Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 29.3.2007

Internet ve státní správě a samosprávě 2007


Ve dnech 2.-3. dubna 2007 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční jubilejní desátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, doprovázené mezinárodní konferencí LORIS (projekt podpořený EU).

Konference ISSS se během uplynulých let stala uznávanou platformou pro výměnu zkušeností i názorů a v současné době hraje významnou roli v rozvoji e-governmentu nejen v České republice, ale i v řadě zemí střední Evropy. Počet účastníků, přednášejících i dodavatelů ICT v posledních letech neskutečně roste. V průběhu minulého ročníku se zaregistrovalo 2151 návštěvníků, v rámci výstavní části konference se představilo 110 firem a v 6 sálech, v nichž běžel program, zaznělo přes 250 přednášek a prezentací.
Cílem konference ISSS/LORIS/V4DIS je urychlení osvojení si moderních trendů v oblasti elektronizace veřejné správy a také využití jedinečné příležitosti výměny a porovnání zkušeností v celoevropském rozsahu stejně jako v kontextu Visegrádských zemí, které mají podobný historický a kulturní vývoj a staly se členy EU více jak před jedním rokem.
Tradičně bude mezi vystavovateli a partnery konference figurovat i kraj Vysočina, které se bude prezentovat nejen přednáškami, ale i vlastním propagačním stánkem, kde budou zaměstnanci krajského úřadu podávat informace o prezentovaných projektech a aktivitách.

V rámci konference budou tradičně udělena ocenění Zlatý erb za nejlepší internetové stánky měst, obcí a regionů a Český zavináč za projekt nejvíce přispívající k rozvoji informační společnosti.

Více informací o konferenci ISSS 2007 včetně aktuálního programu lze najít na www.isss.cz.

Více informací Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341V Třebíči spalují slámu za evropské peníze


V Třebíči začala fungovat první kotelna v republice, která dovede ze dřeva a slámy vyrábět zároveň teplo i elektřinu rep. dovede ohřát vodu, zatopit a rozsvítit. V současné době se na Vysočině vyrábí z biomasy nejvíc tepla v celém Česku. Biokotelny úspěšně fungují už několik let také v Pelhřimově a v Bystřici nad Pernštejnem.

Zprovoznění nového kotle na spalování slámy představovalo investici ve výši 81 milionů korun. 85% uznatelných nákladů pokryjí dotace z fondů EU, 10% přispěl stát resp. Státní fond životního prostředí, zbylých 5% pokrývá úvěr. Nový kotel vytopí 4,5 tisíce domácností, napojeny jsou na něj i místní mateřské školy, základní školy, bazén a hotelový komplex. Současná kotelna může nyní spalovat zemní plyn, LTO, dřevní hmotu a nově i slámu. „Zemědělská výroba je pro Vysočinu stále typická a pokud se v našem regionu tato strategická výrobní činnost stane klíčovou i pro energetický průmysl, pak má zemědělství postaráno o budoucnost,“ nechal se slyšet hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil, který si kotel na slámu osobně přijel prohlédnout a seznámil se s jeho přednostmi.

Masivnější využití biopaliv v České republice podporuje i Státní fond životního prostředí. Podle slov jeho zástupců do České republiky míří miliardové podpory z fondů Evropské unie. Její členy v budoucnu totiž čekají změny týkající se struktury energetických zdrojů. Členské státy Evropské unie totiž začátkem letošního března na summitu v Bruselu dospěly k dohodě na ambiciózních opatřeních, která mají pomoci bojovat se změnou klimatu a částečně sjednotit energetickou politiku EU. Součástí balíčku opatření je dohoda, že do roku 2020 vzroste podíl obnovitelné energie na celkové energetické spotřebě EU na 20 procent. Členské státy se také shodly, že EU do roku 2020 o pětinu sníží objem emisí skleníkových plynů oproti úrovni z roku 1990. Podíl biopaliv na celkové spotřebě paliv v dopravě by měl dosáhnout deseti procent. EU chce také stanovit požadavky na energetickou náročnost osvětlení v domech, na úřadech a v ulicích.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123
Více informací Rostislav Habán, odbor životního prostředí, tel.: 564 602 514

velké foto
Slavnostní přestřižení pásky a zprovoznění kotle na slámu.
velké foto
Richard Horký, ředitel TTS popisuje technologii za přítomnosti hejtmana kraje a starosty Třebíče.


Nadace Naše dítě předala Zlaté srdce 2006


V pražském divadle Na Fidlovačce byly před několika dny slavnostně vyhlášeny výsledky projektu „Zlaté srdce 2006“. Tento již 2. ročník celorepublikové soutěže, jejímž cílem je ocenit osobnosti, které pomáhají týraným, zneužívaným, opuštěným, handicapovaným a jinak ohroženým dětem, se setkal s velkým ohlasem.

Soutěž je zasvěcena dílu nestora dětské psychologie Prof. Zdeňka Matějčka a vyhlašuje ji Nadace Naše dítě v rámci kampaně „Stop násilí na dětech!“ Záštitu nad Zlatým srdcem pro rok 2006 převzal primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. Celkem bylo nominováno 78 ochránců dětí z celé České republiky a dnes byla udělena čtyři „srdce“ a oceněno bylo dalších sedm osobností. Mezi nimi figuruje i jméno Blanky Křesadlové, která od roku 2003 pracuje v Základní škole speciální v Jihlavě dobrovolně a bez nároku na odměnu jako osobní asistentka. Předtím pracovala od roku 2001 jako dobrovolnice v Mateřské škole se speciálními třídami, Demlova, Jihlava. „Ona sama se v té době setkávala s malým chlapcem Davidem a zajímala se o jeho vývoj. Zprostředkovala jeho rodičům návštěvu ve Speciálním pedagogickém centru v Jihlavě a v mateřské škole. Davidova hyperaktivita a problémy v chování vyžadovaly přítomnost osobního asistenta, na kterého se nepodařilo najít finanční prostředky. Paní Blanka se začala intenzivněji zajímat o problematiku dětí s autismem, o možnosti jejich vzdělávání a nabídla Davidovým rodičům, že by funkci jeho osobního asistenta převzala ona," popsala nezištnou oceněnou aktivitu Zuzana Šimková, ředitelka Základní školy speciální Jihlava a doplnila, „paní Blanka dva roky docházela denně s Davidem do školky a pomáhala mu při jeho začleňování do dětského kolektivu. Neustále se v tomto směru sama vzdělávala, a když David přešel do ZŠ speciální v Jihlavě, pokračovala v této práci i zde, vyzbrojena už znalostmi o teorii a praxi strukturovaného vyučování, kódovaných úkolů, individuálního přístupu, vizualizace, práce podle denního režimu." Naprosto nezištně a bez nároků na jakoukoli odměnu vykonává paní Blanka funkci osobní asistentky na Základní škole speciální v Jihlavě již třetím rokem.

Další nominovanou na prestižní ocenění Nadace Naše dítě Zlaté srdce 2006 byla i ředitelka Dětského domova Nová Ves u Choběboře paní Etela Coufalová. Za dobu svého působení v DD dokázala pro děti v areálu DD vytvořit nové, rodinné a fungující prostředí, což obnášelo celou řadu stavebních prací, oprav, stavebních úprav, změn a samozřejmě pracovního úsilí a času. Zajistila kompletní vybavení DD novým nábytkem a provedení rekonstrukce kuchyně a celkové opravy střechy. Už jako vychovatelka dětského domova se s dětmi opakovaně účastnila celostátních turistických srazů dětských domovů. Nabyté zkušenosti potom plně využila a zúročila jako ředitelka DD, když byla pověřena uspořádáním celostátního srazu v roce 1996 a poté v roce 2006, kdy se konal 40. ročník této tradiční akce pro dětské domovy z celé republiky.

Oběma dámám srdečně gratulujeme.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123
Více informací Marie Vašíčková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 564 602 280


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz