Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Kontaktní centrum Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Titulní stránka > Kontaktní centrum Kraje VysočinaTechnologická centra

Techologické Centrum - ORP již funkční eSSl má
ORP již funkční eSSl má. Pokud by naše současná zprovozněná eSSL nesplňovala některé funkce uvedené v příloze Příručky pro žadatele, museli bychom pořídit novou eSSL, je naše úvaha správná? Je nutné abychom pořizovali novou eSSL?
Techologické Centrum - zachování projektu ORP
Možnost zachování projektu ORP, jestliže nedoloží 9 partnerských smluv.
Techologické Centrum - částka příspěvku na obec I. stupně
Jaká je maximální částka příspěvku na obec I. stupně, jestliže nemá žádnou zřízenou organizaci nebo má zřizované organizace?
Techologické Centrum - nevyčerpání dotace
Dotace na eSpSl je 23.000,-, pokud se vysoutěží nižší cena, je nutné zbytek částky vrátit?
Techologické Centrum - vypsání několika veřejných zakázek
Je možné vypsat několik veřejných zakázek? Na upgrade stávající spisové služby, na upgrade stávajících spisových služeb obcí, nové spisové služby pro obce...
Techologické Centrum - studie proveditelnosti realizovaná bez kraje
Platí, že studii proveditelnosti na Technologická centra může každá ORP provést nezávisle na kraji, kraj pak již nemůže na totéž ORP provádět svoji studii?
Nebo je to tak, že existuje jen jedna studie za celý kraj obsahující řešení jak ORP, které se do společného projektu zapojí, tak i řešení ORP, která se ropzhodnout budovat valstní TC.
Techologické Centrum - způsobilý výdaj SW
Je za způsobilý výdaj považován nákup SW pro spis.službu u obce, která uzavřela partnerskou smlouvu s ORP Kyjov? Objednávku i výdaj učinila obec v dubnu tohoto roku. Pokud není partnerskou obcí, je také výdaj způsobilý? Viz str. 16 Příručky pro žadatele  
Techologické Centrum - spolufinacování
V návrhu dohody o partnerství v čl. II bod 5. se uvádí : "Partner se podílí na úhradě investičních nákladů souvisejících s realizací projektu ve výši svého podílu, tj. na 15 % spolufinancování způsobilých výdajů té části projektu, která je mu příslušná." Je nutné tento článek uvádět do dohody a v souladu s ním žádat partnerské obce o podíl na financování projektu. Není možné uhradit spolufinancování za partnery?
Techologické Centrum - ORP servis 12/5
ORP nemůže zajistit dohled a servis nad provozem v režimu 12/5. Toto ani nepovažujeme za nutné s ohledem na provozní dobu úřadu.
Techologické Centrum - technická podpora
Projekt nepočítá s nutností poskytování technické a uživatelské podpory obcím ve správním obvodu ze strany ORP a z toho plynoucí náklady.Kontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz

 
 

Odběr novinek


Validní kód