Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 7.2.2008

Oprava tiskové zprávy ze dne 5.12.2007 Kroje na Horácku


V tiskové zprávě týkající se vydání nové knižní publikace věnované krojům z oblasti Horácka došlo k uvedení mylné informace. Kniha s názvem Jaký kroj, tak se stroj autora Míly Brtníka, která vyšla počátkem tohoto roku, není bohužel pro zájemce k dispozici zdarma. Za uvedení mylné informace se všem občanům a zájemcům o knihu velice omlouváme.

Kniha autora Míly Brtníka Jaký kroj tak se stroj v rozsahu 199 stran je plná barevných obrázků a fotografií, které jsou doplněny textovými pasážemi. Tato zajímavá publikace byla vydána Muzeem Vysočiny v Jihlavě za finanční účasti Ministerstva kultury ČR a kraje Vysočina.


Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 308Zlatý erb 2008 – krajské kolo zahájeno v úterý 5. února 2008!


Dne 30.1.2008 byl ukončen sběr ohlášení (přihlášek) do krajského kola soutěže Zlatý erb, což je soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky. Krajské kolo soutěže vyhlásil kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb a soutěží se opět ve třech kategoriích.

Se svými oficiálními webovými stránkami a elektronickými službami se zástupci obcí mohli přihlásit na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz do středy 30. 1. 2008 do 16:00 hodin. Letos byl opět dosažen rekordní počet přihlášených webových stránek, celkový počet ohlášení vzrostl proti loňskému ročníku o 12% a další soutěžící mohou být doplněni krajskými porotami.

Do letošního krajského kola kraje Vysočina se přihlásilo dle kategorií:
a) nejlepší webové stránky města – 6 soutěžících
b) nejlepší webové stránky obce – 25 soutěžících
c) nejlepší elektronická služba – 9 soutěžících služeb

Do nové speciální kategorie kraje Vysočina (kategorie pro zřizované organizace) se přihlásilo 5 soutěžících. V průběhu února krajská porota zhodnotí přihlášené webové stránky a výsledky budou spolu s výsledky soutěže Mladý web Vysočiny vyhlášeny na slavnostním ceremoniálu 5.3.2008 na Krajském úřadě kraje Vysočina.

Obce však mají ještě jednu šanci - soutěže Zlatý erb 2008 se může zúčastnit i veřejnost a uživatelé městských a obecních stránek. Mohou dát svůj hlas pro cenu veřejnosti např. své obci. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze však pouze pro jedno město nebo jednu obec. Tyto hlasy bude možné posílat až do čtvrtka 21. února 2008 opět do 16:00 hod!


Jan Savický, Sdružení Zlatý erb, tel.: 567 311 772,
Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341STAVBA VYSOČINY 2007 rozšiřuje počet ocenění!


Vypisovatelé 6. ročníku soutěže Stavba Vysočiny 2007, která mapuje stavební realizace na území kraje Vysočina z období 2006-2007, rozšířili možnosti ohodnocení o další individuální cenu. Vedle ocenění hejtmana, který nad akcí převzal záštitu, bude udělena Cena Časopisu Stavebnictví, který je prvním společným odborným časopisem stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů.

Kraj Vysočina, Stavební sdružení Vysočina o.s. a krajské pobočky Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vyhlásili na začátku února pravidla pro šestý ročník této největší přehlídky architektonických, stavebních a řemeslných realizací v kraji Vysočina.

Do aktuálního ročníku, který bude slavnostně ukončen 27. května v Městském divadle v Pelhřimově, mohou investoři, projektanti, architekti, stavební firmy nebo řemeslníci přihlásit své realizace, které byly dány do provozu nebo zkolaudovány na území kraje Vysočina v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007.

Realizace budou soutěžit v kategoriích:

1. Stavby občanské vybavenosti
2. Stavby určené k bydlení
3. Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské
4. Stavby technologické a pro průmysl
5. Rekonstrukce a obnova
6. Řemeslný a konstrukční detail

Uznání může získat až 15 realizací. V kategoriích 1až 5 obdrží vítěz titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2007. V šesté kategorii bude udělen odbornou porotou titul ZLATÉ RUCE – STAVBA VYSOČINY 2007. Realizace na druhých místech obdrží Čestná uznání. Na začátku května proběhne hlasování veřejnosti, které rozhodne o udělení titulu CENA VEŘEJNOSTI – STAVBA VYSOČINY 2007. Do počtu patnácti možných ocenění zbývají již jen Cena hejtmana a Cena Časopisu Stavebnictví.

Pro účastníky výstavby, kteří chtějí prezentovat své realizace, je na webových stránkách www.stavbavysociny.cz připraven komplexní informační servis, včetně zjednodušeného postupu pro přihlášení „krok za krokem“.

Uzávěrka pro Vaše přihlášky je stanovena na 28. dubna 2008.

Martin Pertl, manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR – kraj Vysočina, mobil: 737 555 677, e-mail : jihlava@sps.cz, info@stavbavysociny.czZměny ve vedení ÚSP Ledeč nad Sázavou


Rada kraje Vysočina dnes odvolala ředitelku Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou paní Marii Novosadovou. Důvodem k tomuto kroku bylo nezvládnutí komunikace s personálem ústavu a z toho vyplývající konfliktní situace v zařízení.

Očekáváme, že přejaté rozhodnutí pomůže stabilizovat situaci v Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, což by se mělo příznivě promítnout do života celého ústavu," řekl k tomu radní kraje pro oblast sociálních věcí Jiří Vondráček. Výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku zařízení bude radou vyhlášeno na nejbližším jednání rady.


Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz