Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 9.8.2006

Internet v Telči


Letní folkový festival „Prázdniny v Telči“ v současné době vrcholí. Občané kraje Vysočina a návštěvníci Telče měli možnost se v rámci tohoto festivalu setkat s projektem „Internet v Telči“, který proběhl 30. 7. a 1. 8. 2006. Letošní ročník byl zaměřen na představení komunikačních záměrů v kraji Vysočina. Projekt organizovala společnostOptoNet a kraj Vysočina, spoluorganizátorem bylo město Telč. Celá akce se konala pod záštitou radního kraje Vysočina za oblast informačních technologií, pana Jaroslava Huláka a starosty města Telče, pana Romana Fabeše. Akci slavnostně zahájil bývalý hejtman kraje Vysočina, pan František Dohnal společně se starostou Telče R. Fabešem a zástupcem ředitelky KrÚ, panem Miroslavem Březinou.

Moderní oblast informačních technologií byla přítomným přiblížena nejen formou prezentací, ale i praktických ukázek - to vše zdarma. Zástupci obcí a měst kraje Vysočina shlédli možnosti vysokorychlostních sítí, vysílání pomocí digitální TV a IP kamer a vyzkoušeli si hovor prostřednictvím videotelefonie. Představeny jim byly možnosti 3D vizualizace a ortofotomap, dále projekty jako MetNet Telč nebo SomtNet-MAX. IT odborníci z oblasti veřejné správy i z privátního sektoru se dozvěděli více o technologiích použitých v prezentovaných projektech - zazněla témata jako optická vlákna, CWDM technologie, HotSpoty a WiFi řešení, nasazení a provoz kiosků, budování obecních a metropolitních sítí pomocí FTTX, IP telefonie či trendy v oblasti síťových IP kamer, serverové virtualizace atd. Bližší informace o použitých technologiích a ostatní prezentace budou k dispozici na adrese: www.prazdninyvtelci.cz/internet.

Akce Internet v Telči byla spolufinancována z projektu Ichnos (Innovation and change – network of one stop shops), který realizuje kraj Vysočina spolu s partnery z Itálie a Španělska. Tento mezinárodní projekt je podpořen z programu EU Interreg III C a je zaměřený na mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti podpory podnikatelů prostřednictvím asistenčních center, tzv. „one stop shops“. Jedním z důležitých aspektů projektu je využití moderních informačních technologií při realizaci stanovených cílů.

Děkujeme za prezentace a zapůjčení produktů všem zúčastněným firmám – AlefNula, Autocont, Barco, Cisco Systems, České radiokomunikace, Damovo, Geodis, Interbell, Koukaam, Optokon, OptoNet, Resal, Sloane Park, Triada.

Přednášek se zúčastnilo přes 50 účastníků z řad informatiků obcí, zástupců samospráv a odborné veřejnosti. Akce byla velmi kladně hodnocena a vzhledem k zájmu ze stran posluchačů i přednášejících hodláme v podobných setkáních pokračovat i nadále.

Další informace: Martina Rojková, odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 341, 724 650 172

velké foto
Přednášková místnost pro odborníky z oblasti informačních technologií byla zaplněná.
velké foto
V místnosti pro zástupce měst a obcí hovoří Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky KrÚ kraje Vysočina.

  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz