Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 20.7.2007

Finanční prostředky Vysočiny a Evropské unie pomáhají zlepšit silniční síť v kraji


Kraj Vysočina v roce 2007 dokončuje dopravní investiční projekty, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropská unie v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) a Iniciativy Společenství Interreg III A.

Společný regionální operační program

Právě dokončený projekt Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava – Třebíč, úsek č. 1 Jihlava – Příseka, km 0,000 – 4,276 stojí na počátku modernizace dopravně významného tahu mezi Jihlavou a Třebíčí. Jeho realizace v letech 2005 - 2007 si vyžádala náklady ve výši 185 mil. Kč. 75% z této sumy poskytne ve formě dotace Evropská unie.

Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích nad Rokytnou s celkovými náklady ve výši 25 mil. Kč (předpokládaný podíl dotace ze strukturálních fondů EU činí 75 % nákladů) začala v dubnu 2006 a bude ukončena v červenci 2007. Rekonstrukce mostu v průtahu městem Jaroměřice nad Rokytnou výrazně přispěje ke zlepšení dostupnosti území mezi Třebíčí a Moravskými Budějovicemi.

Ve letošním roce se též plánuje dokončení projektu „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. stavba“, jehož cílem je zabezpečení kvalitního dopravního propojení průmyslové zóny na nadřazenou dopravní síť (I/38 a dále D1). Celkové předpokládané náklady projektu jsou 22,4 mil. Kč. Předpokládaný podíl dotace ze strukturálních fondů EU činí 75% Kč.

Neméně významným dopravním projektem, pro který se kraj snaží získat prostředky ze SROPu, je Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov – Vilémovice. V uvedeném úseku, spojujícím významná regionální sídla Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou, dochází k rozšíření a narovnání necelého kilometru krajské silnice druhé třídy. Celkové předpokládané náklady projektu činí 23 mil. Kč s podílem dotace ze strukturálních fondů EU ve výši 75%. Termín dokončení projektu je plánován na podzim roku 2007.

Interreg III A

V rámci Iniciativy Společenství Interreg III A Česká republika – Rakousko 2004 - 2006 kraj Vysočina předložil žádost o podporu projektu Severojižní propojení kraje Vysočina. Jeho výstupem jsou technické dokumentace pro budoucí silniční stavby. Partnery tohoto projektu jsou spolková země Dolní Rakousko, Raabs an der Thaya, IIZ Gross Siegharts, Jihočeský kraj a obce na území Vysočiny a Jihočeského kraje: Strážek, Martinice, Velké Meziříčí, Jemnice, Menhartice, Dešná. Celkové náklady projektových dokumentací činí necelých 12 mil. Kč. Příspěvek Evropské unie činí 75% nákladů. Tento projekt inspiroval Dolní Rakousko k vypracování obdobné žádosti o podporu do Iniciativy Společenství Interreg IIIA. Evropskou unií podpořený projekt Nord-Süd Straßenverbindung Waldviertel - Vysocina, jehož partnerem je kraj Vysočina, řeší formou studie pokračování Severojižního propojení kraje Vysočina na území Dolního Rakouska. Další spolupráce na tomto projektu je definována v rámci Pracovního programu na roky 2006 – 2009, který se zabývá společnými přeshraničními aktivitami Dolního Rakouska, Vysočiny, Jihočeského a Jihomoravského kraje.

Radek Handa, odbor dopravy a silničního hospodářství, tel.: 564 602 189


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz