Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 15.6.2006

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2006


Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2006 má své výsledky. Vítězem se stala obec Mladoňovice (okres Třebíč). Hlasováním o tom 13. června 2006 rozhodla komise pro hodnocení obcí, přihlášených do krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova v kraji Vysočina. Komise, jejíž předsedkyní je starostka obce Radostín a zástupce Spolku pro obnovu venkova paní Edita Šulerová, hodnotila v deseti dnech celkem 43 přihlášených obcí.

Ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2006:
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 se stala obec Mladoňovice (okres Třebíč)
Modrou stuhu za společenský život udělila komise obci Horní Krupá (okres Havlíčkův Brod)
Bílou stuhu za činnost mládeže udělila komise obci Nová Ves u Nového Města na Moravě (okres Žďár nad Sázavou)
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí udělila komise obci Kaliště (okres Pelhřimov)
Diplom za vzorné vedení kroniky udělila komise obci Bohuňov (okres Žďár nad Sázavou)
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny udělila komise obci Myslibořice (okres Třebíč)
Diplom za rozvíjení lidových tradic udělila komise obci Jinošov (okres Třebíč)
Čestné uznání za příkladnou péči o rozvoj obce udělila komise obci Kralice nad Oslavou (okres Třebíč)
Čestné uznání za udržování veřejných prostranství a kvality života v obci udělila komise obci Studenec (okres Třebíč)
Čestné uznání za podporu využívání volného času mládeže udělila komise obci Nové Syrovice (okres Třebíč)
Čestné uznání za rozvoj společenského života udělila komise obci Hodice (okres Jihlava)
Čestné uznání za příkladnou péči o rozvoj obce udělila komise obci Jiřice (okres Pelhřimov)
Čestné uznání za využívání obnovitelných zdrojů energie udělila komise obci Hořepník (okres Pelhřimov)
Čestné uznání za udržování veřejných prostranství a kvality života v obci udělila komise obci Veselý Žďár (okres Havlíčkův Brod)
Čestné uznání za záchranu odkazu předků udělila komise obci Pohleď (okres Havlíčkův Brod)

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 a současně předání ceny kraje Vysočina - Vesnice Vysočiny, se bude konat ve vítězné obci, pravděpodobně na přelomu srpna a září. Přesný termín bude určen starostou vítězné obce.

Ladislav Seidl, oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 338, e-mail: seidl.l@kr-vysocina.cz  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz