Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 19.4.2007

Hejtmani v Číně: Olympijské hry a letecké spojení


Hejtmani a představitelé krajů při své návštěvě v Pekingu hovořili také o možnosti zřídit přímou leteckou linku Peking – Praha. Jednoznačná podpora této myšlenky zazněla při jednání s čínskými představiteli „Velmi by to usnadnilo hospodářské kontakty, které se snažíme i svou návštěvou rozvíjet. Významný by byl jistě i pozitivní dopad na cestovní ruch,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.

V dopoledních hodinách si hejtmani prohlédli staveniště budoucích sportovišť pro Olympijské hry, které se v Číně uskuteční v příštím roce. „Oceňuji velmi vysokou kvalitu práce mezinárodních architektů. Vyrůstají tu opravdu impozantní stavby,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský. Přípravy na tuto velkou sportovní událost komentovali čínští představitelé v průběhu dalších jednání. „Vkládají do ní i symbolický a prestižní význam ve vztahu k úspěchům své ekonomiky a svému mezinárodněpolitickému postavení. Chtějí se před celým světem náležitě předvést jako velmoc, jako velcí stavitelé, jako skvělí organizátoři. Obecně je ale nutné dodat, že stavební boom je v Pekingu patrný na každém kroku. Staví a bourá se rychle a způsobem v Evropě nepředstavitelným,“ řekl hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil.

Odpoledne se hejtmani spolu s velvyslancem ČR v Číně panem Vítězslavem Greplem setkali se zástupcem vedoucího Mezinárodního oddělní ÚV KS Číny panem Ma Wenbu. Právě na tomto jednání zaznělo, že přímá linka mezi ČR a Čínou by mohla kontakty mezi oběma státy významně posílit. V další téměř dvouhodinové části programu potom krajští hejtmani představili jednotlivé regiony z hlediska investičních možností. Úvodní vystoupení hejtmana Petra Bendla zahrnovalo i zhodnocení vývoje české ekonomiky po vstupu do EU.

Večer se potom setkal s představili krajů ČR pan Li Guixian, místopředseda Čínského lidového politického poradního shromáždění. (Význam jeho pozice by bylo možné v českých podmínkách přirovnat k místopředsedovi sněmovny.) V průběhu oficiálního přijetí připomněl, že se řada českých výrobků těší u čínské veřejnosti vysoké důvěry, ať už se jedná o automobily, výrobky ze skla nebo obuv. Zdůraznil rovněž, že cesta k posílení ekonomických vztahů může do budoucna vést právě přes spolupráci regionů a provincií.

Martin Kupka, tiskový mluvčí Středočeského kraje
Více informací Ladislav Seidl , odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, tel.: 564 602 338

velké foto
Péče o zeleň a demolice v Pekingu
velké foto
Prezentace Vysočiny na politických a obchodních jednáních. Vlevo Václav Horák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, vpravo Petr Skokan hejtman Libereckého kraje
velké foto
Předávání prezentace o Vysočině panu Ma Wenbu zástupci Čínské asociace pro mezinárodní vztahy

  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz