Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 16.7.2008

Sochaři nemají prázdniny: V Lipnici vzniká socha plukovníka Švece


S devadesátým výročím vzniku samostatného československého státu je spojeno i 90. výročí úmrtí národního hrdiny, legionáře a sokola plk. Josefa Jiřího Švece (19. 7. 1883 – 25. 10. 1918). K těmto významným událostem připravuje kraj Vysočina ve spolupráci se Sokolskou župou plk. Švece, městem Třebíč a Československou obcí legionářskou odhalení nové sochy plukovníka Švece.

Autorem sochy volně částečně inspirované nezachovanou verzí Jaroslava Šlezingra je akademický sochař Otakar Marcin a vzniká v Kamenosochařském středisku světelské akademie v Lipnici nad Sázavou pod dohledem autora. Dílo bude umístěno v Třebíči, kde Josef Jiří Švec zanechal výraznou stopu v tamním sokolském hnutí.

Socha je zhotovována z hořického pískovce, je více než dva metry vysoká včetně proporčního soklu a váží více než tunu. Její převoz a instalace nebude jednoduchou záležitostí a bude k ní zapotřebí kromě speciálního jeřábu i nemálo fortelu. „Nebojíme se toho, máme s podobnými akcemi své zkušenosti,“ ujišťuje ovšem vedoucí kamenosochařského střediska v Lipnici nad Sázavou Boleslav Dlouhý. Instalace v Tyršových sadech v Třebíči je plánována několik dní před slavnostním odhalením, které proběhne 25. října 2008.

Jan Kaleta, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 724 650 232

velké foto
Socha plk. Švece je již nahrubo vytesaná, pokračují detailní dokončovací práce.
velké foto
Akademický sochař Otakar Marcin (vlevo) i vedoucí Kamenosochařského střediska v Lipnici Boleslav Dlouhý jsou s průběhem prací na soše spokojeni.


Internet v Telči 2008


Již devátým rokem proběhne o letních prázdninách folkový festival „Prázdniny v Telči“ (25.7.–10.8. 2008) a opět budete mít možnost se v rámci tohoto festivalu setkat s projektem „Internet v Telči“.

Projekt je letos pořádán krajem Vysočina a společností OptoNet Communication, spol. s r.o. Spoluorganizátorem je město Telč. Celá akce se koná pod záštitou radního kraje Vysočina za oblast informačních technologií, pana Jaroslava Huláka, a starosty města Telče, pana Romana Fabeše.

Akce si klade za cíl seznámit zástupce samospráv kraje Vysočina i jejich kolegy informatiky s několika zajímavými tématy jako konkrétní komunikační záměry v kraji Vysočina, IP telefonie, obrazové přenosy formou on-line broadcastingu a další. Dále jsou připraveny informace o Regionálním operačním programu a možnostech otevřených sítí. Mezi odbornější témata bude zařazena také přednáška o datových úložištích. Vedle představení samotných projektů budou součástí celodenního programu ukázky vybraných technologií, které provázejí realizaci a následné využití síťových projektů v našem kraji. Formou prezentací a praktických ukázek bychom Vám rádi přiblížili tuto moderní oblast, její výhody a především možnosti praktického využití. V průběhu programu Vám budou k dispozici odborní průvodci, jejich úkolem bude názorně a především srozumitelně vysvětlit danou problematiku.

Po dobu folkového festivalu Prázdniny v Telči vybudují partneři projektu společně IT infrastrukturu, založenou na moderních technologiích především z oblasti výstavby optických a bezdrátových sítí. Díky vstřícnosti stavební fakulty ČVUT Vám nabídneme seznámení s těmito produkty v nově zrekonstruovaném objektu v bezprostřední blízkosti telčského zámku. Tradičně bude připraveno i-Café s volným připojením k internetu, stejně jako WiFi Hotspot na náměstí, připraveny budou i IP kamery.

Setkání Internet v Telči se bude konat ve dnech 1. a 2. srpna 2008 - oba termíny jsou obsahově totožné, sobota je zvolena hlavně z důvodu dostupnosti celé akce i pro neuvolněné zástupce měst a obcí. V případě zájmu Vás prosíme o včasné vyplnění registračního formuláře a o rezervaci jednoho z Vámi vybraných termínů. Formulář naleznete na adrese: www.prazdninyvtelci.cz/internet/. V případě potřeby je možno se registrovat telefonicky na čísle 564 602 341, Martina Rojková, odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina. Účast na setkání je zdarma.

Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz