Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Velká mapa

Dopravní události
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 08.06.2013 20:00:00do: 31.12.2023 23:59:00
komunikace, v katastru obce Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, Od 08.06.2013 20:00 Do 31.12.2023 23:59, demolice mostu
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 03.03.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/150 (ulice Žižkova), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.03.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, úplná uzavírka, Objížďka - DOP/411a/2014/JTE: bude vedena pro veškerou dopravu ze směru od křižovatky silnice II/150 s MK ulice Dolní po silnici II/150 a dále po silnicích I/38 (Masarykova) a I/34 (obchvat) po okružní křižovatku a zde případně zpět na silnici č. II/150 a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 17.03.2014 08:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
místní komunikace, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 17.03.2014 08:00 Do 31.08.2014 23:59, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 22c v Havlíčkově Brodě v ul. Husova v úseku parkoviště a příjezdové komunikace před č.p. 1868 - 1871 (slepá komunikace v délce cca. 90m) z důvodu výstavby patrového parkoviště. Objížďka nestanovena (slepá komunikace), Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.03.2014 07:00:00do: 30.08.2014 16:00:00
místní komunikace, Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.03.2014 07:00 Do 30.08.2014 16:00, úplná uzavírka provozu na části místních komunikacích č. 28b v ul. Prokopa Holého a č. a č. 27c v ul. Jeronýmova v obci Havlíčkův Brod: - MK č. 28b v ul. Prokopa Holého v úseku od křižovatky s ul. Trocnovská (MK č. 35b) po cca. 30m před křižovatku s ul. Konečná (od č.p. 1009 k č.p. 816) v délce cca. 400m, přičemž v době pokládky nových povrchů vozovky v kř. ul. Prokopa Holého - Trocnovská dojde k úplné uzavírce provozu i v této křižovatce; - MK č. 27c v ul. Jeronýmova v úseku od křižovatky s ul. Prokopa Holého k č.p. 932 v délce cca. 100m z důvodu: realizace stavebních prací – rekonstrukce komunikace, Objížďka - DOP/1184a/2014/JBAR: je vedena po MK ul. Trocnovská, Bratříků, Jeronýmova, Želivského, Chelčického, Konečná a to obousměrně v délce cca. 1500m, Objížďka - DOP/1184a/2014/JBAR: ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice Bratříků, po MK ul. Trocnovská, Bratříků, Jeronýmova, Želivského, Chelčického, Konečná a to obousměrně v délce cca. 1500m, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicipráce na silnici zúžená vozovka na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 24.03.2014 07:00:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 113.8 a 104.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 24.03.2014 07:00 Do 31.10.2014 18:00, Ve směru na Prahu je v km 113,820 doprava svedena ve dvou pomocných jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do pravé části dálnice a takto vede až do km 104,120, kde dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h. Bude umožněn sjezd a nájezd na MÚK Jihlava (EXIT 112) a na odpočívku Pávov (vlevo). V celém úseku platí střídavá jízda (dvě vozidla by neměla souběžně jet vedle sebe)
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích práce na silnici od: 30.03.2014 12:45:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 104.8 a 113.4, ve směru Bohumín – PL, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, práce na silnici, Od 30.03.2014 12:45 Do 31.10.2014 18:00, Ve směru na Brno je v km 104,252 převedena doprava ve dvou pomocných jízdních pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do protisměrného jízdního pásu, a takto pokračuje až do km 113,403, kde jsou oba pruhy převedeny zpět do pravého jízdního pásu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseků před přejezdem ve středním dělícím pásu, kde je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 60 km/h. Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Odpočívka Pávov (vpravo) bude po celou dobu této etapy uzavřena.
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 30.03.2014 13:00:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1exit 112, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.03.2014 13:00 Do 31.10.2014 18:00, Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Objízdná trasa vede po dálnici D1 na MÚK Větrný Jeníkov (EXIT 104), kde se doprava „otočí“ zpět na Brno.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 30.03.2014 07:00:00do: 31.10.2014 18:00:00
D1exit 112, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.03.2014 07:00 Do 31.10.2014 18:00, Na MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen nájezd na Brno. Objízdná trasa vede po dálnici D1 na MÚK Větrný Jeníkov (EXIT 104), kde se doprava „otočí“ zpět na Brno.
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Omezení provozu a zákazyuzavřeno pro těžká nákladní vozidla od: 01.04.2014 07:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice II/602, v katastru obce Opatov - silnice II/406, v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, Od 01.04.2014 07:00 Do 30.09.2014 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku úseku silnice II/602 pro nákladní vozidla nad 7,5 t v úseku od rekonstruované okružní křižovatky se sil. II/406 po křiž. se sil. II/131 se zachováním provozu všech vozidel do 7,5 t, BUS, a přepravy mléka BODOS a nařizuje objížďku pro nákladní vozidla nad 7,5 t. Výstavba a rekonstrukce silnice, Objížďka - Vyznačena DZ: silnice II/602, v katastru obce Jihlava - v katastru obce Opatov, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, silnice II/523, Větrný Jeníkov, silnice II/131 (Šimanov), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Dvorce
Práce na silnicistavební práce od: 24.04.2014 08:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
ulice Husova, mezi křižovatkami ulic Beckovského a Štáflova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, Od 24.04.2014 08:00 Do 31.08.2014 23:59, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 22c v Havlíčkově Brodě v ul. Husova v úseku parkoviště a příjezdové komunikace před č.p. 1868 - 1871 (slepá komunikace v délce cca. 90m) z důvodu výstavby patrového parkoviště. Objížďka nestanovena (slepá komunikace). částečná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 9b v Havlíčkově Brodě v ul. Husova v úseku od kř. s ul. Beckovského po kř. s ul. Horní v jízdním pruhu sousedícím se stavbou patrového parkoviště v délce cca. 70m, z důvodu výstavby patrového parkoviště (zařízení staveniště). Objížďka: nestanovena , jednosměrný provoz, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice III/1314, v katastru obce Smrčná, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy p o v o l u j e podle § 24 zákona o pozemních komunikacích uzavírku silnice č. III/1314 mezi obcemi Smrčná - Štoky z důvodu provedení stavebních prací na mostním objektu D1 č. 1314-1, stavby „Modernizace D1 – úsek 14, Exit 104 Větrný Jeníkov – Exit 112 Jihlava“ , Objížďka - označena DZ: silnice III/1314, Smrčná, okr. Jihlava - Štoky, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/131 (Petrovice), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Smrčná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 07:00:00do: 30.08.2014 17:00:00
místní komunikace, Termesivy, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 07:00 Do 30.08.2014 17:00, Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci č. 137d v Termesivech v úseku od poz. parc.č. 42/4 k poz. parc.č. 394/11 v k.ú. Termesivy, z důvodu realizace stavebních prací na rekonstrukci komunikace a prodloužení kanalizace v Termesivech. Objízdná trasa nebyla navržena ani stanovena, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 07:00:00do: 29.08.2014 20:00:00
Parkovací plochy na ulici Družstevní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 07:00 Do 29.08.2014 20:00, Třebíč, ul. Družstevní - revitalizace veřejného prostranství sídliště Horka-Domky - uzavírka chodníků za BD (termín od 01.04.-29.06.2014) - uzavírka místní komunikace, parkoviště, chodníku před č.p. 1081-1087 (termín 01.04.-29.08.2014), uzavírka bude probíhat až po ukončení prací a otevření chodníků za BD, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 01.04.2014 07:00:00do: 28.08.2014 00:00:00
D11, mezi km 48.5 a 46.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 01.04.2014 07:00 Do 28.08.2014 00:00, Doprava ve směru Hradec Králové – Praha bude v km 48,500 – 46,614 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích. Doprava ve směru Praha – Hradec Králové nebude uzavírkou dotčena.
okres: Nymburk, obec: Sány
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno od: 01.04.2014 00:00:00do: 31.10.2014 00:00:00
komunikace, Červený Kříž - Pávov, okr. Jihlava, uzavřeno, Od 01.04.2014 00:00 Do 31.10.2014 00:00, Úplná uzavírka místní komunikace Pávov - Červený Kříž z důvodu demolice a výstavby mostní konstrukce dálnice D1 (I. etapa), Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.04.2014 08:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice II/150, Horní Chlístov - Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.04.2014 08:00 Do 30.10.2014 23:59, I. etapa 80.700 – 81.700, II.etapa 82.150 – 82.550; I. etapa mezi obcemi Okrouhlice a Chlístov, cca 100 m za obcí Dolní Chlístov ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 1 km; II. etapa mezi obcemi Chlístov a Havlíčkův Brod, cca 50 od konce lesa v Horním Chlístově ze směru od Havlíčkova Brodu v délce cca 400 m, Objížďka - jednosměrná: Objížďka veškeré dopravy bude vedena ze směru od obce Havlíčkův Brod od křiž. se silnicí č. III/34719 po silnici č. III/34719 přes obec Veselý Žďár po křižovatku se silnicí č. III/34714, zde vlevo po silnici č. III/34714 do obce Okrouhlice po křižovatku se silnicí č. III/34713 a zde vlevo po této silnici zpět na silnici č. II/150, Objížďka - jednosměrná: Trasa objížďky ze směru od Světlé nad Sázavou pro veškerou dopravu bude vedena od křiž. se silnicí č. II/150 po silnici č. III/34750 po křižovatku se silnice č. III/34740, zde vlevo po silnici č. III/34740 přes obce Krásná Hora, Březinka, Hurtova Lhota a Poděbaby do obce Havlíčkův Brod po křižovatku se silnicí č. I/34 a zde vlevo po této silnici po křižovatku řízenou SSZ se silnicí č. I/38, zde vlevo po silnici č. I/38 po křiž. s II/150 a zde případně zpět na silnici č. II/150, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlice
Omezení provozu a zákazyomezení jeden jízdní pruh uzavřen od: 02.04.2014 07:00:00do: 01.10.2014 23:59:00
ulice Havlíčkovo nábř., Třebíč, okr. Třebíč, omezení, jeden jízdní pruh uzavřen, Od 02.04.2014 07:00 Do 01.10.2014 23:59, Třebíč Havlíčkovo nábřeží před č.p. 146/39 - umístění restaurační předzahrádky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenízúžené jízdní pruhy od: 12.04.2014 08:00:00do: 11.10.2014 23:59:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Od 12.04.2014 08:00 Do 11.10.2014 23:59, Třebíč Žerotínovo nám. před č.p. 20/16 - zábor místní komunikace, umístění restaurační předzahrádky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 16.04.2014 08:00:00do: 30.10.2014 23:59:00
silnice III/13035, v katastru obce Hořice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.04.2014 08:00 Do 30.10.2014 23:59, uzavírka silnice III/13034 z důvodu opravy mostu ev.č. 13035-002, Objížďka - obousměrná: po sil. III/13035 přes obec Hroznětice do obce Senožaty dále po sil. II/130 dále po sil. III/12930 přes obec Koberovice do obce Vojslavice dále po sil. III/13031 na sil II/13035 a to obousměrně, délka objízdné trasy cca 20 km, Vydal: Městský úřad Humpolec
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Práce na silnicipráce na údržbě mostu kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 05.05.2014 00:00:00do: 09.09.2014 23:59:00
silnice I/23 (ulice Brněnská), Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 05.05.2014 00:00 Do 09.09.2014 23:59, Oprava mostu, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 14.04.2014 07:00:00do: 31.03.2015 20:00:00
místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.04.2014 07:00 Do 31.03.2015 20:00, uzavírka části parkoviště (parc. č. 913/22 u nemocnice) stavební práce při akci "Přestupní terminál Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 15.04.2014 09:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice III/3494, v katastru obce Uhřínov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 15.04.2014 09:00 Do 30.09.2014 23:59, Silnice č. III/3494 bude uzavřena v průtahu obce Uhřínov v km cca 5,000 – 5,500, od křižovatky sil. III/3494 a sil. III/3497 pod obcí až cca 200m před kostelem, Objížďka - bez rozlišení: Po silnici č. III/3496, III/3494 a II/349 směr Horní Radslavice, Pohořílky, křiž. II349 a III/3494, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Uhřínov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na zpevněné krajnici od: 15.05.2014 07:00:00do: 15.10.2014 17:00:00
D11, mezi km 61.5 a 60.7, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na zpevněné krajnici, Od 15.05.2014 07:00 Do 15.10.2014 17:00, uzavírka zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v km 61,539 – 60,687 a části připojovacího pruhu MÚK Chlumec nad Cidlinou (EXIT 62) z důvodu výstavby PHS Levín. Doprava ve směru Praha bude v km 61,539 – 60,687 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích.
okres: Hradec Králové, obec: Olešnice
Dopravní situacedopravní problém zúžené jízdní pruhy Pozor! Lidé na vozovce od: 23.04.2014 08:00:00do: 30.11.2014 20:00:00
ulice Pomezní, mezi křižovatkami ulic Hrádek a Skalní, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, zúžené jízdní pruhy, Pozor! Lidé na vozovce, Od 23.04.2014 08:00 Do 30.11.2014 20:00, Třebíč ul. Pomezní č.p. 172 - zábor komunikace: skládka stavebního materiálu, umístění kontejneru, stavebního lešení, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 24.04.2014 11:00:00do: 22.11.2014 23:59:00
silnice III/03824 (Pražská), v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 24.04.2014 11:00 Do 22.11.2014 23:59, úplná uzavírka úseku mostního objektu na silnici III/03824 ve městě Jihlava – rekonstrukce mostu ev. č. 03824-2. Objížďka nařízena pro veškerá vozidla mimo vozidla BUS, MHD a IZS, Objížďka - obousměrná: ulice U Pražského mostu - silnice III/03824 (ulice Pražská), Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice II/523 (ulice Jiráskova), ulice Romana Havelky, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 09.04.2014 00:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice I/23, v katastru obce Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 09.04.2014 00:00 Do 30.09.2014 23:59, oprava mostu, provoz po mostním provizoriu řízený semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 05.05.2014 08:00:00do: 31.10.2014 00:00:00
silnice I/23, Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 05.05.2014 08:00 Do 31.10.2014 00:00, Uzavřen průtah Kralicemi nad Oslavou, objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny přes Jinošov do Náměště nad Oslavou, pro vozidla nad 3,5 tuny z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče, příjezd do Náměště povolen, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Práce na silnicioprava povrchu vozovky od: 09.08.2014 00:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
silnice I/38 (ulice Masarykova), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, Od 09.08.2014 00:00 Do 31.08.2014 23:59, Havlíčkův Brod, ul. Masarykova, od čerpací stanice OMV v úseku cca 150 m před křižovatkou silnice I/38 se silnicí I/34 (obchvat Havlíčkův Brod ul. U Cihláře) až po křižovatku s ul. Havlíčkova, MOŽNOST TVORBY KOLON. Uzavírka levé poloviny jízdního pásu silnice I/38 v km 141,069 – 141,500 v délce 431 m, úsek začíná u křižovatky MK Sídliště Pražská a končí u křižovatky s ul. Havlíčkova. Stanovená trasa objížďky: Provoz pro směr Kolín- Jihlava a Jihlava - Kolín bude veden obousměrně v pravé polovině vozovky (ve směru staničení) sil. I/38 v jednom jízdním pruhu pro daný směr. Odbočení do ul. Husova a do ul. Sídliště Pražská zakázán. Vjezd na sil. I/38 z ul. Husova zakázán. Vjezd na sil. I/38 z ul. Sídliště Pražská uzavřen, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní situacedopravní problém od: 05.05.2014 07:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Karlovo nám., mezi křižovatkami ulic Hasskova a Přerovského, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 05.05.2014 07:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč, Karlovo nám. před č.p. 58/47 (Městské kulturní středisko Třebíč) - umístění kontejneru na místní komunikaci (parkovací stání), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 05.05.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/23, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 05.05.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, Uzavřen průtah obce Náměšť nad Oslavou, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t na území města: ul. Ocmanická - ul.Husova - ul. V. Nezvala - Masarykovo nám., Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče: po sil. II/351 - sil. II/152 - sil. II/392 (Třebíč - Slavičky - Třebenice - Dalešice - Slavětice - Dukovany - Mohelno - Březník - Kralice nad Oslavou), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Práce na silnicistavební práce od: 05.05.2014 08:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/23 (ulice Brněnská), Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, Od 05.05.2014 08:00 Do 31.10.2014 23:59, Uzavřen průtah Kralicemi nad Oslavou, objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny přes Jinošov do Náměště nad Oslavou, pro vozidla nad 3,5 tuny z Kralic nad Oslavou přes Dukovany do Třebíče, příjezd do Náměště povolen, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Kralice nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 12.05.2014 06:30:00do: 29.08.2014 23:59:00
silnice II/150 (ulice Ledečská), Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.05.2014 06:30 Do 29.08.2014 23:59, Úplná uzavírky silnice II/150 v místě budování okružní křižovatky, Objížďka - obousměrná: bude vedena pro veškerou dopravu ze směru od centra obce od křižovatky silnice II/150 s MK ulice Nerudova po místních komunikacích ulic Nerudova, Rozkošská a Perknovská po křižovatku se silnicí č. III/34719, zde vlevo po této silnici po křižovatku s II/150 a zde zpět na silnici č. II/150. Trasa objížďky pro veškerou dopravu ze směru od Okrouhlice do centra obce bude vedena od křižovatky silnic II/150 a III/34719 po silnici č. III/34719 po křiž. s MK ulice Perknovská a dále po místních komunikacích ulic Perknovská, Rozkošská, Jahodova, Havlíčkova a Nerudova po křižovatku se silnicí č. II/150 a zde zpět na silnici č. II/150, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 12.05.2014 00:00:00do: 22.11.2014 23:59:00
ulice Mostecká, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.05.2014 00:00 Do 22.11.2014 23:59, Úplná uzavírka místní komunikace Mostecká, Jihlava v úseku pod Pražským mostem z důvodu bezpečnosti při opravě mostu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 19.05.2014 07:00:00do: 29.08.2014 23:59:00
ulice Družstevní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.05.2014 07:00 Do 29.08.2014 23:59, Třebíč uzavírka ul. Družstevní - "Revitalizace veřejného prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči" I. etapa 19.05.-29.06.2014; II. etapa 30.06.-29.08.2014, Objížďka - bez rozlišení: ulice Vltavínská - silnice III/36075 (ulice Znojemská), Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Václavské nám., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 19.05.2014 06:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice I/19, Stříbrné Hory, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.05.2014 06:00 Do 30.09.2014 23:59, Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t bude vedena obousměrně (pro směr od Havlíčkova Brodu i od Žďáru nad Sázavou) od křižovatky silnice I/19 se silnicí III/03818 po silnici III/03818 do Utína na křižovatku se silnicí III/03810 a dále po silnici III/03810 a ul. Hesovská do Přibyslavi, kde se napojí na silnici I/19; délka objízdné trasy 6 km. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena obousměrně od místní části Keřkov po silnici I/19 přes lokalitu Dobrá do Přibyslavi a dále po silnici I/19 v Přibyslavi po ul. Tyršova, ul. Husova, ul. U Nádraží na křižovatku silnice I/19 se silnicí I/37 do Žďáru nad Sázavou přes Nové Dvory, Sázavu a Hamry nad Sázavou, dále ve Žďáru nad Sázavou po silnici I/37 ulicí Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho do Ždírce nad Doubravou přes Škrdlovice, Karlov, Vojnův Městec, a Krucemburk. Ve Ždírci nad Doubravou od křižovatky silnice I/37 ul. Žďárská, Chrudimská se silnicí I/34 ul. Brodská, po silnici I/34 na křižovatku se silnicí I/19 směr Pohled přes Krátkou Ves. Od křižovatky silnice I/34 se silnicí I/19 po silnici I/19 přes Pohled do obce Stříbrné Hory; délka objízdné trasy 65 km Objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu (dále jen VLOD nebude dopravním značením vyznačena) bude vedena obousměrně pro spoje linek 600020 a 600980 (mimo spoje 39, 25, 36) z obce Stříbrné Hory po silnici III/03818 do Utína dále po silnici III/03810 až po křižovatku se silnicí III/03820 a po silnici III/03820 do lokality Keřkov. Pro spoje linek 600980, spoj 39, 25, 36 bude objízdná trasa vedena od Utína po silnici III/03818 – Stříbrné Hory – otočka na místní komunikaci – zpět na silnici III/03818 do Utína a dále se napojí na svou trasu, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Stříbrné Hory
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 19.05.2014 07:30:00do: 31.08.2014 23:59:00
ulice V Lískách, ulice Na Úvoze, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.05.2014 07:30 Do 31.08.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace ulice Na Úvoze v úseku od křižovatky s ulicí V Lískách po křižovatku se silnicí II/353 ulice Vysocká ve Žďáře nad Sázavou, Objížďka - bez rozlišení: po místních komunikacích ulicemi Na Úvoze, K Přehradě a po silnici II/353 ul. Vysocká ve Žďáře n.S., bez značení s využitím místní znalosti, Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Omezení provozu a zákazyomezení zúžené jízdní pruhy od: 01.06.2014 06:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
ulice L. Pokorného, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, zúžené jízdní pruhy, Od 01.06.2014 06:00 Do 30.09.2014 23:59, Třebíč, ul. L. Pokorného před č.p. 35 - umístění restaurační předzahrádky na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 03.06.2014 09:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/112, v katastru obce Bácovice - v katastru obce Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.06.2014 09:00 Do 31.10.2014 23:59, rekonstrukce mostu na sil. č. II/112 ev. č. 112-049 u Bácovic, Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice II/112, Bácovice - Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/01932 (Pelhřimov), Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/129, Křelovice - silnice II/112, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/12917 (Útěchovičky), Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: silnice II/129, v katastru obce Křelovice - silnice I/19, v katastru obce Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice II/128 (Pacov), Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Práce na silnicistavební práce od: 11.06.2014 07:00:00do: 19.10.2014 23:59:00
silnice I/34 (ulice Nádražní), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, stavební práce, Od 11.06.2014 07:00 Do 19.10.2014 23:59, Pelhřimov, ul. Nádražní, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Pod Náspem po křižovatku s místní komunikací ul. Říčanského, provoz na silnici I/34 ul. Nádražní bude zachován – bez objízdné trasy; doprava bude svedena do dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 11.06.2014 07:00:00do: 31.12.2014 23:59:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 11.06.2014 07:00 Do 31.12.2014 23:59, Třebíč, uzavírky ul. Tomáše Bati, realizace akce "Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině", Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 16.06.2014 00:00:00do: 15.10.2014 23:59:00
ulice Pávovská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.06.2014 00:00 Do 15.10.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Pávovská v Jihlavě v úseku mostu e.č. 6B-M2 přes železniční trať z důvodu opravy mostu v havarijním stavu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Sokolovská - ulice Pávovská, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Pávovská, místní komunikace, silnice I/38, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 16.06.2014 07:00:00do: 12.10.2014 23:59:00
silnice I/23, Rokytnice nad Rokytnou - Červená Hospoda, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 16.06.2014 07:00 Do 12.10.2014 23:59, uzavřená silnice I/23, rozsáhlá rekonstrukce v celém úseku, Objížďka - obousměrná: silnice I/38, Markvartice, okr. Jihlava - místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, přes: silnice II/410 (Bítovánky), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Čechočovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 23.06.2014 08:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/15239, Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 23.06.2014 08:00 Do 31.08.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/15239 v prostoru náměstíčka v obci Myslibořice o délce cca 220 m z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „ Myslibořice, kanalizace – II. etapa“. Práce v uzavřeném úseku budou prováděny ve 2 etapách tak, aby byl vždy umožněn vjezd autobusům k autobusovým zastávkám a opětovný výjezd, Objížďka - obousměrná: od uzavřeného úseku po MK, silnici č. III/15234 a č. III/15233 zpět k uzavřenému úseku.(levá strana náměstíčka). Délka objízdné trasy cca 300 m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru práce na údržbě mostu od: 21.06.2014 16:50:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 134.4 a 133.1, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, práce na údržbě mostu, Od 21.06.2014 16:50 Do 31.10.2014 20:00, Uzavření pásu na Prahu z důvodu opravy mostu č. D1-167 (4.etapa). Doprava vedena v pásu na Brno dvěma pruhy v obou směrech. Šířka levého pruhu 2,5 m, pravého 3,25 m. Nejvyšší dovolená rychlost je 60 km/h. V pásu na Brno je MÚK Měřín (km 134) otevřen. V pásu na Prahu uzavřen, obj. trasa po souběžné silnici II/602. Nájezd na obj. trasu bude přes MÚK Velké Meziříčí - exit 141.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce na údržbě mostu od: 21.06.2014 12:35:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 133.1 a 134.4, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na údržbě mostu, Od 21.06.2014 12:35 Do 31.10.2014 20:00, Uzavření pásu na Prahu z důvodu opravy mostu č. D1-167 (4.etapa). Doprava vedena v pásu na Brno dvěma pruhy v obou směrech. Šířka levého pruhu 2,5 m, pravého 3,25 m. Nejvyšší dovolená rychlost je 60 km/h. V pásu na Brno je MÚK Měřín (km 134) otevřen. V pásu na Prahu uzavřen, obj. trasa po souběžné silnici II/602. Nájezd na obj. trasu bude přes MÚK Velké Meziříčí - exit 141.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 28.06.2014 07:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
ulice U Stínadel, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.06.2014 07:00 Do 31.08.2014 23:59, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Práce na silnicistavební práce od: 30.06.2014 20:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Brněnská, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 30.06.2014 20:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč, ul. Brněnská před č.p. 36/94- zábor (uzavření) chodníku z důvodu zajištění bezpečnosti v souvislosti s demolicí budovy a další výstavbou, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní situacedopravní problém od: 30.06.2014 16:00:00do: 15.09.2014 20:00:00
ulice L. Pokorného, mezi křižovatkami ulic Tiché nám. a Stinná, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 30.06.2014 16:00 Do 15.09.2014 20:00, Třebíč, ul. L. Pokorného před č.p. 25/53- umístění stavebního lešení na místní komunikaci, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 30.06.2014 07:00:00do: 12.09.2014 23:59:00
silnice III/36042, Mirošov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 30.06.2014 07:00 Do 12.09.2014 23:59, úplná uzavírka silnice III/36042 v obci Mirošov , Objížďka - obousměrná: silnice III/36042, v katastru obce Mirošov - v katastru obce Blažkov, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/388 (Horní Bobrová), silnice II/385 (Blažkov), z Mirošova po silnici III/36042 přes Blažkov do Dolní Rožínky na křižovatku se silnicí II/385, dále po silnici II/385 do Zvole na křižovatku se silnicí II/388, dále po silnici II/388 do Bobrové na křižovatku se silnicí II/360 a dále po silnici II/360 na křižovatku se silnicí III/36042 a po ní do Mirošova a opačně., Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Mirošov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 30.06.2014 00:01:00do: 29.08.2014 20:00:00
ulice Družstevní, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 30.06.2014 00:01 Do 29.08.2014 20:00, Třebíč uzavírka ul. Družstevní - "Revitalizace veřejného prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči" II. etapa, Objížďka - bez rozlišení: ulice Vltavínská - silnice III/36075 (ulice Znojemská), Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Václavské nám., Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Omezení provozu a zákazyomezení od: 01.07.2014 20:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Sirotčí, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 01.07.2014 20:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč ul. Sirotčí - uzavírka chodníku, realizace akce: Hotelová škola Třebíč a Obchodní akademie, umístění stavebního lešení (zateplení objektů, výměna oken), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 01.07.2014 06:00:00do: 12.09.2014 23:59:00
silnice II/392, Jinošov, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 01.07.2014 06:00 Do 12.09.2014 23:59, částečná uzavírka silnice II/392 v obci Jinošov v délce cca 280m z důvodu pokládky kanalizace a vodovodu, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Jinošov
Omezení provozu a zákazyomezení od: 01.07.2014 20:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Sirotčí, Třebíč, okr. Třebíč, omezení, Od 01.07.2014 20:00 Do 30.09.2014 20:00, Třebíč ul. Sirotčí - uzavírka chodníku, realizace akce: Hotelová škola Třebíč a Obchodní akademie, umístění stavebního lešení (zateplení objektů, výměna oken), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 01.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/41010, Čáslavice, okr. Třebíč, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 01.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 20:00, zvláštní užívání silnic č. III/4102, III/4109 a III/41010 v průtahu obcí Čáslavice z důvodu obnovy vozovkového souvrství po provedené pokládce kanalizačního řadu - posuvné pracovní místo v délce cca 50m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Čáslavice
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 01.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/4109, Čáslavice, okr. Třebíč, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 01.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 20:00, zvláštní užívání silnic č. III/4102, III/4109 a III/41010 v průtahu obcí Čáslavice z důvodu obnovy vozovkového souvrství po provedené pokládce kanalizačního řadu - posuvné pracovní místo v délce cca 50m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Čáslavice
Práce na silnicipráce na silnici zúžené jízdní pruhy od: 01.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/4102, Čáslavice, okr. Třebíč, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Od 01.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 20:00, zvláštní užívání silnic č. III/4102, III/4109 a III/41010 v průtahu obcí Čáslavice z důvodu obnovy vozovkového souvrství po provedené pokládce kanalizačního řadu - posuvné pracovní místo v délce cca 50m, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Čáslavice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 30.06.2014 19:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/128, Černovice, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 30.06.2014 19:00 Do 31.10.2014 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - místní komunikace, Mnich, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/1361 (Hojovice), Objízdná trasa pro sil. č. II/128 směr Deštná, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - silnice III/12819, Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, přes: místní komunikace (Těmice), Objízdná trasa pro sil. č. II/409 směr Kamenice nad Lipou, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/128 (ulice Dobešovská), Černovice - silnice II/135, Mnich, okr. Pelhřimov, přes: silnice I/19 (Vysoká Lhota), silnice I/34 (Pelhřimov), silnice II/602 (ulice Slovanského bratrství), silnice I/34 (Kamenice nad Lipou), Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5t, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Černovice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
silnice III/11260, v katastru obce Řásná, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 23:59, Uzavírka silnice č. III/11260 u obce Řásná z důvodu stavebních prací "III/11260 Řásná, oprava propustku v km 3,535", Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice III/11260 - silnice III/11264, Řásná, okr. Jihlava, přes: místní komunikace, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: silnice I/23, Mrákotín - silnice III/11260, Řídelov, okr. Jihlava, přes: Krahulčí, silnice II/112 (ulice Jihlavská) (Telč), Vydal: Městský úřad Telč
okres: Jihlava, obec: Řásná
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 01.07.2014 08:00:00do: 29.08.2014 23:59:00
ulice Oslavická, Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 01.07.2014 08:00 Do 29.08.2014 23:59, úplná uzavírka Mk ul. Oslavická v místě křižovatky u základních škol, v rámci stavby okružní křižovatky a stavby parkovacího pruhu na komunikaci u firmy Stavebniny Smejkal, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená od: 08.07.2014 08:00:00do: 06.09.2014 20:00:00
D11, mezi km 59.6 a 61, ve směru Hradec Králové, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 08.07.2014 08:00 Do 06.09.2014 20:00, z důvodu montáže prvků nové PHS Loukonosy. Doprava ve směru Praha – Hradec Králové bude v km 59,298 svedena do pravého jízdního pruhu a v km 59,598 – 59,748 bude převedena do levého jízdního pruhu, ve kterém bude pokračovat na konec uzavírky v km 61,017. Doprava ve směru Hradec Králové – Praha nebude uzavírkou dotčena.
okres: Kolín, obec: Žiželice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 10.07.2014 12:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
ulice Konečná, mezi křižovatkami ulic Žižkov II a Žižkov II, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 10.07.2014 12:00 Do 31.08.2014 23:59, uzavírka provozu na části místních komunikacích (MK) č.12b a 18b v Havlíčkově Brodě - 1. uzavírka provozu na MK č. 12b v ul. Konečná v úseku od kř. s ul. Na Spádu k č.p. 1206 v délce cca. 30m (výstavba příčného prahu s PPCH u ZŠ) a 2. na MK č 18b (chodníky) v ul. Na Spádu v úseku od kř. s ul. Konečná k č.p. 1238 (91m) a v úseku od č.p. 1277 k č.p. 705 (182m) z důvodu provedení opravy chodníků v délce cca. 280m. Objízdná trasa pro uzavírku v ul. Konečná bude vedena po místních komunikacích v ul. Konečná, Polní, Trocnovská a na Spádu a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Práce na silnicistavební práce od: 14.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
silnice I/23, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 14.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 23:59, omezený průjezd, vybudování napojení dopravního terminálu, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 12.07.2014 00:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/15234, úsek IV., Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.07.2014 00:00 Do 31.08.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/15239 v obci Myslibořice z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „ Myslibořice, kanalizace – II. etapa; IV.část: úsek od RD č.p. 69 po RD čp. 79 ( místní část Třebíčská), Objížďka - bez rozlišení: obousměrně od uzavřených úseků po silnici č. III/15239 a sil.č. II/152, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 14.07.2014 06:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
silnice II/150, Nová Ves u Světlé, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.07.2014 06:00 Do 31.08.2014 23:59, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : místní komunikace - silnice II/150, Nová Ves u Světlé, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice II/150, silnice III/34719 (Lučice), silnice III/34711 (Pohleď), Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/347 (ulice Haškova), Světlá nad Sázavou, část obce Světlá nad Sázavou-jih - silnice II/150, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, přes: ulice K Čejovu, Kejžlice, silnice II/129 (ulice Okružní) (Humpolec), ulice 5. května, ulice Beckovského, Havlíčkův Brod, Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Nová Ves u Světlé
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 12.07.2014 00:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/15234, úsek II., Myslibořice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 12.07.2014 00:00 Do 31.08.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/15239 v obci Myslibořice z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „ Myslibořice, kanalizace – II. etapa; II. část: úsek od RD č.p. 60 po RD čp. 69 ( místní část Kocanda), Objížďka - bez rozlišení: obousměrně od uzavřených úseků po silnici č. III/15239 a sil.č. II/152, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Myslibořice
Práce na silnicistavební práce od: 25.07.2014 07:00:00do: 30.08.2014 00:00:00
silnice I/37, Osová Bítýška, Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, Od 25.07.2014 07:00 Do 30.08.2014 00:00, pokládka mikrokoberce, posuvné pracovní místo, kyvadlový provoz, mimo pracovní dobu průjezd bez omezení., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Březské
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 23.07.2014 06:00:00do: 30.09.2014 23:59:00
silnice II/602 (ulice Sokolovská), Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 23.07.2014 06:00 Do 30.09.2014 23:59, Silnice č. II/602 v ulici Sokolovské ve Velkém Meziříčí bude uzavřena následovně: bude uzavřen úsek od křiž. sil. II/360 - K Novému nádraží a Nad Sv. Josefem po křiž. s Poštovní, Moráňská, Nábřeží. Křižovatka sil. II/602 od Karlova a II/360 K Nov. Nádraží bude průjezdná, Křižovatka sil. II/602 od Novosad na MK Poštovní a Nábřeží bude průjezdná (do 3,5t), Objížďka - bez rozlišení: a) Po silnici II/390, I/37, II/360, trasou - křiž. II/602 a II/390 (Křeptov) – Osová Bítýška – Ořechov – Křižanov – Martinice – Velké Meziříčí. b) Po dálnici D1 exit Velké Meziříčí-východ – exit Velké Meziříčí-západ, směr Praha a směr Brno. Dle § 20a odst. 2) zákona č. 13/1997 Sb. Jeli nutno při uzavírce podle § 24 užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění.) c) Po místní komunikaci Třebíčská pro směr od Jihlavy a pro směr Tasov, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velké Meziříčí
Práce na silnicioprava povrchu vozovky od: 28.07.2014 07:00:00do: 26.08.2014 23:59:00
silnice I/37 (ulice Jihlavská), Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, oprava povrchu vozovky, Od 28.07.2014 07:00 Do 26.08.2014 23:59, Velká Bíteš, ul. Za Loukama, v úseku od křižovatky se silnicí II/602 ul. Jihlavská po křižovatku se silnicí II/602 ul. Pod Hradbami provoz na silnici I/37 ul. Za Loukama bude zachován – bez objízdné trasy; provoz bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou prováděny stavební práce, a bude řízen mobilním světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 24.07.2014 11:40:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 163 a 153.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 24.07.2014 11:40 Do 31.10.2014 20:00, Ve směru na Prahu je v km 163,330 doprava svedena ve dvou pomocných jízdních pruzích do pravé části dálnice a takto vede až do km 153,490, kde dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
Práce na silnicioprava povrchu vozovky kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem očekává se tvorba kolon vozidel od: 04.08.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/38, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, očekává se tvorba kolon vozidel, Od 04.08.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, částečná uzavírka ul. Lidická v úseku cca 70 m za křižovatkou s ul. Humpolecká a ul. Masarykova až za křižovatku s ul. Průmyslová. Při opravě mostu ev. č. 38-063. Provoz řízen kyvadlově pomocí mobilní SSZ (světelné signalizační zařízení); stavební práce budou prováděny po jednotlivých úsecích v max. délce 450m. MOŽNOST TVORBY KOLON!, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Havlíčkův Brod
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 24.07.2014 11:30:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1, mezi km 153.7 a 162.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 24.07.2014 11:30 Do 31.10.2014 20:00, Ve směru na Brno je v km 153,490 převedena doprava ve dvou pomocných jízdních pruzích do protisměrného jízdního pásu, a takto pokračuje až do km 162,910, kde jsou oba pruhy převedeny zpět do pravého jízdního pásu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseků před přejezdem ve středním dělícím pásu, kde je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 60 km/h. Omezení průjezdu exitů v tomto úseku ve směru Ostrava: Exit 153 - Lhotka je otevřen pouze pro výjezd z D1, Exit 162 - Velká Bíteš je otevřen pouze pro nájezd na D1.
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Tasov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 29.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
silnice III/3491, Měřín, část obce Pustina, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 29.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 23:59, Silnice č. III/3491 bude uzavřena v zastavěné místní části Pustina po úsecích maximální délky 50 m, se začátkem od mostu přes Balinku., Objížďka - bez rozlišení: silnice II/602 (ulice Brněnská) - silnice II/349 (ulice Otínská), Měřín, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnici II/602 a II/349 přes obec Měřín., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Měřín
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 24.07.2014 11:48:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1 nájezd exit 153, ve směru Bohumín - PL, vjezd na dálnici uzavřen, Od 24.07.2014 11:48 Do 31.10.2014 20:00
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Ruda
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 24.07.2014 11:53:00do: 31.10.2014 20:00:00
D1 sjezd exit 162, ve směru od Prahy, výjezd z dálnice uzavřen, Od 24.07.2014 11:53 Do 31.10.2014 20:00
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 28.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice III/39013, Oslavička, okr. Žďár nad Sázavou - Hodov, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. III/39013 v úseku od konce obce Hodov ke křiž. se sil.č. II/360 u obce Oslavička (km cca 3,543 – 6,194) z důvodu provádění opravy povrchu těchto komunikací, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Oslavička
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 28.07.2014 07:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice II/390, Budišov, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.07.2014 07:00 Do 31.08.2014 20:00, úplná uzavírka silnice č. II/390 v průtahu městysem Budišov v úseku od železničního přejezdu po křiž. se sil. č. III/36056 (směr Kundelov, Studnice) km 31,680 – 32,200 z důvodu provádění opravy povrchu těchto komunikací. , Objížďka - obousměrná: silnice II/360, Trnava - silnice II/390, Budišov, okr. Třebíč, přes: silnice II/390 (Budišov), místní komunikace (Smrk), silnice III/3906 (Pyšel), uzavírka Budišov: obousměrně od uzavřeného úseku po sil.č. III/3906 do Pyšela, odtud po sil. č. III/39010 přes Pozďatín do Smrku, dále po sil. č. III/39014 přes Kojatín ke křiž. se sil. II/390 do Budišova a po sil.č. II/390 přes Nárameč ke křiž. se sil. II/360. uzavírka Hodov – Oslavička: V Budišově po sil.č. II/390 přes Nárameč ke křiž. se sil.č. II/360 objízdná trasa pro autobusovou dopravu a vozidla do 3,5 t: z Budišova po sil. III/39013 do Hodova a odtud po účelové komunikaci do Kundelova a dále po sil. III/36056 zpět do Budišova , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Budišov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 28.07.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/345, u obce Vrtěšice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.07.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, Úplná uzavírka provozu pro všechna vozidla na silnici druhé třídy číslo II/345 Golčův Jeníkov-Chotěboř z důvodu rekonstrukce mostního objektu, most ev. č. 345-001 přes potok za obcí Golčův Jeníkov (u odbočky na obec Vrtěšice), Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: pro veškerou tranzitní dopravu z Vilémova, Chotěboře do Golčova Jeníkova v obou směrech povede po silnici II/345 do Chotěboře a dále po silnici II/346 přes obce Svinný, Rankov, Jilem, Sedletín, Kámen na silnici I/38 směr Habry a Golčův Jeníkov, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa při uzavření mostu ev. č. 345-001 u odbočky na Vrtěšice povede ve směru Vilémov Klášter-Golčův Jeníkov po silnici III/3452 a III/3453 přes Jakubovice, Rybníček na silnici I/38 směr Golčův Jeníkov, Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Golčův Jeníkov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 28.07.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/345, Vilémov, část obce Točice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.07.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, Úplná uzavírka provozu pro všechna vozidla na silnici druhé třídy číslo II/345 Golčův Jeníkov-Chotěboř a to v úseku mostního objektu, most ev. č. 345-003 přes řeku Doubravu v Točicích, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: pro veškerou tranzitní dopravu z Vilémova, Chotěboře do Golčova Jeníkova v obou směrech povede po silnici II/345 do Chotěboře a dále po silnici II/346 přes obce Svinný, Rankov, Jilem, Sedletín, Kámen na silnici I/38 směr Habry a Golčův Jeníkov, Objížďka - bez rozlišení: Vilémov - Košťany - Petrovice u Uhelné Příbramě - Borek, Objížďka - bez rozlišení: Vilémov - Heřmanice - Pařížov - Běstvina - Spačice - Borek, Objížďka - bez rozlišení: Vilémov - Heřmanice - Pařížov - Běstvina - Rostejn - Chuchel - Jeříšno - Čečkovice - Maleč - Jeníkovec - Hranice - Libice nad Doubravou, Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Vilémov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 28.07.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice II/345, Vilémov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 28.07.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, Úplná uzavírka provozu pro všechna vozidla na silnici druhé třídy číslo II/345 Golčův Jeníkov-Chotěboř a to v úseku mostního objektu, most ev. č. 345-002 v městysi Vilémov, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: pro veškerou tranzitní dopravu z Vilémova, Chotěboře do Golčova Jeníkova v obou směrech povede po silnici II/345 do Chotěboře a dále po silnici II/346 přes obce Svinný, Rankov, Jilem, Sedletín, Kámen na silnici I/38 směr Habry a Golčův Jeníkov, Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t : Objízdná trasa při uzavření mostu ev. č. 345-002 v městysi Vilémov, spolu s průtahem Vilémova (1 část) povede z křižovatky silnic II/345, II/314 a III/3455 ve Vilémově po silnici III/3455 přes obec Spytice na silnici III/34511 dále po silnici III/3457 do Golčova Jeníkova na silnici III/3456 a dále na silnici II/345 – obousměrně. Ve směru Golčův Jeníkov-Vilémov pro vozidla nad 3,2m výšky z křižovatky silnici III/3456 a III/3457 po silnici III/3456 přes obce Stupárovice, Skryje, Hostačov do Zvěstovic a dále po silnici III/3455, kde se napojí na obousměrnou objízdnou trasu, Vydal: Městský úřad Chotěboř
okres: Havlíčkův Brod, obec: Vilémov
Práce na silnicioprava povrchu vozovky od: 31.07.2014 07:00:00do: 25.08.2014 23:59:00
silnice I/34 (ulice Myslotínská), Pelhřimov, okr. Pelhřimov, oprava povrchu vozovky, Od 31.07.2014 07:00 Do 25.08.2014 23:59, Pelhřimov, ul. Myslotínská v úseku od křižovatky se silnicí II/112 ul. Rynárecká až za křižovatku se silnicí III/11252 ul. K Silu. Provoz na silnici I/34 ul. Myslotínská bude zachován – bez objízdné trasy; dle šířkového uspořádání silnice bude provoz veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a řízen pomocí mobilní světelné signalizační soustavy (schéma B/6) nebo bude doprava svedena do dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy (schéma B/12), Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 04.08.2014 07:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
ulice v Zahrádkách, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 04.08.2014 07:00 Do 31.08.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace ulice V Zahrádkách v úseku zezadu od bytového domu č.p. 69 kolem garáží k cyklostezce ve Žďáře nad Sázavou., Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 04.08.2014 07:00:00do: 29.08.2014 23:59:00
silnice III/35726, Nový Jimramov - Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 04.08.2014 07:00 Do 29.08.2014 23:59, úplná uzavírka silnice III/35726 Jimrmov - Sněžné., Objížďka - obousměrná: ulice Žabárna, Jimramov - silnice III/35321, Javorek, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/353 (Borovnice), z Jimramova po silnici II/357 do Borovnice na křižovatku se silnicí II/353, dále po silnici II/353 na křižovatku se silicí III/35321 a opačně., Objížďka - obousměrná: silnice III/35321, Javorek - silnice II/357 (ulice Borovnická), Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/353 (Borovnice), z Jimramova po silnici II/357 do Borovnice na křižovatku se silnicí II/353, dále po silnici II/353 na křižovatku s silnicí III/35321 a opačně, Objížďka - obousměrná: silnice III/35321, v katastru obce Javorek - silnice II/354, v katastru obce Líšná, okr. Žďár nad Sázavou, přes: silnice II/353 (Daňkovice), po silnici III/35321 přes Javorek na křižovatku se silicí II/353, dále po silnici II/353 přes Daňkovice do Sněžného a opačně., Vydal: Městský úřad Nové Město na Moravě
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Jimramov
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 04.08.2014 07:00:00do: 30.09.2014 17:00:00
silnice III/1289, Mezilesí, část obce Zelená Ves, okr. Pelhřimov, uzavřeno, práce na silnici, Od 04.08.2014 07:00 Do 30.09.2014 17:00, MK na pozemku parc. č. 1159/1 v k.ú. Mezilesí, část úseku Zelená Ves - Lukavec , Objížďka - bez rozlišení: silnice III/1289 - komunikace, Mezilesí, část obce Zelená Ves, okr. Pelhřimov, přes: silnice III/1288 (Mezilesí), komunikace (Salačova Lhota), silnice II/128, Týmova Ves, MK do Zelené Vsi , Vydal: Městský úřad Pacov
okres: Pelhřimov, obec: Mezilesí
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy od: 30.07.2014 12:25:00do: 31.10.2014 19:00:00
D1, mezi km 41.1 a 48.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Od 30.07.2014 12:25 Do 31.10.2014 19:00, Doprava ve směru Brno bude od km 40,550 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů, kterými bude v režimu 2+2 vedena do km 48,904, odkud již bude pokračovat bez omezení. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Šternov (EXIT 41) bude zachována. Odpočívka Blanice (km 44,330 vpravo) bude v provozu. V místě uzavírek je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu až na 60 km/h.
okres: Benešov, obec: Divišov
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích od: 30.07.2014 12:30:00do: 31.10.2014 19:00:00
D1, mezi km 48.8 a 41.1, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, Od 30.07.2014 12:30 Do 31.10.2014 19:00, Úplná uzavírka levého pásu v km 48,620 – 41,270 a nájezdové větve MÚK Šternov (EXIT 49). Doprava ve směru Praha bude od km 49,345 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a od km 48,829 převedena do protisměrného jízdního pásu, kterým bude vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v režimu 2+2 až do km 41,270 (pravý jízdní pruh), resp. km 41,061 (levý jízdní pruh). Tam bude převedena zpět a od km 40,944 bude pokračovat bez omezení. MÚK Psáře (EXIT 49) bude po celou dobu trvání uzavřena nájezdová větev ve směru Psáře - Praha. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Šternov (EXIT 41) bude zachována. Odpočívka Brtnice (km 42,529 vlevo) bude v době konání uzavřena. Objízdná trasa bude vedena přes MÚK Soutice (EXIT 56). V místě uzavírek je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu až na 60 km/h.
okres: Benešov, obec: Divišov
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 30.07.2014 12:30:00do: 31.10.2014 19:00:00
D1exit 49 nájezd směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 30.07.2014 12:30 Do 31.10.2014 19:00, modernizace D1
okres: Benešov, obec: Psáře
Práce na silnicistavební práce od: 16.08.2014 07:00:00do: 31.08.2014 20:00:00
silnice I/23, silnice III/3906, Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, Od 16.08.2014 07:00 Do 31.08.2014 20:00, částečná uzavírka silnice III/3906 v Náměšti nad Oslavou v úseku od křižovatky se silnicí č. I/23 v délce cca 100 m (I. etapa) z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby „III/3906 Náměšť nad Oslavou – křižovatka se silnicí I/23“ , Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Náměšť nad Oslavou
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.08.2014 06:00:00do: 22.08.2014 23:59:00
silnice III/01945, Ježená, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.08.2014 06:00 Do 22.08.2014 23:59, Vedení pravidelné autobusové dopravy: Dotčeným úsekem uzavírky jsou vedeny linky 390150 (Tábor – Želeč – Dudov) a linka 390180 (Tábor- Bechyně). Linka 390150 od 4.8 do 22.8 2014 projede stavbou do 7.00 hod a odpoledne v 15,45 hod. Od 7,00 do 15,45 budou spoje ukončeny v Želči a vynechají bez náhrady zastávky Želeč,U Dřevů ; Želeč, Bezděčín ; Skrýchov u Malšic, rozc. Bezděčín ; Skrýchov u Malšic a Dudov. Linka 390180 dne 9.8.2014 a od 16.8 do 29.8. vynechá bez náhrady zastávky Čenkov ; Skrýchov u Malšic, rozc. Bezděčín ; Skrýchov u Malšic a Třebelice. , Objížďka - obousměrná: silnice II/602 - místní komunikace, Ježená, okr. Jihlava, přes: ulice Žižkova, Jihlava, silnice III/01949 (Jiřín), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Ježená
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 04.08.2014 00:00:00do: 18.10.2014 23:59:00
D1, mezi km 5.8 a 1.7, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 04.08.2014 00:00 Do 18.10.2014 23:59, částečná uzavírka pravého a části středního jízdního pruhu v levém pásu dálnice D1 v km 5,283 – 2,100 v termínu od 17. 8. 2014 do 18. 10. 2014 z důvodu opravy pravé poloviny levého jízdního pásu dálnici D1 v rámci akce „D1 oprava AB vozovky v km 9,400 – 1,275 vlevo“; Ve směru na Prahu je od km 5,800 doprava svedena do pravé části pásu a následně je levý pomocný pruh převeden přes přejezd ve středním dělícím pásu (dále jen „SDP“) do protisměrného pásu. V tomto režimu (1 pruh na Prahu v pravém protisměrném pásu a jeden pruh v levém pásu) je doprava vedena až do km 1,700, kde dopravní omezení končí. Sjezd a nájezd na odpočívky Sporthotel (km 5,500), Újezd u Průhonic (km 4,755) a na MÚK Chodov (EXIT 2) je umožněn pouze z pomocného jízdního pruhu vedeného v levém pásu dálnice (směr Praha). V tomto pruhu je nejvyšší dovolená rychlost 80 km/h. V pomocném pruhu vedeném v protisměrném pásu je nejvyšší dovolená rychlost 100 km/h, s výjimkou přejezdu SDP, kde je snížena na 60 km/h a rovněž je do tohoto pruhu zákaz vjezdu nákladních automobilů.
okres: Praha-západ, obec: Průhonice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 06.08.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
ulice S. K. Neumanna, mezi křižovatkami ulic Na Dolech, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 06.08.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:59, uzavírka místní komunikace, mimo BUS. , Objížďka - bez rozlišení: ulice S. K. Neumanna - silnice II/523 (ulice Na Dolech), Jihlava, okr. Jihlava, přes: místní komunikace, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/523 (ulice Na Dolech) - ulice S. K. Neumanna, Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, místní komunikace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 06.08.2014 08:00:00do: 19.09.2014 20:00:00
silnice III/4056, část obce Podheraltice, Heraltice, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 06.08.2014 08:00 Do 19.09.2014 20:00, zvláštní užívání silnice č. III/4056 v průtahu obce Podheraltice podélným výkopem z důvodu pokládky kanalizačního řadu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Heraltice
Práce na silnicistavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 08.08.2014 07:00:00do: 15.09.2014 00:00:00
silnice I/19, Štěpánov nad Svratkou, okr. Žďár nad Sázavou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 08.08.2014 07:00 Do 15.09.2014 00:00, pokládka mikrokoberce, posuvné pracovní místo, mimo pracovní dobu průjezd bez omezení., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Štěpánov nad Svratkou
Dopravní situacedopravní problém kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 11.08.2014 06:00:00do: 19.09.2014 23:59:00
ulice Nová, ulice Zelenohorská, Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou, dopravní problém, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 11.08.2014 06:00 Do 19.09.2014 23:59, Umístění techniky na silnici, kyvadlový provoz řízený semafory., Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Žďár nad Sázavou
Práce na silnicistavební práce od: 09.08.2014 06:00:00do: 05.09.2014 20:00:00
ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 09.08.2014 06:00 Do 05.09.2014 20:00, Třebíč ul. Tomáše Bati (před objektem č.p. 1041), výkopové stavební práce (zesílení mostovky v místě křížení komunikace T. Bati a Stařečského potoka), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 11.08.2014 07:00:00do: 08.10.2014 21:00:00
ulice Křižíkova, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 11.08.2014 07:00 Do 08.10.2014 21:00, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Křižíkova v Jihlavě z důvodu provádění celkové rekonstrukce vozovky včetně vybudování kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní situacedopravní problém od: 11.08.2014 07:00:00do: 28.09.2014 20:00:00
ulice Zborovská, mezi křižovatkami ulic Ruská a Sv. Čecha, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 11.08.2014 07:00 Do 28.09.2014 20:00, uskladnění předizolovaného teplovodního potrubí, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích od: 18.08.2014 07:00:00do: 28.09.2014 20:00:00
ulice Kofránkova, Třebíč, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, Od 18.08.2014 07:00 Do 28.09.2014 20:00, výkopové práce, rekonstrukce teplovodu, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy zúžené jízdní pruhy od: 08.08.2014 09:40:00do: 31.10.2014 13:37:00
D1, mezi km 65.3 a 76.3, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, zúžené jízdní pruhy, Od 08.08.2014 09:40 Do 31.10.2014 13:37, Doprava ve směru Brno je od km 65,32 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů, kterými bude v režimu 2+2 vedena do km 76,3, odkud již bude pokračovat bez omezení. Možnost sjezdu a nájezdu na MÚK Loket (exit 66) a MÚK Hořice (exit 75) bude zachován. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, , Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Benešov, obec: Loket
Dopravní uzavírky a omezeníprovoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy práce na silnici od: 08.08.2014 10:30:00do: 31.10.2014 23:59:00
D1, mezi km 76.3 a 65.6, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na silnici, Od 08.08.2014 10:30 Do 31.10.2014 23:59, Doprava ve směru Praha bude v km 76,300 převedena do protisměrného jízdního pásu, kterým bude vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v režimu 2+2 až do km 65,700. Tam bude převedena zpět a od km 65,480 bude pokračovat bez omezení. Výjezd z dálnice na exitu 66 a nájezd na dálnici exitu 75 budou uzavřeny.. Odpočívka Dunice (km 72,370 vlevo) uzavřena.. V místě uzavírek je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, v místech přejezdů středního dělícího pásu až na 60 km/h. , Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Benešov, obec: Loket
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 08.08.2014 10:30:00do: 31.10.2014 23:59:00
D1exit 75, směr Praha, vjezd na dálnici uzavřen, Od 08.08.2014 10:30 Do 31.10.2014 23:59, Objízdná trasa bude vedena z Hořic po silnicích III/13026, III/13020 a II/150 na MÚK Loket (EXIT 66) , Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Pelhřimov, obec: Hořice
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen od: 08.08.2014 10:30:00do: 31.10.2014 23:59:00
D1exit 66, směr Praha, výjezd z dálnice uzavřen, Od 08.08.2014 10:30 Do 31.10.2014 23:59, Objízdná trasa bude vedena z MÚK Koberovice (EXIT 81) po silnicích II/130 a II/112 do Čechtic., Vydal: Ministerstvo dopravy
okres: Benešov, obec: Loket
Dopravní uzavírky a omezeníkyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 14.04.2014 08:00:00do: 28.08.2014 20:00:00
silnice I/23, v katastru obce Vícenice u Náměště nad Oslavou, okr. Třebíč, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 14.04.2014 08:00 Do 28.08.2014 20:00, Oprava mostu, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Třebíč, obec: Vícenice u Náměště nad Oslavou
Dopravní situacedopravní problém od: 13.08.2014 12:00:00do: 14.09.2014 20:00:00
ulice Za Plovárnou, Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 13.08.2014 12:00 Do 14.09.2014 20:00, Třebíč, ul. Za Plovárnou, umístění pracovních strojů v jízdním pruhu vozovky, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní situacedopravní problém od: 13.08.2014 07:00:00do: 22.08.2014 20:00:00
silnice II/152 (ulice Poděbradova), Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 13.08.2014 07:00 Do 22.08.2014 20:00, zvláštní užívání silnice č. II/152 ul. Poděbradova v průtahu městem, z důvodu umístění kontejneru v jízdním pruhu vozovky vpravo v délce cca 30 m, km cca 65,150 - 65,180, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Dopravní uzavírky a omezenízúžená vozovka na dva jízdní pruhy práce údržby od: 13.08.2014 07:20:00do: 22.08.2014 23:00:00
D1, mezi km 200.4 a 193.7, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce údržby, Od 13.08.2014 07:20 Do 22.08.2014 23:00, Ve směru na Prahu (levý pás) je v km 200,425 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do pravé části pásu, a takto pokračuje podél pracovního místa až do km 193,600, kde dopravní omezení končí. Doprava je vedena v režimu 2+1+1. Nejvyšší dovolená rychlost je v místě uzavírky snížena na 80 km/h.
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru práce údržby zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 13.08.2014 00:00:00do: 22.08.2014 23:00:00
D1, mezi km 193.7 a 200.1, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, práce údržby, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 13.08.2014 00:00 Do 22.08.2014 23:00, Ve směru na Brno (pravý pás), v km 193,710, jsou pravý a levý jízdní pruh vedeny následujícím způsobem: pravý jízdní pruh vede směrově neměně až do km 196,400, kde je doprava převedena do levého jízdního pruhu a levý jízdní pruh je převeden přes přejezd SDP do protisměrného pásu, a takto vede podél stavby do km 200,130, odkud je převeden zpět do pravého pásu dálnice. Doprava je vedena v režimu 2+1+1. Nejvyšší dovolená rychlost je v místě uzavírky snížena na 80 km/h, s výjimkou úseku v místě přejezdu SDP, kde je stanovena na 60 km/h. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V rámci této etapy bude zachován provoz na všech nájezdových a výjezdových rampách v MÚK Brno – centrum, MÚK Brno – jih. Odpočívka Brněnské Ivanovice v km 198,2 je ve směru Praha – Brno uzavřená.
okres: Brno-město, obec: Brno
Dopravní situacedopravní problém od: 18.08.2014 07:00:00do: 30.09.2014 20:00:00
ulice Tiché nám., Třebíč, okr. Třebíč, dopravní problém, Od 18.08.2014 07:00 Do 30.09.2014 20:00, č.p. 60/10, L. Pokorného č.p. 59/13, umístění kontejneru, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.08.2014 08:00:00do: 14.09.2014 23:59:00
silnice III/3399, Ledeč nad Sázavou, Jedlá, část obce Dobrá Voda, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.08.2014 08:00 Do 14.09.2014 23:59, úplná uzavírka úseku sil.č. III/3399 Souboř-Jedlá, Objížďka - bez rozlišení, 1.: silnice III/33910, v katastru obce Jedlá - silnice III/3398, v katastru obce Ledeč nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice III/3395 (Třebětín), Vydal: Městský úřad Světlá nad Sázavou
okres: Havlíčkův Brod, obec: Jedlá
Práce na silnicistavební práce od: 20.08.2014 06:00:00do: 31.10.2014 23:59:00
silnice I/38, část obce Skřivánek, okr. Havlíčkův Brod, stavební práce, Od 20.08.2014 06:00 Do 31.10.2014 23:59, Omezení při výstavbě protihlukové stěny, provoz řízen sefory, případně v zúžených pruzích, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina
okres: Havlíčkův Brod, obec: Okrouhlička
Práce na silnicistavební práce od: 18.08.2014 07:00:00do: 04.10.2014 07:00:00
silnice II/351 (ulice Hrotovická), Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 18.08.2014 07:00 Do 04.10.2014 07:00, provoz veden jedním směrem, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/23 (ulice Sportovní) - silnice II/351 (ulice Hrotovická), Třebíč, okr. Třebíč, přes: silnice II/401 (Číměř), Střížov, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/351 (ulice Hrotovická) - silnice I/23 (ulice Sportovní), Třebíč, okr. Třebíč, přes: Slavičky, silnice II/401 (Střížov), místní komunikace (Číměř), Objížďka - bez rozlišení: silnice II/351 (ulice Hrotovická) - silnice I/23 (ulice Sportovní), Třebíč, okr. Třebíč, přes: silnice II/401 (Číměř), silnice I/23 (Vladislav), Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 19.08.2014 06:00:00do: 30.08.2014 18:00:00
D1exit 182, směr Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 19.08.2014 06:00 Do 30.08.2014 18:00, Částečná uzavírka dálnice D1 v rámci stavby „Silnice I/23 v úseku mezi mostem ev. č. 23- 061 a rozhraním silnic I/23 a II/602“, a to levého jízdního pruhu výjezdové větve na levé polovině MÚK Kývalka (EXIT 182) z důvodu opravy povrchu silnice I/23 v prostoru MÚK Kývalka (EXIT 182). Tranzitní doprava na D1 není touto uzavírkou dotčena.
okres: Brno-venkov, obec: Omice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.08.2014 07:00:00do: 31.08.2014 23:59:00
ulice Srázná, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.08.2014 07:00 Do 31.08.2014 23:59, úplná uzavírka místní komunikace v ul. Srázná v Jihlavě z důvodu provádění výkopových prací pro zřízení přípojek vody a kanalizace, Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Jihlava
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.08.2014 06:00:00do: 22.08.2014 23:59:00
silnice III/01945, Ježená, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.08.2014 06:00 Do 22.08.2014 23:59, uzavírka úseku silnice III/01945 před a za obcí Ježená pro veškerá vozidla z důvodu provedení asfaltového nátěru na silnici, v úseku před a za obcí Ježená na silnici III/1945. Délka uzavírky cca 2,80 km. Veřejná linková doprava nebude uzavírkou dotčena: Vozidla veřejné osobní linkové dopravy vnitrostátní (dále VLOD) budou uzavírkou propuštěna., Objížďka - obousměrná: silnice II/602 - místní komunikace, Ježená, okr. Jihlava, přes: ulice Žižkova, Jihlava, silnice III/01949 (Jiřín), Vydal: Magistrát města Jihlavy
okres: Jihlava, obec: Ježená
Práce na silnicistavební práce od: 18.08.2014 07:00:00do: 21.09.2014 20:00:00
silnice II/410 (ulice Koželužská), Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, Od 18.08.2014 07:00 Do 21.09.2014 20:00, zvláštní užívání silnice č. II/410 ul. Koželužská v Třebíči v km cca 1,130 – 1,245 stavebními pracemi spojenými s realizací sjezdu v km 1,261 a rozšířením stávajícího profilu silnice včetně vybudování opěrné zdi v km cca 1,185 – 1,245 vpravo. , Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen zúžená vozovka na dva jízdní pruhy od: 16.08.2014 07:00:00do: 31.10.2014 23:50:00
D1, mezi km 1.5 a 9.5, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 16.08.2014 07:00 Do 31.10.2014 23:50, Ve směru na Brno je od km 1,500 uzavřen levý jízdní pruh a doprava je svedena do středního a pravého jízdního pruhu, přičemž v levém jízdním pruhu je za mobilním svodidlem vedena protisměrná doprava. V tomto režimu (2 pruhy na Brno a 1 pruh na Prahu) je doprava vedena až do km 5,580, kde obousměrný provoz končí a až do km 9,5 je doprava vedena ve dvou jízdních pruzích. Nejvyšší dovolená rychlost je omezena na 100 km/h, s výjimkou úseku před příčnou uzávěrou, kde je 80 km/h.
okres: Praha-východ, obec: Čestlice
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen od: 18.08.2014 04:30:00do: 30.09.2014 15:44:00
D1, mezi km 9.4 a 5.4, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, Od 18.08.2014 04:30 Do 30.09.2014 15:44, práce v rámci stavby „D1 oprava AB vozovky v km 9,400 – 1,275 vlevo“ ; Ve směru na Prahu je od km 9,625 uzavřen levý jízdní pruh a doprava je vedena v středním a pravém jízdním pruhu a takto pokračuje do km 5,480, kde navazuje na stavbu „D1 oprava AB vozovky v km 9,400 – 1,275 vlevo“, tj. střední jízdní pruhu je převeden přes přejezd SDP do protisměrného pásu a pravý jízdní pruh je převeden do levého jízdního pruhu ve stávajícím (levém) pásu dálnice. Nejvyšší dovolená rychlost v místě uzavírky je omezena na 80 km/h..
okres: Praha-východ, obec: Čestlice
Dopravní uzavírky a omezeníuzavřeno, práce na silnici od: 18.08.2014 07:30:00do: 31.08.2014 23:59:00
silnice II/348, v katastru obce Černá, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Od 18.08.2014 07:30 Do 31.08.2014 23:59, Silnice č. II/348 uzavřena v místě křížení produktovodu v k.ú. Černá cca 200 m za obcí ve směru na Měřín., Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice II/602, v katastru obce Měřín - silnice III/34824, v katastru obce Černá, okr. Žďár nad Sázavou, Po silnici II/602 a III/34824 trasou Měřín – Meziříčko - Černá., Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Černá
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od: 19.08.2014 00:30:00do: 18.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 225.6 a 230.4, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 19.08.2014 00:30 Do 18.10.2014 18:00, Ve směru na Bohumín, tedy v pravém jízdním pásu, je v km 225,6 uzavřen levý a část pravého jízdního pruhu a doprava je svedena do pomocného pruhu v místě zpevněné krajnice a odbočovacího pruhu a takto pokračuje do km 230,4, kde uzavírka končí. Nejvyšší dovolená rychlost je snížena na 80 km/h.
okres: Vyškov, obec: Vyškov
Omezení na příjezdových komunikacíchvjezd na dálnici uzavřen od: 18.08.2014 08:00:00do: 18.10.2014 18:00:00
D1exit 226, vjezd na dálnici uzavřen, Od 18.08.2014 08:00 Do 18.10.2014 18:00, nájezdová větev pravé poloviny křižovatky, tj. pro dopravu Vyškov (silnice II/430) Zlín / Kroměříž (D1). Objízdná trasa je vedena po silnici II/430 přes město Vyškov až na rychlostní silnici R 46 přes MÚK Vyškov (EXIT 2), a dále na dálnici D1 přes MÚK Vyškov – východ (EXIT 230).
okres: Vyškov, obec: Vyškov
Omezení na výjezdových komunikacíchvýjezd z dálnice uzavřen oprava povrchu vozovky od: 18.08.2014 08:00:00do: 18.10.2014 18:00:00
D1exit 226, výjezd z dálnice uzavřen, oprava povrchu vozovky, Od 18.08.2014 08:00 Do 18.10.2014 18:00, výjezdová větev levé poloviny křižovatky, tj. pro dopravu Zlín / Kroměříž (D1) Vyškov (silnice II/430). Objízdná trasa je vedena z MÚK Vyškov – východ (EXIT 230) na rychlostní silnici R 46 do MÚK Vyškov (EXIT 2), odkud je vedena na silnici II/430, odkud je stávajícím DZ vedena směr Vyškov;
okres: Vyškov, obec: Vyškov
Dopravní uzavírky a omezenípráce na silnici, provoz převeden do protisměru od: 19.08.2014 00:30:00do: 18.10.2014 18:00:00
D1, mezi km 229.4 a 226.1, ve směru Praha, práce na silnici, provoz převeden do protisměru, Od 19.08.2014 00:30 Do 18.10.2014 18:00, Ve směru na Brno, tedy v levém jízdním pásu, je v km 230,7 uzavřen levý jízdní pruh a pravý je následné převeden přes přejezd středního dělícího pásu (dále jen „SDP“) do protisměrného pásu. Od km 229,5 pokračuje doprava směr Brno ve dvou pomocných pruzích, a to až do km 226,0, kde jsou oba pruhy převedeny přes přejezd SDP do levého jízdního pásu. Nejvyšší dovolená rychlost je snížena na 80 km/h, lokálně až na 60 km/h. Do levého pomocného jízdního pruhu bude zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.
okres: Vyškov, obec: Vyškov
Omezení provozu a zákazyuzavřeno, mimořádná událost od: 20.08.2014 18:00:00do: 25.08.2014 23:59:00
ulice Solní, ulice Svatovítské náměstí, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, uzavřeno, mimořádná událost, Od 20.08.2014 18:00 Do 25.08.2014 23:59, Objížďka - obousměrná, DZ: ulice Svatovítské náměstí - ulice Pod Kalvárií, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: ulice Příkopy, Vydal: Městský úřad Pelhřimov
okres: Pelhřimov, obec: Pelhřimov
Události ovlivňující dopravusportovní akce od: 21.08.2014 07:00:00do: 30.09.2014 22:00:00
ulice Tiché nám., Třebíč, okr. Třebíč, sportovní akce, Od 21.08.2014 07:00 Do 30.09.2014 22:00, Třebíč, Tiché nám. 3/5 - umístění restaurační předzahrádka na MK, Vydal: Městský úřad Třebíč
okres: Třebíč, obec: Třebíč
Práce na silnicipráce na inženýrských sítích kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem od: 13.08.2014 00:00:00do: 17.10.2014 23:59:00
silnice II/399, Jinošov, okr. Třebíč, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 13.08.2014 00:00 Do 17.10.2014 23:59, zvláštní užívání silnice č. II/399 v km 5,630 – 5,965 po směru staničení v obci Jinošov z důvodu provádění stavebních prací při pokládce kanalizace a vodovodu. Pracovní místo se bude posouvat tak, aby byla dodržena minimální šířka jízdního pruhu v místě dopravního omezení 2,75 m a délka dopravního omezení max 50 m, Vydal: Městský úřad Náměšť nad Oslavou
okres: Třebíč, obec: Jinošov
Omezení provozu a zákazy(zpráva zrušena) od: 21.08.2014 22:55:00do: 22.08.2014 03:57:15
Od 21.8.2014 22:55 do 22.8.2014 04:55; D1 - 154.8km na trase Říkovice - Praha; D1, Km 154 sm. Praha; komunikace dočasně uzavřena; Oprava přechodných středových svodidel po DN, odklon dopravy na Exitu 162 Velká Bíteš po silnici II/602 , návrat na D1 na Exitu 153 Lhotka
okres: Žďár nad Sázavou, obec: Velká Bíteš
Dopravní uzavírky a omezeníjízdní pruhy opět průjezdné od: 21.08.2014 23:35:00do: 22.08.2014 00:15:00
Od 21.8.2014 23:35 do 22.8.2014 00:15; na silnici 112 u obce Batelov okres Jihlava; asi 5 km za Řídelovem; jízdní pruhy opět průjezdné; nakládání havarovaného dodávkového vozidla
okres: Jihlava, obec: Batelov


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz