Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 29.2.2008

Na opravy školských zařízení dá kraj Vysočina víc peněz než loni


Na opravy budov škol a dalších školských zařízení pamatuje letošní rozpočet kraje Vysočina 173 miliony korun. Je to přibližně o 40 milionů korun více než loni. Podle krajského radního Miroslava Houšky nesouvisí větší objem peněz se zhoršením technického stavu budov, ale odpovídá střednědobému plánu investic.

Jednou z nejdůležitějších staveb bude rekonstrukce dílen Střední školy v Pelhřimově. Škola vznikla sloučením střední průmyslové školy a odborného učiliště, obě zařízení měla původně vlastní dílny, ale daleko od sebe. "Dostavba dílen v centru města přinese soustředění odborného výcviku a praxe do jednoho místa, podstatně se zlepší organizace výuky," řekl ředitel školy Jaroslav Plášil. Náklady odhadl přibližně na 30 milionů korun.

Nové učebny a kabinety přibudou v podkrovní vestavbě Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě. Cílem rekonstrukce je lepší soustředění výukových prostor školy. Školní statek v Humpolci na Pelhřimovsku chystá rekonstrukci ubytovacího objektu. "Ubytování zde najde kolem 40 žáků, náklady zatím nedokážu odhadnout," uvedl ředitel Jan Mácha.

Gymnázium v Chotěboři na Havlíčkobrodsku čeká přístavba tělocvičny s učebnami. S jejím zahájením se podle Houšky počítá nejdříve v závěru letošního roku. Na všechny stavební práce se teprve uskuteční výběrová řízení.

Kraj Vysočina zřizuje 93 školských organizací včetně domovů mládeže a dalších zařízení, které mají dohromady téměř 500 budov.

Zdroj ČTK, autor Jaroslav Buček
Více informací Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel: 724 650 123V Číhošti, geografickém středu ČR, možná bude vzdělávací centrum


V místě geografického středu České republiky, který odborníci před několika lety vyznačili u obce Číhošť na Havlíčkobrodsku, by v budoucnu mohlo vzniknout vzdělávací centrum nebo rozhledna. Tyto stavby jsou součástí několika variant možného využití tohoto geograficky významného místa, které vyplynuly z krajské studie.

Nejvhodnější záměr, který pomůže rozvíjet turistiku v této části Vysočiny, bude kraj vybírat spolu s okolními obcemi. Pokud dojde ke shodě, na jeho uskutečnění se pokusí dostat dotaci z evropského Regionálního operačního programu.

Geografický střed ČR byl vyměřen asi před čtyřmi lety; do malé obce už ročně přivádí stovky návštěvníků. "Objevují se cyklisté i pěší, přes léto skauti," popsal starosta Číhoště Jiří Novák. Obecní úřad v tomto místě už vybudoval kamenný památník a altánek. Klub českých turistů letos ke středu ČR vyznačí turistickou trasu - povede z Leštiny u Světlé přes Číhošť do Smrčné. Na velké stavby ale obec s přibližně 330 obyvateli nemá dost peněz.

Kvůli propagaci středu ČR vznikla na krajském úřadě pracovní skupina. Letos v lednu byla dokončena předběžná studie proveditelnosti, která prověřila návštěvnost regionu i možnosti využití tohoto místa pro sportovní, společenské a vzdělávací aktivity. Vzešlo z ní několik návrhů, finančně různě náročných.

U Číhoště by například mohl být park, v němž by byla symbolicky zobrazena celá republika a její významná místa. Do středu ČR by návštěvníky mohlo lákat také vzdělávací centrum, které by bylo zaměřeno na geologii a geografii. Mezi stavby, o nichž se diskutuje delší čas, patří rozhledna.

Vzhledem k tomu, že žádná z variant zřejmě nebude zisková, je nutné nejprve vyřešit udržitelnost projektu po jeho uskutečnění, tedy kdo by se staral o provoz a údržbu areálu, přiblížila Olga Wiesnerová z krajského oddělení regionálního rozvoje. O tom bude v nejbližší době kraj jednat se zástupci mikroregionu Ledečsko, jehož členem je i Číhošť.

Zdroj ČTK, autor Věra Stejskalová
Více informací Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel: 724 650 123Aktualizovaný průzkum z oblasti informačních technologií


V roce 2007 se kraj Vysočina opět zúčastnil pravidelného marketingového výzkumu informačních zdrojů pořádaného agenturou StemMark. Jedná se o kvantitativní výzkum navazující na projekt z roku 2006 a v letošním roce se ho spolu s Vysočinou zúčastnil i Zlínský, Plzeňský a Olomoucký kraj. Zapojením více krajů se efektivně snížily náklady na realizaci průzkumu. Výzkum zahrnoval dvě části, část první „Občané“, jejímž cílem byla analýza kontaktů občanů s orgány veřejné správy a využívání elektronické komunikace a část druhou „Instituce veřejné správy“, která měla za cíl zjistit připravenost institucí veřejné správy pro aplikaci nástrojů e-governmentu.

Obecně z průzkumu vyplývá, že roste míra využívání notebooků a vlastnictví mobilních telefonů, dále roste frekvence každodenního využívání internetu, v kraji Vysočina zejména v práci i doma. Respondenti uvedli, že možnost komunikovat elektronicky výrazně zjednodušuje komunikaci. Nejvíce zohledňovaným měřítkem při pořizování internetu do domácnosti je výše měsíčního paušálu, přičemž proti ostatním krajům se občané nejčastěji připojují z domova právě v kraji Vysočina. Výrazně se zvýšila možnost využití bezplatného internetu v informačních střediscích – tuto možnost využívá celá čtvrtina dotázaných respondentů. Na otázku co si představit pod pojmem metropolitní sítě nejlépe reagovali právě občané kraje Vysočina, což může být i díky grantovým programům odboru informatiky zaměřeným právě na budování metropolitních sítí.

Co se týká meziregionálních rozdílů, pak kraj Vysočina nabízí ve srovnání s ostatními kraji jednoznačně pestřejší nabídku bezplatného internetového připojení, občané a instituce veřejné správy častěji využívají elektronický podpis a proti roku 2006 více aktivně sami vyhledávají informace týkající se občanů kraje a více komunikují s krajským úřadem prostřednictvím internetu. Z průzkumu vyplývá, že nejvíce spokojeni s ochotným a vstřícným jednáním úředníků jsou občané kraje Vysočina. Zlepšila se také informovanost občanů o webových stránkách kraje – nejen o oficiálních stránkách, ale například i o turistickém portálu.

Zástupci veřejné správy ve větší míře pracují s dokumenty v jejich elektronické podobě, většinu své komunikace realizují prostřednictvím počítače a internetu a ve srovnání s ostatními kraji vedou ve vlastnictví i využívání elektronického podpisu, velmi často pracují proti ostatním krajům s tabulkovými editory nebo prezentačními programy. Dotázaní zástupci veřejné správy vnímají nejvíce rizika jako nevyžádaná pošta, podvodné emaily či počítačové viry – s tím souvisí i větší míra zabezpečování informačních systémů obcí. Proti ostatním zúčastněným krajům jsou nejvíce spokojeni s metodickou pomocí ze strany kraje a ve srovnání s loňským rokem o 2% vzrostla i spokojenost se vstřícným jednáním krajského úřadu, klesla však absolutní spokojenost s rozsahem informací poskytovaných na webových stránkách kraje.

Závěrečné zprávy s výsledky výzkumu jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách odboru informatiky www.kr-vysocina.cz/it v sekci Analýzy a koncepce informatizace kraje, dále budou také využity pro programové plánovaní (např. Program rozvoje kraje) a definování cílových oblastí rozvoje (např. grantové programy Fondu Vysočiny).


Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341Kraj předložil tři projekty na modernizaci nemocnic


Zástupci kraje Vysočina včera podali první tři žádosti o poskytnutí podpory v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP)na realizaci projektů:
 • Projekt "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě"
 • projekt "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov"
 • projekt "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod".

 • Celkově se jedná o projekty za 895 milionů korun. Za touto částkou se skrývá především obnova infrastruktury nemocnice zahrnující rozsáhlé stavební práce a modernizaci přístrojového a dalšího vybavení.


  Kraj Vysočina může na plánované akce získat až 40 % dotaci z ROP.

  Předložení projektů čítající stovky stránek stavebních dokumentací, povolení a rozpočtů je pouze prvním krokem k získání finančních prostředků. Projekty musí projít kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a následně odborným hodnocením. Výsledek hodnocení bude předložen do první poloviny roku 2008 Výboru Regionální rady Jihovýchod. V případě kladného hodnocení bude předložen zároveň návrh na jejich schválení. Projekty budou realizovány v etapách, peníze za první etapy by mohly přijít začátkem roku 2009. Odhad ukončení projektů – přelom roku 2010 a 2011.

  Interní pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě:
  Interní pavilon je v havarijním stavu a jeho rekonstrukce patří mezi zcela zásadní investiční prioritu.

  Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov:
  Investice do hlavní lůžkové budovy je nezbytná s ohledem na její současný technický stav, je třeba provést řadu stavebních i technologických investic pro zajištění plnohodnotného provozu.

  Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod:
  Technický stav pavilonu interních oborů komplikuje provoz nemocnice; rekonstrukce a vybavení moderní přístrojovou technikou jsou zcela zásadním předpokladem pro zlepšení podmínek pro poskytování vyšší úrovně zdravotní péče.


  Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123


 • Zavřít

 • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz