Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 25.10.2006

Vysočina uvažuje o svém zastoupení v Bruselu


V roce 2009 bude Česká republika předsedat Evropské unii. V souvislosti s touto mimořádnou událostí Česká republika najímá administrativní budovu, která přímo sousedí s nynější budovou Stálého zastoupení ČR při EU. Vzhledem k tomu, že kraje vyslovily určitý zájem o budoucí možné zřízení regionálních kanceláří ve společném „českém domě“, vyčlenilo Stálé zastoupení pro tyto potřeby jedno z pater budovy, která se nachází v Bruselu na atraktivní adrese Trone 60.

„O našem předběžném zájmu o kancelářské prostory pro budoucí zastoupení kraje Vysočina v Bruselu jsem v minulém týdnu informoval písemně velvyslance Stálého zastoupení ČR při Evropské unii pana Jana Kohouta. V tuto chvíli nám připadá reálná potřeba jedné kanceláře. Za ideální považuji stav, kdy v přímém sousedství kanceláře Vysočiny zasednou zástupci Jihomoravského kraje a to z důvodu koordinace potřeb a cílů v rámci NUTSII. Předběžně jsem již tuto možnost prodiskutoval s hejtmanem Stanislavem Juránkem,“ upřesnil hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil.

„V současné době probíhají jednání, jejichž cílem je dohoda o ceně nájmu a ostatních nákladů týkajících se zřízení zastoupení krajů v souvislosti s využitím prostor v nově pronajaté budově,“ komentovala současný stav náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj kraje Vysočina Marie Černá. Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyjednává i možnou výjimku pro kraje, které do společných prostor vstoupí ve smyslu tzv. odpuštění nájmu. Na stejné adrese by měly v budoucnu kromě Stálého zastoupení sídlit například České centrum, Czech Tourism, CzechInvest, CzechTrade, CEBRE (česká podnikatelská reprezentace) a další. Lepší společnost si kraje nemohou přát.

Podle slov hejtmana kraje Vysočina by měli zastoupení Vysočiny v Bruselu v budoucnu zajišťovat jeden až dva pracovníci s tím, že kraj bude hledat cestu, jak na jejich činnost získat finanční prostředky z evropských fondů. Další otázkou zůstává termín faktického otevření kanceláře. Ten je závislý na rychlosti jednání samotného Stálého zastoupení a Ministerstva zahraničních věcí.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 7244 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

velké foto
Trone 60, Brusel


Krajský rok informatiky – letos po páté


Krajský rok informatiky je pravidelné setkání osob zainteresovaných do problematiky IT na krajských úřadech ČR a každý rok probíhá v jiném hostitelském kraji. Konference má již pětiletou tradici a je zaměřena na hodnocení vývoje informatiky na úrovni krajských úřadů a pořádána je ve spolupráci s redakcí magazínu Egovernment. Setkávají se zde nejenom političtí představitelé z jednotlivých krajů, ale především lidé, kteří mají na starost informační technologie a jejich rozvoj.

Kraj Vysočina byl hostitelem druhého ročníku konference v roce 2003, cílem bylo zhodnocení stavu zásadních celorepublikových projektů v oblasti informatizace veřejné správy, ICT podpora managementu organizací zřizovaných kraji, vize další informatizace krajských úřadů a představení zajímavých projektů jednotlivých krajů.

Letošní ročník proběhne v Českých Budějovicích ve dnech 26. až 27.10.2006, akce se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, pana Jana Zahradníka. Mezi přednášejícím se již tradičně představí se svým příspěvkem i zástupce kraje Vysočina – vedoucí odboru informatiky Petr Pavlinec.

„Toto každoroční setkání zástupců krajských samospráv s dodavateli a představiteli centrálních orgánů je výbornou příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a možností pro koordinaci dalších aktivit v oblasti rozvoje ICT. Letošní ročník je v tomto směru velmi důležitý především z pohledu výrazných změn na úrovni vlády, novým centrálním projektům a také v souvislosti se začátkem nového plánovacího období EU,“ vysvětlil Petr Pavlinec z krajského odboru informatiky. Více informací o akci a podrobný program naleznete na adrese www.egovernment.cz/rok kde je možné též provést on-line registraci na konferenci.

Více informací Petr Pavlinec, odbor informatiky, tel.: 564 602 114, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz