Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 29.5.2006

Podpora podnikatelů – mezinárodní fórum v Jihlavě


Kraj Vysočina připravil pro podnikatele, zástupce veřejné správy a příznivce informačních technologií mezinárodní konferenci, která se bude konat 29.6.2006 v Jihlavě pod názvem:

One Stop Shop – pro snadnější podnikání
Rámec pro zahájení podnikání a jeho rozvoj


Konference se uskuteční v rámci projektu ICHNOS. Hlavní zájmovou oblastí projektu je fungování asistenčních míst pro podnikatele, jejich činnost a funkce a v neposlední řadě také efektivita procesů při poskytování služeb podnikatelům. Konference bude rozdělena do třech tématických sekcí (Jak přivábit podnikatele, podpořit podnikání a jak mu pomáhat, Jak řídit problémy back-office pro efektivní fungování front-office, Jak zajistit dobývání znalostí ze záplavy právních a metodických informací a jak je dodávat podnikatelům).

Své příspěvky přednesou a diskutovat nad realizací inovativních řešení při podpoře podnikání budou zástupci politické reprezentace partnerských regionů projektu ICHNOS – Vysočina, Sardinie (It.) a Galicie (Sp.), členové realizačního týmu projektu ICHNOS a zástupci organizací věnující se podpoře podnikání (MPO ČR, živnostenské úřady, podnikatelský inkubátor). Významným hostem konference bude ředitel finského asistenčního centra pro podnikatele, který návštěvníky konference seznámí s činností takového centra ve finském Turku.

Konference je zajištěna ve spolupráci s agenturou EPMA – Agentura pro evropské projekty a management, díky které budou mezi účastníky konference zástupci nových členských států EU (např. Polska a Slovenska) a jejich zajímavé zkušenosti bude možné využít při neformálních diskusích.

ICHNOS (Innovation and change - network of One stop Shops) je dvouletý projekt kofinancovaný z iniciativy Interreg IIIC Jih. Vysočina působí jako partner projektu.

Více informací Václav Jáchim, odbor informatiky, tel.: 564 602 346, e-mail: jachim.v@kr-vysocina.czCena Přístav také na Vysočinu


Česká rada dětí a mládeže každoročně uděluje ceny Přístav. Toto ocenění získávají osobnosti, které se v uplynulém roce zasloužily o rozvoj a podporu dětských organizací a jejich činnosti s dětmi a mládeží. Mezi letošními držiteli ceny Přístav figuruje i jméno vedoucího krajského oddělení mládeže a sportu Jana Burdy.

„Cenu neberu jako svoje osobní ocenění, ale jako ocenění práce celého oddělení mládeže a sportu a hlavně jako ocenění celého kraje Vysočina. V naší práci se také odráží pochopení a vstřícnost hejtmana a rady kraje, bez kterých bychom nemohli naše cíle uskutečňovat. Jsem rád, že naše práce nachází mezi neziskovkami kladnou odezvu, a že se Vysočina stala pro tyto organizace pomyslným přístavem,“ řekl Jan Burda.

Cenu v podobě skleněné ručně malované lahve s motivy vycházejícími z loga České rady dětí a mládeže (lodička na vlnách, vodní svět) získala od roku 2002, kdy se cena začala oficiálně udělovat, už téměř celá třicítka konkrétních osobností. Vedle starostů obcí jsou nositeli tohoto titulu i zástupci krajských samospráv nebo parlamentu. Ti všichni svojí prací nezanedbatelně přispívají ke kvalitnímu a účelnému využívání volného času dětí a mládeže, významnou měrou se podílejí na primární prevenci negativních jevů (dětská kriminalita, psychické a fyzické závislosti,…), mají nezastupitelný výchovný efekt, doplňují působení rodiny, školy a dalších výchovných a vzdělávacích subjektů.

Jitka Svatošová
Více informací Jan Burda, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 564 602 843, e-mail: burda.j@kr-vysocina.cz

velké foto
Eva Bartoňová z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předává ocenění Janu Burdovi.
velké foto
Letošní nositelé ceny Přístav: zleva Jan Burda, Jiří Čunek, Pavel Tratina (za organizátory akce), Miroslava Smolíková, Stanislav Juránek.


Sokolové si v Třebíči zacvičili s chutí i přes mrholení
Ani proměnlivé počasí neodradilo v neděli 28. května asi 1 200 sokolů z celé Vysočiny i tří sousedních krajů od cvičení na župním sletu v Třebíči. Vyzkoušeli si 12 různých skladeb jako generálku před červencovým XIV. Všesokolským sletem v Praze. Po nočním dešti připravovali organizátoři i „mokrou“ variantu v hale, nakonec se počasí umoudřilo a asi pětistovka diváků mohla zhlédnout celý program na čerstvém vzduchu. Přehlídku zahájil průvod s vlajkami jednotlivých vysočinských jednot. V úvodním slově pozdravil sokoly i hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil. „Ve zdravém těle zdravý duch,“ připomněl hejtman, „velmi si proto vážím všech obětavých cvičitelů i cvičenců, kteří dokáží ve skromných podmínkách dotáhnout vše až k takovému krásnému vystoupení.“

Více informací Jan Kaleta, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 142, tel.: kaleta.j@kr-vysocina.cz

velké foto
Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil připevňuje k praporu sokolské župy plukovníka Švece stuhu kraje Vysočina k župnímu sletu.


Dívčí sen instalován pod střechou v Bystřici pod Hostýnem


V neděli 28. května byla v galerii Duna Tri pod střechou Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem zahájena zajímavá výstava. Pod názvem Dívčí sen zde představuje svá dílka dvanáct žen tří generací.

„Slovní spojení „Dívčí sen“ automaticky vzbuzuje negativní, ba až pejorativní konotace. Je to spojení lechtivé, dalo by se říci téměř lascivní. Když jsem začala koncipovat v hlavě tuto výstavu, bylo právě spojení dívčí sen, které mi v hlavě naskočilo skoro automaticky,“ uvedla kurátorka výstavy Barbora Lungová. Vernisáže se v nedělní podvečer zúčastnil i hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil, který se s návštěvníky podělil o své dojmy: „Jsem rád, že jsou tady v Bystřici pod Pernštejnem už tradičně k vidění takovéto zajímavé výstavy s využitím netradičního půdního prostoru.“

Více informací Jan Kaleta, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 142, e-mail: kaleta.j@kr-vysocina.cz

velké foto
Hejtman Miloš Vystrčil s kurátorkou výstavy Barborou Lungovou a výtvarnicí Jitkou Skočkovou.

  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz