Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 8.11.2006

Poslední IT grantové programy v roce 2006


Rádi bychom upozornili obce, svazky obcí a jejich organizace na možnost získání finančních prostředků na rozvoj informačních technologií.
Odbor informatiky KrÚ právě připravil poslední dva grantové programy pro rok 2006. Prvním z nich je program Metropolitní sítě VI, který je zaměřený na zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty, na rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí středního dosahu, dále na zpřístupnění kvalitního připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje Vysočina. V rámci toho programu budou moci obce a svazky obcí získat příspěvek na základní prvky datových sítí, projektovou dokumentace nebo poplatek za zřízení připojení k internetu. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10.000,- Kč, maximální výše příspěvku je 40% celkových nákladů projektu, maximálně však 150.000,- Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu.
Druhým programem je Bezpečnost ICT II. Cílem tohoto programu je řešení konkrétních témat jako zavedení ochrany ICT obcí, měst a samosprávou zřizovaných organizací v oblasti antivirové, antispamové, antispywarové ochrany, aktualizace OS, síťové bezpečnosti, zálohování, prevence atd. Podpořeny budou projekty, které pomocí softwarových, hardwarových nebo organizačních opatření zvýší úroveň bezpečnosti ICT organizace. Z toho programu budou moci obce, svazky obcí či organizace zřizované samosprávou získat příspěvek na nákup či vývoj bezpečnostního SW a HW, náklady na zpracování bezpečnostního projektu, testování bezpečnosti či vzdělávání zaměstnanců v oblasti ICT bezpečnosti. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt není stanovena, maximální výše příspěvku je 60% celkových nákladů projektu, maximálně však 60.000,- Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu.
Uzávěrka příjmu žádostí proběhne u obou programů dne30.11.2006 včetně, žádosti se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina nebo poštou, přičemž rozhodující je datum poštovního razítka nebo doručení na podatelnu KrÚ. Krátké lhůty pro vypracování žádostí jsou stanoveny proto, abychom stihli včas vyhodnotit podané žádosti a případně podepsat smlouvy o poskytnutí podpory ještě v prosinci 2006.

Více informací Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.czDomov důchodců U Panských Havlíčkův Brod má novou fasádu


Domov důchodců U Panských Havlíčkově Brodě se v letošním roce dočkal opravou fasády, včetně opravy okenních šambrán a nátěrů. Současně byla provedena výměna všech oken tak, aby bylo zajištěno bezproblémové větrání a současně byl omezen únik tepla. Celá akce probíhala za provozu ve spolupráci s vedením domova důchodců a vyžadovala mimořádné pracovní nasazení od všech zaměstnanců. Náklady na realizaci dosáhly 2 milionů korun.

Více informací Eduard Jozífek, odbor majetkový, tel.: 564 602 213, e-mail: jozifek.e@kr-vysocina.cz

velké foto
Domov důchodců U Panských Havlíčkův Brod


Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod má opravenou střechu


V letních měsících provedl kraj Vysočina nezbytnou opravu střech a poškozených zdí v objektu Galerie výtvarného umění Havlíčkově Brodě. Tyto opravy byly vynuceny stavem, který zapříčinila loňská zima. Bylo nutno opravit většinu klempířských prvků a poškozené části zdí. K zamezení opakování tohoto stavu bylo opraveno vyhřívání střešních žlabů a svodů. Náklady dosáhly 600 tis. Korun a byly hrazeny z rozpočtu kraje Vysočina.

Více informací Eduard Jozífek, odbor majetkový, tel.: 564 602 213, e-mail: jozifek.e@kr-vysocina.cz

velké foto
Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod

  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz