Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 12.3.2007

Soutěž Zlatý erb – výsledky krajského kola


Letošní ročník krajského kola soutěže Zlatý erb 2007 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí zná své vítěze.

Výsledky krajského kola (podle kategorií)

Nejlepší webová stránka města:
1. místo: Moravské Budějovice
2. místo: Jaroměřice nad Rokytnou
3. místo: Havlíčkův Brod

Nejlepší webová stránka obce:
1. místo: Okříšky
2. místo: Dobronín
3. místo: Luka nad Jihlavou

Nejlepší elektronická služba:
1. místo: Nové Město na Moravě: Lyžařské zpravodajství
2. místo: Nové Město na Moravě: Regionální informační síť iNovoměstsko, Informační portál obcí Novoměstska
3. místo: Nová Říše: Katalog firem a služeb

Cena veřejnosti:
obec Cikháj

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 2. 4. 2007 v Hradci Králové.

Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz v sekci krajského kola.

Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341

velké foto
Nejlepší webová stránka - zástupci obce Okříšky.
velké foto
Společné foto všech letošních finalistů.


Vysočina získala prostředky na bezpečné přechody pro chodce


Kraj Vysočina plánuje v letošním roce zvýšit bezpečnost na vytipovaných nebezpečných přechodech pro chodce na silnicích v regionu. Tato aktivita byla podpořena státem prostřednictvím poskytnutí státní účelové dotace v rámci programů prevence kriminality.

Projekt kraje Vysočina s názvem Bezpečné přechody pro chodce byl přihlášen do ministerského Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2007, jehož cílem je přispět k systematickému rozvoji aktivit v oblasti prevence kriminality, zejména ke snižování trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Vzhledem k tomu, že z vypracovaného krajského Programu prevence kriminality a poznatků Policie ČR vyplynula potřeba předcházení nehodám na přechodech pro chodce, bylo jedno z opatření v podaném projektu kraje Vysočina směrované ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a na snížení dopravní nehodovosti na přechodech pro chodce, zejména v blízkosti škol a zdravotnických zařízení.

Již v tomto týdnu byly na účet kraje poukázány přislíbené prostředky ve výši 750 tisíc korun, kraj k nim přidá povinných 10 procent své spoluúčasti. „Aplikovaný plastický nástřik, který v případě bezpečných přechodů preferujeme, využívá grafické metody, jejíž podstatou je optický klam, který by měl přinutit řidiče k takovému snížení rychlosti před přechodem, při které by byl schopen bezpečně zastavit. Optický klam spočívá v tom, že při přiblížení k přechodu se v určité vzdálenosti před řidičem zjeví překážka v podobě vyvýšeného přechodu,“ popsal krajský koordinátor prevence kriminality Josef Pokorný. V kraji Vysočina je v současné době na základě doporučení Policie ČR vytipována zhruba třicítka přechodů na komunikacích I. až III. tříd, na kterých by mohla být úprava provedena. Konečné číslo upravených přechodů bude závislé od nákladů a náročnosti grafických úprav.

Státní účelovou dotaci na prevenci kriminality obdržely i města Třebíč (propojení MKDS s kamerovými systémy ZŠ), Žďár nad Sázavou (rozšíření městského kamerového dohlížecího systému města) a Třešť (horolezecká stěna, skate hřiště a veřejně přístupné sportoviště). Celkem tedy na Vysočinu přiteče více než 2,4 mil. korun.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123
Více informací Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 164


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz