Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 27.2.2008

Na podzim se chystá cvičení ZÓNA 2008


V druhé polovině listopadu proběhne v Jaderné elektrárně Dukovany a jejím okolí plánované cvičení ZÓNA 2008. Záměrem cvičení bude řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované technologické havárie na jaderné elektrárně. O přípravách a zabezpečení cvičení dnes přijeli hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila informovat Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

Obdobným cvičením prošla v loňském roce Jaderná elektrárna Temelín. Na území Jihočeského kraje byl kladen důraz na procvičení složek na krajské úrovni. V případě plánovaného listopadového cvičení na území kraje Vysočina bude cvičení koordinováno i z centrální úrovně a prověřena mimo jiné i činnost útvarů Armády ČR po transformaci vojenských záchranných útvarů a jejich nové začlenění v plnění úkolů dekontaminace při vzniku mimořádné události na Jaderné elektrárně Dukovany. K tomu také bude v průběhu příštích měsíců směřovat příprava celého cvičení.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123

velké foto
Miroslav Štěpán, Dana Drábová a Miloš Vystrčil nad krajskými materiály o bezpečném regionu.


Konference ISSS 2008


Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se v Hradci Králové uskuteční již jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Politici, zástupci státních orgánů i samosprávných celků, stejně jako odborníci či dodavatelé moderních technologií, se opět setkají v kongresovém centru Aldis a budou se dva dny intenzivně věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s informatizací veřejné správy. Jak se již stalo pravidlem, konference ISSS bude opět doprovázena mezinárodní konferencí Visegrádské čtyřky V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) a konferencí LORIS (projekt předkládaný krajem Vysočina a podpořený z prostředků EU).

Program konference ISSS 2008 naváže na dosavadní nejčastější témata, tzn. na problematiku e-governmentu v České republice, otázky bezpečnosti informačních systémů či archivace, multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy, elektronizaci justice nebo aktuální problémy související s komunikační infrastrukturou veřejné správy, systémy GIS nebo mapovými službami. Na pořad jednání přijdou i informace o financování projektů ze zdrojů EU, rozvoj e-learningu, počítačové gramotnosti a vzdělávání, přípravě základních registrů či o povinnostech samosprávy v souvislosti s novelami zákonů a norem v oblasti ICT. Svůj prostor dostanou již zmíněné "best practices" měst, obcí a regionů.

V programu mezinárodních konferencí LORIS a V4DIS proběhne výměna zkušeností s partnery z Evropské unie a zemí Visegrádské čtyřky. Konference ISSS/LORIS/V4DIS 2008 má opět všechny předpoklady navázat na dosavadní úspěšné ročníky, v posledních letech se na oficiální dvoudenní program zaregistrovalo vždy přes 2 tisíce účastníků, uskutečnilo se více než 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představilo přes 110 vystavovatelů, především z řad dodavatelů ICT a služeb do sektoru veřejné správy.

Více informací o konferenci ISSS 2008 včetně aktuálního programu lze najít na www.isss.cz.

Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz