Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 7.7.2006

Podpora podnikání - konkrétní řešení pro evropské regiony


Každý bude jistě souhlasit, že jedním z největších témat současnosti je nejen v České republice podpora začínajících malých a středních podnikatelů. Takoví podnikatelé ve většině evropských regionů tvoří přes 90% zaměstnavatelů a rozvoj a dlouhodobá udržitelnost těchto firem na trhu je jedním ze základních předpokladů ekonomické stability každého regionu. Protože se téma podpory podnikání prolíná politickými diskusemi v celé Evropě, přivítal kraj Vysočina 29.6.2006 ve svých prostorách zástupce z České republiky, Slovenska, Itálie, Španělska a Finska na mezinárodní konferenci, která nesla název One Stop Shop – pro snadnější podnikání, Rámec pro zahájení podnikání a jeho rozvoj.

Cílem konference, která se uskutečnila v rámci projektu ICHNOS (Interreg3 C) bylo vést diskusi nad úlohou samospráv při realizaci podpory začínajících podnikatelů prostřednictvím jednotných asistenčních míst (one stop shops). Zazněly názory politických představitelů třech partnerských regionů projektu ICHNOS (Sardinie, Galicie, Vysočiny) i zástupců organizací asistujících podnikatelům (živnostenské úřady, hospodářská komora, business inkubátor). Mezinárodní rozměr dal konferenci také příspěvek ředitele finského asistenčního centra ve městě Turku, který popsal fungování své organizace a ochotně odpovídal na dotazy týkající se možné další spolupráce s projektem ICHNOS. Přes 60 účastníků konference mělo možnost utvořit si komplexní obrázek o nejdůležitějších aktivitách, které jednotlivé regiony využívají při podpoře podnikání na svém území.

Konferenci zahájil hejtman Vysočiny, Miloš Vystrčil, který ve svém příspěvku upozornil na nutnost systematické podpory podnikání prostřednictvím zkvalitnění jednotlivých složek infrastruktury (dopravní, informační). Projekt ICHNOS si klade za cíl vytvořit koncept systémového řešení fungování asistenčních center jako jedné z důležitých složek informační a komunikační infrastruktury. O dosažených výsledcích budeme průběžně informovat na stránkách www.ichnos-project.org.

Projekt ICHNOS (Innovation and change – network of one stop shops) je spolufinancován z iniciativy Interreg IIIC Jih.

Více informací Václav Jáchim, odbor informatiky, tel.: 564 602 346, e-mail: jachim.v@kr-vysocina.cz

velké foto
Konferenci zahájil svým projevem hejtman kraje Vysočina, Miloš Vystrčil.
velké foto
Své příspěvky přednesli političtí představitelé regionů Sardinie, Galicie a Vysočiny.


Zámek Police na jihu Vysočiny láká turisty na výstavu zbraní


V nejjižnějším cípu kraje Vysočina v obci Police byl první červencový den za účasti náměstkyně hejtmana Marie Černé, starosty obce Police Karla Janouška, starosty města Jemnice Milana Havlíčka, starosty města Moravské Budějovice Jana Nekuly a dalších představitelů okolních obcí, slavnostně otevřen pro širokou veřejnost zdejší zámek . Ten je díky své pětiposchoďové hranolové věži dominantou obce. Tato vzácná goticko–renesanční památka prošla za staletí složitým historickým i stavebním vývojem. Zachováno zůstalo mnoho pozoruhodných stavebních prvků – arkádami nádvoří počínaje, cennou štukovou výzdobou a náročným klenutím interiérů konče.

Ve 14. století stávala na místě dnešního zámku tvrz, kterou počátkem 16. století koupil Jan Tavíkovský z Tavíkovic a přestavěl ji na zámek. O dvě stě let později byl zámek stavebně rozšířen za Jakuba Berchtolda, který získal Polici v roce 1633. V letech 1720-1730 bylo přistavěno jižní křídlo, rozšířeno druhé patro a zámek získal barokní charakter. Berchtoldové vlastnili zámek až do roku 1821, poté se v Polici vystřídala celá řada majitelů. Po válce byl zámek přes deset let nevyužitý, bylo zde učiliště, škola a dílny kožedělné výroby. Zpustlý zámek postupně obnovuje obec, poprvé ho veřejnosti zpřístupnila v průběhu loňského srpna.

V letošním roce je zámek přístupný po oba prázdninové měsíce od úterý do neděle od 9:00 do 17:00 hodin. Expozice seznamují s historií zámku a stavebně – historickým průzkumem. Kromě expozic je možné zhlédnout výstavu zbraní, výstroje a výzbroje z období od konce 18. do počátku 20. století s názvem „Bráníme vlast“. Přístupná je rovněž pětipatrová hranolová věž, která nabízí vyhlídku do dalekého okolí. Součástí zámku je nově zřízené návštěvnické centrum, kde si kromě vstupenek může příchozí zakoupit turistické známky, suvenýry, něco k pití či nějakou sladkost. Příjemně posedět si mohou návštěvníci přímo na arkádovém nádvoří. K zámku patří rozsáhlý zalesněný park.

Více informací Jitka Mattyašovská, odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602 555, e-mail: mattyasovska.j@kr-vysocina.cz

velké foto
Opravený zámek v Polici.
velké foto
Praktická ukázka využití bodných zbraní.
velké foto
První návštěvníci zámku v Polici.
velké foto
Mezi prvními návštěvníky zámku po jeho poslední rekonstrukci byla i náměstkyně hejtmana Vysočiny Marie Černá.

  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz