Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 29.9.2006

Kraj Vysočina podpoří nové počítače v 97 obecních knihovnách


Na velký zájem obcí o dotaci na nákup počítače či notebooku za účelem možnosti šíření vysokorychlostního internetu v obecních knihovnách reagovalo krajské zastupitelstvo schválením dotace ve výši 1 582 497 korun. Kraj tak pomůže celkem 97 obcím. Nejvíce finančních prostředků získají knihovny z okresu Třebíč.


Dotace pro veřejné knihovny evidované dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb jsou v kraji Vysočina poskytovány poprvé v tomto rozsahu a ihned se setkaly s velkým ohlasem ze strany žadatelů zejména proto, že jedním z hlavních cílů poskytování dotací byla podpora knihoven žádajících o připojení k internetu z Projektu internetizace knihoven. V rámci tohoto projektu Ministerstva informatiky ČR je knihovnám poskytováno připojení k vysokorychlostnímu internetu, přičemž knihovny jsou povinny zajistit z vlastních prostředků potřebný hardware. Podpořeny však budou i knihovny připojené prostřednictvím obecní / metropolitní sítě, které dosud nejsou vybaveny počítačem.

„Celkem o krajskou pomoc projevilo zájem 102 žadatelů, přičemž pouze 97 žádostí splnilo veškeré administrativní podmínky. Celkem zastupitelé rozdělili 1.582.497,- Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků získají knihovny okresu Třebíč (531.706,- Kč, 33 úspěšných žádostí), následně okres Žďár nad Sázavou (285.812,- Kč, 19 úspěšných žádostí), okres Havlíčkův Brod (265.600,- Kč, 16 úspěšných žádostí), okres Jihlava (251.764,- Kč, 15 úspěšných žádostí) a okres Pelhřimov (247.615,- Kč, 14 úspěšných žádostí),“ informoval radní kraje pro oblast informatiky Jaroslav Hulák.

Poslední počítače z krajské dotace by se měly na Vysočině objevit do konce listopadu letošního roku. Kraj poskytne dotaci na základě závěrečné zprávy a předložených kopií účetních dokladů o celkové pořizovací ceně, včetně dokladů o úhradě.

Více informací Martina Rojková, telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz. Podrobné výsledky budou zveřejněny také na stránkách odboru informatiky www.kr-vysocina.cz/www/it


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz