Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 05.09.2008

Příjem projektových žádostí do globálních grantů OP VK zahájen


Dnem 1. září 2008 byl zahájen příjem projektových žádostí o podporu z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projektové žádosti přijímá Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, a to vždy v úředních hodinách. Možnost předložit projektové žádosti skončí dne 12. září ve 13 hodin pro první výzvu. Ta byla vyhlášena dne 26. května 2008 a to pro příjímání projektů do tří globálních grantů OP VK: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina, 1.2 - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a 1.3 - Další vzdělávání pracovníku škol a školských zařízení v kraji Vysočina.

Co vše se v průběhu výzvy odehrálo? V celém období probíhaly konzultace projektových záměrů s pracovníky Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, v evidenci oddělení je více jak stovka projektových záměrů. Během června byly zrealizovány tři informační semináře pro potenciální žadatele, kterých se zúčastnilo celkem 240 osob. V červenci 2008 se uskutečnily čtyři běhy školení pro práci s elektronickou žádostí Benefit7, kterých se celkem zúčastnilo 50 osob. Koncem měsíce srpna bylo proškoleno 60 individuálních hodnotitelů pro věcné hodnocení projektových žádostí. Vše je tedy připraveno tak, aby po skončení příjmu žádostí mohl začít proces hodnocení projektových žádostí s cílem odstartovat realizaci grantových projektů v kraji Vysočina v prvním čtvrtletí roku 2009.

Adéla Zvolánková, odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad kraje Vysočina
Tel.: 564 602 539, e-mail:zvolankova.a@kr-vysocina.cz


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz