Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

RSS (xml) rozhraní tiskových zpráv


Návod na použití:
Rozhraní najdete na adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/dbman/tiskove_zpravy/rss/export.php Tato adresa bez parametrů vytvoří rss soubor s posledními 10. tiskovými zprávami.

Parametry:
  • datum=2003-05-29 - vytvoří rss soubor s tiskovými zprávami ze zadaného dne (v tomto případě z 29.5.2003)
  • pocet=10 - vytvoří rss soubor s tiskovými zprávami s počtem zpráv, zadaných v parametru (v tomto případě posledních 10)

    Příklady:
  • http://extranet.kr-vysocina.cz/dbman/tiskove_zpravy/rss/export.php?datum=2017-03-30
  • http://extranet.kr-vysocina.cz/dbman/tiskove_zpravy/rss/export.php?pocet=20

    Odkazy:
  • Více informací