Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 19.6.2006

Jednání komise cestovního ruchu AKČR v Třebíči


Třebíč byla v půli června místem setkání členů komise cestovního ruchu Asociace krajů České republiky. Členy komise jsou náměstci hejtmanů nebo radní pro oblast cestovního ruchu všech krajů, v případě Vysočiny v komisi pravidelně zasedá náměstkyně Marie Černá. Své letošní, již osmé, setkání komise věnovala projednávání možnosti účasti krajů na veletrhu Regiontour 2007, ale i aktualizaci programů rozvoje cestovního ruchu za přítomnosti ředitele České centrály cestovního ruchu Petra Kratochvíla.

Hlavním posláním komise je koordinovat aktivity krajů v oblasti cestovního ruchu a domlouvat jednotný postup vůči centrálním orgánům v propagaci území a to i navenek, výměna vzájemných zkušeností, inspirace. Tentokrát si mohli členové komise prohlédnout navíc i historické skvosty hostitelského města Třebíč zapsané na seznamu UNESCO. "Někteří kolegové z jiných krajů byli velmi příjemně překvapeni rozlehlostí třebíčského náměstí a nadšeni krásou místních památek. Někteří plánují strávit na Vysočině i svou letošní dovolenou," řekla Marie Černá po jednání komise.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.czCena hejtmana Vysočiny


Hejtman kraje Vysočina ocení ve středu 21. června vítěze krajských kol vybraných postupových soutěží MŠMT konaných ve školním roce 2005/2006. Slavnostní předání Ceny hejtmana Vysočiny se bude konat od 14:00 hodin v sídle krajského úřadu.

Podle metodiky pro oceňování talentovaných žáků a studentů kraje Vysočina, jsou vítězství v soutěžích žáků základních škol oceňována finanční částkou 1000 Kč, středních škol 2000 Kč a v soutěží kolektivů základních uměleckých škol 3000 Kč. Všichni ocenění obdrží také skleněnou plastiku, pamětní list, květinu a praktické hmotné ceny.

„Cenou hejtmana Vysočiny bude letos oceněno celkem 98 žáků a studentů ze škol v kraji Vysočina. Ocenění kromě hmotných cen získají finanční odměnu, která u dvou oceněných dosáhla výše až 4000 Kč. Jedná se o studenty středních škol, kteří zvítězili ve dvou krajských soutěží. Celková částka všech finančních odměn činí 114 200 Kč,“ uvedla Pavlína Zábranská s oddělení mládeže a sportu krajského úřadu.

Součástí programu budou také taneční vystoupení a závěrečný raut v Bufetu Vysočina, kde si budou ocenění promluvit se zástupci kraje.

Více informací: Pavlína Zábranská, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 564 602 842, zabranska.p@kr-vysocina.czCo nového na Vysočině – červen 2006


Bohatý letní společenský i pracovní život našich obcí a měst
Ve všední dny a zejména potom každou sobotu a neděli se v našich obcích a městech konají desítky kulturních, sportovních a dalších společenských akcí. Křest knihy Radovanem Lukařským u Vírské přehrady, Závody do vrchu v Náměšti s Petrem Bendem, fotbalová utkání starých pánů, vernisáže desítek uměleckých výstav, Dům, zahrada, byt v Jihlavě, Zahrada v Havlíčkově Brodě, Zahrada Vysočiny ve Žďáře nad Sázavou, Festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově, Junior show v Třebíči, divadelní přehlídky v Třešti, Havlíčkově Brodě a Třebíči, filmový festival v Telči, soutěže hasičů, zdravotníků a umělců, setkání rodáků, dny otevřených dveří, svěcení praporu ve Stonařově, Barchan v Jemnici, slavnostní otevření rekonstruované starobylé radnice v Jihlavě, Hudební slavnosti, Concentus Moraviae a Stamicovy slavnosti ve spoustě měst a obcí Vysočiny, Polenské kulturní léto, návštěvy velvyslanců, slavnostní ukončení školního roku pro maturanty i nematuranty, vyhlašování anket, zasedání rad kraje, krajského zastupitelstva, neslaný nemastný výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nové konkurzy na ředitele některých středních škol, fungování krajské knihovny v Havlíčkově Brodě, výběrová řízení v nemocnicích, hektická příprava na čerpání finančních prostředků z evropských fondů v letech 2007 až 2013. To jsou alespoň některé charakteristiky a základní témata druhé poloviny květnových a zejména potom červnových dní v našem kraji Vysočina.
Přiznávám, že jsem chvíli váhal, zda se mám pustit do popisu současného dění na obcích, městech i celé Vysočině tímto způsobem neúplného výčtu různých společenských a pracovních aktivit. Velmi dobře si totiž uvědomuji, že čtenář téměř z každé obce by dokázal můj neúplný výčet rozšířit o určitě velmi úspěšnou a populární červnovou akci právě z jeho obce nebo z jeho města. Dopředu se tedy omlouvám za její neuvedení. Na druhé straně však dodávám, že pestrost letního života Vysočiny je právě díky aktivitě obcí, měst a tisíců dobrovolných organizátorů různých událostí neuvěřitelně bohatá. Nelze než poděkovat všem organizátorům a popřát příjemné veskrze slunečné léto.

Zlatá jeřabina vyhlášena
Kromě šesti grantových programů s názvy Rozvoj vesnice 2006 (2,50 mil. Kč), Výzkum a vývoj pro inovace (1,75 mil. Kč), Prevence kriminality 2006 (1,50 mil. Kč), Certifikace – osvědčení 2006 (1,75 mil. Kč), Edice Vysočiny IV (2,00 mil. Kč), Bioodpady 2006 (2,00 mil. Kč), které byly schváleny na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina 20. června 2006 vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí i konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina 2005.
První cenu za kulturní počin roku v kategorii Kulturní aktivita získalo setkání uměleckých kovářů v Brtnici s názvem „Brtnické kovadliny“. Na dalších místech se umístily havlíčko-brodský hudební festival „Stamicovy slavnosti“ a pelhřimovský cyklus koncertů v kavárně U tygříka „Tygrování“. První cenu za kulturní počin roku v kategorii Péče o kulturní dědictví získalo restaurování vstupního portálu „Luka nad Jihlavou, panská sýpka“. Na dalších místech se umístily oprava věže kostela „Dolní Město (Loukov), kostel svaté Markéty“ a restaurování božích muk „Pelhřimov, křižovatka ulic Strahovská a Pichmannova – restaurování božích muk“.
Do ankety bylo zasláno skoro 16 tisíc hlasů a ceny byly předány prvním třem počinům v každé kategorii v Horáckém divadle v Jihlavě v den letního slunovratu 21. června 2006. Součástí předání cen vítězným kulturním počinům v obou kategoriích bylo i předání finančních darů ve výši 30, 20 a 10 tisíc korun dle umístění na prvním, druhém a třetím místě.
Na závěr nezbývá než blahopřát a poděkovat všem účastníkům soutěže za aktivitu a nezištnou práci pro kulturu na Vysočině.
Pokud někoho zajímají podrobnější výsledky, vše lze nalézt na adrese www.kr-vysocina.cz. V části „oddělení kultury“.

Miloš Vystrčil, hejtman kraje VysočinaVe Stonařově požehnali symbolům obce


V sobotu 17. června proběhla ve Stonařově celoobecní slavnost "Žehnání symbolům obce Stonařov". V kostele sv.Václava se konala slavnostní bohoslužba, při níž byly požehnány nové symboly – heraldický znak a prapor obce. Obsahem nové symboly navazují na dávnou svatováclavskou tradici, která se ve Stonařově datuje už na pečetích ze 17. století.

Do dalšího života obce popřál přítomným hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil : „I vztahy v obci formuje výchova, ke které patří i vazby současnosti a historie. Symboly také pomáhají formovat vztah ke své obci a následně tak vztahy mezi lidmi.“
V zasedací místnosti obecního úřadu byla rovněž zpřístupněna výstava mapující heraldiku obce Stonařov i členských obcí mikroregionů Stonařovsko a Třešťsko. K této příležitosti byly vydány i nové pohlednice obce, k nimž svými kresbami přispěli i žáci stonařovské základní školy.

Více informací Jan Kaleta, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 724 650 123, e-mail: kaleta.j@kr-vysocina.cz

velké foto
Svěcení obecních symbolů


Hejtman Vystrčil navštívil dva mezinárodní turnaje


Už třetího ročníku mezinárodního turnaje O pohár hejtmana kraje Vysočiny fotbalových přípravek se ve Velkém Meziříčí v sobotu 17. června zúčastnily kromě těch českých i týmy ze Slovenska a Chorvatska.

Turnaj mimo jiné dokumentuje zvyšující se úroveň líhní mladých fotbalistů. Hejtman Miloš Vystrčil připomněl mladým sportovcům právě probíhající mistrovství světa vyjádřené i názvem míčů: „Týmový duch – ten je důležitý nejen pro sport, ale pro život vůbec. Jednou můžete být taky v kůži Barošů, Nedvědů a dalších. Ale chce to hodně práce, abyste byli úspěšní ve sportu i v životě.“ V celkovém hodnocení zvítězily zahraniční týmy – v kategorii mladších žáků slovenský Senec před chorvatským Securacem, ve skupině starších žáků si pořadí na prvních dvou místech oba celky vyměnily.

Celkem 15 mužstev z šesti zemí přijelo stejnou sobotu na Mezinárodní turnaj v malé kopané, který uspořádal na hřišti v Černovicích u Pacova Ústav sociální péče z Lidmaně. Mentálně handicapovaní klienti z našich ústavů, ale i z Německa, Rakouska, Maďarska, Polska i Slovenska bojovali se zápalem, avšak v přátelské atmosféře a s radostí. Vítězi se stali fotbalisté z německého Straubingu před domácími Černovicemi.

Více informací Jan Kaleta, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 142, e-mail: kaleta.j@kr-vysocina.cz

velké foto
Nadšení vítězové turnaje v Černovicích FC Tigers z německého Straubingu s hejtmanem Milošem Vystrčilem
velké foto
Hejtman Miloš Vystrčil se při rozhovoru s velkomeziříčskými žáky mimo jiné zajímal o jejich fotbalové vzory.


Krajské aktivity v oblasti informatiky jsou mezinárodně uznávané


Nejen díky vítězství českého týmu nad týmem USA na mistrovství světa ve fotbale se dostalo pracovní delegaci z Krajského úřadu kaje Vysočina velmi přátelského přivítání ve švédském regionu Blekinge.

Region Blekinge byl ve dnech 14. – 16. června 2006 hostitelem výroční konference „Towards eRegio 2010“ projektu IANIS + zaměřeného na spolupráci 45 evropských regionů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Velmi užitečné byly kromě jednání v plénu a v pracovních sekcích i návštěvy organizované pro účastníky konference na různých pracovištích samosprávy Blekinge. Ty pomohly konkretizovat představené aktivity a poskytly inspiraci všem 160 účastníkům konference. Projekt IANIS + je koordinován evropskou asociaci regionů eris@ (European Regional Society Association), jejímž členem je i kraj Vysočina, s cílem podpořit výměnu zkušenosti mezi regiony a pomoci jejich orientaci v problematice znalostní ekonomiky.

Mezinárodní porotou byly pozitivně vyhodnoceny činnosti Vysočiny spojené s využíváním informačních a komunikačních technologií pro zvyšování konkurenceschopnosti kraje. Broadbandový projekt ROWANet spolufinancovaný ze SROP byl vybrán pro prezentaci na tomto setkání představitelů evropských regionů jako jeden z nejlepších (Best practice). Další projekt kraje, ICHNOS, zaměřený na podporu podnikání v regionech, byl na konferenci propagován specialistům na problematiku eBusiness i ICT odborníkům. Dle ohlasů na obě krajské aktivity můžeme tvrdit, že pozice Vysočiny mezi evropskými regiony se dále posiluje.

Více informací Václav Jáchim, odbor informatiky, tel.: 564 602 346, e-mail: jachim.v@kr-vysocina.cz

velké foto
Prezetnace kraje Vysočina.

  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz