Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 21.1.2008

DESÁTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE ZLATÝ ERB 2008 ZAHÁJEN! Neotálejte s nominací do krajského kola!


Sdružení Zlatý erb zahájilo jubilejní 10. ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb 2008 ( http://zlatyerb.obce.cz/).

Soutěží se ve třech kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce
c) nejlepší elektronická služba

Novinkou je zlepšená metodika hodnocení povinně zveřejňovaných informací v krajských kolech (zkrácený test) vypracovaná ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. a panem Oldřichem Kužílkem. „Upozorňujeme, že pro postup do celostátního kola je dobré hodnocení v tomto kritériu podmínkou,“ připomněla Martina Rojková z krajského odboru informatiky. Jak se soutěže Zlatý erb zúčastnit? Zástupci obcí mohou popsat své soutěžní stránky v přihlášce na stránkách soutěže: ( http://zlatyerb.obce.cz/

Kraj Vysočina však připravil ještě další novinky:
Uzávěrka přihlášek pro obce a města kraje Vysočina, i pro zřizované organizace, je stanovena na středu 30. ledna 2008 do 16:00 hod!

Soutěže Zlatý erb se může zúčastnit i veřejnost - uživatelé městských a obecních stránek. Mohou dát svůj hlas pro cenu veřejnosti např. své obci. Pokyny naleznou na stránkách soutěže. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec. Hlasy bude možné posílat až do 21. února 2008 do 16:00 hodin. Celostátní finále soutěže bude uspořádáno 7. dubna 2008 tradičně na konferenci ISSS v Hradci Králové.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123
Více informací Petr Pavlinec, tel.: 564 602 114, Martina Rojková, tel.: 564 602 341, odbor informatikyKonference o rybářství


Krajský úřad kraje Vysočina bude 31. ledna 2008 hostit zástupce rybníkářů a rybářů z celého kraje Vysočina. Rybníkáři budou mít jedinečnou možnost diskutovat o problémech a budoucnosti chovu ryb na Vysočině. Tato ojedinělá akce pořádaná pod záštitou člena rady kraje Vysočina I. Rohovského umožní rybníkářům nejenom seznámení se všemi zaintereso-vanými institucemi v oblasti rybářství, ale hlavně budou mít možnost obeznámení se s dotační-mi tituly EU na roky 2008-2013. Účast na diskuzi přislíbili zástupci Ministerstva zemědělství, Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického z Vodňan, nebudou chybět pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina a Agentury ochrany přírody a krajiny z Havlíčkova Brodu. P. Spurný z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně bude informovat zúčastněné o současných projektech univerzity v rybníkářství na území kraje Vysočina.

Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, tel: 564 602 207 a Marek Brom, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, tel: 564 602 208


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz