Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 16.6.2008

Hejtmani trvají na zřízení zvláštního fondu pro vodohospodářské projekty


Rada Asociace krajů se na svém 26. zasedání v Ústeckém kraji opětovně zabývala problematikou vodohospodářských projektů ve vazbě na čerpání prostředků z Evropské unie a závazky České republiky v oblasti čištění odpadních vod. Hejtmani se této problematice věnují dlouhodobě a poukazují na deficit ve financování vodohospodářské infrastruktury a na sankce, které hrozí obcím v případě, že závazky do roku 2010 nesplní. „Nejde o vyhrožování, ale o velmi vážné upozornění,“ komentoval situaci Evžen Tošenovský. Hejtmani se shodli na ukončení účasti zástupců AKČR v pracovní skupině Ministerstva životního prostředí pro nastavení podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů. „Připomínky AKČR nebyly akceptovány a další zastoupení v této komisi nevidíme smysluplně,“ řekl Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje. „Situaci budeme nadále sledovat ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a trváme na doporučení vytvořit speciální fond pro vodohospodářské projekty,“ dodal Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje.

Dalším bodem programu byla připravovaná novela zákona o krizovém řízení. Hejtmani chtějí být od počátku při rozhodování o záležitostech, které se krajů úzce dotýkají, aby nedošlo k podobným ad hoc rozhodnutím, jako se tomu stalo v případě rušení vojenských záchranných praporů. „Vzhledem k obrovské zodpovědnosti, kterou hejtmani během krizových situací mají, by měli mít i odpovídající pravomoci,“ vysvětlil Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje. „Máme značné zkušenosti z povodní v letech 1998 a 2002. Tehdy se potvrdila potřeba koordinovat činnosti spojené se záchrannými pracemi z krajů. Jasně se ukázalo, že řízení centrálním kniplem není úplně nejpraktičtější,“ připojil Evžen Tošenovský. Dodal, že o celé záležitosti hejtmani chtějí jednat s ministrem vnitra.

Hejtmani také vyslovili podporu zavedení tzv. euroklíčů - zařízení, která mohou značně usnadnit život tělesně postižených. „V Evropě je běžné, že vozíčkáři mají speciální klíč, kterým si mohou otevřít jakékoli sociální zařízení a to kdekoli, i v zahraničí,“ vysvětlil Petr Bendl hejtman Středočeského kraje, kde se euroklíče začínají zavádět. Hejtmani uvedli, že ve věci euroklíčů zahájili jednání s Národní radou zdravotně postižených. „Asociace krajů chce tuto myšlenku podpořit a pomoci lidem, kteří odstraňování bariér ve svém životě potřebují,“ dodal.

Markéta Vagenknechtová, Kancelář AKČR, tel. 724 551 260,e-mail: vagenknechtova@asociacekraju.czIT zkušenosti z Vysočiny představeny v britském Walesu


Elektronickou kriminalitu, příležitosti a přínosy informačních a komunikačních technologií pro regionální rozvoj posuzovali v britském Newportu (Wales) ve dnech 11. - 13. června 2008 představitelé regionů sdruženych do evropské asociace pro informační společnosti eris@ . Kraj Vysočina byl zastoupen svým IT vedoucím Petrem Pavlincem a také agenturou EPMA, která s Erisou dlouhodobě spolupracuje, např. na projektu peardrop (www.peardrop.eu).

Konference byla tematicky zaměřena především na nejnovější společensko-technologické poznatky, které by mohly v budoucnu vést k lepšímu rozvoji evropských regionů. Jak ve svém příspěvku "Poznatky z 25leté zkušenosti z plánování politik regionálního rozvoje" poznamenal Graham Meadows, bývalý ředitel oddělení tvorby regionálních politk Evropské komise, klíčová je především spoulupráce regionů a výměna zkušeností a poznatků ve všech oblastech rozvoje společně s inovativními přístupy na všech úrovních řízení.

Letošní výroční konference byla věnována řadě aktuálních témat. Na prvním místě to byla především problematika tzv. e-inclusion, což je do češtiny možné přeložit jako "digitální začleňování". Termín se používá jako zastřešující pojem pro specifické aktivity zaměřené na podporu začleňování obyvatel EU do informační společnosti, především pak takových skupin obyvatel, které jsou ohroženy tzv. "digital divide". Prezident společnosti Microsoft pro Evropu Jan Mühlfeit k tomuto tématu nedávno poznamenal: "Kolem 40 % populace v EU nevyužívá možností dnešních digitálních technologií. Důvody jsou nejenom zdravotní handicap, ale také kulturní a jazykové indispozice. Mnohdy to jsou i nedostatek informovanosti a špatné ekonomické podmínky... Dalším faktorem s výrazně negativním vlivem na šíření informačních technologií je stárnutí populace. Počet lidí starších 50 let se do roku 2050 zvýší až o 35 % a skupina starších 80 let se zdvojnásobí. Bez zapojení starších lidí do pracovního trhu a bez služeb uzpůsobených jejich potřebám se Evropa dostane do velkého tlaku. Proto si dnes nejenom firmy, ale také vládní instituce a orgány EU uvědomují, že informační technologie jsou naprostou nutností pro udržení stávajícího sociálního modelu evropské společnosti".

Dalším aktuálním tématem konference byla problematika elektronické kriminality (e-crime). Vládní a soukromé organizace a jejich informační systémy jsou v současnosti stále častěji vystavovány útokům třetích stran, které mají rozličné cíle. Jedním z vystupujících byl např. Charlie McMurdie z londýnské metropolitní policie, který představil současné metody boje proti elektronické kriminalitě ve Spojeném království. Zajímavý byl i příspěvek poslance estonského parlamentu Silvera Meikara, který představil koncepci globální obrany informačních systémů estonské vlády a ekonomiky s odkazem na loňské zkušenosti své země s Cyber útokem.

Diskutovalo se i o další budoucnosti rozvoje broadbandu a jeho podpory ze strany veřejných institucí. Výkonný ředitel Erisy, Gareth Hughes, při této příležitosti představil žhavou novinku, projekt Evropského portálu pro rozvoj broadbandu, kde by jednotlivé evropské regiony měly sdílet své zkušenosti s budováním broadbandových sítí, které jsou základním pilířem evropské informační společnosti.

Druhý den konference byl věnován otázkám transformace regionů a firem s ohledem na rozvoj informační společnosti a použití informačních a komunikačních techologií. Jedním z nejzajímavějších konceptů je tzv. Digitální ekosystém pro podnikání (více na www.epma.cz/peardrop.html), který v kraji Vysočina pomáhala modelově uchopit agentura EPMA v rámci projektu peardrop. Zkušenosti z regionálního plánování implementace příslušné platformy prezentoval na konferenci Petr Pavlinec, vedoucí IT odboru kraje Vysočina.

Petr Pavlinec, odbor informatiky, tel.: 564 602 114, www.epma.czPřeshraniční spolupráce Česko-Rakousko: seminář k možnosti čerpání evropských peněz


Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina pořádá dne 18.6.2008 seminář k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, který byl zahájen v březnu 2008. V současné době probíhá hodnocení projektů odevzdaných v prvním kole. Další zájemci mohou podávat své žádosti do 10. září 2008.

Cílem semináře je předat zájemcům informace nezbytné pro úspěšné podání žádosti a získání až 85% dotace ze strukturálních fondů EU. Zároveň se přítomní hosté podělí o první zkušenosti s podáváním žádostí v rámci tohoto operačního programu. Bližší informace o semináři jsou zveřejněny na www.kr-vysocina.cz/www/finance.


Gabriela Grycová, odbor regionálního rozvoje
tel: 564 602 550, e-mail: grycova.g@kr-vysocina.czKrajští zastupitelé navštívili Brusel


Krajští zastupitelé navštívili 11. – 12. června kancelář našeho regionu v Bruselu. Během dvoudenního pracovního programu absolvovali hned několik jednání s českými europoslanci včetně návštěvy Evropského parlamentu nebo např. jednání se zástupci partnerského regionu Friuli Venezia Giulia.

Kancelář kraje Vysočina v Bruselu je funkční od začátku letošního roku. Její dosavadní aktivity a přínosy pro krajské projekty představila zástupcům krajské samosprávy a českým poslancům Evropského parlamentu Markéta Heřmanová, vedoucí kanceláře kraje Vysočina v Bruselu. Hosty krajské prezentace konané v Českém domě na Rue du Trone 60 byli europoslanci Zuzana Roithová, Jiří Maštálka, Ivo Strejček, Jaroslav Zvěřina a Petr Duchoň. „Hostům jsme nabídli souhrnnou informaci o zkušenostech z počáteční etapy využívání prostředků EU v regionu soudržnosti Jihovýchod vč. informací o chystaných projektech kraje Vysočina – investic do krajských nemocnic nebo projektu vědeckotechnologického parku. Vysočina také demonstrovala svou připravenost v rámci předsednictví ČR v Radě EU,“ shrnula Markéta Heřmanová z kanceláře kraje Vysočina v Bruselu.

Návštěva Evropského parlamentu na pozvání poslanců Ivo Strejčka a Jana Březiny se nesla v duchu pracovních aktivit českých europoslanců. Společné zájmy České republiky v současné době v Bruselu hájí 22 poslanců.

Návštěva bruselského zastoupení Autonomního regionu Friuli Venezia Giulia (FVG) proběhla ve velice přátelské atmosféře. Obdrželi jsme informace o novém složení regionální rady italského kraje, která se změnila po jarních volbách. Vzájemně jsme se informovali o dosavadních aktivitách a úspěších partnerské spolupráce. Diskutovány byly priority kooperace mezi FVG a Vysočinou pro nejbližší období. „Velice pozitivně byla přijata zpráva o partnerství mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Budeme se snažit hledat společně s naším italským regionem takové aktivity, které mohou prospět našemu zatím poslednímu partnerskému regionu z Ukrajiny,“ uvedl Ladislav Seidl z krajského oddělení vnějších vztahů. V tuto chvíli se také vážně uvažuje o prezentaci výrobků nesoucí regionální značku Vysočina – regionální produkt na tradičním veletrhu regionálních produktů v Italském Terstu.


Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava
Tel.: 724 650 123
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

velké foto
Krajská delegace v Evropském parlamentu vedená náměstkem hejtmana Václavem Kodetem.
velké foto
Před budovou v níž má kraj Vysočina svou bruselskou kancelář.
velké foto
Giorgio Perini (vedoucí kanceláře FVG) a Václav Kodet (vedoucí delegace kraje Vysočina).

  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz