Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 08.06.2013 20:00:00do: 31.12.2023 23:59:00
komunikace, v katastru obce Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, Od 08.06.2013 20:00 Do 31.12.2023 23:59, demolice mostu
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 20.01.2014 08:00:00do: 30.04.2014 23:59:00
ulice 5. května, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 20.01.2014 08:00 Do 30.04.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace 5.května v Jihlavě mezi ulicí Máchova a ulicí 8.března z důvodu provádění pokládky kanalizace a přeložky vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká vozidla od: 01.01.2014 00:01:00do: 31.12.2014 23:59:00
D1, mezi km 370 a 376 - státní hranice CZ – PL, uzavřeno pro těžká vozidla, Od 01.01.2014 00:01 Do 31.12.2014 23:59, Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t.
okres: Karviná, obec: Dolní Lutyně
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 12.02.2014 07:00:00do: 31.07.2014 23:59:00
ulice Na Stoupách, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.02.2014 07:00 Do 31.07.2014 23:59, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Na Stoupách od ul. Srázná v délce cca 260 m směrem k amfiteátru z důvodu provádění revitalizace části parku Malý Heulos, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 03.03.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/150 (ulice Žižkova), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.03.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, úplná uzavírka, Objížďka - DOP/411a/2014/JTE: bude vedena pro veškerou dopravu ze směru od křižovatky silnice II/150 s MK ulice Dolní po silnici II/150 a dále po silnicích I/38 (Masarykova) a I/34 (obchvat) po okružní křižovatku a zde případně zpět na silnici č. II/150 a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 06.04.2014 12:00:00do: 31.07.2014 18:28:00
D1, mezi km 41.3 a 48.7, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 06.04.2014 12:00 Do 31.07.2014 18:28, Úplná uzavírka pravého jízdního pásu; Doprava ve směru na Brno bude od km 40,550 svedena do dvou jízdních pruhů a od km 40,944 převedena do protisměrného jízdního pásu, kterým bude vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v režimu 2+2 až do km 48,795. Tam bude převedena zpět a od km 49,285 bude pokračovat bez omezení. Na MÚK Šternov (EXIT 41) a MÚK Psáře (EXIT 49) bude po celou dobu uzavírky umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech. Odpočívka Brtnice (km 42,529 vlevo) bude po celou dobu konání uzavírek v provozu. Odpočívka Blanice (km 44,330 vpravo) bude v době konání FÁZE 3.6 mimo provoz. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu na 60 km/h.
okres: Benešov, obec: Divišov
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 15.03.2014 07:00:00do: 27.06.2014 20:00:00
silnice III/4109, Římov, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 15.03.2014 07:00 Do 27.06.2014 20:00, zvláštní užívání silnice III/4109 překopem a podélným uložením v průtahu obcí Římov z důvodu pokládky splaškové kanalizace a vodovodu vč. přípojek v rámci stavební akce: „Vodovod Rokytnicko“, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Římov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 10.03.2014 08:00:00do: 04.05.2014 23:59:00
silnice II/392 (ulice Františkov), mezi křižovatkami ulic Karlov a Nad Pilou, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 10.03.2014 08:00 Do 04.05.2014 23:59, silnice č. II/392 bude uzavřena v km 0,000 – 0,100, v úseku cca 100 m včetně části silnice II/602 od jejich křižovatky, v úseku prováděné stavby okružní křižovatky včetně všech jejich součástí v ulici Františkov a Karlov ve Velkém Meziříčí, Objížďka - objížďka: po silnici č. II/602, II/390 na II/392, (Velké Meziříčí, Jabloňov, Ruda, Křeptov, Tasov, Dolní Heřmanice, Petráveč). Autobusy veřejné linkové dopravy budou užívat účelovou komunikaci Tržiště a místní komunikaci nábřeží ve Velkém Meziříčí.Ostatní doprava na této komunikaci bude zakázána vozidlům o hmotnosti nad 3,5 tuny, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 15.03.2014 07:00:00do: 31.05.2014 20:00:00
silnice II/410, Římov, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.03.2014 07:00 Do 31.05.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/410 v obci Římov od křižovatky se sil.č. III/4109 po konec obce směrem na Želetavu o celkové délce cca 0,5 km z důvodu výstavby kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek v rámci akce: „Vodovod Rokytnicko“, Objížďka - autobusy a vozidla IZS: obousměrně od uzavřeného úseku v obci Římov po silnici č. III/4109 do Čáslavic a odtud po sil.č. III/41010 ke křiž. se sil. č. II/410. Délka objízdné trasy cca 5 km, Objížďka - vozidla nad 3,5 t: obousměrně od Třebíče po sil. č. I/23 přes Štěměchy, Předín, Hory až ke křižovatce se sil. I/38 Kasárna. Délka objízdné trasy cca 25 km, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Římov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 03.03.2014 00:00:00do: 30.06.2014 23:59:00
silnice II/406 (ulice Dačická), Telč, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.03.2014 00:00 Do 30.06.2014 23:59, úplná uzavírka silnice II/406 v Telči, ul. 9. května, v úseku od křižovatky se sil. III/40610 po křiž. se sil. III/40611. Stavební akce II/406 Telč-průtah, II.etapa, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: od křižovatky sil I/23 a II/406 (u čerpací stanice Benzina) po sil. I/23 Telč ul. Slavatovská přes křiž. I/23 a II/112 Telč, ul. Jihlavská, dále po sil. I/23 (ul. Štěpnická a Na Posvátné), na křiž. I/23 a II/112 Telč, ul. Staňkova, dále po sil. II/112 (ul. Staňkova) na okružní křiž. II/112 a III/40610 Telč ul. Masarykova, dále po II/112 ul. Slavíčkova na křiž s MK Novoříšská - po hrázi Staroměstského rybníka, a dále na sil. III/40618 Telč, ul. Radkovská a na sil. II/406, Telč, ul. Dačická a zpět, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: Telč, ul. Třebíčská - I/23 do městyse Stará Říše, na křiž. I/23 a II/407, dále po sil. II/407 - Nová Říše - Červený Hrádek - Dačice na křiž. sil. II/407 a II/151, dále po sil. II/151 na křiž sil. II/151 x II/406 a zpět, Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Telč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 06.03.2014 07:00:00do: 31.07.2014 20:00:00
ulice 1. máje, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 06.03.2014 07:00 Do 31.07.2014 20:00, úplná uzavírka místní komunikace „ulice 1. máje Moravské Budějovice“ z důvodu stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikace v ulici 1. máje Moravské Budějovice. Délka uzavírky cca 100 m. Uvedená uzavírka nevyžaduje stanovení objízdné trasy. Trasa pro chodce bude vyznačena na místě stavby. Dočasné přemístění autobusové zastávky firmy BK BUS, a.s. na ulici Chelčického, Moravské Budějovice, před budovu mlékárny, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Práce na silnicistavební práce od: 05.03.2014 07:00:00do: 30.06.2014 20:00:00
ulice Vltavínská, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 05.03.2014 07:00 Do 30.06.2014 20:00, Třebíč ul. Vltavínská (poliklinika) prostor: točna autobusů - povolení přejezdu pracovních vozidel z místní komunikace přes chodník na veřejné prostranství (zeleň), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicistavební práce od: 17.03.2014 07:00:00do: 12.05.2014 20:00:00
ulice Bartuškova, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 17.03.2014 07:00 Do 12.05.2014 20:00, Třebíč, ul. Bartuškova č.p. 617-620: zábor (stavební práce - umístění jeřábu, přístavba lodžií, umístění stavebního lešení). Zábor části místní komunikace 17.03.-12.05.2014; - zábor (uzavření chodníku) 17.03.-30.06.2014, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 17.03.2014 08:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
místní komunikace, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.03.2014 08:00 Do 31.08.2014 23:59, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 22c v Havlíčkově Brodě v ul. Husova v úseku parkoviště a příjezdové komunikace před č.p. 1868 - 1871 (slepá komunikace v délce cca. 90m) z důvodu výstavby patrového parkoviště. Objížďka nestanovena (slepá komunikace), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.03.2014 07:00:00do: 30.08.2014 16:00:00
místní komunikace, Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.03.2014 07:00 Do 30.08.2014 16:00, úplná uzavírka provozu na části místních komunikacích č. 28b v ul. Prokopa Holého a č. a č. 27c v ul. Jeronýmova v obci Havlíčkův Brod: - MK č. 28b v ul. Prokopa Holého v úseku od křižovatky s ul. Trocnovská (MK č. 35b) po cca. 30m před křižovatku s ul. Konečná (od č.p. 1009 k č.p. 816) v délce cca. 400m, přičemž v době pokládky nových povrchů vozovky v kř. ul. Prokopa Holého - Trocnovská dojde k úplné uzavírce provozu i v této křižovatce; - MK č. 27c v ul. Jeronýmova v úseku od křižovatky s ul. Prokopa Holého k č.p. 932 v délce cca. 100m z důvodu: realizace stavebních prací – rekonstrukce komunikace, Objížďka - DOP/1184a/2014/JBAR: je vedena po MK ul. Trocnovská, Bratříků, Jeronýmova, Želivského, Chelčického, Konečná a to obousměrně v délce cca. 1500m, Objížďka - DOP/1184a/2014/JBAR: ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Bratříků, po MK ul. Trocnovská, Bratříků, Jeronýmova, Želivského, Chelčického, Konečná a to obousměrně v délce cca. 1500m, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 24.03.2014 07:00:00do: 30.06.2014 23:59:00
silnice II/152, Jamolice, okr. Znojmo - Dukovany, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 24.03.2014 07:00 Do 30.06.2014 23:59, Z důvodu plánovaných stavebních prací na akci: „II/152 Jamolice – hr. kraje“ je nutná úplná uzavírka silnice II/152 za obcí Jamolice ve směru na Dukovany. Objízdná trasa pro veškerou dopravu mimo linkové autobusové dopravy je vedena přes obce Dobřínsko, Dolní a Horní Dubňany a Dukovany , Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov
okres: Třebíč, obec: Dukovany
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla práce na silnici od: 24.03.2014 07:00:00do: 15.06.2014 23:59:00
silnice II/353, Jamné, okr. Jihlava, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, práce na silnici, Od 24.03.2014 07:00 Do 15.06.2014 23:59, uzavírka silnice II/353 pro nákladní vozidla nad 7,5 t v úseku mezi obcí Rytířsko a Jamné se zachováním provozu vozidel do 7,5 t a BUS. Objížďka nařízena pro nákladní vozidla nad 7,5 t z důvodu budování obchvatu silnice II. tř. Ostatní doprava usměrňována DZ dle postupu prací ( provizorní komunikace / kyvadlově v jednom jízdním pruhu), Objížďka - označena DZ: silnice II/351, Zhoř - silnice III/3532, Jamné, část obce Rytířsko, okr. Jihlava, přes: Věžnice, silnice II/602, Vysoké Studnice, Kozlov, Velký Beranov, silnice II/353, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jamné
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 24.03.2014 07:00:00do: 15.06.2014 23:59:00
silnice II/353, část obce Rytířsko, Jamné, okr. Jihlava, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 24.03.2014 07:00 Do 15.06.2014 23:59, uzavírka silnice II/353 pro nákladní vozidla nad 7,5 t v úseku mezi obcí Rytířsko a Jamné se zachováním provozu vozidel do 7,5 t a BUS. Objížďka nařízena pro nákladní vozidla nad 7,5 t z důvodu budování obchvatu silnice II. tř. Ostatní doprava usměrňována DZ dle postupu prací (provizorní komunikace / kyvadlově v jednom jízdním pruhu), Objížďka - označena DZ: silnice II/351, Zhoř - silnice III/3532, Jamné, část obce Rytířsko, okr. Jihlava, přes: Věžnice, silnice II/602, Vysoké Studnice, Kozlov, Velký Beranov, silnice II/353, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jamné
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 24.03.2014 07:00:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 113.8 a 104.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 24.03.2014 07:00 Do 31.10.2014 18:00, Ve směru na Prahu je v km 113,820 doprava svedena ve dvou pomocných jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do pravé části dálnice a takto vede až do km 104,120, kde dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h. Bude umožněn sjezd a nájezd na MÚK Jihlava (EXIT 112) a na odpočívku Pávov (vlevo). V celém úseku platí střídavá jízda (dvě vozidla by neměla souběžně jet vedle sebe)
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 30.03.2014 12:00:00do: 31.05.2014 23:59:00
silnice I/34 (ulice Nádražní), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, práce na inženýrských sítích, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 30.03.2014 12:00 Do 31.05.2014 23:59, částečná uzavírka v Pelhřimově, ul. Nádražní v úseku od křižovatky se silnicí II/112 ul. Rynárecká po křižovatku se silnicí III/1333 ul. Skrýšovská, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 24.03.2014 00:00:00do: 30.06.2014 23:59:00
ulice 5. května, mezi křižovatkami ulic 8. března a Smrčenská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 24.03.2014 00:00 Do 30.06.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ulici 5.května v úseku od ul. 8.března po ulici Smrčenská v Jihlavě z důvodu provádění stavebních prací - zhotovení kanalizace a přeložky vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní situacedopravní problém od: 26.03.2014 07:00:00do: 31.05.2014 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 26.03.2014 07:00 Do 31.05.2014 20:00, Třebíč, uzavírka chodníku ul. Hasskova č.p. 15, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na silnici od: 26.03.2014 09:10:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 76.7 a 65.5, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Od 26.03.2014 09:10 Do 31.10.2014 18:00, Doprava ve směru na Prahu bude v km 76,800 svedena do zúžených jízdních pruhů, kterými bude v režimu 2+2 vedena do km 65,485, odkud již bude pokračovat bez omezení. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h. Na MÚK Loket (EXIT 66) nebude umožněn nájezd na dálnici ve směru Loket – Brno (doprava využije objízdnou trasu přes MÚK Soutice (EXIT 56)) a na MÚK Hořice (EXIT 75) nebude umožněn sjezd z dálnice ve směru Praha – Hořice (doprava využije objízdnou trasu se sjezdem na MÚK Loket (EXIT 66)). Odpočívka Dunice (km 72,370 vlevo) bude po celou dobu konání uzavírek v provozu. V celé délce omezení platí střídává jízda ( tzn. dvě vozidla by neměla jet souběžně vedle sebe).
okres: Benešov, obec: Loket
Omezení provozu a zákazyomezení od: 01.04.2014 00:00:00do: 31.05.2014 20:00:00
silnice II/405, v katastru obce Okříšky - v katastru obce Zašovice, okr. Třebíč, omezení, Od 01.04.2014 00:00 Do 31.05.2014 20:00, přechodná úprava provozu, rekonstrukce silnice II/405 Zašovice - Okříšky. Pozor! Projíždíte stavbou, úsek bez vodorovného značení! Snížená rychlost. Za vhodných klimatických podmínek budou probíhat práce - pohyblivé pracovní místo v délce max. 50m, zúžené jízdní pruhy, vše řádně označeno DZ. Na nepřehledném místě bude provoz řízen proškolenou osobou, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Okříšky
Omezení provozu a zákazyomezení stavební práce od: 30.03.2014 20:00:00do: 30.06.2014 20:00:00
ulice Brněnská, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, stavební práce, Od 30.03.2014 20:00 Do 30.06.2014 20:00, Třebíč ul. Brněnská před č.p. 36/94 - zábor (uzavření) chodníku - důvod: zajištění bezpečnosti v souvislosti s demolicí budovy a další výstavbou, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 31.03.2014 06:00:00do: 30.05.2014 23:59:00
silnice III/4025, v katastru obce Kněžice, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 31.03.2014 06:00 Do 30.05.2014 23:59, úplná uzavírka úseku silnice III/4025 v obci Kněžice v úseku rekonstruované opěrné zdi, Objížďka - označena DZ: silnice II/402, silnice II/403, přes Brtnice - Jestřebí - Kněžice, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Kněžice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 28.03.2014 07:00:00do: 30.04.2014 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.03.2014 07:00 Do 30.04.2014 20:00, Třebíč ul. Tomáše Bati parc. č. 2459 - uzavírka - výkopové práce - inž. sítě: výstavba teplovodu, NN a vodovodního řádu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích práce na silnici od: 30.03.2014 12:45:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 104.8 a 113.4, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, práce na silnici, Od 30.03.2014 12:45 Do 31.10.2014 18:00, Ve směru na Brno je v km 104,252 převedena doprava ve dvou pomocných jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do protisměrného jízdního pásu, a takto pokračuje až do km 113,403, kde jsou oba pruhy převedeny zpět do pravého jízdního pásu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseků před přejezdem ve středním dělícím pásu, kde je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 60 km/h. Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Objízdná trasa vede po dálnici D1 na MÚK Větrný Jeníkov (EXIT 104), kde se doprava „otočí“ zpět na Brno. Odpočívka Pávov (vpravo) bude po celou dobu této etapy uzavřena.
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 30.03.2014 13:00:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1exit 112, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.03.2014 13:00 Do 31.10.2014 18:00, Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Objízdná trasa vede po dálnici D1 na MÚK Větrný Jeníkov (EXIT 104), kde se doprava „otočí“ zpět na Brno.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 30.03.2014 14:40:00do: 02.08.2014 18:00:00
D1exit 75, výjezd z dálnice uzavřen, Od 30.03.2014 14:40 Do 02.08.2014 18:00, Na MÚK Loket (EXIT 66) nebude umožněn nájezd na dálnici ve směru Loket – Brno (doprava využije objízdnou trasu přes MÚK Soutice (EXIT 56)) a na MÚK Hořice (EXIT 75) nebude umožněn sjezd z dálnice ve směru Praha – Hořice (doprava využije objízdnou trasu se sjezdem na MÚK Loket (EXIT 66)).
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích práce na silnici od: 30.03.2014 14:30:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 65.6 a 76.3, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, práce na silnici, Od 30.03.2014 14:30 Do 31.10.2014 18:00, Doprava ve směru na Brno bude v km 65,580 svedena do zúžených jízdních pruhů a převedena do protisměrného jízdního pásu, kterým bude vedena v režimu 2+2 až do km 76,165, kde bude převedena zpět a od km 77,150 bude pokračovat bez omezení. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu na 60 km/h. Na MÚK Loket (EXIT 66) nebude umožněn nájezd na dálnici ve směru Loket – Brno (doprava využije objízdnou trasu přes MÚK Soutice (EXIT 56)) a na MÚK Hořice (EXIT 75) nebude umožněn sjezd z dálnice ve směru Praha – Hořice (doprava využije objízdnou trasu se sjezdem na MÚK Loket (EXIT 66)).
okres: Benešov, obec: Loket
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 30.03.2014 14:40:00do: 02.08.2014 18:00:00
D1exit 66, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.03.2014 14:40 Do 02.08.2014 18:00, Na MÚK Loket (EXIT 66) nebude umožněn nájezd na dálnici ve směru Loket – Brno (doprava využije objízdnou trasu přes MÚK Soutice (EXIT 56)) a na MÚK Hořice (EXIT 75) nebude umožněn sjezd z dálnice ve směru Praha – Hořice (doprava využije objízdnou trasu se sjezdem na MÚK Loket (EXIT 66)).
okres: Benešov, obec: Loket
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 30.03.2014 07:00:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1exit 112, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.03.2014 07:00 Do 31.10.2014 18:00, Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Objízdná trasa vede po dálnici D1 na MÚK Větrný Jeníkov (EXIT 104), kde se doprava „otočí“ zpět na Brno.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicioprava povrchu vozovky od: 04.04.2014 07:00:00do: 30.05.2014 23:59:00
silnice II/339, Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, Od 04.04.2014 07:00 Do 30.05.2014 23:59, Řízeno světelnou signalizací., Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ledeč nad Sázavou
Práce na silnicistavební práce od: 01.04.2014 07:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice II/406, v katastru obce Jihlava - silnice II/602, v katastru obce Opatov, okr. Jihlava, stavební práce, Od 01.04.2014 07:00 Do 30.09.2014 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku úseku silnice II/602 pro nákladní vozidla nad 7,5 t v úseku od rekonstruované okružní křižovatky se sil. II/406 po křiž. se sil. II/131 se zachováním provozu všech vozidel do 7,5 t, BUS, a přepravy mléka BODOS a nařizuje objížďku pro nákladní vozidla nad 7,5 t z důvodu přestavby a rozšíření silnice II. tř. , Výstavba a rekonstrukce silnice., Objížďka - Vyznačena DZ: silnice II/602, v katastru obce Jihlava - v katastru obce Opatov, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, silnice II/523, Větrný Jeníkov, silnice II/131 (Šimanov), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dvorce
Práce na silnicioprava povrchu vozovky od: 04.04.2014 07:00:00do: 30.05.2014 23:59:00
silnice II/339, v katastru obce Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, Od 04.04.2014 07:00 Do 30.05.2014 23:59, Řízeno světelnou signalizací., Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ledeč nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 07:00:00do: 30.05.2014 23:59:00
ulice nám. Republiky, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 07:00 Do 30.05.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou – v úseku od Morového sloupu k Süssovu hostinci, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Práce na silnicioprava povrchu vozovky od: 01.04.2014 06:00:00do: 31.05.2014 23:59:00
silnice I/34 (ulice Nádražní), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, Od 01.04.2014 06:00 Do 31.05.2014 23:59, Pelhřimov, ul. Nádražní v úseku od podchodu u sportovní haly až k nádraží ČD k přechodu pro chodce, provoz na silnici I/34 ul. Nádražní bude zachován – bez objízdné trasy; doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Práce na silnicioprava povrchu vozovky od: 01.04.2014 07:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
silnice I/38 (ulice Pražská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, Od 01.04.2014 07:00 Do 31.08.2014 23:59, Havlíčkův Brod, ul. Masarykova, od čerpací stanice OMV v úseku cca 150 m před křižovatkou silnice I/38 se silnicí I/34 (obchvat Havlíčkův Brod ul. U Cihláře) až po křižovatku s ul. Havlíčkova, MOŽNOST TVORBY KOLON Pro směr Kolín - Jihlava a Jihlava - Kolín bude provoz veden v pravé polovině vozovky (ve směru staničení) silnice I/38 obousměrně v jednom jízdním pruhu pro daný směr. Provoz ve směru od Kolína pro směr I/34 ul. U Cihláře (obchvat, směr Pardubice) dále po ul. Masarykova po ul. s křiž. ul. Pražská, zde vlevo po ul. Pražská a dále na křiž ul. Pražská s křiž. U Cihláře zde vpravo na ul. U Cihláře a dále směr I/34 (obchvat, směr Pardubice) Provoz ve směru od Jihlavy pro směr I/34 ul. U Cihláře (obchvat, směr Pardubice) bude odkloněn na křiž. Masarykova s ul. Pražská vpravo na ul. Pražská a dále na křiž. ul. Pražská s křiž. U Cihláře zde vpravo na ul. U Cihláře a dále směr I/34 (obchvat, směr Pardubice) Provoz po sil. I/34 od Pardubic ve směru Kolín/Jihlava uzavřen. Provoz odkloněn na křiž. sil. II/344 a ul. Chotěbořská a to vlevo na ul. Chotěbořská dále po ul. Chotěbořská na kruhovém objezdu rovně na ul. Sídliště Pražská a na křiž. se sil. I/38 vpravo pro směr I/38 Kolín a vlevo pro směr I/38 Jihlava Provoz po sil. II/344 od Chotěboře ve směru Kolín/Jihlava veden rovně na křiž. se sil. I/34 dále po ul. Chotěbořská na kruhovém objezdu rovně na ul. Sídliště Pražská a na křiž. se sil. I/38 vpravo pro směr I/38 Kolín a vlevo pro směr I/38 Jihlava. , Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice III/1314, v katastru obce Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy p o v o l u j e podle § 24 zákona o pozemních komunikacích uzavírku silnice č. III/1314 mezi obcemi Smrčná - Štoky z důvodu provedení stavebních prací na mostním objektu D1 č. 1314-1, stavby „Modernizace D1 – úsek 14, Exit 104 Větrný Jeníkov – Exit 112 Jihlava“ , Objížďka - označena DZ: silnice III/1314, Smrčná, okr. Jihlava - Štoky, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/131 (Petrovice), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 01.04.2014 07:00:00do: 30.04.2014 20:00:00
ulice Sušilova, mezi křižovatkami ulic Sv. Čecha a Dobrovského, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 01.04.2014 07:00 Do 30.04.2014 20:00, jednosměrná uzavírka MK ul. Sušilova (od křižovatky s ul. Dobrovského po křižovatku s ul. Sv. Čecha), Objížďka - bez rozlišení: ulice Dobrovského - ulice Sv. Čecha, Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Šafaříkova, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 05.04.2014 07:00:00do: 30.04.2014 20:00:00
ulice Sv. Čecha, mezi křižovatkami ulic Heliadova a Zborovská, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 05.04.2014 07:00 Do 30.04.2014 20:00, ul. Sušilova (od křižovatky s ul. Dobrovského po křižovatku s ul. Sv. Čecha) - stavební-výkopové práce, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 07:00:00do: 15.05.2014 00:00:00
místní komunikace, Mírovka, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 07:00 Do 15.05.2014 00:00, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 184c a veřejně přístupné účelové komunikaci v Mírovce u č.p. 60, v úsecích dlouhých 20m, z důvodu realizace stavebních prací na stavební akci „Rekonstrukce dvou trubních propustků v k.ú. Mírovka“. Stavba bude realizována po částech – nejprve propustek účelové komunikace a následně propustek místní komunikace. Objízdná trasa nebyla navržena ani stanovena. Předpokládaný postup prací na 2 etapy: I. etapa od 1.4.2014 do 15.5.2014 - úplná uzavírka provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na poz. parc.č. 1150/35 v k.ú. Mírovka v úseku dlouhém 20m; II. etapa od 16.5.2014 do 30.7.2014 - úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 184c v Mírovce u č.p. 60 v úseku dlouhém 20m, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 07:00:00do: 30.08.2014 17:00:00
místní komunikace, Termesivy, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 07:00 Do 30.08.2014 17:00, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 137d v Termesivech v úseku od poz. parc.č. 42/4 k poz. parc.č. 394/11 v k.ú. Termesivy, z důvodu realizace stavebních prací na rekonstrukci komunikace a prodloužení kanalizace v Termesivech. Objízdná trasa nebyla navržena ani stanovena, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 07:00:00do: 29.06.2014 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 07:00 Do 29.06.2014 20:00, Třebíč, ul. Družstevní - revitalizace veřejného prostranství sídliště Horka-Domky - uzavírka chodníků za BD (termín od 01.04.-29.06.2014) - uzavírka místní komunikace, parkoviště, chodníku před č.p. 1081-1087 (termín 01.04.-29.08.2014), uzavírka bude probíhat až po ukončení prací a otevření chodníků za BD, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 07:00:00do: 29.08.2014 20:00:00
Parkovací plochy na ulici Družstevní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 07:00 Do 29.08.2014 20:00, Třebíč, ul. Družstevní - revitalizace veřejného prostranství sídliště Horka-Domky - uzavírka chodníků za BD (termín od 01.04.-29.06.2014) - uzavírka místní komunikace, parkoviště, chodníku před č.p. 1081-1087 (termín 01.04.-29.08.2014), uzavírka bude probíhat až po ukončení prací a otevření chodníků za BD, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní situacedopravní problém od: 01.04.2014 07:00:00do: 27.07.2014 23:00:00
silnice II/405 (ulice Masarykova), Okříšky, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 01.04.2014 07:00 Do 27.07.2014 23:00, Umístění pracovních vozidel v jízdním pruhu silnice č. II/405 ul. Masarykova v Okříškách v rámci akce: „Okříšky, kabelové vedení NN“. Doprava řízena světelnou signalizací., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Okříšky
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 01.04.2014 07:00:00do: 28.08.2014 00:00:00
D11, mezi km 48.5 a 46.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 01.04.2014 07:00 Do 28.08.2014 00:00, Doprava ve směru Hradec Králové – Praha bude v km 48,500 – 46,614 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích. Doprava ve směru Praha – Hradec Králové nebude uzavírkou dotčena.
okres: Nymburk, obec: Sány
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 00:00:00do: 31.10.2014 00:00:00
komunikace, Červený Kříž - Pávov, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 00:00 Do 31.10.2014 00:00, Úplná uzavírka místní komunikace Pávov - Červený Kříž z důvodu demolice a výstavby mostní konstrukce dálnice DI (I. etapa), Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 07:30:00do: 30.04.2014 23:59:00
silnice II/350, Štoky, část obce Smilov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 07:30 Do 30.04.2014 23:59, úplná uzavírka v silnici II/350 v obci Smilov, od křiž. s MK po č.p. 32, Objížďka - obousměrná: Navržená trasa objížďky bude vedena pro veškerou dopravu ze směru od obce Šlapanov po silnici č. II/350 do obce Šlapanov po křiž. se silnicí č. III/03811, zde vlevo po této silnici přes obec Vysoká do obce Havlíčkův Brod po okružní křižovatku a dále druhým výjezdem po místní komunikaci ulice Průmyslová po křiž. se silnicí č. I/38 a dále vlevo po této silnici po křiž. se silnicí č. II/350 u obce Štoky, zde vlevo po silnici č. II/350 přes obec Pozovice zpět do obce Smilov a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Štoky
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 08:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice II/150, Horní Chlístov - Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 08:00 Do 30.10.2014 23:59, I. etapa 80.700 – 81.700, II.etapa 82.150 – 82.550; I. etapa mezi obcemi Okrouhlice a Chlístov, cca 100 m za obcí Dolní Chlístov ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 1 km; II. etapa mezi obcemi Chlístov a Havlíčkův Brod, cca 50 od konce lesa v Horním Chlístově ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 400 m, Objížďka - jednosměrná: Objížďka veškeré dopravy bude vedena ze směru od obce Havlíčkův Brod od křiž. se silnicí č. III/34719 po silnici č. III/34719 přes obec Veselý Žďár po křižovatku se silnicí č. III/34714, zde vlevo po silnici č. III/34714 do obce Okrouhlice po křižovatku se silnicí č. III/34713 a zde vlevo po této silnici zpět na silnici č. II/150, Objížďka - jednosměrná: Trasa objížďky ze směru od Světlé nad Sázavou pro veškerou dopravu bude vedena od křiž. se silnicí č. II/150 po silnici č. III/34750 po křižovatku se silnice č. III/34740, zde vlevo po silnici č. III/34740 přes obce Krásná Hora, Březinka, Hurtova Lhota a Poděbaby do obce Havlíčkův Brod po křižovatku se silnicí č. I/34 a zde vlevo po této silnici po křižovatku řízenou SSZ se silnicí č. I/38, zde vlevo po silnici č. I/38 po křiž. s II/150 a zde případně zpět na silnici č. II/150, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Omezení provozu a zákazyomezení jeden jízdní pruh uzavřen od: 02.04.2014 07:00:00do: 01.10.2014 23:59:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, jeden jízdní pruh uzavřen, Od 02.04.2014 07:00 Do 01.10.2014 23:59, Třebíč Havlíčkovo nábřeží před č.p. 146/39 - umístění restaurační předzahrádky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní situacedopravní problém od: 02.04.2014 07:00:00do: 31.05.2014 20:00:00
ulice Zborovská, mezi křižovatkami ulic Ruská a Sv. Čecha, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 02.04.2014 07:00 Do 31.05.2014 20:00, Třebíč ul. Zborovská: v místě křižovatky s ul. Štefánikova - zábor: umístění skládky materiálu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 03.04.2014 07:00:00do: 30.06.2014 20:00:00
ulice Okružní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.04.2014 07:00 Do 30.06.2014 20:00, ulice Okružní - úplná uzavírka: od křižovatky ul. Okružní a Zahraničního odboje. Stavební práce (realizace akce "Regenerace panelového sídliště - Třebíč, Borovina, Za rybníkem Etapa C"). Provoz v obou směrech z autobusové točny do sídliště a zpět; umístění DZ: ul. Okružní + ul. Zahraničního odboje a silnice II/410 ul. Koželužská, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 01.04.2014 07:00:00do: 15.07.2014 20:00:00
místní komunikace, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 01.04.2014 07:00 Do 15.07.2014 20:00, zvláštní užívání komunikace v ulici a chodnících ulice Janáčkova, Moravské Budějoviice. Výkopové práce v ulici Janáčkova, Moravské Budějovice z důvodu rekonstrukce plynovodu. Stavební práce budou probíhat od č.p. 884 po č.p. 325, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 07.04.2014 07:00:00do: 27.04.2014 23:59:00
silnice I/23, Štěměchy, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 07.04.2014 07:00 Do 27.04.2014 23:59, Částečné omezení provozu, výstavba chodníků, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Štěměchy
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem stavební práce od: 07.04.2014 07:30:00do: 07.05.2014 23:59:00
silnice II/112, Křelovice, okr. Pelhřimov, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 07.04.2014 07:30 Do 07.05.2014 23:59, provoz řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Křelovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 07.04.2014 08:00:00do: 11.05.2014 23:59:00
silnice II/339 (ulice Habrecká), Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 07.04.2014 08:00 Do 11.05.2014 23:59, Objížďka - obousměrná: silnice II/339 - ulice Habrecká, Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/1308 (Číhošť), silnice II/339 (Ledeč nad Sázavou), silnice II/130, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Ledeč nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 07.04.2014 07:00:00do: 30.04.2014 20:00:00
silnice III/15244, Bačice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 07.04.2014 07:00 Do 30.04.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/15244 v průtahu obcí Bačice (od začátku obce po křižovatku se sil. č. III/15235) z důvodu výstavby kanalizačního řadu a následné pokládky nového povrchu komunikace, Objížďka - obousměrná: od uzavřeného úseku v obci Bačice po sil. č. III/15235 přes Udeřice ke křiž. se sil.č. III/15324, odtud směrem do Radkovic u Hrotovic a dále zpět po sil.č. III/15244 k uzavřenému úseku na začátku obce Bačice. Délka objízdné trasy cca 5,5 km, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Bačice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky jeden jízdní pruh uzavřen očekává se tvorba kolon vozidel od: 07.04.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, jeden jízdní pruh uzavřen, očekává se tvorba kolon vozidel, Od 07.04.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, částečná uzavírka ul. Lidická v úseku cca 70 m za křižovatkou s ul. Humpolecká a ul. Masarykova až za křižovatku s ul. Průmyslová. Při opravě mostu ev. č. 38-063 v termínu od 7. 4. 2014 do 31. 10. 2014 bude zachován obousměrný provoz na silnici I/38 ul. Lidická – bez objízdné trasy; doprava bude svedena do dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy. V úseku od mostu ev. č. 38-063 po křižovatku s ul. Sekaninova v termínu od 16. 6. 2014 do 3. 8. 2014 bude zachován obousměrný provoz na silnici I/38 ul. Lidická – bez objízdné trasy; doprava bude svedena do dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy. V úseku od křižovatky s ul. Sekaninova za křižovatku s ulicí Průmyslová v termínu od 4. 8. 2014 do 31. 10. 2014 bude provoz řízen kyvadlově pomocí mobilní SSZ (světelné signalizační zařízení); stavební práce budou prováděny po jednotlivých úsecích v max. délce 450m. V případě ukončení etapy, přejde zhotovitel okamžitě na další etapu, aby nedocházelo k prodlužování konečného termínu dokončení.MOŽNOST TVORBY KOLON!, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 10.04.2014 08:00:00do: 07.05.2014 23:59:00
silnice II/136 (ulice Soběslavská), Černovice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 10.04.2014 08:00 Do 07.05.2014 23:59, Objížďka - obousměrná: silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice, okr. Pelhřimov - silnice II/136, Vlčeves, okr. Tábor, přes: silnice II/409 (Křeč), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Černovice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 05.04.2014 07:51:00do: 25.05.2014 17:00:00
D1, mezi km 193 a 199.3, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 05.04.2014 07:51 Do 25.05.2014 17:00, Pozor!, Stavební práce
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na silnici levý jízdní pruh uzavřen od: 05.04.2014 18:44:00do: 25.05.2014 18:00:00
D1, mezi km 199.3 a 193.7, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 05.04.2014 18:44 Do 25.05.2014 18:00, Ve směru na Prahu (levý pás) je v km 199,4 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do pravé části pásu, a takto pokračuje podél pracovního místa až do km 193,5, kde dopravní omezení končí. Doprava je vedena v režimu 2+2 (po dvou jízdních pruzích v každém pásu). Nejvyšší dovolená rychlost je v místě uzavírky snížena na 80 km/h, přičemž do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V rámci této etapy bude zachován provoz na všech nájezdových a výjezdových rampách v MÚK Brno – centrum, MÚK Brno – jih a odpočívky Brněnské Ivanovice v km 198,250.
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na silnici od: 06.04.2014 12:00:00do: 31.07.2014 18:33:00
D1, mezi km 49.3 a 40.8, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Od 06.04.2014 12:00 Do 31.07.2014 18:33, Doprava ve směru na Prahu bude od km 49,345 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů, kterými bude v režimu 2+2 vedena do km 40,800, odkud již bude pokračovat bez omezení. Na MÚK Šternov (EXIT 41) a MÚK Psáře (EXIT 49) bude po celou dobu uzavírky umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech. Odpočívka Brtnice (km 42,529 vlevo) bude po celou dobu konání uzavírek v provozu. Odpočívka Blanice (km 44,330 vpravo) bude v době konání FÁZE 3.6 mimo provoz. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu na 60 km/h.
okres: Benešov, obec: Divišov
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 07.04.2014 07:00:00do: 15.06.2014 20:00:00
ulice nám. Míru, Moravské Budějovice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 07.04.2014 07:00 Do 15.06.2014 20:00, stavební práce v chodnících z důvodu rekonstrukce plynovodu - nám. Míru, Moravské Budějovice, Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice
okres: Třebíč, obec: Moravské Budějovice
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 12.04.2014 08:00:00do: 11.10.2014 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 12.04.2014 08:00 Do 11.10.2014 23:59, Třebíč Žerotínovo nám. před č.p. 20/16 - zábor místní komunikace, umístění restaurační předzahrádky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicioprava povrchu vozovky jeden jízdní pruh uzavřen od: 14.04.2014 07:00:00do: 01.06.2014 23:59:00
silnice I/37, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, oprava povrchu vozovky, jeden jízdní pruh uzavřen, Od 14.04.2014 07:00 Do 01.06.2014 23:59, Oprava povrchu, provoz ve zúžených jízdních pruzích, po dobu podkládky objízdná trasa na území města, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 08.04.2014 20:00:00do: 29.06.2014 18:00:00
D1, mezi km 163.2 a 153.4, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 08.04.2014 20:00 Do 29.06.2014 18:00, Ve směru na Prahu (levý pás) je doprava v km 163,250 svedena do dvou pomocných jízdních pruhů v pravé části pásu a takto pokračuje podél stavby až do km 153,380, kde končí dopravní omezení. Doprava je vedena podél pracovních míst ve dvou jízdních pruzích v obou směrech za snížené rychlosti 80 km/h, přičemž do levých pomocných jízdních pruhů bude zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Lhotka (EXIT 153) a MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) je zachována ve všech směrech.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 16.04.2014 08:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice III/13035, v katastru obce Hořice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.04.2014 08:00 Do 30.10.2014 23:59, uzavírka silnice III/13034 z důvodu opravy mostu ev.č. 13035-002, Objížďka - obousměrná: po sil. III/13035 přes obec Hroznětice do obce Senožaty dále po sil. II/130 dále po sil. III/12930 přes obec Koberovice do obce Vojslavice dále po sil. III/13031 na sil II/13035 a to obousměrně, délka objízdné trasy cca 20 km, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 14.04.2014 07:00:00do: 27.04.2014 20:00:00
silnice III/36075, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.04.2014 07:00 Do 27.04.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/36075 ul. Znojemská v úseku od křižovatky s MK ul. Janouškova a Nádražní po křižovatku s MK ul. Nerudova a Šafaříkova v délce cca 300 m z důvodu překopu silnice na Vaňkově náměstí v místě křižovatky s MK ul. Sušilova a Riegrova za účelem pokládky teplovodu, Objížďka - obousměrná: od uzavřeného úseku po silnici č. III/36075 ul. Znojemská ke křiž. se sil. II/360 ul. Spojovací, dále po sil. č. II/351 ul. Hrotovická směrem na sil.č. I/23 ul. Bráfova ke křiž. se sil. č. III/36075 ul. Nádražní a odtud zpět k uzavřenému úseku o celkové délce cca 2 km. Pro autobusy je navržena objízdná trasa po MK ul. Březinova, sil.č. II/351 ul. Hrotovická a sil.č.I/23 ul. Bráfova, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 14.04.2014 07:00:00do: 31.03.2015 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.04.2014 07:00 Do 31.03.2015 20:00, uzavírka části parkoviště (parc. č. 913/22 u nemocnice) stavební práce při akci "Přestupní terminál Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 14.04.2014 08:00:00do: 16.05.2014 23:59:00
ulice Pěšinky, Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.04.2014 08:00 Do 16.05.2014 23:59, Rekonstrukce vodovodu, úplná uzavírka místní komunikace ul. Pěšinky ve Světlé nad Sázavou, bez objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Světlá nad Sázavou
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 14.04.2014 07:00:00do: 02.08.2014 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Vícenice u Náměště nad Oslavou - v katastru obce Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 14.04.2014 07:00 Do 02.08.2014 23:59, Oprava mostu, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vícenice u Náměště nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy levý jízdní pruh uzavřen od: 10.04.2014 13:00:00do: 29.06.2014 18:00:00
D1, mezi km 153.3 a 163.2, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh uzavřen, Od 10.04.2014 13:00 Do 29.06.2014 18:00, Ve směru na Brno (pravý pás) je doprava v km 153,280 svedena do dvou pomocných jízdních pruhů v pravé části pásu a takto pokračuje podél stavby až do km 163,220, kde končí dopravní omezení.Doprava je vedena podél pracovních míst ve dvou jízdních pruzích v obou směrech za snížené rychlosti 80 km/h, přičemž do levých pomocných jízdních pruhů bude zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Lhotka (EXIT 153) a MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) je zachována ve všech směrech.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 15.04.2014 09:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice III/3494, v katastru obce Uhřínov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.04.2014 09:00 Do 30.09.2014 23:59, Silnice č. III/3494 bude uzavřena v průtahu obce Uhřínov v km cca 5,000 – 5,500, od křižovatky sil. III/3494 a sil. III/3497 pod obcí až cca 200m před kostelem, Objížďka - bez rozlišení: Po silnici č. III/3496, III/3494 a II/349 směr Horní Radslavice, Pohořílky, křiž. II349 a III/3494, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Uhřínov
Dopravní situacedopravní problém od: 15.04.2014 06:00:00do: 16.06.2014 19:00:00
ulice C. Boudy, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 15.04.2014 06:00 Do 16.06.2014 19:00, Třebíč ul. C. Boudy č.p. 51, zábor místní komunikace (parkovací stání), povolení přejezdu pracovních vozidel na veřejnou zeleň, bude probíhat revitalizace BD č.p. 514, po-so 06:00-19:00 h umístění PDZ, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 15.04.2014 08:00:00do: 14.05.2014 18:00:00
D11, mezi km 61.2 a 60.8, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 15.04.2014 08:00 Do 14.05.2014 18:00, Důvodem uzavírky je výstavba protihlukové stěny Loukonosy a portálu pro dopravní značení v km 60,910.
okres: Hradec Králové, obec: Olešnice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 15.04.2014 09:00:00do: 14.05.2014 18:00:00
D11, mezi km 59.8 a 61, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 15.04.2014 09:00 Do 14.05.2014 18:00, Doprava bude v km 59,848 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů a v km 60,657 bude svedena do jednoho provizorního jízdního pruhu, ve kterém bude pokračovat do km 61,017. Důvodem uzavírky je výstavba protihlukové stěny Loukonosy a portálu pro dopravní značení v km 60,910.
okres: Kolín, obec: Žiželice
Práce na silnicioprava povrchu vozovky práce na silnici během dne od: 16.04.2014 08:00:00do: 13.07.2014 23:59:00
silnice I/34, úsek II., v katastru obce Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, práce na silnici během dne, Od 16.04.2014 08:00 Do 13.07.2014 23:59, Úsek silnice I/34 v km 65,953 - 69,364 v délce 3411 m začínající cca 200 m za křižovatkou se silnicí III/0348 (směr Babín) až cca 1600 m za místní částí Pravíkov. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Kamenice nad Lipou
Práce na silnicioprava povrchu vozovky práce na silnici během dne od: 16.04.2014 08:00:00do: 13.07.2014 23:59:00
silnice I/34, úsek I., v katastru obce Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, práce na silnici během dne, Od 16.04.2014 08:00 Do 13.07.2014 23:59, Úsek silnice I/34 v km 60,874 – 63,974 v délce 3100 m začínající cca 100 m za místní části Vodná v prostoru za křižovatkou se silnicí III/4094 až na most obchvatu Kamenice nad Lipou. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Kamenice nad Lipou
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 19.04.2014 07:00:00do: 30.04.2014 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 19.04.2014 07:00 Do 30.04.2014 20:00, Třebíč - výkopové práce: chodník Karlovo nám. (od radnice) - směr Jihlavská brána (chodník) - Komenského nám. (podvrt termín 19.04.2014) - V. Nezvala (podvrt termín 19.-20.04.2014) - směr k mostu k finančnímu úřadu Žerotínovo nám. - komunikace Pod Zámkem (uzavřena v termínu 19.-20.04.2014) - práce budou probíhat po etapách, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz