Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 16.2.2007

Podpora podnikání - konkrétní řešení pro evropské regiony


Administrativní a byrokratická zátěž podnikatelů je tématem, které je často diskutováno v komerční sféře, na vládní úrovni i v samosprávných orgánech a to nejen v České republice, ale i v Evropě. Jedním z projektů, které mají přispět k získání přehledu o podnikatelském prostředí, podmínkách vstupu do podnikání a k návrhu vhodného modelu je i projekt Ichnos, který vznikl v rámci iniciativy společenství Interregn III C. Hlavní zájmovou oblastí projektu je fungování asistenčních míst pro podnikatele, jejich činnost a funkce a v neposlední řadě také efektivita procesů při poskytování služeb podnikatelům.

Projekt ICHNOS si klade za cíl vytvořit koncept systémového řešení fungování asistenčních center jako jedné z důležitých složek informační a komunikační infrastruktury. V rámci tohoto projektu se uskutečnili již dvě mezinárodní konference, jejichž cílem bylo vést diskusi nad úlohou samospráv při realizaci podpory začínajících podnikatelů prostřednictvím jednotných asistenčních míst (one stop shops).

Ve španělském městě Santiago de Compostella (Galicie) se 15. února 2007 konala závěrečná konference pod názvem BizPoint – International Konference on One-Stop Shops, Administration to Business (A2B) and Business Support. Po úvodním slovu koordinátora projektu a místních hostitelů zazněl příspěvek ředitele sekce DG Enterprise and Industry a následně proběhly 4 hlavní tematické sekce konference – One-Stop Shopy v EU, Stav v regionech, Veřejná správa k podnikání a Podpora podnikání. V druhé sekci se svým příspěvkem vystoupili i zástupci kraje Vysočina Marie Černá (radní za oblast regionálního rozvoje) a Petr Pavlinec /vedoucí odboru informatiky KrÚ) spolu s Irinou Zálišovou, ředitelkou spolupracující agentury EPMA (Euroepan Projects & Management Agency). Závěrečné slovo pronesl zástupce španělského Ministerstva pro veřejnou správu a generální ředitelka pro informační společnost a propagaci průmyslu, vláda Galicie.

16. února 2007 v ústředí vlády Galicie proběhla politická jednání s představiteli Galicie a Sardinie (partneři projektu), kterých se zúčastnili i zástupci delegace z kraje Vysočina – Václav Kodet jednal se svými politickými protějšky o problematice oprav a modernizace regionálních dopravních cest i s využitím EU fondů, Miroslav Houška o EIB (Evropská investiční banka), ekonomice regionu a regionálních rozpočtech. Oblasti informačních technologií, územního plánování a grantové politiky projednal Jaroslav Hulák a Marie Černá, která se zároveň účastnila jednání s tematikou technologických parků a podnikatelských inkubátorů. Delegace se zúčastnila i ředitelka Krajského úřadu Simeona Zikmundová.

O dosažených výsledcích projektu budeme průběžně informovat na stránkách www.ichnos-project.org. Projekt ICHNOS (Innovation and change – network of one stop shops) je spolufinancován z iniciativy Interreg IIIC Jih.

Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341

velké foto
Zcela vlevo Marie Černá, náměstkyně hejtmana Vysočiny pro regionální rozvoj.

  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz