Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 02.05.2008

Pouze 67 obcí z Vysočiny požádalo o dotaci na sečení vegetace v průjezdních úsecích


Rada kraje Vysočina schválila ne svém úterním zasedání poskytnutí dotace obcím na sečení vegetace v průjezdních úsecích ve výši 444 tisíc korun. Tato částka odpovídá žádostem 66 vysočinských obcí. Poskytnutí dotace musí svým souhlasem potvrdit ještě krajské zastupitelstvo na svém nejbližším jednání 13. května.

Celkem 67 obcí z celkového počtu 704 obcí na Vysočině zaslalo ve stanoveném termínu žádost o dotaci na údržbu vegetace ve svých průjezdních úsecích. Jedna ze žádostí musela být bohužel vyřazena důvodu nesplnění požadavků stanovených v Zásadách pro poskytnutí dotace, tak jak je v únoru schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina. „ Velice nás překvapilo, že o dotaci na údržbu vegetace v průjezdních úsecích požádalo tak málo obcí. Pro tento rok byla v krajském rozpočtu na údržbu zeleně připravena částka 3 miliony korun. Údržba vegetace v průjezdních úsecích je velice komplikovaná z hlediska nevyjasněnosti majetkoprávních vztahů a různých právních výkladů. Proto je naším dlouhodobým cílem přesně geometricky zaměřit všechny krajské pozemky. To si však vyžádá nějaký čas. Formu dotačního titulu jsme zvolili mimo jiné proto, aby se údržba průjezdních úseků dala v tomto roce rychle a operativně řešit,“ uvedl Václav Kodet, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a lesního hospodářství.

Kraj Vysočina vlastní celkem 4 579 km silnic II. a III. tříd. Tyto silnice spravuje a udržuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Délka průjezdních úseků silnic II. a III. tříd v obcích kraje Vysočina je 983 km. Obce mohou dle svého uvážení objednávat údržbu vegetace v průjezdních úsecích u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, mohou ji zabezpečit vlastními prostředky nebo si objednat firmu, která tuto službu nabízí.


Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 564 602 308
e-mail: neuwirthova.e@kr-vysocina.czVojenské letiště v Náměšti nad Oslavou patřilo civilistům


Jedinečnou přehlídku soudobé vojenské pozemní i vzdušné techniky si mohla veřejnost prohlédnout 1. května na Dni otevřených dveří 22. základny letectva Náměšť nad Oslavou. Ještě v rámci cvičení Flying Rhino (Létající nosorožec) mohli návštěvníci vidět nejen skutečné výcvikové stroje, ale i letecké modely. Základnu navštívil i hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil.

Letecká základna v Náměšti nad Oslavou ukončila v těchto dnech cvičení, do kterého bylo zapojeno zhruba dva tisíce vojáků ze čtyř členských zemí NATO. Den otevřených dveří měl být i symbolickým poděkováním všem na zemi, kteří museli snášet po dobu cvičení zvýšenou hladinu hluku. "Záleží nám na dobrých vztazích s veřejností. Uvědomujeme si, že cvičení je náročné jak pro nás ve vzduchu, tak pro ostatní na zemi. Dnem otevřených dveří bychom rádi všem poděkovali za toleranci," uvedl velitel základny Libor Štefánik. Letový provoz v malých výškách byl během třítýdenního cvičení jak prostorově, tak časové omezen a cvičící jednotky se snažily minimalizovat hlukovou zátěž.

Rozvoj a budoucnost náměšťského letiště byla také tématem setkání vedení základny s hejtmanem kraje Vysočina Milošem Vystrčilem a starostou města Náměšť nad Oslavou. "Stále vidíme velký prostor pro spolupráci základny s regionálními firmami. Uvítal bych, kdyby se na základně našlo více pracovních příležitostí pro šikovné lidi z okolí. Tomu však zatím stále brání centrálně zadávaný způsob veřejných zakázek, o kterých místní firmy nedostávají rychlé informace," uvedl hejtman Miloš Vystrčil.
Vladimír Měrka, starosta Náměště nad Oslavou se již těší na přesun zázemí pro bojové vrtulníky z Přerova, jejichž letka by Náměšť měla posílit už od letošního podzimu. "Letiště je partnerem pro město i kraj. O jeho osud jsme společně s krajem bojovali hodně intenzivně a výsledek v podobě zachování letecké základy ve smyslu výrazného navýšení počtu zaměstnanců a počtů vojenské techniky vč. zavedení plnohodnotného leteckého provozu je naším společným vítězstvím," konstatoval V. Měrka.

Další ročník cvičení Létající nosorožec má být zaměřen na užší spolupráci s pozemními silami.


Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
e-mail: svatosova.@kr-vysocina.cz

velké foto
Vystavená letecká technika.
velké foto
Letecké modely.


Pět krajských silničních staveb má smlouvu na evropské peníze


Zhruba tři dny jsou pěti smlouvám o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod mezi krajem Vysočina a Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod. Smlouvy se týkají projektů, o jejichž podporu kraj Vysočina požádal na sklonku roku 2007.

„29. dubna byly v Jihlavě podepsány smlouvy, které definují podmínky, za kterých budeme realizovat projekty pěti klíčových silničních staveb v našem regionu. Celkové předpokládané náklady těchto staveb činí přibližně 750 mil. Kč. 85% nákladů bude hrazeno ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj, 7,5% ze státního rozpočtu České republiky a 7,5% ze zdrojů kraje Vysočina,“ uvedl Radek Handa z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

Jmenovitě se jedná o díla:
II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba
II/353 Bohdalov – obchvat
II/405 Brtnice – Zašovice
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1.stavba
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2.stavba

Stavební práce již probíhají na silnici II/602 mezi Velkým Meziříčím a Jihlavou a také na obchvatu Bohdalova.
Dotační tituly PHARE, Společný regionální operační program, Interreg III A (vše evropské fondy) v souhrnu přispěly na financování dopravních projektů od r. 2002 na Vysočině částkou přibližně 210 mil. Kč.


Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
e-mail: svatosova.@kr-vysocina.cz


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz