Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 12.7.2006

Internet v Telči


Jako každý rok i letos proběhne o letních prázdninách folkový festival „Prázdniny v Telči“ (28. 7. – 13. 8. 2006) a opět budete mít možnost se v rámci tohoto festivalu setkat s projektem „Internet v Telči“. Letošní ročník ponese podtitul „Představení komunikačních záměrů v kraji Vysočina“. Projekt je organizován společností OptoNet a krajem Vysočina. Spoluorganizátorem je město Telč. Celá akce se koná pod záštitou radního kraje Vysočina za oblast informačních technologií, pana Jaroslava Huláka, a starosty města Telče, pana Romana Fabeše.

První 4 ročníky byly zaměřeny na poskytování veřejně přístupného internetu v místnosti vybavené několika PC. Předminulý ročník proběhl v mnohem větším rozsahu - jedním z cílů celé akce bylo seznámení účastníků s projektovými záměry kraje a měst v oblasti telekomunikací připravovaných především ze Strukturálních fondů EU, stejně tak tomu bude i letos. K dispozici veřejnosti bude po celou dobu konání akce místnost s 10 počítači trvale připojenými na internet, přítomen vždy bude odborník schopný poradit i začátečníkům. Kraj Vysočina představí na modelových projektech možnosti metropolitních a obecních sítí, účastníci budou informováni o čerpání finančních prostředků z EU, které by mohli využít na rozvoj ICT, seznámeni budou též s legislativou a praktickým provozem elektronických agend (problematika el. podpisu, el. podatelny, el. úřední desky), atd. Moderní oblast informačních technologií bude přítomným přiblížena nejen formou prezentací, ale i praktických ukázek - to vše zdarma.

Zástupci a představitelé obcí a měst z kraje Vysočina se zde budou moci seznámit s možnostmi vysokorychlostních sítí, vysíláním pomocí digitální TV a IP kamer a vyzkouší si hovor prostřednictvím videotelefonie. IT odborníci z oblasti státní správy a samosprávy i z privátního sektoru se dozví více o technologiích použitých v prezentovaných projektech, zazní témata jako optická vlákna, CWDM technologie, HotSpoty a WiFi řešení, nasazení a provoz kiosků, budování obecních a metropolitních sítí pomocí FTTX, serverové virtualizace atd.

Setkání Internet v Telči se bude konat ve dvou rovnocenných termínech – v neděli 30.7.2006 a v úterý 1.8.2006. V případě zájmu je nutné včas vyplnit registrační formulář a rezervovat si tak jeden z uvedených termínů. Formulář se nachází na adrese: http://www.prazdninyvtelci.cz/internet

Více informací Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz