoria) - provoz bude veden v jednom jízdním pruhu v šířce min. 3,25 m, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Etapa II. (rekonstrukce mostu) – provoz bude převeden na mostní provizorium s únosností min. 48 t a bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením; šířka jízdního pruhu bude min. 3,25 m, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Vysoká Lhota
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 25.04.2015 07:00:00do: 30.07.2015 20:00:00
ulice Sirotčí, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Od 25.04.2015 07:00 Do 30.07.2015 20:00, stavební práce (výstavba spojovací chodby). Práce rozděleny na 2 etapy: 1. etapa (uzavření MK před vjezdem do dvora); 2. etapa (dopravní omezení, uzavírka chodníku před vjezdem do dvora), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 05.12.2014 07:00:00do: 08.06.2015 17:00:00
D1 EXIT 29, Hvězdonice, nájezd na D1 směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 05.12.2014 07:00 Do 08.06.2015 17:00, Pozor!, Uzavřeno z důvodu havarijního stavu mostu - nájezd na dálnici D1 uzavřen do doby realizace a provedení opravy mostního objektu. Objízdná trasa je vedena z MÚK Hvězdonice (EXIT 29) na D1 směr Praha do MÚK Mirošovice (EXIT 21), kde je doprava svedena zpět na D1 směr Brno.
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Omezení provozu a zákazyomezení od: 22.04.2015 07:00:00do: 30.06.2015 20:00:00
ulice Koutkova, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 22.04.2015 07:00 Do 30.06.2015 20:00, 3 parkovací stání na parkovišti - skládka stavebního materiálu, umístění kontejneru v rámci akce "Regenerace DPS Koutkova", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.05.2015 07:00:00do: 01.06.2015 20:00:00
silnice III/15242, Zárubice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.05.2015 07:00 Do 01.06.2015 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/15242 v obci Zárubice v délce 500 m z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „Zárubice – splašková kanalizace a ČOV“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku na začátku obce Zárubice po sil.č. III/15242 směrem na Odunec, dále po sil.č. III/15241 a č. III/15238 směrem do Mylibořic, odtud po sil.č. II/152, III/36063 a III/15242 zpět k uzavřenému úseku v obci Zárubice. Délka objízdné trasy cca 10 km, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Zárubice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 27.04.2015 07:00:00do: 09.06.2015 23:59:00
ulice Čajkovského, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.04.2015 07:00 Do 09.06.2015 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Brněnská v Jihlavě v úseku od ul. Křižíkova po ul. Čajkovského včetně křižovatky ul. Brněnská - Joštova - Čajkovského z důvodu provádění celkové rekonstrukce vozovky, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 27.04.2015 07:00:00do: 09.06.2015 00:00:00
ulice Brněnská, mezi křižovatkami ulic Křižíkova a Slepá, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.04.2015 07:00 Do 09.06.2015 00:00, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Brněnská v Jihlavě v úseku od ul. Křižíkova po ul. Čajkovského včetně křižovatky ul. Brněnská - Joštova - Čajkovského z důvodu provádění celkové rekonstrukce vozovky, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 18.05.2015 00:00:00do: 16.09.2015 23:59:00
silnice III/35429, Pavlov, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 18.05.2015 00:00 Do 16.09.2015 23:59, úplná uzavírka silnice III/35429 v km 2,297 v místě mostu ev. č. 35429-1 v Pavlově , Objížďka - bez rozlišení: silnice III/35429, Pavlov, okr. Žďár nad Sázavou, přes: Zahradiště, silnice II/354 (Radostín nad Oslavou), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Pavlov
Práce na silnicistavební práce Pozor! Výjezd vozidel stavby od: 27.04.2015 07:00:00do: 07.07.2015 20:00:00
ulice Demlova, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 27.04.2015 07:00 Do 07.07.2015 20:00, částečná uzavírka chodníku, místní komunikace (parkovací stání) - stavební práce, zábor budou probíhat postupně ve 3 etapách, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na silnici od: 27.04.2015 08:55:00do: 30.08.2015 17:00:00
D1, mezi km 29 a 29.3, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Od 27.04.2015 08:55 Do 30.08.2015 17:00, Pozor!, Provoz ve dvou zúžených jízdních pruzích, havarijní stav mostu; omezení max. dovolené rychlosti jízdy pro osobní vozidla na 100 km/h a pro nákladní vozidla na 60 km/h. Uzavřen nájezd na dálnici D1 na EXITu 29 ve směru na Brno.
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 27.04.2015 09:08:00do: 08.06.2015 23:59:00
D1, mezi km 29.3 a 29, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 27.04.2015 09:08 Do 08.06.2015 23:59, Most v havarijním stavu. Provoz veden v zúžených jízdních pruzích. Omezení rychlosti pro OA 100 km/h a pro NA 60 km/h
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.05.2015 00:00:00do: 07.06.2015 23:59:00
silnice II/389, silnice III/3853, Strážek, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 03.05.2015 00:00 Do 07.06.2015 23:59, Uzavírka části silnice II/389 a III/3853 v městyse Strážek, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : Objížďka pro směr Strážek, silnice III/3853-Dolní Rožínka-Strážek, silnice II/389: -pro vozidla do 3,5 t: od místa uzavírky silnice III/3853 ve Strážku po silnici III/3853 přes Dolní Rozsíčku do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/385 ke křižovatce se silnicí III/3859, dále po silnici III/3859 přes Bukov do Mitrova ke křižovatce s místní komunikací, dále po místní komunikaci do Strážku, zde zpět na silnici II/389. Objížďka platí pro oba jízdní směry, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: Objížďka pro směr Strážek, silnice III/3853-Dolní Rožínka-Strážek, silnice II/389: -pro vozidla nad 3,5 t: od místa uzavírky silnice III/3853 ve Strážku po silnici III/3853 přes Dolní Rozsíčku do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí III/36042, dále po silnici III/36042 přes Blažkov a Mirošov ke křižovatce se silnicí II/360, dále po silnici II/360 do Moravce ke křižovatce se silnicí II/389, dále po silnici II/389 ke křižovatce se silnicí III/3892, dále po silnici III/3892 přes Radkovičky ke křižovatce se silnicí II/389, dále po silnici II/389 do Strážku. Objížďka platí pro oba jízdní směry, Objížďka - pro veškerý provoz: Objížďka pro směr Strážek, silnice II/389-Moravec: -od místa uzavírky silnice II/389 ve Strážku po silnici II/389 ke křižovatce se silnicí III/3892, dále po silnici III/3892 přes Radkovičky ke křižovatce se silnici II/389, zde zpět na silnici II/389. Objížďka platí pro oba jízdní směry, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Strážek
Sjízdnost vozovkyneprůjezdné pro těžká vozidla od: 01.04.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
komunikace, u obce Račerovice, okr. Třebíč, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 01.04.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59, nezpevněná komunikace mezí obcí Račerovice a sil. III/35114.
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.05.2015 07:00:00do: 31.05.2015 20:00:00
silnice II/351, Třebenice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.05.2015 07:00 Do 31.05.2015 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/35122 a dopravní omezení na sil.č. II/351 v průtahu obcí Třebenice z důvodu pokládky kanalizačního řadu v rámci akce: „Kanalizace a ČOV Třebenice“, Dopravní omezení: provoz bude veden střídavě v jednom jízdním pruhu a řízen semafory., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebenice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 04.05.2015 07:00:00do: 31.05.2015 20:00:00
místní komunikace, Třebenice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 04.05.2015 07:00 Do 31.05.2015 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/35122 a dopravní omezení na sil.č. II/351 v průtahu obcí Třebenice z důvodu pokládky kanalizačního řadu v rámci akce: „Kanalizace a ČOV Třebenice“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: místní komunikace - silnice II/351, Třebenice, okr. Třebíč, přes: silnice III/35122, obousměrně od uzavřeného úseku po sil.č. III/35122 ke křiž. se sil.č. II/351 , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebenice
Dopravní uzavírky a omezeníoprava povrchu vozovky, provoz převeden do protisměru uzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 04.05.2015 07:00:00do: 31.08.2015 23:59:00
silnice I/34, v katastru obce Krátká Ves, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, provoz převeden do protisměru, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 04.05.2015 07:00 Do 31.08.2015 23:59, silnice I/34 průtah obce Krátká Ves v okr. Havlíčkův Brod . Provoz pro vozidla do 3,5 t a VLOD (veřejná linková osobní doprava) bude veden v jízdním pruhu vozovky, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a bude řízen kyvadlově pomocí mobilní SSZ (světelné signalizační zařízení). Trasa objížďky pro vozidla nad 3,5 t: Provoz bude veden obousměrně od uzavřeného úseku v Krátké Vsi po silnici I/34 na křižovatku se silnicí I/37 do Ždírce nad Doubravou a dále po silnici I/37 ul. Chrudimská ve Ždírci nad Doubravou přes Krucemburk, Vojnův Městec, Karlov, Žďár nad Sázavou, ul. Santiniho, ul. Bezručova, ul. Jungmannova, ul. Dolní na křižovatku se silnicí I/19 ul. Žižkova, ul. Brodská ve Žďáru nad Sázavou a dále po silnici I/19 přes Hamry nad Sázavou, Sázavu, Nové Dvory, Přibyslav, Stříbrné Hory a Pohled na křižovatku se silnicí I/34 a dále po silnici I/34 k uzavřenému úseku v Krátké Vsi, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Krátká Ves
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.05.2015 07:00:00do: 26.06.2015 23:59:00
silnice I/19, Leskovice - Čížkov, okr. Pelhřimov, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.05.2015 07:00 Do 26.06.2015 23:59, oprava silnice v rámci stavby "I/19 Leskovice - Čížkov" Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen kyvadlově mobilním světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Leskovice
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem oprava povrchu vozovky od: 18.05.2015 05:00:00do: 14.09.2015 23:59:00
silnice I/19, Čížkov - Pelhřimov, okr. Pelhřimov, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, oprava povrchu vozovky, Od 18.05.2015 05:00 Do 14.09.2015 23:59, silnice I/19 Čížkov – Starý Pelhřimov okr. Pelhřimov. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen kyvadlově mobilním světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.05.2015 06:00:00do: 31.10.2015 23:59:00
silnice II/150, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.05.2015 06:00 Do 31.10.2015 23:59, částečná uzavírka provozu na silnici II/150 v km 79,300-79,400 v obci Okrouhlice, v době od 4.5.2015 do 31.10.2015, z důvodu opravy mostu ev.č. 150-021. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách vozovky, provoz bude řízen kyvadlově mobilní semaforovou soupravou., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 20.05.2015 07:00:00do: 20.08.2015 23:59:00
silnice II/392, Čikov, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 20.05.2015 07:00 Do 20.08.2015 23:59, výstavba kanalizace, posuvné pracovní místo , Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Čikov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 04.05.2015 07:00:00do: 31.05.2015 23:59:00
silnice II/405, Brtnice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 04.05.2015 07:00 Do 31.05.2015 23:59, Objížďka - obousměrná: ulice U Slunce, Jihlava - silnice II/405, Brtnice, okr. Jihlava, přes: silnice II/405 (Příseka), Objížďka - obousměrná: místní komunikace, Jihlava - silnice II/405 (ulice nám. Svobody), Brtnice, okr. Jihlava, přes: silnice I/38 (Suchá), Objížďka - pro vozidla nad X tun, odklon pro nákladní automobily: silnice II/405, v katastru obce Zašovice, okr. Třebíč - silnice II/402, v katastru obce Brtnice, část obce Jestřebí, okr. Jihlava, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Brtnice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 04.05.2015 07:00:00do: 31.05.2015 20:00:00
silnice II/361, Příštpo, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 04.05.2015 07:00 Do 31.05.2015 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/361 v obci Příštpo v délce cca 600 m z důvodu pokládky kanalizačního řadu v rámci akce: „Splašková kanalizace a ČOV v obci Příštpo“ – II. etapa. , Objížďka - obousměrná, mimo BUS, IZS a dopravní obsluhy: silnice II/361, Příštpo, okr. Třebíč, přes: ulice Janáčkova, Moravské Budějovice, silnice III/4001 (Blanné), silnice II/400 (Rozkoš), obousměrně od uzavřeného úseku po silnici č. II/361 do Jaroměřic nad Rok., dále po sil.č. II/152 do Moravských Budějovic, odtud po býv.sil. I/38K a po sil.č. I/38 směrem na Znojmo ke křiž. se sil. III/4001, po této silnici do Hostimi , odtud po sil.č. II/400 do Rozkoše a dále po sil. II/361 zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy cca 24 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Příštpo
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 04.05.2015 07:00:00do: 30.09.2015 20:00:00
silnice III/41011, Cidlina - Bítovánky, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 04.05.2015 07:00 Do 30.09.2015 20:00, úplná uzavírka silnice III/41011 úsek Bítovánky - Cidlina, v km 0,285 - 4,379, délka uzavírky: 4,094 km, délka objížďky: 11,7 km. Opravy povrchu komunikace silnice III/41011, Objížďka - obousměrná: silnice III/41011, v katastru obce Cidlina - silnice II/410, v katastru obce Želetava, okr. Třebíč, přes: silnice I/38 (Martínkov), silnice II/410 (ulice nám. Míru) (Želetava), silnice III/41011, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Cidlina
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 11.05.2015 07:00:00do: 30.06.2015 20:00:00
silnice III/3997, Okarec, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 11.05.2015 07:00 Do 30.06.2015 20:00, výstavba kanalizace v obci Okarec, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Okarec
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 11.05.2015 07:00:00do: 30.06.2015 20:00:00
silnice III/3997, Okarec, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 11.05.2015 07:00 Do 30.06.2015 20:00, výstavba kanalizace v obci Okarec, provoz řízen semafory, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Okarec
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 11.05.2015 07:00:00do: 30.06.2015 20:00:00
silnice III/3997, Okarec, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 11.05.2015 07:00 Do 30.06.2015 20:00, výstavba kanalizace v obci Okarec, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Okarec
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 11.05.2015 07:00:00do: 30.06.2015 20:00:00
silnice III/3997, Okarec, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 11.05.2015 07:00 Do 30.06.2015 20:00, výstavba kanalizace v obci Okarec. Stání pracovních vozidel na komunikaci, práce budou probíhat v krajnici vozovky, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Okarec
Dopravní uzavírky a omezeníoprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 09.05.2015 07:00:00do: 30.06.2015 18:00:00
silnice I/38, Horky - Jakubov u Moravských Budějovic, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 09.05.2015 07:00 Do 30.06.2015 18:00, Pokládka mikrokoberce mezi obcemi Horka a Jakubov u MB. Po dobu prací bude provoz řízen semafory, mimo provádění prací a v noci bude obousměrný provoz se sníženou rychlostí., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Martínkov
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 08.05.2015 07:00:00do: 30.06.2015 19:00:00
ulice Tylova, mezi křižovatkami ulic Zahradnického a Šubrtova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 08.05.2015 07:00 Do 30.06.2015 19:00, úplné i částečné uzavírky provozu na MK č. 148c, 40b, 129c v Havlíčkově Brodě v ulici Vančurova, Zahradnického a Tylova, z důvodu provedení rekonstrukce plynovodu v délce cca. 450m, v úseku od č.p. 2726 po č.p. 2463, prováděné v termínu od 30.3.2015 do 30.6.2015 po etapách: I: etapa od 8:00 hod. dne 30.3.2015 do 18:00 hod. dne 3.4.2015 - úplná uzavírka provozu na MK 148c v ul. Vančurova v úseku od ulice Mahenova po křižovatku s ul. Zahradnického v délce 70m; II: etapa od 7:00 hod. dne 7.4.2015 do 19:00 hod. dne 30.6.2015 - částečná uzavírka provozu na části MK č. 148c a 40b v ul. Vančurova a Zahradnického v úseku od ul. Mahenova do kř. s ul. Tylova v délce cca. 120m; III: od 8:00 hod. dne 4.5.2015 do 19:00 hod. dne 7.5.2015 - úplná uzavírka provozu na MK č. 129c v ul. Tylova v úseku od kř. s ul. Zahradnického do kř. s ul. Šubrtova v délce 130m; IV: etapa od 7:00 hod. dne 8.5.2015 do 19:00 hod. dne 30.6.2015 - částečná uzavírka provozu na MK č. 129c v ul. Tylova v úseku od kř. s ul. Zahradnického po kř. s ul. Šubrtova v délce 130m. Objízdná trasa: nebyla navržena (úplné uzavírky provozu v ul. Vančurova a Tylova lze bezpečně objet po místních komunikacích). V době úplné uzavírky ulice Tylova bude zrušena zastávka městské hromadné dopravy v ul. Šubrtova (tzn. že v době III. etapy tj. od 8:00 hod. dne 4.5.2015 do 19:00 hod. dne 7.5.2015, nebude zastávka v ulici Šubrtova obsluhována)., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 11.05.2015 08:00:00do: 30.06.2015 18:00:00
silnice III/1325, Žirovnice, část obce Litkovice, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 11.05.2015 08:00 Do 30.06.2015 18:00, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/1325, část obce Litkovice - silnice II/132 (ulice Hradecká), Žirovnice, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/409, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Žirovnice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.05.2015 08:00:00do: 31.08.2015 23:59:00
silnice II/150, v katastru obce Nová Ves u Světlé, část obce Dobrá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 11.05.2015 08:00 Do 31.08.2015 23:59, rekonstrukce mostu a opěrné zdi, Objížďka - jednosměrná, směr H. Brod - Světlá n S.: Trasa objížďky pro veškerou dopravu mimo VLOD(veřejná linková osobní doprava) bude vedena ze směru od Nové Vsi u Světlé pro dopravu nad 3,5 t a do 3,5t mimo VLOD od obce Nová Ves u Světlé, místní části Dobrá po silnici č. II/150 přes obec Nová Ves u Světlé do obce Světlá nad Sázavou po křižovatku se silnicí č. II/347, zde vpravo po silnici č. II/347 přes obce Josefodol, Kunemil a Bačkov do obce Habry po křižovatku se silnicí č. II/346 a zde vpravo po této silnici po křižovatku se silnicí č. I/38, dále vpravo po této silnici přes obce Kámen a Radostín do Havlíčkova Brodu po křižovatku řízenou SSZ se silnicí č. II/150 a zde případně vpravo zpět na silnici č. II/150 přes obce Okrouhlice, místní část Chlístov a Okrouhlice. Trasa objížďky pro veškerou dopravu mimo VLOD (veřejná linková osobní doprava) bude vedena ze směru od Okrouhlice pro dopravu do 3,5 t mimo VLOD od obce Okrouhlice od křiž. se silnicí č. III/34714 po silnici č. III/34714 po křižovatku se silnicí č. III/34713, zde vlevo po silnici č. III/34713 přes obec Olešnice po křižovatku se silnicí č. III/34711 a zde vlevo po této silnici přes obce Pohleď a Příseka do obce Světlá nad Sázavou po křižovatku se silnicí č. II/347, zde vlevo po silnici č. II/347 po křiž. se silnicí č. II/150 a zde případně zpět na silnici č. II/150 přes obce Nová Ves u Světlé a Nová Ves u Světlé, místní části Dobrá zpět. Trasa objížďky ze směru od Havlíčkova Brodu pro VLOD (veřejná linková osobní doprava) je vedena od křižovatky s místní komunikací obce Okrouhlice po této MK a dále po veřejně přístupné účelové komunikaci v majetku obce Nová Ves u Světlé do obce Nová Ves u Světlé po křižovatku se silnicí č. II/150 a zde vlevo zpět na silnici č. II/150 a to obousměrně. , Objížďka - jednosměrná, Směr Světlá n Sáz. - H. Brod: Trasa objížďky pro veškerou dopravu mimo VLOD(veřejná linková osobní doprava) bude vedena ze směru od Nové Vsi u Světlé pro dopravu nad 3,5 t a do 3,5t mimo VLOD od obce Nová Ves u Světlé, místní části Dobrá po silnici č. II/150 přes obec Nová Ves u Světlé do obce Světlá nad Sázavou po křižovatku se silnicí č. II/347, zde vpravo po silnici č. II/347 přes obce Josefodol, Kunemil a Bačkov do obce Habry po křižovatku se silnicí č. II/346 a zde vpravo po této silnici po křižovatku se silnicí č. I/38, dále vpravo po této silnici přes obce Kámen a Radostín do Havlíčkova Brodu po křižovatku řízenou SSZ se silnicí č. II/150 a zde případně vpravo zpět na silnici č. II/150 přes obce Okrouhlice, místní část Chlístov a Okrouhlice. Trasa objížďky pro veškerou dopravu mimo VLOD (veřejná linková osobní doprava) bude vedena ze směru od Okrouhlice pro dopravu do 3,5 t mimo VLOD od obce Okrouhlice od křiž. se silnicí č. III/34714 po silnici č. III/34714 po křižovatku se silnicí č. III/34713, zde vlevo po silnici č. III/34713 přes obec Olešnice po křižovatku se silnicí č. III/34711 a zde vlevo po této silnici přes obce Pohleď a Příseka do obce Světlá nad Sázavou po křižovatku se silnicí č. II/347, zde vlevo po silnici č. II/347 po křiž. se silnicí č. II/150 a zde případně zpět na silnici č. II/150 přes obce Nová Ves u Světlé a Nová Ves u Světlé, místní části Dobrá zpět. Trasa objížďky ze směru od Havlíčkova Brodu pro VLOD (veřejná linková osobní doprava) je vedena od křižovatky s místní komunikací obce Okrouhlice po této MK a dále po veřejně přístupné účelové komunikaci v majetku obce Nová Ves u Světlé do obce Nová Ves u Světlé po křižovatku se silnicí č. II/150 a zde vlevo zpět na silnici č. II/150 a to obousměrně. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Nová Ves u Světlé
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 07.05.2015 07:00:00do: 06.06.2015 20:00:00
ulice Tkalcovská, mezi křižovatkami ulic Křížová a Branka, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 07.05.2015 07:00 Do 06.06.2015 20:00, Třebíč ul. Tkalcovská před č.p. 1061-1064, uzavírka místní komunikace a parkovacího stání. Stavební práce - regenerace bytového domu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Branka - ulice Tkalcovská, Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Cyrilometodějská, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, střídavý jednosměrný provoz od: 04.05.2015 07:00:00do: 31.08.2015 23:59:00
silnice II/602, v katastru obce Věžnice - komunikace, v katastru obce Kamenice, část obce Řehořov, okr. Jihlava, práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz, Od 04.05.2015 07:00 Do 31.08.2015 23:59, Přechodné dopravní opatření - pracovní posuvné místo na polovině vozovky za užití SSZ po polovinách vozovky, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Kamenice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená od: 09.05.2015 08:00:00do: 14.06.2015 06:00:00
D1, mezi km 186.7 a 187.1, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 09.05.2015 08:00 Do 14.06.2015 06:00, výměna římsy mostu ev.č. D1-223.1. Ve směru na Ostravu je doprava v úseku od km 186,660 do km 187,070 svedena ve dvou pomocných pruzích o šířce 2,75 a 3,25 m do levé části jízdního pásu. Nejvyšší dovolená rychlost je stanovena na 80 km/h, přičemž do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Ve směru na Prahu není stanoveno přechodné dopravní omezení. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Troubsko
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 12.05.2015 07:00:00do: 06.06.2015 20:00:00
Martinské nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.05.2015 07:00 Do 06.06.2015 20:00, výkopové práce: výstavba teplovodu - uzavřena MK Martinské nám. (vjezd z ul. Hasskova vlevo od kostela), Objížďka - bez rozlišení: ulice Hasskova - ulice Martinské nám., Třebíč, okr. Třebíč, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/23 (ulice Komenského nám.) - ulice Martinské nám., Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Jihlavská brána, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 12.05.2015 07:00:00do: 30.06.2015 20:00:00
ulice Cihlářská, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.05.2015 07:00 Do 30.06.2015 20:00, výkopové práce (výstavba teplovodu - uzavírka ul. Cihlářská, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 15.05.2015 07:23:00do: 28.07.2016 20:00:00
silnice I/34, Ondřejov, okr. Pelhřimov, stavební práce, Od 15.05.2015 07:23 Do 28.07.2016 20:00, Stavební práce na křížení stávající trasy silnice I/34 s nově budovanou přeložkou u obce Ondřejov a u Myslotín v okr. Pelhřimov. V době trhacích prací dojde k uzavírkám na dobu nezbytně nutnou vždy max. 10 minut - objížďka nebude vzhledem ke krátkodobému termínu stanovena., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Ondřejov
Práce na silnicistavební práce od: 15.05.2015 07:23:00do: 28.08.2016 20:00:00
silnice I/34, Myslotín, okr. Pelhřimov, stavební práce, Od 15.05.2015 07:23 Do 28.08.2016 20:00, Stavební práce na křížení stávající trasy silnice I/34 s nově budovanou přeložkou u obce Ondřejov a u Myslotín v okr. Pelhřimov. V době trhacích prací dojde k uzavírkám na dobu nezbytně nutnou vždy max. 10 minut - objížďka nebude vzhledem ke krátkodobému termínu stanovena., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem nebezpečí tvorby kolon vozidel od: 18.05.2015 07:00:00do: 16.10.2015 20:00:00
silnice I/38, Stonařov, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, nebezpečí tvorby kolon vozidel, Od 18.05.2015 07:00 Do 16.10.2015 20:00, Stavební práce - rekonstrukce silnice I/38 v několika etapách v rámci akce „I/38 Stonařov průtah“ a „I/38 Stonařov most ev.č. 38-085“. Provoz na silnici I/38 bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Stonařov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 18.05.2015 07:00:00do: 25.05.2015 09:00:00
ulice U Vodojemu, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.05.2015 07:00 Do 25.05.2015 09:00, Úplná uzavírka místní komunikace: U Vodojemu z důvodu rekonstrukce plynovodu a plynovodných přípojek., Objížďka - bez rozlišení, bez rozlíšení: ulice Partyzánská - ulice Myslbekova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, přes: ulice Myslbekova, Objížďka - bez rozlišení, bez rozlíšení: ulice Partyzánská - ulice Gymnazijní, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, přes: ulice Myslbekova, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 18.05.2015 07:00:00do: 31.08.2015 23:59:00
silnice II/523, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 18.05.2015 07:00 Do 31.08.2015 23:59, Uzavírka úseku silnice II/523 ve statutárním městě Jihlava a nařizuje objížďku pro veškerá vozidla z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev a kanalizace. Uzavřený úsek silnice: v úseku křiž. silnice II/523 s I/38 po křiž. s MK ul. Romana Havelky a část MK S.K. Neumanna v křižovatce sil. II/523 a MK S.K. Neumanna. Délka uzavírky: cca 0,600 km. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/523 a MK Fritzova: po MK ul. Fritzova, VLEVO ul. Havlíčkova, ROVNĚ na sil. III/03824 ul. Romana Havelky zpět na křiž. se sil. II/523, VLEVO na ul. Na Dolech a zpět. Délka objízdné trasy 4,105 km. Z křiž. sil. II/523 a sil. I/38 do sídliště Na Dolech: VLEVO ze sil. II/523 a z I/38 po nájezdu na I/38 – po I/38 VPRAVO sjezd na MK ul. Vrchlického a dále VLEVO po ul. Vrchlického – VPRAVO na ul. S.K. Neumanna do sídliště Na Dolech a zpět. Délka objízdné trasy 2,300 km. Po dobu uzavírky Jihlavského tunelu bude zhotovitelem realizována uzavírka v křiž. sil. I/38 a sjezdem na ul. Vrchlického. Městská hromadná doprava bude uzavírkou dotčena: MHD TROLEJBUS ve směru od Jihlavy centrum na konečnou S.K. Neumanna a zpět bude VŽDY projíždět uzavřeným úsekem křiž. s I/38 po křiž. s MK S.K. Neumanna. MHD AUTOBUS ve směru od Jihlavy centrum na konečnou MOTORPAL a zpět bude pokud to bude možné projíždět uzavřeným úsekem křiž. se sil. I/38 po křiž. s MK Romana Havelky. V ostatních případech, kdy nebude z důvodu šířkových průjezd možný, dohodne zhotovitel stavby se zástupcem DPMJ individuální náhradní objízdnou trasu vedení MHD BUS. Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: Po silnici II/523 ve výše uvedeném úseku. Průjezdné pro IZS mimo období výkopových prací na nové kanalizaci odvodnění silnice, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/523 (ulice Jiráskova) - ulice Humpolecká, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice III/03824 (ulice Romana Havelky), Objížďka - bez rozlišení: silnice I/38 - ulice Kainarova, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Vrchlického, ulice S. K. Neumanna, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/523 (ulice Na Dolech) - ulice Kainarova, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, ulice S. K. Neumanna, Objížďka - bez rozlišení: ulice S. K. Neumanna - silnice II/523 (ulice Jiráskova), Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Vrchlického, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na údržbě mostu od: 19.05.2015 17:03:00do: 30.06.2015 23:59:00
D1, mezi km 56.4 a 56, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na údržbě mostu, Od 19.05.2015 17:03 Do 30.06.2015 23:59, Sjezd a nájezd na MÚK Soutice (EXIT 56) je umožněn v plném rozsahu., Ve směru na Prahu je doprava v km 56,450 vedena následujícím způsobem: levý jízdní pruh je převeden přejezdem SDP do protisměrného pásu, ve kterém pokračuje do km cca 55,960 a odtud je převeden zpět do levého jízdního pásu; pravý jízdní pruh pokračuje ve stávajícím pásu, ve kterém je převeden do levého jízdního pruhu. Od km 55,580 je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Soutice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na údržbě mostu od: 19.05.2015 16:30:00do: 30.06.2015 23:59:00
D1, mezi km 55.6 a 56.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na údržbě mostu, Od 19.05.2015 16:30 Do 30.06.2015 23:59, Oprava dilatačního závěru na mostě D1-059.2. Sjezd a nájezd na MÚK Soutice (EXIT 56) je umožněn v plném rozsahu., Ve směru na Brno je doprava v km 55,550 svedena ve dvou pomocných pruzích do pravé části jízdního pásu a takto pokračuje podél pracoviště až do km 56,450, kde končí přechodné dopravní omezení. Nejvyšší dovolená rychlost je snížena na 80 km/h, přičemž do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka převyšuje 2,2 m., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Soutice
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 18.05.2015 08:00:00do: 16.09.2015 23:59:00
silnice III/35429, Pavlov, část obce Starý Telečkov, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 18.05.2015 08:00 Do 16.09.2015 23:59, úplná uzavírka silnice III/35429 v km 4,056 v místě mostu ev. č. 35429-2 ve Starém Telečkově (u Pavlova), Objížďka - bez rozlišení: silnice III/35429, Pavlov, část obce Starý Telečkov, okr. Žďár nad Sázavou, přes: Bohdalov, silnice II/388 (Pokojov), silnice III/3881 (Znětínek), silnice III/34826 (Pavlov), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Pavlov
Omezení na výjezdových komunikacíchomezení na dálničním výjezdu od: 18.05.2015 11:52:00do: 29.05.2015 23:59:00
D1exit 190, omezení na dálničním výjezdu, Od 18.05.2015 11:52 Do 29.05.2015 23:59, Ve směru na Prahu (v levém jízdním pásu) je v MÚK Brno-západ (EXIT 190) uzavřena levá polovina větve Ostrava (D1) › Svitavy (I/23)). Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 60 km/h., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Ostopovice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 18.05.2015 11:52:00do: 25.06.2015 23:59:00
D1exit 190, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 18.05.2015 11:52 Do 25.06.2015 23:59, Ve směru na Ostravu (v pravém jízdním pásu) je v MÚK Brno-západ (EXIT 190) uzavřen levý jízdní pruh větve Praha (D1) › Svitavy (I/23) (nejvyšší dovolená rychlost 80 km/h)., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-město, obec: Brno
Omezení na výjezdových komunikacíchomezení na dálničním výjezdu od: 18.05.2015 11:52:00do: 29.05.2015 23:59:00
D1exit 190, omezení na dálničním výjezdu, Od 18.05.2015 11:52 Do 29.05.2015 23:59, Ve směru na Prahu (v levém jízdním pásu) je v MÚK Brno-západ (EXIT 190) uzavřena levá polovina větve Svitavy (I/23) › Praha (D1). Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 60 km/h., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Ostopovice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 18.05.2015 11:52:00do: 25.06.2015 23:59:00
D1exit 190, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 18.05.2015 11:52 Do 25.06.2015 23:59, MÚK Brno-západ (EXIT 190) uzavřen levý jízdní pruh větve Svitavy (I/23) › Ostrava (D1) (nejvyšší dovolená rychlost 60 km/h) , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.05.2015 08:00:00do: 12.06.2015 18:00:00
ulice Havlíčkova, mezi křižovatkami ulic Nerudova a Stamicova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 19.05.2015 08:00 Do 12.06.2015 18:00, Úplná uzavírka provozu na části místní komunikace ul. Havlíčkova v Havlíčkově Brodě, v místě křižovatky s ul. Nerudova, v délce cca. 30 m, z důvodu výstavby přechodu pro chodce. , Objížďka - obousměrná, DOP/2245a/2015/JBAR: ulice Havlíčkova - ulice Stamicova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Vrchlického, Objízdná trasa veškeré dopravy bude vedena po místních komunikacích ulicemi Stamicova (MK č. 119c), Vrchlického (MK č. 38b) a Nerudova (MK č. 16b) a to obousměrně., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 18.05.2015 00:00:00do: 21.08.2015 23:59:00
silnice II/602 (ulice Jihlavská - ulice Brněnská), Měřín, okr. Žďár nad Sázavou, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 18.05.2015 00:00 Do 21.08.2015 23:59, Částečná uzavírka, na silnici II/602 v obci Měřín budou vždy realizovány dva úseky s provozem řízeným střídavě světelným signalizačním zařízením (SSZ) v délce max. 500m., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Omezení provozu a zákazyomezení práce na inženýrských sítích od: 20.05.2015 07:00:00do: 31.05.2015 20:00:00
ulice Brněnská, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, práce na inženýrských sítích, Od 20.05.2015 07:00 Do 31.05.2015 20:00, Ulice Brněnská- výkopové práce v chodníku, který bude uzavřený, dále pak výkopové práce v komunikaci u vjezdu k firmě Altreva, která bude uzavřena v termínu 23.05.2015 a 30.05.2015., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na inženýrských sítích od: 11.05.2015 07:00:00do: 30.06.2015 20:00:00
silnice II/152, Račice, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Od 11.05.2015 07:00 Do 30.06.2015 20:00, zvláštní užívání silnice č. II/152 v průtahu obcí Račice za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení pokládky kanalizačního řadu do chodníku. V úseku je kyvadlový provoz., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Račice
Práce na silnicipráce na zpevněné krajnici zúžené jízdní pruhy od: 21.05.2015 10:00:00do: 28.05.2015 23:59:00
D1, mezi km 31.1 a 31.5, ve směru Bohumín – PL, práce na zpevněné krajnici, zúžené jízdní pruhy, Od 21.05.2015 10:00 Do 28.05.2015 23:59, 1. Částečná uzavírka levého pásu, zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v km 34,800 – 29,450 v termínu 20. 5. 2015, 10:00 hod. – 28. 5. 2015 z důvodu provádění opravy krajnice. 2. Částečná uzavírka pravého pásu, zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v km 31,100 – 31,500 v termínu 20. 5. 2015, 10:00 hod. – 28. 5. 2015 z důvodu výměny CB desek. , Doprava ve směru Brno bude v km 31,100 – 31,500 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v levé části pásu. - Přeloženo z důvodu počasí na 21.5., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Ostředek
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zpevněná krajnice uzavřena zúžené jízdní pruhy od: 21.05.2015 10:00:00do: 28.05.2015 23:59:00
D1, mezi km 34.8 a 29.4, ve směru Praha, práce na silnici, zpevněná krajnice uzavřena, zúžené jízdní pruhy, Od 21.05.2015 10:00 Do 28.05.2015 23:59, 1. Částečná uzavírka levého pásu, zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v km 34,800 – 29,450 v termínu 20. 5. 2015, 10:00 hod. – 28. 5. 2015 z důvodu provádění opravy krajnice. 2. Částečná uzavírka pravého pásu, zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v km 31,100 – 31,500 v termínu 20. 5. 2015, 10:00 hod. – 28. 5. 2015 z důvodu výměny CB desek. , Doprava ve směru Praha bude v km 34,800 – 29,450 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v levé části pásu., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Ostředek
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na inženýrských sítích od: 20.05.2015 07:00:00do: 30.06.2015 07:00:00
ulice Kollárova - ulice Urbánkova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Od 20.05.2015 07:00 Do 30.06.2015 07:00, V termínu od 20.5.2015 do 30.6.2015 budou v ulici Urbánkova a Kollárova, Moravské Budějovice, probíhat stavební práce na opravě NN a VN. Průjezd vozidel bude umožněn ve zúženém jízdním pruhu. Upozornění pro chodce - v průbehů stavebních prací budou probíhat uzavírky chodníků pro pěší. , Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Práce na silnicipráce údržby od: 21.05.2015 08:00:00do: 01.06.2015 08:00:00
silnice I/23, v katastru obce Vícenice u Náměště nad Oslavou - v katastru obce Studenec, okr. Třebíč, práce údržby, Od 21.05.2015 08:00 Do 01.06.2015 08:00, přípravné práce, úprava krajnic - posuvné pracovní místo, snížená rychlost na 50 km/hod.
okres: Třebíč, obec: Vícenice u Náměště nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky pravý jízdní pruh uzavřen od: 22.05.2015 23:59:00do: 24.05.2015 23:30:00
D1, mezi km 98.9 a 98.7, ve směru Praha, oprava povrchu vozovky, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 22.05.2015 23:59 Do 24.05.2015 23:30, Pro noční práce bude použito schéma D/24.4, oprava CB vozovky, zdroj: ŘSD
okres: Havlíčkův Brod, obec: Slavníč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky pravý jízdní pruh uzavřen od: 22.05.2015 22:00:00do: 24.05.2015 18:30:00
D1, mezi km 96.5 a 97.8, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 22.05.2015 22:00 Do 24.05.2015 18:30, Pro noční práce bude použito schéma D/24.4, oprava CB vozovky, zdroj: ŘSD
okres: Havlíčkův Brod, obec: Herálec
Nadměrný nákladPozor! Nadměrný náklad očekávejte zdržení od: 22.05.2015 23:35:00do: 24.05.2015 06:00:00
Od 22.5.2015 23:35 do 24.5.2015 06:00; D11 - 81.4km na trase Praskačka - Praha; Pozor! Nadměrný náklad; očekávejte zdržení; Přeprava strojního zařízení. Parametry: (DxŠxV) 34,00 m x 3,40 m x 4,45 m, o celkové hmotnosti 179,40 tun. Trasa přepravy: - AKTUÁLNĚ - NN se pohybuje po R35 směr Opatovice nad Labem, Hradec Králové, Vysoké Mýto, Svitavy, Mohelnice, Olomouc, Vyškov, Brno, Kuřim. Náklad budou doprovázet vozidla technického doprovodu a vozidlo policie. Dbejte pokynů pracovníků doprovodných vozidel a policistů.
okres: Hradec Králové, obec: Dobřenice
Nehodyvšechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy od: 23.05.2015 22:20:00do: 24.05.2015 01:10:00
Od 23.5.2015 22:20 do 24.5.2015 01:10; D1 - 191.6km na trase Praha - Říkovice; směr Ostrava; všechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy; OA + DOD s přívěsem; z přívěsu za dodávkou spadla 2 OA , provoz levým i pravým jízdním pruhem
okres: Brno-město, obec: Brno
Nadměrný nákladPozor! Nadměrný náklad od: 23.05.2015 21:40:00do: 24.05.2015 04:00:00
Od 23.5.2015 21:40 do 24.5.2015 04:00; D1 - 229.1km na trase Říkovice - Praha; - AKTUÁLNĚ - NN je na nájezdu na D/1 u Vyškova; Pozor! Nadměrný náklad; Přeprava strojního zařízení. Parametry: (DxŠxV) 34,00 m x 3,40 m x 4,45 m, o celkové hmotnosti 179,40 tun. zbývající trasa přepravy: Brno, Kuřim. Náklad budou doprovázet vozidla technického doprovodu a vozidlo policie. Dbejte pokynů pracovníků doprovodných vozidel a policistů.
okres: Vyškov, obec: Vyškov
Zdržení a čekací dobyporouchané vozidlo, očekávejte zdržení od: 23.05.2015 23:45:00do: 24.05.2015 01:45:00
Od 23.5.2015 23:45 do 24.5.2015 01:45; D1 - 14km na trase Říkovice - Praha; směr Praha; porouchané vozidlo, očekávejte zdržení; porouchané vozidlo, vozidlo v odstavném pruhu, provoz neomezen
okres: Praha-východ, obec: Strančice


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz