Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Omezení rozměrů a hmotnostidočasné omezení výšky od: 24.03.2015 00:00:00do:
silnice III/36075 (ulice Nádražní), okr. Třebíč, dočasné omezení výšky, Od 24.03.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, omezený průjezd na ul. Nádražní - průjezdná výška pouze 3m!
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Sjízdnost vozovkyneprůjezdné pro těžká vozidla od: 01.04.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
komunikace, u obce Račerovice, okr. Třebíč, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 01.04.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59, nezpevněná komunikace mezí obcí Račerovice a sil. III/35114.
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení od: 06.11.2015 00:00:00do:
silnice II/602, Lavičky - Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, omezení, Od 06.11.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezeníopakované krátkodobé uzavírky od: 23.02.2016 00:00:00do: 31.12.2020 23:59:00
silnice III/03815, v katastru obce Pohled - v katastru obce Dlouhá Ves, okr. Havlíčkův Brod, opakované krátkodobé uzavírky, Od 23.02.2016 00:00 Do 31.12.2020 23:59, Krátkodobé uzavírky v časovém úseku do 30 minut, (cca 20x ročně) z důvodu provádění trhacích prací v kamenolomu., Objížďka - bez rozlišení: Z důvodu krátkých časových intervalů jednotlivých uzavírek nebyla objížďka stanovena., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dlouhá Ves
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 08.03.2016 07:00:00do: 20.12.2016 20:00:00
ulice Blahoslavova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 08.03.2016 07:00 Do 20.12.2016 20:00, umístění stavebního lešení (rekonstrukce objektu), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 06.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/35421, Jámy, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 06.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, úplná uzavírka silnice, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , pro osobní vozidla: místní komunikace, Jámy, okr. Žďár nad Sázavou, Objížďka - pro vozidla nad X tun, pro nákladní: silnice II/354, Nové Město na Moravě - silnice III/35421 (ulice Jamská), Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice III/35420, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jámy
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 01.04.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Tiché nám. a Stinná, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 01.04.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, umístění restaurační letní předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 09:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Vladislav, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 09:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava mostu, střídavý jednosměrný provoz., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 02.04.2016 07:00:00do: 01.10.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 02.04.2016 07:00 Do 01.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 04.04.2016 06:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/402 (ulice Fritzova), Třešť, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 04.04.2016 06:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/402 a II/406: po silnici II/406 město Třešť – Jezdovice – Kostelec – VPRAVO po silnici II/602 do Jihlavy na křiž. se sil. II/523 – VPRAVO na křiž. se sil. I/38 a dále po sil I/38 – obchvat města Jihlavy, obec Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov – VPRAVO na sil. II/402 a zpět. Délka objízdné trasy 15,3 km. , Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Třešť
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 04.04.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/37 (ulice Brněnská), v katastru obce Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 04.04.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, provádění stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – most ev.č. 37-050“, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.04.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
ulice Mládkova, mezi křižovatkami ulic náměstí Hrdinů a Na Korábě, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 08.04.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 11.04.2016 10:00:00do: 16.10.2016 23:59:00
ulice Sdružená, ulice Lesní, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 11.04.2016 10:00 Do 16.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sdružená - ulice Hodějovická, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: ulice Radětínská, ulice Pražská, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3 EXIT 76 směr České Budějovice, výjezd z dálnice uzavřen, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59
okres: Tábor, obec: Tábor
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3 EXIT 76 směr České Budějovice, vjezd na dálnici uzavřen, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3, mezi km 74.9 a 79.2, ve směru České Budějovice, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D3, pravého pásu v km cca 74,9 – 79,2 včetně pravé poloviny MÚK Čekanice (EXIT 76) z důvodu realizace stavby „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 – rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu“ (fáze 4). Na MÚK Čekanice Exit 76 bude uzavřen sjezd z dálnice ve směru Praha-Písek a nájezd ve směru Písek-České Budějovice. Objízdné trasy vyznačeny.
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 21.04.2016 15:20:00do: 31.10.2016 23:59:00
D3, mezi km 79.2 a 74.9, ve směru Benešov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 21.04.2016 15:20 Do 31.10.2016 23:59, realizace stavby „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 – rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu“ (fáze 4). Vedení dopravy v režimu 1+1 v levém páse (směr Benešov). Na MÚK Čekanice Exit 76 bude uzavřen sjezd z dálnice ve směru Praha-Písek a nájezd ve směru Písek-České Budějovice. Objízdné trasy vyznačeny.
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 26.04.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 26.04.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, umístění skládky stavebního materiálu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 28.04.2016 07:00:00do: 27.10.2016 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Stinná a Subakova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 28.04.2016 07:00 Do 27.10.2016 20:00, umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 06.05.2016 00:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice I/37, v katastru obce Vatín, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 06.05.2016 00:00 Do 30.10.2016 23:59, provádění stavby „I/37 Vatín, most ev.č. 37-051“ Provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, provoz řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Vatín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351, ulice Komenského nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, uzavírka v rámci realizace akce "Třebíč most ev. č. 351-024", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení Pozor! Výjezd vozidel stavby od: 02.05.2016 07:00:00do: 21.04.2017 20:00:00
ulice Martinské nám., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Pozor! Výjezd vozidel stavby, Od 02.05.2016 07:00 Do 21.04.2017 20:00, Třebíč ul. Soukopova - uzavírka části parkovacích stání p. č. 127 - z důvodu zajištění příjezdu na staveniště., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 06.05.2016 07:00:00do: 05.11.2016 22:00:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 06.05.2016 07:00 Do 05.11.2016 22:00, umístění předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 09.05.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, most uzavřen, stavební práce, Od 09.05.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, z důvodu výstavby Podklášterského mostu. , Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , obousměrná: obousměrně od uzavřeného úseku po sil.č. II/351 Komenského nám., dále po sil.č. I/23 Bráfova tř., Sportovní ul., sil. II/360 ul. Rafaelova, MK ul. Míčova, sil.č. III/36061 a III/35116 ul. Táborská, U Kuchyňky a II/351 ul. 9. května zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy 6,9 km., Objížďka - pro vozidla nad X tun, obousměrně nad 7,5 t: obousměrně po sil.č. I/23 Červená Hospoda, dále po sil.č. II/405přes Krahulov do Okříšek, odtud po sil.č. III/40510 a III/35114 přes Přibyslavice a Novou Ves do Třebíče. Délka objízdné trasy 20 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 14.05.2016 16:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 6.9 a 7.8, ve směru Turnov, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 14.05.2016 16:00 Do 30.11.2016 23:59, provedení akce „D10, most přes strouhu pod obcí Svémyslice v km 7,423 – 7,542“, V období neděle až čtvrtek bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Praha, 1 jízdní pruh ve směru Mladá Boleslav. V období čtvrtek až neděle bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Mladá Boleslav, 1 jízdní pruh ve směru Praha. Změna dopravního značení mezi uvedenými variantami bude probíhat vždy ve čtvrtek (mezi 10 - 15 hod.) a v neděli (mezi 8 - 12 hod.), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 14.05.2016 16:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D10, mezi km 7.8 a 6.9, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 14.05.2016 16:00 Do 30.11.2016 23:59, provedení akce „D10, most přes strouhu pod obcí Svémyslice v km 7,423 – 7,542“, V období neděle až čtvrtek bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Praha, 1 jízdní pruh ve směru Mladá Boleslav. V období čtvrtek až neděle bude doprava vedena v režimu 2 jízdní pruhy ve směru Mladá Boleslav, 1 jízdní pruh ve směru Praha. Změna dopravního značení mezi uvedenými variantami bude probíhat vždy ve čtvrtek (mezi 10 - 15 hod.) a v neděli (mezi 8 - 12 hod.), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Zápy
Omezení provozu a zákazyprůjezd opět povolen od: 16.05.2016 08:00:00do: 30.09.2016 16:20:24
silnice II/150 (ulice Dolní), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 16.05.2016 08:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu nad 7,5 t: silnice I/38 (ulice Masarykova) - silnice II/150 (ulice Dolní), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Pražská, silnice I/19 (ulice Revoluční) (Pohled), Simtany, Stříbrné Hory, Dobrá, ulice Tyršova, Přibyslav, silnice III/03810, Havlíčkův Brod, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu do 7,5 t: silnice I/38 (ulice Masarykova) - silnice II/150 (ulice Dolní), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice I/34 (ulice U Cihláře), silnice II/150 (ulice Žižkova), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 16.05.2016 08:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice I/38 (ulice Lidická), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 16.05.2016 08:00 Do 30.09.2016 23:59, stavební úprava v prostoru křižovatky silnice I/38 ul. Lidická, Masarykova a II/150 ul. Dolní Havlíčkův Brod zúžené jízdní pruhy - obousměrný provoz zachován, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 17.05.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/347, Čejov - Kejžlice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 17.05.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, uzavírka silnice, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/347 (ulice Ke Světlé), Kejžlice - Čejov, okr. Pelhřimov, přes: Dolní Město, místní komunikace (Kaliště), silnice III/12934 (ulice Nerudova) (Humpolec), Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/150 (ulice Jelenova), Světlá nad Sázavou, část obce Světlá nad Sázavou-jih, okr. Havlíčkův Brod - silnice II/347, Čejov, okr. Pelhřimov, přes: silnice I/38 (Habry), silnice I/34 (ulice Humpolecká) (Havlíčkův Brod), ulice Okružní, Humpolec, silnice II/129, v termínu 17.5.2016 0:00-11.9.2016 0:00, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Čejov
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 23.05.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/23, Náměšť nad Oslavou - Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 23.05.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Oprava vozovky včetně pravé poloviny mostu ve směru na Kralice. Odbočení na Březník bez omezení. Odbočení na ul. Smetanova a výjezd z této ulice bude po dobu provádění prací vždy umožněn. Provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Omezení provozu a zákazyomezení od: 01.06.2016 08:09:00do: 01.06.2030 08:09:00
silnice II/602 (ulice Karlov), Velké Meziříčí - Lavičky, okr. Žďár nad Sázavou, omezení, Od 01.06.2016 08:09 Do 01.06.2030 08:09, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Práce na silnicistavební práce zúžené jízdní pruhy od: 31.05.2016 06:27:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 141.9 a 133.5, ve směru Praha, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 31.05.2016 06:27 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Ve směru na Prahu je doprava vedena v km cca 141,885 – 133,503 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Práce na silnicistavební práce provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 31.05.2016 12:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 133.7 a 141.6, ve směru Bohumín – PL, stavební práce, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 31.05.2016 12:00 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Ve směru na Brno je doprava vedena mezi přejezdy středního dělicího pásu v km 133,658 – 133,793 a v km 141,465 – 141,585 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnitřní části protisměrného (levého) pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Uzavřena odpočívka Stránecká Zhoř (vpravo v km 138,95), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 31.05.2016 12:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 141 směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, Od 31.05.2016 12:00 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Je uzavřena výjezdová větev pravé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Praha (D1) › Křižanov, Velké Meziříčí (II/602), za níž je vedena objízdná trasa dále po D1 směr Brno k následující MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 31.05.2016 12:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 134 směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 31.05.2016 12:00 Do 31.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Je uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Měřín (EXIT 134), tj. větev pro dopravu Měřín (II/348) › Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z obce Měřín po silnici II/602 směr Velké Meziříčí, před nímž je umožněn nájezd na MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141) na D1 směr Brno,, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen stavební práce od: 24.09.2016 01:30:00do: 24.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 134 směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, stavební práce, Od 24.09.2016 01:30 Do 24.10.2016 23:59, „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPA 3a , Je uzavřena výjezdová větev pravé poloviny MÚK Měřín (EXIT 134), tj. větev pro dopravu Praha (D1) › Měřín (II/348), za níž je vedena objízdná trasa již z MÚK Velký Beranov (EXIT 119) po silnici II/353 a II/602 do cílových destinací., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 13.06.2016 07:00:00do: 11.12.2016 23:59:00
ulice Štáflova, ulice U Trojice, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 13.06.2016 07:00 Do 11.12.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce komunikace v délce cca. 200m. Objízdná trasa bude vedena po MK ul. Dobrovského, Chotěbořská, P. F. Ledvinky, Nad Sady, U Stadionu a U Trojice. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicipráce na údržbě mostu provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 03.09.2016 12:00:00do: 18.10.2016 12:00:00
D10, mezi km 33.3 a 34.7, ve směru Turnov, práce na údržbě mostu, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 03.09.2016 12:00 Do 18.10.2016 12:00, z důvodu provádění stavby „III/2754 Brodce – rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0“ , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Brodce
Práce na silnicipráce na údržbě mostu zúžené jízdní pruhy zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 03.09.2016 12:00:00do: 18.10.2016 12:00:00
D10, mezi km 34.7 a 33.3, ve směru Praha, práce na údržbě mostu, zúžené jízdní pruhy, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 03.09.2016 12:00 Do 18.10.2016 12:00, z důvodu provádění stavby „III/2754 Brodce – rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0“. Provoz ve 2 zúžených jízdních pruzích. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Brodce
Práce na silnicipráce na silnici od: 20.06.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice I/34 (ulice Myslotínská), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, práce na silnici, Od 20.06.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 20.06.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
místní komunikace, Brtnice, část obce Příseka, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 20.06.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, „Rekonstrukce dešťové kanalizace – I. etapa. Obousměrná objízdná trasa: bude vedena původním úsekem sil. II/405 – dále po novém obchvatu obce Příseka – nová silnici II/405 a zpět na původní úsek sil. II/405. Délka objízdné trasy 4,450 km., Objížďka - bez rozlišení: komunikace, Brtnice, část obce Příseka, okr. Jihlava, přes: silnice II/405, komunikace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Brtnice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.06.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Na Bradle, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 22.06.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 22.06.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Na Bradle, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 22.06.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.07.2016 00:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
ulice Masarykova, ulice Hálkova, Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 01.07.2016 00:00 Do 30.09.2016 23:59, úplná uzavírka ul. Masarykova a ul. Hálkova - od okružní křižovatky v ul. Masarykova po křižovatku s ul. Hálkova včetně, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 08.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
místní komunikace, Henčov, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 08.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, úplná uzavírka místní komunikace Henčov - páteřní v části města Jihlava - Henčov z důvodu výstavby splaškové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení provozu a zákazytunel uzavřen stavební práce od: 02.07.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice II/395, v katastru obce Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, tunel uzavřen, stavební práce, Od 02.07.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Silnice č. II/395 na trase Velká Bíteš – Košíkov bude uzavřena v úseku podjezdu pod dálnicí v rámci stavby Modernizace dálnice D1. Délka uzavírky 200 m , Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice III/3991 - silnice I/37 (ulice Kpt. Jaroše), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnicích: I/37, II/399 a III/3991 v k.ú Košíkov a Velká Bíteš., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, z důvodu pokládky potrubí splaškové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Čeloudova, mezi křižovatkami ulic Kubišova a Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "regenerace sídliště, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 04.07.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Kubišova, mezi křižovatkami ulic Čeloudova a Čeloudova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 04.07.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce "regenerace sídliště, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 02.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Olešná, okr. Havlíčkův Brod, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 02.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, provoz bude veden po mostě a mostním provizoriu a bude řízen mobilním světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Olešná
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 04.07.2016 16:25:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 28.4 a 34.3, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 04.07.2016 16:25 Do 31.10.2016 23:59, Doprava v km cca 28,4 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a v km cca 29,3 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude vedena na konec uzavírky v km cca 34,3, kde bude převedena zpět. Za účelem provedení stavby "D1 Modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek" a "Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1". Výjezd z dálnice na Exitu 34 uzavřen, nájezd na dálnici umožněn.
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 04.07.2016 16:25:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 34 směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, Od 04.07.2016 16:25 Do 31.10.2016 23:59, Za účelem provedení stavby "D1 Modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek" a "Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1".
okres: Benešov, obec: Ostředek
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.07.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/37 (ulice Lánice), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 15.07.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena obousměrně od křižovatky silnice I/37 a II/390 v Osové Bítýšce po silnici II/390 až na křižovatku silnic II/390 a II/602 a následně po silnici II/602 až na křižovatku silnice I/37 a II/602 ve Velké Bíteši. Objízdná trasa pro místní dopravu (na povolení MěÚ Velká Bíteš), IZS a pro veřejnou linkovou osobní dopravu bude vedena ze silnice I/37 po místní komunikaci (spojnice ul. Lánice a Vlkovská) dále po silnici III/3791 (ul. Vlkovská) až do Velké Bíteše. Objízdná trasa nebude dopravním značením vyznačena. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 12.07.2016 14:30:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 29 směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 12.07.2016 14:30 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akcí „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“ - Na MÚK Hvězdonice (EXIT 29) nebude umožněn nájezd ve směru Hvězdonice – Brno. Objízdné trasy budou vyznačeny. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 13.07.2016 00:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice II/602 (ulice Pod Hradbami), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 13.07.2016 00:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnicích trasou: Velká Bíteš- ul.Na Valech, ul.Vlkovská, Vlkov, Osová Bítýška, Křeptov a po sil. II/602 do Velké Bíteše. Autobusy a vozidla do 3,5 t mohou užít ze sil II/602 ve Velké Bíteši v ul. Růžové místní komunikaci Za potokem, k ulici Pod Hradbami. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 12.07.2016 14:50:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 34.6 a 28.8, ve směru Praha, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 12.07.2016 14:50 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akcí „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“ a „Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Hvězdonice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 13.07.2016 11:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 177.9 a 182.2, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 13.07.2016 11:00 Do 23.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 4. ETAPY akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Brno je v km cca 177,845 doprava svedena do dvou zúžených pruhů do oblasti pravého pruhu a zpevněné krajnice a takto pokračuje do km cca 182,235, odkud je dále vedena bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h, přičemž je umožněn nájezd a výjezd v přilehlých křižovatkách., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Práce na silnicipráce na silnici provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 13.07.2016 12:40:00do: 23.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 182.2 a 177.9, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 13.07.2016 12:40 Do 23.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 4. ETAPY akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Ve směru na Prahu je v km cca 182,285 doprava uzavřena pravý jízdní pruh a doprava je svedena do levého jízdního pruhu. Přejezdem SDP v km 182,085 – 182,185 je doprava převedena do protisměrného pásu dálnice, ze kterého je přejezdem SDP v km 178,112 – 178,247 převedena zpět do levého pásu dálnice, odkud je dále vedena bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h, přičemž je umožněn nájezd a výjezd v přilehlých křižovatkách. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 13.07.2016 12:40:00do: 23.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 178 směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, Od 13.07.2016 12:40 Do 23.10.2016 23:59, 4. ETAPA akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, uzavřena výjezdová větev levé poloviny MÚK Ostrovačice (EXIT 178), za níž je pro relaci Brno (D1) › Ostrovačice (II/386) vedena objízdná trasa výjezdovou větví v MÚK Kývalka (EXIT 182), dále po silnici č. I/23 ke křižovatce se silnicí č. II/602, po které je doprava vedena dle přechodné a místní úpravy provozu do cílové destinace, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Ostrovačice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 13.07.2016 08:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 182 směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 13.07.2016 08:00 Do 23.10.2016 23:59, 4. ETAPA akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“, Je uzavřena nájezdová větev levé poloviny MÚK Kývalka (EXIT 182), za níž je pro relaci Popůvky (II/602) › Praha (D1) vedena objízdná trasa dále po silnici č. I/23 ke křižovatce se silnicí č. II/602, po které je doprava vedena k MÚK Ostrovačice (EXIT 178), odkud je umožněn nájezd na dálnici D1 ve směru Praha;, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Dopravní uzavírky a omezenísilnice uzavřena, sesuv půdy od: 18.07.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice III/3518, Kamenice, okr. Jihlava, silnice uzavřena, sesuv půdy, Od 18.07.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, z důvodu sanace zeminy. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/351 se sil. III/3518: po sil. II/351 - VLEVO na MK – na křiž. se sil. III/3494 – VLEVO na křiž. sil. III/3518 se sil. III/3494 a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Kamenice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.07.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/4052, Puklice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.07.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silničního propustku. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. III/4052 s MK vedoucí do obce Studénky: po MK do Studének - VLEVO po MK zpět na sil. III/4052 v Puklicích a zpět., Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Puklice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Partyzánská, mezi křižovatkami ulic Jaselská a Zborovská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Zborovská, mezi křižovatkami ulic Mírová a Dukelská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Dukelská, mezi křižovatkami ulic Jaselská a Zborovská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Nad Tunelem, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Jaselská, ulice Na Vyhlídce, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 18:00:00do: 02.12.2016 18:00:00
ulice Sokolovská, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 18:00 Do 02.12.2016 18:00, z důvodu rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 20.07.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice II/392 (ulice Františkov), Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 20.07.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnicích: II/392, II/390 a II/602 v k.ú: Petráveč, Dolní Heřmanice, Tasov, Křeptovský Dvůr, Ruda, Jabloňov, Velké Meziříčí, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 18.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice II/602, Olešná, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 18.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/133, Opatov, okr. Jihlava - silnice II/602 (ulice Slovanského bratrství), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/1333 (Nový Rychnov), ulice Skrýšovská, Pelhřimov, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/34 (ulice Humpolecká), Pelhřimov, okr. Pelhřimov - silnice I/38, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Okružní, Humpolec, silnice II/523 (Ústí), nad 12t, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Olešná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.07.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Vladislav, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.07.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Pozor!, Na ulici není možné odbočit ze silnice I/23 z důvodu instalace zábran, které tu budou po dobu rekonstrukce mostu o cca 200 m dále.
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 56.5 a 48.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, provoz částečně 2+2 a částečně 2+1+1, výjezd Exit 56 Soutice uzavřen, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Psáře
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 47.9 a 56.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, provoz částečně 2+2 a částečně 2+1+1, výjezd a nájezd Exit 49 Psáře směr Brno uzavřen, dálniční odpočívka Střechov (km cca 52 směr Brno) bude uzavřena, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Psáře
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 49 směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, Výjezd a nájezd Exit 49 Psáře ve směru Brno uzavřen. Uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Psáře
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen stavební práce od: 25.07.2016 22:10:00do: 31.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 56 směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, stavební práce, Od 25.07.2016 22:10 Do 31.10.2016 23:59, Výjezd z dálnice Exit 56 Psáře ve směru Praha uzavřen. Uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“ , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Benešov, obec: Soutice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 25.07.2016 22:10:00do: 30.10.2016 23:59:00
D1 EXIT 49 směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, Od 25.07.2016 22:10 Do 30.10.2016 23:59, Výjezd a nájezd Exit 49 Psáře ve směru Brno uzavřen. Uzavírka dálnice D1 za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“
okres: Benešov, obec: Psáře
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 25.07.2016 07:00:00do: 30.10.2016 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 25.07.2016 07:00 Do 30.10.2016 20:00, z důvodu provádění opravy opěrné zdi v rámci akce: „II/410 Třebíč – Borovina, opěrná zeď v km 0,184-0,385“, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po silnici č. II/410 ke křiž. se sil. I/23 a po této sil. ul. Sucheniova a Pražská do místní části městyse Stařeč - Červená Hospoda a odtud po sil. č. III/4101 do Starče ke křiž. se sil. II/410 a zpět do Třebíče k uzavřenému úseku. Objízdná trasa pro linkové autobusy: po místních komunikacích ul. Řípovská, Spojenců, Revoluční , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 25.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/1309, Tunochody - Číhošť, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 25.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, 1: silnice III/33837, část obce Hlohov - silnice III/1309, Číhošť, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/339 (Ledeč nad Sázavou), silnice II/130 (Nezdín), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Číhošť
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 25.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/1309, Tunochody - Hlohov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 25.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, 1: silnice III/33837, část obce Hlohov - silnice III/1309, Číhošť, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/339 (Ledeč nad Sázavou), silnice II/130 (Nezdín), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Číhošť
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 27.07.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
ulice Lázeňská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 27.07.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, stavební práce z důvodu rekonstrukce kanalizace, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/03426, Vojnův Městec, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/03426, Vojnův Městec, okr. Žďár nad Sázavou - Krucemburk, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice I/37 (ulice Mikuláše Střely) (Krucemburk), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Krucemburk
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/34754, Okrouhlice, část obce Vadín, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Objížďka - obousměrná: silnice III/34754 - část obce Vadín, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/34750, silnice III/34740 (Krásná Hora), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/35436, Stránecká Zhoř, část obce Kochánov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, Silnice č. III/35436 bude uzavřena v obci Kochánov u požární nádrže v rámci opravy silnice včetně opěrné zdi. Délka uzavírky je 100 m, Objížďka - bez rozlišení, dz: Po silnici II/354 a II/602 v k.ú. Stránecká Zhoř, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Stránecká Zhoř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 01.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
místní komunikace, v katastru obce Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, úplná uzavírka místní komunikace ul. Veverkova a úsek účelové komunikace mezi ul. Veverkova a ul. Peroutka. Stavební práce, kompletní rekonstrukce kanalizace a komunikace , Objížďka - bez rozlišení, osousměrná: ulice Veverkova - ulice Nerudova, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.09.2016 00:00:00do: 04.10.2016 23:59:00
silnice III/4026, Předín, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.09.2016 00:00 Do 04.10.2016 23:59, z důvodu provádění stavebních, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: od uzavřeného úseku po silnicích č. III/4027 a č. III/4028 do Opatova. Délka objízdné trasy cca 6,4 km, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Předín
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 03.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/4098, Včelnička, okr. Pelhřimov, most uzavřen, stavební práce, Od 03.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/4098, Včelnička - Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, přes: silnice I/34 (Kamenice nad Lipou), silnice III/4098, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Včelnička
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 03.08.2016 08:00:00do: 30.09.2016 17:00:00
silnice II/112, Vystrčenovice - Nová Říše, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 03.08.2016 08:00 Do 30.09.2016 17:00, silnice II/112, uzavírka v úseku Vystrčenovice - Nová Říše, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , osobní a BUS: vedena po MK Dolní Vilímeč – Vystrčenovice – obousměrně, Objížďka - bez rozlišení, nad 3,5 t: silnice III/4074, Zvolenovice - ulice Široká, Nová Říše, okr. Jihlava, přes: Dolní Vilímeč, silnice II/407 (Červený Hrádek), Zvolenovice - III/4074 - Dolní Vilímeč - II/407 - Červený Hrádek - Nová Říše, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Nová Říše
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.08.2016 07:00:00do: 19.10.2016 23:59:00
silnice II/639, Kamenice nad Lipou - Lhota-Vlasenice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 05.08.2016 07:00 Do 19.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/639, Lhota-Vlasenice, část obce Vlasenice - silnice II/409 (ulice Štítného), Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/409 (ulice Hradecká) (Žirovnice), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Kamenice nad Lipou
Práce na silnicipráce na silnici kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 08.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/405, Okříšky, okr. Třebíč, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 08.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, zvláštní užívání silnic č. II/405 ul. Jihlavská a III/4057 ul. U Kapličky v průtahu městyse Okříšky za účelem záboru jízdního pruhu vozovky, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení výstavby chodníku v rámci akce: „ II/405 Chodník Cihelna – Fränkische – Jihlavská, Okříšky“. Provoz řízen SSZ., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Okříšky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 08.08.2016 07:00:00do: 15.12.2016 20:00:00
silnice II/351 (ulice Komenského nám.), Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 08.08.2016 07:00 Do 15.12.2016 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/351 Komenského nám. v úseku od křižovatky se silnicí č. I/23 po stávající uzavírku související s výstavbou mostu, o celkové délce cca 180 m, z důvodu provádění stavebních úprav výše uvedeného úseku silnice vč. křiž. MK V. Nezvala a Jihlavská brána v rámci stavby: „ II/351 Třebíč – úprava křiž. s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici od: 10.08.2016 07:00:00do: 16.10.2016 19:00:00
silnice III/4118, v katastru obce Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na silnici, Od 10.08.2016 07:00 Do 16.10.2016 19:00, částečná uzavírka silnice, zřízení sjezdu a rozšíření komunikace III/4118 v daném úseku, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 10.08.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/3859, Bukov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 10.08.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Uzavírka silnice , Objížďka - bez rozlišení, pro veškerý provoz: od místa uzavírky v Bukově po silnici III/3859 do Mitrova ke křižovatce s místní komunikací, dále po místní komunikaci do Strážku ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/389 přes Jemnici do Moravce ke křižovatce se silnicí II/360, dále po silnici II/360 ke křižovatce se silnicí III/36042, dále po silnici III/36042 přes Mirošov a Blažkov do Dolní Rožínky ke křižovatce se silnicí II/385, dále po silnici II/385 ke křižovatce se silnicí III/3859, dále po silnici III/3859 do Bukova. Objížďka platí pro oba jízdní směry. , Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bukov
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 15.10.2016 20:00:00
silnice III/35113, Číhalín, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 15.10.2016 20:00, z důvodu vybudování nových dešť. vpustí v rámci akce: „Prodloužení chodníku podél silnice III/35113 v obci Číhalín etapa I+II +kanalizace“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Číhalín
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na silnici od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35, mezi km 235.6 a 240.9, ve směru Olomouc, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy ve směru Olomouc převedeny v km 235,515 přes stávající přejezd středního dělícího pásu dálnice č. D35 do jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu dálnice D35 a v km 240,997 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu dálnice D35 zpět do pravého jízdního pásu dálnice D35 (režim dopravy v levém jízdním pásu 1+1). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Loštice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35, mezi km 240.9 a 235.6, ve směru Mohelnice, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, obousměrný provoz v levém pásu dálnice D35 v režimu 1+1, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Loštice
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen stavební práce od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35 EXIT 240 směr Olomouc, vjezd na dálnici uzavřen, stavební práce, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy (směr Olomouc) nasměrovány na nájezdovou větev MÚK Loštice v levém jízdním pásu dálnice D35, dále v levém jízdním pásu dálnice D35 na sjezdovou větev MÚK Mohelnice-jih v levém jízdním pásu silnice č. I/35, a dále po silnici II/644 na nájezdovou větev MÚK Mohelnice-jih v pravém jízdním pásu silnice č. I/35., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Palonín
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen stavební práce od: 14.08.2016 18:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D35 EXIT 240 směr Olomouc, výjezd z dálnice uzavřen, stavební práce, Od 14.08.2016 18:00 Do 30.11.2016 23:59, Po dobu uzavírky budou dopravní proudy (směr Moravičany) již na MÚK Mohelnice-jih svedeny z pravého jízdního pásu silnice č. I/35, kde budou dále vedeny po silnici II/644, II/444, III/441 do Moravičan., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Šumperk, obec: Palonín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.08.2016 00:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
ulice Hálkova, mezi křižovatkami ulic Poděbradova a Máchova, Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 15.08.2016 00:00 Do 30.09.2016 23:59, od okružní křižovatky v ul. Masarykova po křižovatku s ul. Hálkova včetně, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 11.08.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
místní komunikace, v katastru obce Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 11.08.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
silnice III/15245 (ulice Třebíčská), Hrotovice, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení stavebních úprav chodníku., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Hrotovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice III/34711, Příseka, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 15.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, 1: silnice III/34712 - silnice III/34711, Příseka, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/3473 (Malčín), silnice III/34711 (Lučice), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Příseka
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 22.08.2016 06:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice III/34740, Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 22.08.2016 06:00 Do 30.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, 1: silnice II/347 - silnice III/34740, Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/34736, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Dolní Město
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 15.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
ulice Jihlavská brána, mezi křižovatkami ulic Komenského nám. a Karlovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 15.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, provádění výkopových prací v rámci rekonstrukce NTP plynovodu a domovních přípojek , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 16.08.2016 08:00:00do: 30.04.2017 23:59:00
D35, mezi km 296.2 a 295.4, ve směru Mohelnice, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 16.08.2016 08:00 Do 30.04.2017 23:59, částečná uzavírka dálnice D35 v rámci stavby „Dálnice D1 stavba 0137 Přerov – Lipník“ Po celou dobu provádění prací je MÚK Lipník nad Bečvou (EXIT 296) ve všech směrech otevřená., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Přerov, obec: Lipník nad Bečvou
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 13.08.2016 19:13:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1, mezi km 168.8 a 162.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 13.08.2016 19:13 Do 03.12.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Ve směru na Prahu je od km 168,660 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do vnější poloviny pásu dálnice a takto pokračuje až do km 162,130, kde končí přechodné dopravní omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,430 – 163,100 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Práce na silnicipráce na silnici provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 13.08.2016 20:00:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1, mezi km 162.2 a 168.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 13.08.2016 20:00 Do 03.12.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“, Ve směru na Brno je doprava převedena ve dvou zúžených pomocných pruzích přejezdem SDP v km 162,195 – 162,315 do protisměrného pásu dálnice a přejezdem SDP v km 168,260 – 168,380 je doprava svedena zpět do pravého pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,100 – 163,430 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen stavební práce od: 13.08.2016 20:00:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1 EXIT 168 směr Ostrava, výjezd z dálnice uzavřen, stavební práce, Od 13.08.2016 20:00 Do 03.12.2016 23:59, Je uzavřena výjezdová větev pravé poloviny MÚK Devět Křížů (EXIT 168), tj. větev pro relaci Praha (D1) › Domašov (D1), za níž je vedena objízdná trasa dále po dálnici D1 ve směru Brno k MÚK Ostrovačice (EXIT 178), odkud je doprava svedena na silnici II/602 do obce Ostrovačice, kde je směr cílové destinace značen dle místního dopravního značení, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-venkov, obec: Domašov
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen stavební práce od: 13.08.2016 20:00:00do: 03.12.2016 23:59:00
D1 EXIT 162 směr Ostrava, vjezd na dálnici uzavřen, stavební práce, Od 13.08.2016 20:00 Do 03.12.2016 23:59, Je uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Velká Bíteš (EXIT 162), tj. větev pro relaci Tišnov / Velká Bíteš / Náměšť n. Osl (I/37) › Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) po dálnici D1 ve směru Praha k MÚK Lhotka (EXIT 153), kde je doprava svedena zpět na dálnici D1 ve směru Brno, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Svojkovice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Svojkovice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, v katastru obce Markvartice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Markvartice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 16.08.2016 08:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/38, Hladov - Sedlatice, okr. Jihlava, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.08.2016 08:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka od konce obce Hladov až před začátek městyse Želetava z důvodu opravy silnice , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Jihlava, obec: Hladov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 16.08.2016 09:00:00do: 02.10.2016 23:59:00
silnice III/3516, Bítovčice, část obce Horní Bítovčice - (ulice 1. máje), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 16.08.2016 09:00 Do 02.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice včetně podkladních vrstev. Celková délka uzavírky: cca 6,200 km, která bude dále rozdělena na čtyři úseku. ETAPA II. Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. III/3516 a II/351v městysu Kamenice: po silnici II/351 na křižovatku se sil. II/602 - VLEVO po sil. II/602 na křiž. se sil. II/404 – VLEVO po sil. II/404 do městysu Luka nad Jihlavou a zpět. Délka objízdné trasy 12,90 km. Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: Pro zkrácení dojezdových časů veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy (dále VLOD) budou linkové spoje BUS vedeny po objízdné trase a dále navíc po silnici III/4041 (spojka mezi obcí Vysoké Studnice a městysem Luka nad Jihlavou) a dále MK (spojka koupaliště v Lukách nad Jihlavou až křiž. se sil. III/4041 ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou) a ÚK (od křiž. se sil. III/4041 do Bítovčic ve vlastnictví ZD LUKA, a.s.). Další provoz po ÚK mezi křiž. se sil. III/4041 a Bítovčicemi ve vlastnictví ZD LUKA, a.s. mimo BUS a povolení vlastníka, bude vyloučen, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Bítovčice
Práce na silnicipráce na údržbě mostu od: 01.08.2016 00:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
D10 EXIT 3 obousměrně, práce na údržbě mostu, Od 01.08.2016 00:00 Do 30.09.2016 23:59, Vydal: ÚMČ Praha 20
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice II/399, Okarec - Třesov, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 19.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, oprava silnice II/399 v km 12,500 - 15,965, Objížďka - obousměrná: silnice III/3997, Okarec - silnice II/399, Třesov, okr. Třebíč, přes: silnice III/39912 (Studenec), Kozlany, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Třesov
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích od: 22.08.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
silnice II/399, Stropešín, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Od 22.08.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, z důvodu umístění stavební mechanizace k provedení protlaků a podélného výkopu mimo těleso silnice, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Stropešín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 22.08.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice U Dílen, mezi křižovatkami ulic Komenského a Kolovratova, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 22.08.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Práce na silnicipráce na silnici od: 22.08.2016 05:50:00do: 30.09.2016 23:59:00
D1, km 0.1, ve směru Praha - ulice Spořilovská, Praha 11, Praha, práce na silnici, Od 22.08.2016 05:50 Do 30.09.2016 23:59, , oprava levého j.pruhu, provoz veden 2 j. pruhy, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 29.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 29.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, z důvodu provádění souvislé opravy povrchu vozovky., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 29.08.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 29.08.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, z důvodu provádění souvislé opravy povrchu vozovky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 29.08.2016 00:00:00do: 02.10.2016 23:59:00
silnice III/12924 (ulice Lnářská), Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 29.08.2016 00:00 Do 02.10.2016 23:59, Úplná uzavírka silnice, Objížďka - bez rozlišení: ulice Lnářská - silnice III/12924 (ulice Nádražní), Humpolec, okr. Pelhřimov, přes: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 29.08.2016 00:00:00do: 02.10.2016 23:59:00
silnice III/12924 (ulice Nádražní), Humpolec, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 29.08.2016 00:00 Do 02.10.2016 23:59, Úplná uzavírka silnice , Objížďka - bez rozlišení: ulice Lnářská - silnice III/12924 (ulice Nádražní), Humpolec, okr. Pelhřimov, přes: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 30.08.2016 16:00:00do: 31.12.2016 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 30.08.2016 16:00 Do 31.12.2016 20:00, zábor jízdního pruhu z důvodu umístění stavební techniky, obslužných vozidel v souvislostí s akcí "Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 01.09.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
silnice II/150 (ulice Ledečská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 01.09.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Oprava propustku, Objížďka - pro vozidla do 7,5 t : silnice II/150 (ulice Ledečská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Nerudova, ulice Rozkošská, ulice Perknovská, silnice III/34719 (ulice Mlýnská), silnice II/150 (ulice Ledečská), Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 7,5 t: silnice II/150 (ulice Ledečská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice I/38, Habry, silnice II/347 (Kunemil), Příseka, silnice II/150 (Nová Ves u Světlé), Babice, Okrouhlice, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 01.09.2016 07:00:00do: 28.10.2016 23:59:00
silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, most uzavřen, stavební práce, Od 01.09.2016 07:00 Do 28.10.2016 23:59, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, přes: Žižkovo Pole, ulice Keřkov, Dobrá, silnice I/19 (Stříbrné Hory), Simtany, ulice Revoluční, Pohled, silnice II/351 (Česká Bělá), Objížďka - obousměrná, pro autobusovou dopravu: silnice II/351, Žižkovo Pole, část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, přes: Česká Bělá, silnice III/3509 (Cibotín), silnice III/3508 (Oudoleň), silnice III/3511 (Železné Horky), silnice II/351 (Macourov), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Žižkovo Pole
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 01.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice I/34, Havlíčkův Brod - Pohled, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 01.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 23:59, částečná uzavírka, provoz řízen kyvadlově semafory; délka pracovního místa cca 1000m, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Kyjov
Práce na silnicistavební práce levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 05.09.2016 00:00:00do: 02.10.2016 23:59:00
D10, mezi km 37.7 a 41.2, ve směru Turnov, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 05.09.2016 00:00 Do 02.10.2016 23:59, Dopravní proudy ve směru Turnov budou po dobu uzavírky usměrněny do pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu dálnice. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Mladá Boleslav
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 05.09.2016 00:00:00do: 02.10.2016 23:59:00
D10, mezi km 41.1 a 37.7, ve směru Praha, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 05.09.2016 00:00 Do 02.10.2016 23:59, Dopravní proudy ve směru Praha budou po dobu uzavírky usměrněny do dvou jízdních pruhů (3,25 m + 2,75 m). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Mladá Boleslav, obec: Mladá Boleslav
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem práce na inženýrských sítích od: 05.09.2016 07:00:00do: 16.10.2016 20:00:00
silnice III/02327, Horní Lhotice, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Od 05.09.2016 07:00 Do 16.10.2016 20:00, pokládka kabel. vedení NN, posuvné pracovní místo v délce max. 50 m , Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 07.09.2016 07:00:00do: 30.09.2016 23:59:00
místní komunikace, Olešná, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 07.09.2016 07:00 Do 30.09.2016 23:59, Oprava povrchu vozovky, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Olešná
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na inženýrských sítích od: 05.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice III/36057, Rudíkov, okr. Třebíč, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na inženýrských sítích, Od 05.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, z důvodu uložení dešťové kanalizace v rámci akce: „Rozvoj dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu, stavební úpravy chodníků a zpevněných ploch v obci Rudíkov“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Rudíkov
Práce na silnicistavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh od: 04.09.2016 07:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
silnice III/36075 (ulice Nádražní) - ulice Vaňkovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 04.09.2016 07:00 Do 30.11.2016 20:00, částečná uzavírka silnice č. III/36075 Znojemská v úseku od křiž. s MK Janouškova, Nádražní po křiž. MK Sušilova, Riegrova v délce cca 200 m z důvodu provádění stavebních prací na železničním mostě v rámci akce: „ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“. Umožněn průjezd pod viaduktem pouze ve směru do centra při zachování šířky jízdního pruhu 4 m. Pro vozidla jedoucí z centra směrem na Znojmo je navržena objízdná trasa. Pro pěší bude uzavřen levý (užší) chodník. , Objížďka - objížďka mimo vozidla IZS: silnice I/23 (ulice Bráfova tř.) - sil. II/305 (uliice Hrotovická) přes: ulice Kosmákova, ulice Březinova na silnici III/36075 (ulice Znojemská), Třebíč, okr. Třebíč,. Délka objízdné trasy cca 2 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 10.09.2016 10:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
D1 EXIT 6 směr Ostrava, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 10.09.2016 10:00 Do 30.11.2016 23:59, Ve směru na Brno je zúžena připojovací větev pravé poloviny MÚK Průhonice (EXIT 6), tj. větev Průhonice (III/00310) › Brno (D1), a to na min. 4,0 m (v místě kolektorového pásu vpravo min. 3,9 m) a je uzavřen připojovací pruh v km cca 6,550 – 6,700 (doprava je svedena na dálnici za pomocí dopravního značení P6)., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-západ, obec: Průhonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 05.09.2016 00:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
ulice Tyršova, ulice Mládkova, Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Od 05.09.2016 00:00 Do 30.11.2016 23:59, uzavírka místních komunikací v Telči, ul. Tyršova a Mládkova pro provedení stavebních prací, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 08.09.2016 07:00:00do: 15.10.2016 20:00:00
silnice II/360, ulice Březinova, Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 08.09.2016 07:00 Do 15.10.2016 20:00, zvláštní užívání silnice za účelem provádění rozšíření a napojení komunikace v rámci výstavby obchodního domu Penny market., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 12.09.2016 00:00:00do: 09.10.2016 23:59:00
silnice II/349, Nová Zhoř - Otín, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 12.09.2016 00:00 Do 09.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, dz: ulice Jihlavská, Velké Meziříčí - silnice III/3494, Uhřínov, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnicích: II/602, III/3494, trasou: Měřín, Stránecká Zhoř, Velké Meziříčí, Uhřínov, Pohořílky, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Otín
Omezení provozu a zákazymost uzavřen stavební práce od: 12.09.2016 07:00:00do: 09.10.2016 23:59:00
silnice III/35424, v katastru obce Obyčtov, okr. Žďár nad Sázavou, most uzavřen, stavební práce, Od 12.09.2016 07:00 Do 09.10.2016 23:59, v místě železničního viaduktu, mezi křižovatkou se silnicí I/37 (nad Sazomínem) a obcí Obyčtov , Objížďka - bez rozlišení: silnice III/35424, v katastru obce Obyčtov, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/354 (Ostrov nad Oslavou), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Obyčtov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 12.09.2016 07:00:00do: 30.10.2016 23:59:00
silnice III/39218, Kramolín - Slavětice, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 12.09.2016 07:00 Do 30.10.2016 23:59, úplná uzavírka silnice úseku hráze Dalešické přehrady v délce cca 310 m z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: „Oprava silnice na koruně hráze elektrárny Dalešice“. , Objížďka - obousměrná, všechna vozidla mimo IZS: ze Slavětic po sil.č. II/152 ke křiž. se sil. č II/392 u Dukovan, odtud po sil. č. II/392 do Mohelna a dále po sil. č. III/39217 do Kramolína ke křiž. se sil.č. III/39218. Délka objízdné trasy cca 17,1 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Kramolín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Třebíčská, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, úplná uzavírka po úsecích cca 100 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Třebíčská, mezi křižovatkami ulic Havlíčkova a E. F. Buriana, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, úplná uzavírka po úsecích cca 100 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Třebíčská, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, úplná uzavírka po úsecích cca 100 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice Havlíčkova, mezi křižovatkami ulic Třebíčská a Na Vyhlídce, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem práce na inženýrských sítích od: 12.09.2016 07:00:00do: 15.11.2016 23:59:00
ulice E. F. Buriana, mezi křižovatkami ulic Třebíčská a Jar. Ježka, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na inženýrských sítích, Od 12.09.2016 07:00 Do 15.11.2016 23:59, z důvodu pokládky kabelového vedení NN, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 12.09.2016 08:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/408 (ulice Znojemská), Jemnice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 12.09.2016 08:00 Do 31.10.2016 20:00, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Jemnice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 11.09.2016 20:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/390, Budišov, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 11.09.2016 20:00 Do 31.10.2016 20:00, úplná uzavírka úseku silnice z důvodu provádění opravy vozovky, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: po sil.č. II/390 z Budišova přes Nárameč ke křiž. se sil.č. II/360, odtud přes Pocoucov do Třebíče (ul. Rafaelova) ke křiž. se sil.č. I/23, po této silnici přes Vladislav do Náměště nad Osl. odtud po sil. II/399 do Jinošova a dále po sil.č. II/392 přes Pucov, Jasenici, Čikov do Tasova a po sil.č. II/390 přes Kamennou do Budišova. Objízdná trasa pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu: Obousměrně z Budišova po sil.č. III/39013 do Hodova, z Hodova po MK do Náramče , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Budišov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 12.09.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice II/346, Rankov - Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, stavební práce, Od 12.09.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, Uzavírka silnice, Objížďka - jednosměrná, směr Chotěboř - Kámen: Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru Chotěboř – Kámen, poveden od křižovatky silnic II/346 a III/3469 v ulici Hromádky z Jistebnice v Chotěboři po silnici III/3469 přes obce Chotěboř-Klouzovy, Nejepín a Vepříkov ke křižovatce se silnicí III/34610, dále po této silnici ke křižovatce se silnicí II/346 a dále vpravo po silnici II/346 do obce Kámen, vlevo po silnici II/346 do obce Jilem. Celková délka objízdné trasy je cca 16,5 km. , Objížďka - jednosměrná, směr Kámen - Chotěboř: Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru Kámen – Chotěboř, pro VLOD obousměrně, povede od křižovatky silnic II/346 a III/3468 v Rankově po silnici III/3468 přes obec Čachotín do obce Rozsochatec a dále po silnici č. II/344 do Chotěboře. Celková délka objízdné trasy je cca 10,9 km., Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 14.09.2016 00:00:00do: 04.10.2016 23:59:00
silnice II/150, ulice Heroldovo nábřeží, Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 14.09.2016 00:00 Do 04.10.2016 23:59, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ledeč nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 08.09.2016 00:00:00do: 31.10.2016 23:59:00
silnice III/34826, Černá, část obce Milíkov - Pavlov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 08.09.2016 00:00 Do 31.10.2016 23:59, úplná uzavírka silnice, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/34826, Pavlov - Černá, část obce Milíkov, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/602 (Velké Meziříčí), Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Černá
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 15.09.2016 07:00:00do: 15.10.2016 23:59:00
silnice III/3525, Střítež, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.09.2016 07:00 Do 15.10.2016 23:59, z důvodu rekonstrukce silnice takto. Obousměrná objízdná trasa pro veškerý provoz: z obce Střítež po sil III/3525: po sil. III/3525 do obce Ždírec - VPRAVO po sil. II/352 do obce Měšín, Heroltice - VPRAVO na okružní křižovatku na ul. Pávovská v Jihlavě – po větvi napojení na dálniční přivaděč sil. I/38 směr Havlíčkův Brod – VPRAVO na křižovatce „Tři věžičky“ – po sil. III/3525 do Stříteže a zpět. Délka objízdné trasy 4,405 km, Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace - silnice III/3525, Střítež, okr. Jihlava, přes: silnice I/38 (Jihlava), silnice II/352, Měšín, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Střítež
Dopravní uzavírky a omezeníoprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 19.09.2016 07:00:00do: 10.10.2016 20:00:00
silnice III/36069 (ulice Pražská), Moravské Budějovice, okr. Třebíč, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 19.09.2016 07:00 Do 10.10.2016 20:00, oprava kanalizačních vpustí, provoz řízen světleným signalizačním zařízením , Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 19.09.2016 06:00:00do: 30.11.2016 20:00:00
ulice Krátká, mezi křižovatkami ulic Husova a Palackého, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 19.09.2016 06:00 Do 30.11.2016 20:00, rekonstrukce komunikace, Objížďka - obousměrná: ulice Husova - ulice Palackého, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, přes: ulice V. Nezvala, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 16.09.2016 07:00:00do: 07.10.2016 23:59:00
místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 16.09.2016 07:00 Do 07.10.2016 23:59, z důvodu pokládky potrubí splaškové kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 15.09.2016 00:00:00do: 30.09.2016 18:24:45
D1, mezi km 87.8 a 89.3, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, zúžené jízdní pruhy, Od 15.09.2016 00:00 Do 02.10.2016 15:00, oprava stávajícího systému odvodnění komunikace. Doprava vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích o šířce 2,5 a 3,75 m ve vniřní části dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Je uzavřena odpočívka Humpolec (km 88,7)
okres: Pelhřimov, obec: Humpolec
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 14.09.2016 08:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
silnice III/38810, Věchnov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 14.09.2016 08:00 Do 30.11.2016 23:59, Uzavírka silnice III/38810 Věchnov, Objížďka - pro veškerý parovoz: je vedena z Věchnova po silnici III/38810 přes Býšovec do Nedvědice ke křižovatce se silnicí III/38710, dále po silnici III/38710 přes Věžnou do Rožné ke křižovatce se silnicí III/38811, dále po silnici III/38811 přes Zlatkov do Bystřice nad Pernštejnem ke křižovatce se silnicí III/38810, dále po silnici III/38810 do Věchnova, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Věchnov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 19.09.2016 07:00:00do: 30.11.2016 23:59:00
místní komunikace, Bystřice nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 19.09.2016 07:00 Do 30.11.2016 23:59, Uzavírka místních komunikací Bočkova, Farská, Zahradní v Bystřici nad Pernštejnem, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bystřice nad Pernštejnem
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 18.09.2016 10:50:00do: 30.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 193.7 a 192.5, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 18.09.2016 10:50 Do 30.10.2016 23:59, Výstavba základových patek ve středním dělícím pásu za účelem instalace nových portálových konstrukcí. Doprava je vedena dvěma zúženými pruhy ve vnější části pásu dálnice.
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 17.09.2016 13:00:00do: 09.10.2016 07:00:00
D1, mezi km 230.1 a 219.9, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 17.09.2016 13:00 Do 09.10.2016 07:00, částečná uzavírka dálnice D1 za účelem provádění staveb „D1 rekonstrukce CB vozovky km 220,2,0 – 229,5 vpravo“ a „D1, km 220,00 – 245,00 – modernizace IDS, Telematika“
okres: Vyškov, obec: Podbřežice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 17.09.2016 19:00:00do: 09.10.2016 07:00:00
D1, mezi km 219.9 a 230, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 17.09.2016 19:00 Do 09.10.2016 07:00, modernizace kabelové trasy
okres: Vyškov, obec: Podbřežice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 18.09.2016 10:55:00do: 30.11.2016 23:59:00
D1, mezi km 192.5 a 193.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 18.09.2016 10:55 Do 30.11.2016 23:59, Výstavba základových patek ve středním dělícím pásu za účelem instalace nových portálových konstrukcí. Doprava je vedena dvěma zúženými pruhy ve vnější části pásu dálnice.
okres: Brno-město, obec: Brno
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen oprava povrchu vozovky od: 19.09.2016 10:00:00do: 06.10.2016 23:59:00
D11 EXIT 39 směr Hradec Králové, vjezd na dálnici uzavřen, oprava povrchu vozovky, Od 19.09.2016 10:00 Do 06.10.2016 23:59
okres: Nymburk, obec: Poděbrady
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen oprava povrchu vozovky od: 19.09.2016 09:10:00do: 06.10.2016 23:59:00
D11 EXIT 39 směr Hradec Králové, výjezd z dálnice uzavřen, oprava povrchu vozovky, Od 19.09.2016 09:10 Do 06.10.2016 23:59
okres: Nymburk, obec: Poděbrady
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 21.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
ulice C. Boudy, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 21.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, výkopové práce - plynovodní přípojka - chodník bude uzavřen, a to po úsecích délky 50 m - MK zůstane jízdní pruh š. nejméně 2,75 m pro oba směry jízdy, délka dopravního omezení nepřesáhne 50 m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 20.09.2016 02:39:00do: 12.11.2016 23:00:00
D1, mezi km 199.3 a 204.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 20.09.2016 02:39 Do 12.11.2016 23:00, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci IVa. a IVb. etapy stavby „D1 rekonstrukce vozovky km 199,3 – 204,6 vpravo“, Ve směru na Ostravu je doprava mezi km 199,100 – 204,700 vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích o min. šířce 2,8 m a 3,5 m ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Brno-město, obec: Brno
Nebezpečné překážkypadající kamení kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 20.09.2016 00:00:00do: 10.10.2016 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Vladislav, okr. Třebíč, padající kamení, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 20.09.2016 00:00 Do 10.10.2016 23:59, Provoz v místě sanace svahu železniční trati řízen semafory., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vladislav
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 21.09.2016 07:00:00do: 12.10.2016 23:59:00
silnice II/150, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 21.09.2016 07:00 Do 12.10.2016 23:59, rekonstrukce silnice, provoz řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 21.09.2016 07:00:00do: 30.09.2016 20:00:00
silnice III/4106, Stařeč - Čechočovice, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 21.09.2016 07:00 Do 30.09.2016 20:00, úplná uzavírka silnice z důvodu provádění opravy povrchu silnice po výstavbě vodovodu v rámci akce: „Výstavba vodovodu Čechočovice“., Objížďka - obousměrná, vozidla IZS, VLOD, dopravní obsluha: od uzavřeného úseku v blízkosti křiž. sil.č. II/410 a III/4106 po sil.č. II/410 do Starče, odtud po sil.č. III/4101 do Červené Hospody, dále po sil.č. I/23 ke křiž.se sil.č. III/4106 a odtud zpět k uzavřenému úseku v obci Čechočovice. Délka objízdné trasy cca 8 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Čechočovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 21.09.2016 07:00:00do: 20.10.2016 18:00:00
silnice II/150, Čáslavsko, část obce Kopaniny, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 21.09.2016 07:00 Do 20.10.2016 18:00, průtah obcí z důvodu výstavby vodovodu , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/150, část obce Kopaniny, Čáslavsko, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/128 (Čáslavsko), Lukavec, ulice náměstí Sv. Václava, silnice III/1272 (Bezděkov), Horní Lhota, Průjezd vozidel IZS a vozidel VLOD bude uzavřeným úsekem umožněn. , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Čáslavsko
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy neprůjezdný levý jízdní pruh zúžené jízdní pruhy od: 21.09.2016 20:44:00do: 12.11.2016 16:00:00
D1, mezi km 205.5 a 198.2, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, neprůjezdný levý jízdní pruh, zúžené jízdní pruhy, Od 21.09.2016 20:44 Do 12.11.2016 16:00, Provádění prací ve středním dělícím pásu. Doprava je svedena ve dvou zúžených pomocných pruzích o min. šířce 2,8 m a 3,5 m ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 26.09.2016 00:00:00do: 20.10.2016 23:59:00
silnice III/3886, Bobrová - Olešínky, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 26.09.2016 00:00 Do 20.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, úplná: od uzavřeného úsku po silnici II/388, dále po silnici II/360 přes Bobrovou až po křižovatku se silnici III/36042 a po silnici III/36042 přes Mirošov a Blažkov na Dolní Rožínku, dále po silnici II/385 do Zvole a opačně., Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Bobrová
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 24.09.2016 20:00:00do: 08.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 118.8 a 119.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 24.09.2016 20:00 Do 08.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 0b. etapy stavby „D1 Modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov“, Ve směru na Brno je v km 118,800 – 119,800 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích o šířce min. 4,25 m a 2,8 m ve vnější části pásu dálnice, přičemž do levého pomocného pruhu je zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Jihlava, obec: Jamné
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 24.09.2016 12:00:00do: 08.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 119.9 a 119.2, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 24.09.2016 12:00 Do 08.10.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1 v rámci 0b. etapy stavby „D1 Modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov“, Ve směru na Prahu je v km 119,900 – 119,150 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích o šířce min. 3,5 m a 2,8 m ve vnější části pásu dálnice, přičemž do levého pomocného pruhu je zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Jihlava, obec: Jamné
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen stavební práce od: 25.09.2016 08:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
D10, mezi km 11.7 a 14.9, ve směru Turnov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, stavební práce, Od 25.09.2016 08:00 Do 23.10.2016 23:59, Akce "Výstavba a rekonstrukce přejezdů středního dělícího pásu". Dopravní proudy ve směru Turnov budou po dobu uzavírky usměrněny do dvou jízdních pruhů (3,25 m + 2,75 m). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen stavební práce od: 24.09.2016 08:00:00do: 23.10.2016 23:59:00
D10, mezi km 14.9 a 11.7, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, stavební práce, Od 24.09.2016 08:00 Do 23.10.2016 23:59, Akce "Výstavba a rekonstrukce přejezdů středního dělícího pásu". Dopravní proudy ve směru Praha budou po dobu uzavírky usměrněny do dvou jízdních pruhů (3,25 m + 2,75 m). , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Praha-východ, obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 22.09.2016 21:21:00do: 26.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 110.4 a 112, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 22.09.2016 21:21 Do 26.10.2016 23:59, výstavba betonových patek při vnitřním okraji vozovky; provoz veden dvěma zúženými pruhy při pravé části vozovky, v místě dopravního omezení je nejvyšší dovolená rychlost snížená na 80 km/h. Odpočívka Pávov, vpravo je po dobu uzavírky přístupná
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 22.09.2016 20:50:00do: 26.10.2016 23:59:00
D1, mezi km 112 a 110.4, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 22.09.2016 20:50 Do 26.10.2016 23:59, výstavba betonových patek při vnitřním okraji vozovky; provoz veden dvěma zúženými pruhy při pravé části vozovky, v místě dopravního omezení je nejvyšší dovolená rychlost snížená na 80 km/h. Odpočívka Pávov, vlevo je po dobu uzavírky přístupná
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 24.09.2016 08:00:00do: 13.10.2016 14:00:00
D1, mezi km 22.6 a 22.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 24.09.2016 08:00 Do 13.10.2016 14:00, uzavřen odstavný pruh a část pravého jízdního pruhu, doprava vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích o min. šířce 3 m a 3,25 m ve vniřní části pásu dálnice
okres: Praha-východ, obec: Hrusice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 26.09.2016 07:00:00do: 07.10.2016 23:59:00
silnice II/602 (ulice Pod Hradbami), Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Od 26.09.2016 07:00 Do 07.10.2016 23:59, Objížďka - bez rozlišení, dz: Pro vozidla do 3,5 t – po MK Třebíčská, po sil. II/360 K Novému Nádraží, po sil. II/602 Sokolovská, Novosady. Pro vozidla nad 3,5 t po sil. II/354 k.ú. Kochánov, Netín, Záseka, Zahradiště, Radostín nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, po sil. I/37 Laštovičky, Rousměrov, Sklenné n/O, Jívoví, Křižanov, po sil. II/360 Martinice, Velké Meziříčí. , Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy stavební práce od: 26.09.2016 07:00:00do: 17.10.2016 20:00:00
ulice Švabinského, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 26.09.2016 07:00 Do 17.10.2016 20:00, Prodloužení kanalizačního řadu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno oprava povrchu vozovky od: 26.09.2016 07:00:00do: 16.10.2016 20:00:00
silnice III/4027, silnice III/4026, Předín, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 26.09.2016 07:00 Do 16.10.2016 20:00, z důvodu opravy silnic, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla mimo IZS: z obce Předín po sil.č. I/23 přes Štěměchy ke křiž. se sil.č. III/4056, po této silnici přes Chlístov a Podheraltice a po sil. č. III/4028 do Opatova. Délka objízdné trasy cca 16,1 km., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Předín
Práce na silnicistavební práce levý jízdní pruh uzavřen od: 25.09.2016 07:00:00do: 16.10.2016 23:59:00
D35, mezi km 266.8 a 271.2, ve směru Lipnik n. Bečvou, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, Od 25.09.2016 07:00 Do 16.10.2016 23:59, Dopravní proudy ve směru Ostrava budou po dobu uzavírky usměrněny do pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu dálnice. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Olomouc, obec: Olomouc
Práce na silnicistavební práce levý jízdní pruh uzavřen od: 25.09.2016 07:00:00do: 16.10.2016 23:59:00
D35, mezi km 271.3 a 267.1, ve směru Mohelnice, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, Od 25.09.2016 07:00 Do 16.10.2016 23:59, Dopravní proudy ve směru Mohelnice budou po dobu uzavírky usměrněny do pravého jízdního pruhu levého jízdního pásu dálnice., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Olomouc, obec: Olomouc
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 27.09.2016 07:00:00do: 06.10.2016 23:59:00
ulice Strmá, mezi křižovatkami ulic Sokolovská a Václavkova, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 27.09.2016 07:00 Do 06.10.2016 23:59, z důvodu provádění rekonstrukce vodovodní přípojky, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicipráce na silnici provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 27.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice III/41011, v katastru obce Želetava, okr. Třebíč, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 27.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, sanace svahu, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Želetava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 28.09.2016 16:00:00do: 03.10.2016 14:00:00
ulice Hronova, ulice Antonína Sovy, Pacov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, Od 28.09.2016 16:00 Do 03.10.2016 14:00, uzavírka sil. III/1296 v Pacově v úseku od křiž. se sil. II/128 po křiž. se sil. III/1297 a části MK ul. Antonína Sovy , Objížďka - bez rozlišení: ulice Ferd. Čermáka - silnice III/1297 (ulice Antonína Sovy), Pacov, okr. Pelhřimov, přes: ulice Truhlářská, Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Pacov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 24.09.2016 15:00:00do: 13.10.2016 14:00:00
D1, mezi km 22 a 22.5, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 24.09.2016 15:00 Do 13.10.2016 14:00, uzavřen odstavný pruh a část pravého jízdního pruhu, doprava vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích o min. šířce 3 m a 3,25 m ve vniřní části pásu dálnice
okres: Praha-východ, obec: Hrusice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 26.09.2016 08:00:00do: 02.10.2016 23:59:00
silnice II/345, okružní křižovatka, Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 26.09.2016 08:00 Do 02.10.2016 23:59, Uzavírka kruhového objezdu v Chotěboři na silnici č. II/345. Provoz řízen světelným signalizačním zařízením, Objížďka - DZ: Provoz na silnici č. II/351 ve směru Chotěboř - Česká Bělá bude veden po místních komunikacích v Chotěboři, ulicemi Na Chmelnici, Houbova, Slámova a Marešova, Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 29.09.2016 07:00:00do: 31.10.2016 20:00:00
silnice II/346, silnice III/3469 (ulice Hromádky z Jistebnice), Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 29.09.2016 07:00 Do 31.10.2016 20:00, Omezení provozu na silnici II/346 a III/3469 v Chotěboři, řízení provozu světelným signalizačním zařízením. V rámci akce při provádění příčného překopu, bude uzavřena komunikace III/3469 dne 9.10.2016 , Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Chotěboř
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 29.09.2016 07:00:00do: 28.11.2016 20:00:00
ulice Kubišova, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, Od 29.09.2016 07:00 Do 28.11.2016 20:00, Třebíč, uzavírka MK ul. Kubišova (od objektu SŠS Třebíč po objekt VAS a.s. Třebíč) - realizace stavebních prací "Oprava ulice Kubišova Třebíč, Etapa 1" , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/351 (ulice Hrotovická) - silnice III/36075 (ulice Znojemská) - silnice II/360 (ulice Spojovací), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Nadměrný nákladPozor! Nadměrný náklad očekávejte zdržení od: 27.09.2016 22:00:00do: 30.09.2016 07:00:00
Od 27.9.2016 22:00 do 30.9.2016 07:00; D10 - 1km na trase Turnov - Praha; Pozor! Nadměrný náklad; očekávejte zdržení; V době od 22.00 hod. dne 27.9.2016 do cca 5.30 hod. dne 30.9.2016 bude probíhat přeprava nadměrného nákladu (NN) z Přerova do Mělníka. NN bude přepravován na jedné soupravě. PARAMETRY SOUPRAVY: (DxŠxV a hmotnost): 35,00 m x 8,20 m x 5,20 m a 202,00 tun. NN budou doprovázet vozidla technického doprovodu a vozidlo policie. Dbejte pokynů pracovníků doprovodných vozidel a policistů. TRASA PŘEPRAVY: D11 – Praha – D8 – Spomyšl - Mělník.
okres: Hlavní město Praha, obec: Praha
Omezení provozu a zákazyomezení od: 28.09.2016 15:00:00do: 30.09.2016 15:00:00
D1, mezi km 304 a 304.5, ve směru Bohumín – PL, omezení, Od 28.09.2016 15:00 Do 30.09.2016 15:00, Pozor!, Zkouška nové technologie - nástřik vozovky v pomalém jízdním pruhu a odstavném pruhu, snížení maximální dovolené rychlosti na 80 km/h.
okres: Přerov, obec: Milenov
Práce na silnicioprava povrchu vozovky zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená od: 29.09.2016 16:35:00do: 30.09.2016 08:29:00
D1, mezi km 123.1 a 122.3, ve směru Praha, oprava povrchu vozovky, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 29.09.2016 16:35 Do 30.09.2016 08:29, , oprava krajnic, zdroj: ŘSD
okres: Jihlava, obec: Rybné
Nehodynehoda zvěř na vozovce havarované vozidlo od: 29.09.2016 23:25:00do: 30.09.2016 00:25:00
Od 29.9.2016 23:25 do 30.9.2016 00:25; na silnici 353 u obce Budeč okres Žďár nad Sázavou; nehoda; zvěř na vozovce; havarované vozidlo; OA x zvěř, bez zranění osob.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Budeč


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz