Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Aktuální stav počasí a silnic v Kraji Vysočina
okres Žďár nad Sázavou (II. a III. tř.)Počasí: oblačno, bez srážek, slabý vítr, viditelnost bez omezení05.02.2016 19:17:27
Silnice II. a III. třídy: ujetá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné se zvýšenou opatrností
I/19, I/37 - okres Žďár nad SázavouPočasí: oblačno, bez srážek, slabý vítr, viditelnost bez omezení05.02.2016 19:17:21
Silnice I. třídy: holé vlhké, sjízdné se zvýšenou opatrností
okres Pelhřimov (II. a III. tř.)Počasí: oblačno, bez srážek, nárazový vítr, proměnlivý, viditelnost bez omezení05.02.2016 19:05:43
Silnice II. a III. třídy: ujetá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné se zvýšenou opatrností
I/19, I/34 - okres Pelhřimov a Havlíčkův BrodPočasí: oblačno, bez srážek, nárazový vítr, proměnlivý, viditelnost bez omezení05.02.2016 19:05:38
Silnice I. třídy: holé suché, sjízdné bez omezení
okres Havlíčkův Brod (II. a III. tř.)Počasí: oblačno, bez srážek, slabý vítr, viditelnost bez omezení05.02.2016 18:58:05
Silnice II. a III. třídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení
I/19, I/34, I/38 - okres Havlíčkův Brod a Žďár nad SázavouPočasí: oblačno, bez srážek, slabý vítr, viditelnost bez omezení05.02.2016 18:58:02
Silnice I. třídy: holé suché, sjízdné bez omezení
okres Jihlava (II. a III. tř.)Počasí: zataženo, bez srážek, slabý vítr, proměnlivý, viditelnost bez omezení05.02.2016 18:40:23
Silnice II. a III. třídy: holé suché, sjízdné bez omezení
okres Třebíč (II. a III. tř.)Počasí: oblačno, bez srážek, slabý vítr, severozápadní, viditelnost bez omezení05.02.2016 18:26:32
Silnice II. a III. třídy: ujetá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné se zvýšenou opatrností
I/23, I/38 - okres Jihlava a TřebíčPočasí: oblačno, bez srážek, slabý vítr, severozápadní, viditelnost bez omezení05.02.2016 18:25:28
Silnice I. třídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení
D1 94-141,5 kmPočasí: oblačno, bez srážek, slabý vítr, viditelnost bez omezení05.02.2016 18:13:28
Dálnice: holé suché, sjízdné bez omezení
Dopravní události
Omezení rozměrů a hmotnostidočasné omezení výšky od: 24.03.2015 00:00:00do:
silnice III/36075 (ulice Nádražní), okr. Třebíč, dočasné omezení výšky, Od 24.03.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, omezený průjezd na ul. Nádražní - průjezdná výška pouze 3m!
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Sjízdnost vozovkyneprůjezdné pro těžká vozidla od: 01.04.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
komunikace, u obce Račerovice, okr. Třebíč, neprůjezdné pro těžká vozidla, Od 01.04.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59, nezpevněná komunikace mezí obcí Račerovice a sil. III/35114.
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 15.05.2015 07:23:00do: 28.07.2016 20:00:00
silnice I/34, Ondřejov, okr. Pelhřimov, stavební práce, Od 15.05.2015 07:23 Do 28.07.2016 20:00, Stavební práce na křížení stávající trasy silnice I/34 s nově budovanou přeložkou u obce Ondřejov a u Myslotín v okr. Pelhřimov. V době trhacích prací dojde k uzavírkám na dobu nezbytně nutnou vždy max. 10 minut - objížďka nebude vzhledem ke krátkodobému termínu stanovena., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Ondřejov
Práce na silnicistavební práce od: 15.05.2015 07:23:00do: 28.08.2016 20:00:00
silnice I/34, Myslotín, okr. Pelhřimov, stavební práce, Od 15.05.2015 07:23 Do 28.08.2016 20:00, Stavební práce na křížení stávající trasy silnice I/34 s nově budovanou přeložkou u obce Ondřejov a u Myslotín v okr. Pelhřimov. V době trhacích prací dojde k uzavírkám na dobu nezbytně nutnou vždy max. 10 minut - objížďka nebude vzhledem ke krátkodobému termínu stanovena., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 20.05.2015 00:00:00do: 31.12.2035 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, Od 20.05.2015 00:00 Do 31.12.2035 23:59
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 20.07.2015 08:00:00do: 28.02.2016 20:00:00
ulice Zdislavina, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 20.07.2015 08:00 Do 28.02.2016 20:00, Třebíč, ul. Zdislavina před č.p. 53/34, uzavření chodníku a dopravní omezení na komunikaci (umístění kontejneru, skládky st. materiálu), dopravní omezení bude umístěno pouze po dobu nezbytntně nutnou, práce budou realizovány tak, aby vždy zůstal jeden jízdní pruh š. nejméně 2,75 m pro oba směry jízdy, délka dopr.omezení nepřesáhla 50 m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen stavební práce od: 16.12.2015 15:00:00do: 01.12.2016 23:59:00
D3, mezi km 75.7 a 78.5, ve směru České Budějovice, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, stavební práce, Od 16.12.2015 15:00 Do 01.12.2016 23:59, Doprava ve směru Praha - České Budějovice bude v km 75,7 svedena do pravého jízdního pruhu a přes přejezd SDP v km 78,5 bude převedena do poptisměrného pásu. V km 79,2 bude přes přejezd SDP převedena zpět a dále bude pokračovat bez omezení. Provoz bude veden částečně v režimu 1+1. č.j. 474/2015-120-SSU/2
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen stavební práce od: 16.12.2015 15:00:00do: 31.12.2016 23:59:00
D3, mezi km 79.5 a 76.7, ve směru Benešov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, stavební práce, Od 16.12.2015 15:00 Do 31.12.2016 23:59, Doprava v km 79,540 svedena do pravého jízdního pruhu a přes přejezd SDP v km 76,700 bude převedena do protisměrného pásu. V km 76,000 bude přes přejezd SDP převedena zpět a dále bude pokračovat bez omezení. Provoz v celém úseku bude veden v režimu 1+1. č.j. 474/2015-120-SSU/2
okres: Tábor, obec: Tábor
Omezení provozu a zákazyomezení od: 06.11.2015 00:00:00do:
silnice II/602, Lavičky - Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, omezení, Od 06.11.2015 00:00 Do 31.12.2055 23:59, stanovení místní úpravy provozu na silnici II/602 v k.ú. Velké Meziřičí a v k.ú. Lavičky, vyloučení TRANZITNÍ nákladní dopravy nad 12t. Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zamezení objíždění zpoplatněné trasy dálnice nákladními automobily.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Lavičky
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 16.12.2015 15:00:00do: 31.12.2016 23:59:00
D3, mezi km 78.5 a 79.2, ve směru České Budějovice, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 16.12.2015 15:00 Do 31.12.2016 23:59, č.j. 474/2015-120-SSU/2
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh stavební práce od: 16.12.2015 15:25:00do: 31.12.2016 23:59:00
D3, mezi km 76.7 a 76, ve směru Benešov, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, stavební práce, Od 16.12.2015 15:25 Do 31.12.2016 23:59, č.j. 474/2015-120-SSU/2
okres: Tábor, obec: Tábor
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 18.12.2015 11:00:00do: 31.03.2016 20:00:00
ulice Kozinova, mezi křižovatkami ulic Palackého a Lázeňská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.12.2015 11:00 Do 31.03.2016 20:00, uzavírka místní komunikace z důvodu zimního provozu stavby „II/152 Moravské Budějovice – průtah“ délka uzavírky: 25 m délka objízdné trasy: cca 4,5 km v rozsahu: úsek křižovatky ul. Palackého s místní komunikaci ul. Kozinova, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Práce na silnicipráce na silnici od: 18.12.2015 11:00:00do: 31.03.2016 20:00:00
silnice II/152, ulice Jaroměřická, ulice 1. máje, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na silnici, Od 18.12.2015 11:00 Do 31.03.2016 20:00, silnice II/152 ul. Palackého a křižovatka ul. 1. máje vč. chodníku v úseku křižovatky 1. máje - zimní provoz stavby „II/152 Moravské Budějovice – průtah“, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno práce na inženýrských sítích od: 18.12.2015 11:00:00do: 31.03.2016 20:00:00
ulice Lázeňská, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 18.12.2015 11:00 Do 31.03.2016 20:00, úplná uzavírka z důvodu zimního provozu stavby „II/152 Moravské Budějovice – průtah, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno stavební práce od: 15.01.2016 07:00:00do: 30.04.2016 23:59:00
silnice III/12920a (ulice Malá Strana), Košetice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, stavební práce, Od 15.01.2016 07:00 Do 30.04.2016 23:59, Objížďka - pro vozidla nad 3.5 tun: silnice II/112 (ulice 5. května), Košetice - silnice III/12916, Buřenice, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/129 (Hořepník), Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/112 (ulice 5. května) - ulice Velká Strana, Košetice, okr. Pelhřimov, přes: ulice Velká Strana, pro vozidla do 3,5t a VLOD, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Košetice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 25.01.2016 07:00:00do: 18.02.2016 20:00:00
ulice Nerudova, mezi křižovatkami ulic Vaňkovo nám. a Hálkova, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 25.01.2016 07:00 Do 18.02.2016 20:00, č.p. 353/2 - umístění kontejneru, dojde k uzavření chodníku, částečnému omezení místní komunikace, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 28.01.2016 19:17:00do: 18.03.2016 23:59:00
D1, mezi km 133.2 a 141.5, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 28.01.2016 19:17 Do 18.03.2016 23:59, Práce na modernizaci, provoz v zúžených jízdních pruzích v režimu 2+1+1, směr Ostrava 2 jízdní pruhy ve svém pásu, směr Praha 1+1 - jeden pruh v protisměrném pásu, jeden pruh ve svém pásu.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Nadměrný nákladPozor! Nadměrný náklad Pozor! Očekávejte zdržení od: 30.01.2016 19:00:00do: 01.03.2016 05:00:00
Od 30.1.2016 19:00 do 1.3.2016 05:00; D1 - 306.4km na trase Polsko (st. hranice) - Lipník nad Bečvou; Aktuální stav: 20:25 - NN najel na D/1; Pozor! Nadměrný náklad; Pozor! Očekávejte zdržení; Přeprava strojního zařízení z obce Sviadnov do přístavu v obci Mělník. Nadměrný náklad bude doprovázen hlídkami PČR. PARAMETRY SOUPRAVY (d x š x v x hm): 28,00 m x 6,10 m x 4,90 m x 156,50 t. ZBÝVAJÍCÍ TRASA PŘEPRAVY: D1, Lipník nad Bečvou, D35 Olomouc, Mohelnice, I/35 Moravská Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové, ulice Sokolská, I/37 Opatovice nad Labem, D35, D11, D0 Praha, ulice Chlumecká, Novopacká, Kbelská, Cínovecká, II/243, D8 exit Nová Ves, I/16 Spomyšl, Mělník, ulice Českolipská, Celní, přístav Mělník.
okres: Přerov, obec: Hranice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy provoz převeden do protisměru od: 31.01.2016 13:25:00do: 18.03.2016 23:59:00
D1, mezi km 141.6 a 133.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, provoz převeden do protisměru, Od 31.01.2016 13:25 Do 18.03.2016 23:59, částečná uzavírka dálnice D1, za účelem provádění akce „D1 Modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí“, ETAPY 2a., a to uzavírka zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v levém pásu dálnice v km 141,465 – 134,800 z důvodu rozšíření vnějšího okraje vozovky v levém pásu dálnice, včetně provizorního rozšíření čtyř mostních objektů. Ve směru na Prahu je doprava vedena v režimu 2 + 1 + 1 následujícím způsobem: - v levém jízdním pruhu je doprava převedena přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 141,585 – 141,465 do protisměrného pásu dálnice, ve kterém pokračuje za nejvyšší dovolené rychlosti 100 km/h až k přejezdu SDP v km 133,793 – 133,658, kterým je doprava převedena zpět od levého pásu dálnice; z tohoto pomocného pruhu není umožněn výjezd na přilehlých mimoúrovňových křižovatkách; do tohoto jízdního pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka převyšuje 2,2 m; - doprava v pravém jízdním pruhu je v km 141,565 – 141,465 převedena do levého jízdního pruhu, a takto pokračuje za nejvyšší dovolené rychlosti 80 km/h ve stávajícím – levém – pásu dálnice až do km 134,600, kde je převedena zpět do pravého jízdního pruhu; v km 133,608 končí přechodné dopravní omezení; výjezd a nájezd v přilehlých křižovatkách je umožněn; odpočívka Kochánov (km 139,900, vpravo) je rovněž zpřístupněna. Odpočívka Stránecká Zhoř (km 137,000 vlevo) je po dobu uzavírky uzavřena. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Blízkov
Dopravní uzavírky a omezení(zpráva zrušena) od: 04.02.2016 10:27:00do: 05.02.2016 16:51:28
D1, mezi km 346.6 a 346.5, ve směru Praha, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 04.02.2016 10:27 Do 05.02.2016 21:00, oprava výtluků
okres: Ostrava-město, obec: Klimkovice
Sjízdnost vozovky(zpráva zrušena) od: 04.02.2016 19:56:00do: 05.02.2016 05:58:42
D3, mezi km 103 a 62.5, ve směru Benešov, kluzká vozovka, sníh, Od 04.02.2016 19:56 Do 05.02.2016 07:56
okres: Benešov, obec: Mezno
Sjízdnost vozovky(zpráva zrušena) od: 04.02.2016 19:57:00do: 05.02.2016 05:59:00
D3, mezi km 62.5 a 103, ve směru České Budějovice, kluzká vozovka, sníh, Od 04.02.2016 19:57 Do 05.02.2016 07:57
okres: Benešov, obec: Mezno
Nadměrný nákladPozor! Nadměrný náklad od: 04.02.2016 19:00:00do: 06.02.2016 05:30:00
Od 4.2.2016 19:00 do 6.2.2016 05:30; D11 - 73.1km na trase Praskačka - Praha; Aktuální stav: NN vyjíždí na trasu; Pozor! 2 nadměrné náklady; Přeprava NN o dvou soupravách 4.2. – 6.2.2016 po trase Sviadnov - Mělník. Rozměry: D x Š x V: 1. souprava 28,00 m x 6,20 m x 4,95 m, hmotnost 149,50 tun, 2 souprava 28,00 m x 6,20 m x 4,95 m, hmotnost 149,50 tun. Zbývající trasa přepravy: D11, Praha, D0, D8, Nová Ves, Spomyšl, Mělník.
okres: Pardubice, obec: Kasalice
Nehodyvšechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy od: 04.02.2016 23:25:00do: 05.02.2016 00:00:00
Od 4.2.2016 23:25 do 5.2.2016 00:00; na silnici 523 u obce Větrný Jeníkov okres Jihlava; všechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy; havárie OA do příkopu, vozidlo na střeše, bez zranění.
okres: Jihlava, obec: Větrný Jeníkov


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz