Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 26.2.2008

Hlasování v letošním ročníku Zlaté jeřabiny


Šedesátka adeptů na nejlepší kulturní počiny roku 2007 bude bojovat o hlasy veřejnosti v dalším ročníku ankety Zlatá jeřabina. Seznam nominací v kategoriích kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví bude zveřejněn současně se zahájením hlasování v anketě, tj. 10. 3. 2008. Letošní ročník veřejné ankety Zlatá jeřabina rovněž nabídne textové a obrazové prezentace u jednotlivých nominací, ale přinese i změny v hlasování.

Cílem ankety Zlatá jeřabina, kterou již počtvrté vyhlásil kraj Vysočina, je nejen propagovat kulturní dění v našem regionu a upozornit na širokou žánrovou škálu aktivit, jež v loňském roce oslovily naše občany, ale také poukázat na úsilí, s nímž je pečováno o bohaté kulturní dědictví kraje.

I letošní ročník soutěže nabídne občanům přehledné doplnění textových informací u jednotlivých nominovaných aktivit, jimiž se představují sami organizátoři, a zveřejnění fotodokumentace k akcím v kategorii péče o kulturní dědictví. „Na inovování způsobu hlasování ve formě aktivních odkazů na podrobnosti jednotlivých aktivit nás přivedli už loni sami účastníci minulých kol ankety. Je v našem zájmu, ale i v zájmu samotných nominovaných, aby veřejnost znala historii jejich kulturních, společenských ale i architektonických počinů. Zatím máme na tento krok velmi pozitivní reakce a věříme, že bude mít i velký vliv na počet zaslaných hlasů,“ zdůvodnila novinky v hlasování koordinátorka ankety Iva Doležalová z krajského odboru kultury a památkové péče.

Velkou pozornost věnuje letos vyhlašovatel – kraj Vysočina způsobu hlasování. Anketa Zlatá jeřabina bude prezentována v měsíčníku Kraj Vysočina společně s hlasovacím lístkem a pouze vyplněný originál hlasovacího lístku bude započítán do platného hlasování. Rovněž bude možné hlasovat prostřednictvím internetových stránek kraje přes tématické stránky kultura a památky. Manipulaci hlasování přes automatické načítání má zabránit originální několikamístný číselný kód, bez kterého nebude možné hlas do ankety připočítat. Vyhlašovatel chce všemi přijatými opatřeními přispět k regulérnosti ankety.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123Seminář k problematice datových úložišť a příležitost pro ukládání dat


Ve čtvrtek 21. února se v sídle kraje Vysočina konal odborný seminář zaměřený na problematiku datových úložišť. V rámci programu byly předneseny příspěvky věnující se historickému stavu zálohování a zárodků SAN (= storage area network) na krajském úřadě stejně jako v Nemocnici Jihlava, dále analýza trhu a popis veřejné zakázky včetně technické přípravy na krajském úřadě, praktické ukázky předvedli zástupci firmy GAPP System, spol. s r. o. a AutoCont CZ a.s. Semináře se zúčastnilo přibližně 30 odborníků z oblasti informačních technologií – informatici obecních a městských úřadů, správy a údržby silnic nebo nemocnic.

Principem projektu systémové podpory datových úložišť je řešení dlouhodobě problematické situace v oblasti kapacitního, kvalitního a především bezpečného ukládání, zálohování a archivace dat do různých geografických lokalit. Tato problematika se týká v největší míře především zdravotnických organizací, kde práce s daty, jejich bezpečnost a garance dostupnosti v řádech let nabývá rapidně na významu, ale samozřejmě nejen jich.

Vzhledem ke komplikovanosti této problematiky navrhl odbor informatiky krajského úřadu řešení spočívající v realizaci pilotního projektu ve dvou organizacích, které jsou z pohledu požadavků na datová úložiště nejnáročnější - krajský úřad a Nemocnice Jihlava. Na základě výstupů tohoto projektu pak je navržena možnost zapojení dalších organizací samosprávy. Pro potřeby plošného řešení této problematiky bude mimo jiné intenzivně využita krajská páteřní optická síť ROWANet (http://www.rowanet.cz). Cílem je vybudovat na území kraje kvalitní a nadčasové řešení, které umožní samosprávám vyřešit problém ukládání a archivace elektronických záznamů.

„Na zajištění systémové výstavby a financování datových úložišť budou mít možnost jednotlivá města a zřizované organizace získat dotaci až ve výši 70% celkových nákladů. To vše díky schvalované účelové dotaci, kterou bude projednávat v únoru 2008 Zastupitelstvo kraje Vysočina a připraveno je pro ni 1,5mil Kč,“ uvedl radní kraje pro oblast informatiky Jaroslav Hulák.

Předkolo pro předkládání prvních projektů je plánovitě stanoveno na konec března, poté proběhne hromadné podání zastupitelstvu kraje, které rozhodne o celkové výši jednotlivých dotací.

Zde naleznete prezentace ze semináře.

Petr Pavlinec, odbor informatiky, tel.: 564 602 114Stanovisko kraje Vysočina k zajištění základní dopravní obslužnosti v roce 2008


Na území kraje Vysočina zajišťuje základní dopravní obslužnost celkem 22 autobusových dopravců a dva železniční dopravci. Kraj Vysočina navýšil oproti loňskému roku dotaci na úhradu prokazatelné ztráty v autobusové i drážní dopravě o cca 10 milionů korun, což odpovídá stanovené meziroční inflaci. Zvýšenou dotaci na zajištění základní dopravní obslužnosti, tedy 255 milionů korun odmítly akceptovat pouze České dráhy, které od kraje požadovaly navíc dalších 15 milionů korun.

Po nesouhlasném stanovisku kraje s požadavkem Českých drah o dalším navýšení dotace a obtížných jednáních se kraji Vysočina nakonec podařilo vyjednat snížení požadavku o 10 milionů korun. Bohužel zbývajících 5 milionů korun se projeví ve snížení rozsahu základní dopravní obslužnosti.
Optimalizace železniční osobní dopravy v kraji se dotkne především vlakových spojů mimo dopravní špičku, v nočních hodinách a o víkendech. V žádném případě nebudou rušeny celé regionální tratě, optimalizace nemá žádný vliv na vlaky, které vozí děti do školy a dospělé do zaměstnání. Ve všech případech jde o nejméně využívané spoje,kterými cestuje minimální počet pasažérů. Není výjimkou, že v celé vlakové soupravě seděl pouze jeden cestující. Od 3. března 2008, kdy začne platit upravený jízdní řád Českých drah, bude zcela zrušen pouze jeden vlakový spoj, ostatní spoje budou zrušeny pouze na některých úsecích a některé budou pouze omezeny v jízdě tzn. nepojedou například v sobotu nebo v neděli.

Kraj je připraven v případě potřeby zajistit přepravu občanů novými autobusovými linkami v tzv. zkušebním provozu, na jehož financování se zpočátku podílejí kraj i obec. Pokud se ukáže, že je autobusový spoj dostatečně vytížen, pak je zařazen do základní dopravní obslužnosti a jeho financování přebírá pouze kraj.

Bohužel platí, že v současné době díky dopravní politice státu jezdí autobusoví dopravci za třetinu nákladů ve srovnání s náklady v osobní drážní dopravě. Ve prospěch autobusů mluví i to, že staví v centru obcí, mohou velmi snadno měnit trasy podle potřeb cestujících i aktuálních skutečností. Patrně i proto na autobusovou dopravu přispívají ze svých rozpočtů i obce (jde o tzv. ostatní dopravní obslužnost), na železniční dopravu přispívá pouze kraj.

Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 724 650 161Hejtman kraje Vysočina dnes na návštěvě u prezidenta ČR


Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil a další moravští a čeští hejtmani budou trávit dnešní odpoledne a podvečer ve společnosti prezidenta České republiky pana Václava Klause.

Hejtmani všech krajů budou dnes na pozvání prezidenta republiky čestnými hosty slavnostního křtu jeho nové knihy „Rok pátý“, shrnující pátý rok prezidentského období Václava Klause. Společný program hejtmanů pokračuje na polském velvyslanectví, kde je připravena projekce dokumentárního filmu "Zločin jménem Katyň".


Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz